Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ, BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ, BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ"— Sunum transkripti:

1 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ, BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

2 Bilim insanları, eski çağlarda doğadaki her şeyin dört temel elementten meydana geldiğine ve bu elementlerin “hava, su, toprak ve ateş ” olduğuna inanırlardı.Milattan önce başlayan bu düşünce orta çağ sonuna kadar hüküm sürdü. Bu dönem dünyanın pek çok yerinde özellikle Avrupa’da büyücülerin,falcıların,batıl inançların kol gezdiği bir dönemdi.

3 Bazı insanlar bu dönemde simya olarak adlandırılan uğraşılarla tüm maddeleri altına dönüştürmeyi çalışmışlardı. Böyle bir ortamda Robert Boyle(Rabırtboyl),elementi “daha basit maddelere ayrılamayan madde” olarak tanımlanmış ve 4 temel kavramının yanlış olduğunu savunmuştur.

4 Elementi oluşturmak için aynı tür atomlar bir araya gelir
Elementi oluşturmak için aynı tür atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu elementlerin her biri farklı özelliklere sahiptir.

5 Örneğin; demir elementini oluşturan atomlar birbiriyle aynı iken, farklı bakır elementini oluşturan atomlardan farklıdır. Bu sebeple demir elementi, bakır elementinden farklı özelliklere sahiptir.

6 Doğada canlı ve cansız her madde elementten oluşmaktadır
Doğada canlı ve cansız her madde elementten oluşmaktadır. Bazı elementlerin adlarını besinlerimizden veya kullandığımız malzemelerden dolayı sıkça duyarız.

7 Örneğin; diş dolgusu: diş dolgusunun yapımı dahil bir çok alanda cıva elementi kullanılır.

8 Örneğin; Marul,pekmez gibi besinlerimizde ve vücudumuzda dolaşan kanda demir elementinin atomları bulunmaktadır. Krom elementi metal maddelerde sertlik sağlamada ve zırhlı araç yapımında kıllanıldığı gibi yer fıstığı,yumurta sarısı,süt,peynir,üzüm suyu gibi maddelerinde de bulunur.

9 PERİYODİK CETVEL

10 Magnezyum:Hafif bir element olduğu için hava taşıtlarının yapımında kullanılır. Ayrıca kurutulmuş meyvelerde bulunur. Oksijen:Canlıların yaşaması için temel elementtir.dalgıçların ve astronotların solunum yapmak için kullandığı oksijen tüplerine doldurulur.

11 Potasyum:Sıvı deterjan,gübre,barut,cam ve lens yapımında kullanılır
kullanılırKarbon:Kömür,petrol,doğal gaz gibi maddelerde ve canlıların yapısında bulunur.

12 Kalsiyum:Çimento,alçı,kireç gibi maddeler ile dişlerimizin ve kemiklerimizin yapısında bulunur.
Alüminyum: Mutfak araç gerecinin, elektrik kablolarınız ve içecek kutularının yapımında kullanılır.

13 ELEMENTLERİN İSİM VE SEMBOLLERİ
Bilim insanları elementlerin Latince adlarının yerine bu adların ilk harflerini tercih etmişler ve bu harfler elementlerin sembolü olarak kullanılmıştır. H HİDROJEN, O OKSİJEN

14 BAZI ELEMENTLERİN İSİMLERİ
Demir Fe Bakır Cu Altın Au Krom Cr Çinko Zn Kalay Sn Kurşun Pb Civa Hg

15 Elementler sembollerle gösterilir,fakat sembollerden o elementin atomik yapıda mı yoksa moleküler yapıda mı olduğunu anlayamayız.Moleküler yapıda olan yapıda olan elementlerde,moleküllerin kaç atomdan oluştuğunun belirtilmesi için formüller kullanılır. Demir,bakır gibi elementler moleküler halde bulunmadığı için formülleri yoktur.

16

17 BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ
Farklı element atomları uygum şartlarda bir araya geldiğinde yeni maddeler oluşur. Bu yeni maddeleri oluşturan atomlar arasında kimyasal bağ bulunmaktadır. Farklı elementlere ait atomların belirli oranlarda bir araya gelerek bağ yapmasıyla oluşan yeni ve saf maddeye bileşik denir.

18 Bileşikler, kendilerini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Örneğin;yemek tuzu kendi oluşturan sodyum ve klor elementlerinden tamamen farklı özelliktedir. Sodyum elementi sadece sodyum atomlarından oluşur.

19 Yeni madde oluştuğunda, oluşan bileşikler moleküler yapıda olabilecekleri gibi, moleküler yapıda olmayabilirde. Bileşikler moleküllerden oluşmuşsa bu moleküllerdeki atomlar arasında kovalentbağ vardır. Örneğin; su moleküllerinden oluşmaktadır ve suyu oluşmaktadır ve suyu oluşturan hidrojen ve oksijen atomları arasında kovalentbağ vardır. Suda olduğu gibi bileşikler moleküllerden meydana geliyorsa bu tür bileşikler molekül yapılı bileşik olarak adlandırılır

20 Moleküler yapıda olmayan bileşikleri oluşturan atomlar arsında iyonik bağ vardır. Bu tür bileşikler iyonik yapılı bileşikler olarak adlandırılır. Örneğin;kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum ve oksijen iyonları arasında,sodyum iyodür bileşiğinde iyot ve sodyum iyonları arasında iyonik bağ bulunmaktadır. İyonik bağ yapması sonucunda oluşa bileşikler, iyonik bileşik adlandırılır.

21

22 Karbon atomu ve Oksijen atomunun birleşmesiyle oluşan bileşik


"ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ, BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları