Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Liseye Dönüşümün Rehberlik Hizmetlerine Etkisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Liseye Dönüşümün Rehberlik Hizmetlerine Etkisi"— Sunum transkripti:

1

2 Temel Liseye Dönüşümün Rehberlik Hizmetlerine Etkisi
Dershaneden Temel Liseye Dönüşümün Rehberlik Hizmetlerine Etkisi Celil VARDAR

3 Eğitimde neler oluyor?

4 Eğitimde neler oluyor? İnsan nasıl öğrenir ? Bilgi nedir? Eğitim nedir? Eğitimde devletin rolü nedir? Eğitimde okulun rolü nedir? Eğitimde öğretmenin rolü nedir? Eğitimli ve nitelikli insan kime denir? TARTIŞILIYOR…

5 İlköğretimde 1965’ten bu yana uygulanan Müfredat 2005’te değişti.
“Oku Öğren” anlayışı yerine “Yap Öğren” anlayışı benimsendi.

6 Liselere Girişte OKS kaldırıldı, yerine 3 yıla yayılan SBS getirildi.
Sonra yeniden 8.sınıf sonunda TEK SINAV’a dönüldü. Şimdi,ise TEOG adıyla küçük parçalara bölünerek 8.sınıfta 6 temel dersten iki dönemde 12 sınav biçiminde uygulanıyor.

7 Liseler 4 yıla çıkarıldı, müfredatı değişti. Üniversiteye girişte
İki Aşamalı Sınav Sistemi getirildi. Bütün Genel Liselerin Anadolu Lisesi yapılmasına karar verildi. Okul türlerinde azaltmaya gidildi. Meslek Liseleri tek ad altında birleştirildi. Alan seçimi 10.sınıf sonuna kaydırıldı.

8 Ana-baba çocuk ilişkisinde
neler değişti ?

9 Adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre ciddi bir nüfus yoğunluğu
kırsal kesimden kentlere geçti. Kırsal kesimden göçle kentlere gelen insanlar, sorunlarını da beraber getirdiler.

10 Ailenin yapısı değişti. Ailede işbölümü değişti.
Çocuklar, daha çok kendi başlarına kalmaya başladı.

11 Çocukların yeni ilgileri ve yeni eğlence anlayışları ana babaları
rahatsız etmeye başladı. Çocukların okul derslerindeki ve sınavlardaki başarısızlıkları ana – babalar arasında sorun yaratmaya başladı..

12 Öğrenme-öğretme süreçlerinde başarılı bir performans sağlamasında
Öğrencinin başarılı bir performans sağlamasında rehberlik hizmetleri önemli hale geldi..

13 IX.Milli Eğitim Şurası kararları doğrultusunda
16 Eylül 1974 Tarih ve 1805 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan genelgeyle tüm okullarda öğretim yılından itibaren rehberlik ve eğitsel çalışmaların nasıl yapılacağı belirlendi. ”Rehberlik Saati “ Uygulaması sınıf öğretmenlerinin sorumluluğunda başladı,

14 X.MİLLİ EĞİTİM ŞURASI(1981)
Rehberlik personelinin yetiştirme konusunu ilk kez ele aldı ve üç düzeyde yetiştirilmesi gerektiğin belirtti : 1.Lisans Düzeyi (4 Yıllık Programlar) 2.Rehberlik Sertifikası: Üniversitelerin Psikoloji,Eğitim, PDR bölümlerinde veya Hizmetiçi Eğitim yoluyla verilebilir.Lisans üstüne yaklaşık bir yıllık bir program. 3.Mezuniyet Sonrası Eğitim Düzeyi: a) Bilim Uzmanlığı b) Doktora Düzeyi c) İş Başında Yetiştirme: Sürekli bir programla alandaki danışman ve sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesi

15 Rehberlikten ne anlıyoruz?

16 bedensel ve zihinsel yetenekleri, hayattan beklentileri,
Kişinin, kendini, bedensel ve zihinsel yetenekleri, hayattan beklentileri, tutum ve değerleri açısından tanıması, çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi,

17 çevresine uyum yapabilmesi , sahip olduğu güçlerini geliştirerek
Kendini gerçekleştirebilmesi, kendisi ve çevresi hakkında edindiği bilgileri özümseyerek doğru ve sağlıklı tercihler yapabilen bir kişi olması için yapılan yardım sürecidir.

18 Rehberlik, en geniş anlamıyla bir insanın başka bir insan ya da gruba,
o insanın ya da grubun en iyi biçimde yaşaması, kendisini gerçekleştirmesi ve en uygun yolları bulabilmesi için yaptığı yardımlardır.

19 en iyi biçimde yaşaması, kendisini gerçekleştirmesi ve
en uygun yolları bulabilmesi

20 1-Rehberlik, bir süreçtir,
bir anda olup biten bir iş değildir. Rehberlik Nedir?

21 2-Rehberlik, bireye yardım etme işidir.
Bu yardım psikolojik bir yardımdır. Rehberliğin psikolojik bir yardım olması onu diğer yardım hizmetlerinden belirgin bir biçimde ayırır. Rehberlik yardımı; yol gösterme, öğüt verme,bilgi verme yardımı değildir. Rehberlik Nedir?

22 3- Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey vardır,
Rehberlik Nedir? 3- Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey vardır, hizmet bireye yöneliktir. Bireye yardım edildiği takdirde birey, kendi problemlerini çözmede kendi kendine yeterli hale gelebilir.

23 bireyi üzen ve kaygılandıran
Rehberlik Nedir? Rehberlik, bireyi üzen ve kaygılandıran her türlü problemle yakından ilgilidir.

24 4-Rehberlik, bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.
Rehberlik Nedir? 4-Rehberlik, bilimsel ve profesyonel bir yardımdır. 5-Rehberliğin esası, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

25 Rehberlik Ne Değildir?

26 1-Rehberlik, bireye tek yönlü ve doğrudan yapılan bir yardım değildir.
Rehberlik Ne Değildir? 1-Rehberlik, bireye tek yönlü ve doğrudan yapılan bir yardım değildir. Birey adına bireyin sorunlarını sahiplenip onun adına çözmeye çalışmak değildir. Karşılıklı etkileşime dayanan çift yönlü bir yardımdır.

27 2-Rehberliğin temelinde, bireye acımak, onu kayırmak,
Rehberlik Ne Değildir? 2-Rehberliğin temelinde, bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kol kanat germek gibi bir anlayış yoktur.

28 duygusal yanı ile ilgilenmez; tüm kişisel sorunları ile ilgilenir.
Rehberlik Ne Değildir? 3-Rehberlik, bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez; tüm gelişimiyle, meslek seçimi de dahil tüm kişisel sorunları ile ilgilenir.

29 Rehberlik Ne Değildir? 4-Rehberlikte kullanılan bütün yöntem ve teknikler amaç değil, sadece araçtır.

30 yardımı alan birey bakımından, akademik bir öğrenme konusu
Rehberlik Ne Değildir? 5-Rehberlik, yardımı alan birey bakımından, akademik bir öğrenme konusu ya da ders değildir.

31 6-Rehberlik bir disiplin görevi değildir,
Rehberlik Ne Değildir? 6-Rehberlik bir disiplin görevi değildir, rehberlik yargılamaz ve ceza vermez.

32 Rehberlik Ne Değildir? 7-Rehberlik, her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir.

33 Rehberliğin İlkeleri

34 1-Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir. 2-İnsan saygıdeğerdir.
Rehberliğin İlkeleri 1-Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir. 2-İnsan saygıdeğerdir. 3-Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır. (Gönüllülük)

35 4-Rehberlik hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir.
Rehberliğin İlkeleri 4-Rehberlik hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir. 5-Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinde gizlilik esastır.

36 7- Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
Rehberliğin İlkeleri 6- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri ilgili tarafların işbirliği ile yürütülmelidir. 7- Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir.

37 Rehberliğin İlkeleri 8- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. 9- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.

38 Nasıl Bir Rehberlik Yapıyoruz?
final’de Nasıl Bir Rehberlik Yapıyoruz?

39 Öğrencimiz; 1.Kendini Tanımalı 2.Sınav sitemiyle ilgili bilgi sahibi olmalı. 3.Hedef belirlemeli. 4.Hedefe uygun davranış geliştirmeli. 5.Tempoyu düşürmeden süreci en verimli biçimde tamamlamalı.

40 final’de Rehberin Çalışma Alanları Öğrenci Tanıma Çalışmaları Eğitsel Rehberlik Mesleki Rehberlik Performans Değerlendirmesi Üniversite ve Okul Tanıtımları Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Seminerleri Tercih Danışmanlığı

41 Rehberlik çalışmalarını nasıl yapıyoruz? Bireysel görüşmelerle,
Anket ve Testlerle Rehberlik Dersleri ve Sınıf çalışmalarıyla, Grup çalışmalarıyla, Seminer,Panel ve Konferanslarla, Pano ve Duyurularla Broşürlerle

42 final’ de Rehberin Özellikleri ?

43 final’ de rehber Öğrenci ve velilere “sınav sistemi ve başarı”
ile ilgili her konuda bilgi verir. Öğrencilerin hedef belirlemesine ve hedefe uygun davranışlar geliştirmesine yardım eder.

44 final’ de rehber Öğrencinin birikimini hedefine uygun bir
şekilde kullanabilmesi için yol gösterici olur. Öğrencilerin kişilik gelişimlerine, değişik bakış açıları ve olayları objektif değerlendirebilme yetisi kazanmalarına katkı sağlar.

45 final’ de rehber ilkeli,hoşgörülü ve içtendir. objektif ve tutarlıdır.
katı kuralcı veya laubali değildir. iletişimde güven,saygı ve sevgiyi esas alır. empati kurar. alanındaki gelişmeleri takip eder, bilimsel çalışır.

46 final rehberinden beklenen
1.Öğrencinin kendisiyle ve kurumla ilgili çelişki ve sorunlarının çözümüne yardım etmek; öğrenciyi, kendisiyle barışık biçimde gruba katmak, 2.Sınavda başarı için kendi gerçekleriyle yüzleşmesini sağlamak ve sınava ilişkin olumlu bakış açısı kazanarak olumlu davranış geliştirmek,

47 final rehberinde beklenen
3.Sınav sistemi ile ilgili teknik bilgileri edinmek ve öğrencilerine aktarmak, 4.Öğrencinin koşullarına uygun çalışma programları önermek, 5.Programlı çalışma takibi yapmak,

48 final rehberinde beklenen
6.Öğrencileriyle güven ve saygıya dayalı ilişkiler geliştirerek kurumuna ve rehberlik hizmetlerine artılar kazandırmak, 7.Güven duyulan bir sırdaş olmak,

49 final rehberinde beklenen
8.Öğrenciye, kendi bakış açısını empoze etmeden yardımcı olup kendi gerçeklerine ilişkin farkındalık geliştirmesini sağlamak, 9.Tek tek gelen ortak sorunları , rehberlik dersleri yoluyla veya toplu bilgilendirme yaparak çözümlemek,

50 final rehberinde beklenen
10.Eleştirilerde karşısındaki bireyi anlamak ve olumlu bakış açısı kazandırmak, 11.Gerekli durumlarda veli,öğretmen, uzman ve yöneticilerle işbirliği yapmaktır.

51 rehberlik çalışmalarına bakış
final’de rehberlik çalışmalarına bakış

52 Bir şey daha var bütün yaptıklarından başka.
Bir ışık daha var bütün ışıklardan başka. Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye. Bir şey daha var mutlaka yaptıklarından başka. Ömer Hayyam

53 ORTAÖĞRETİMDEN ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ

54 Üniversiteli Olmanın 6 Yolu

55 Genel Liseler 4 İLKÖĞRETİM Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4
Dikey Geçiş Sınavı ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları AÖF Sınavsız geçiş LYS Özel Yetenek Seçme Sınavı Özel Yetenek Seçme Sınavı YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri Meslek Liseleri Genel Liseler İLKÖĞRETİM Ortaokul (5-8) İlkokul (1-4)

56 Genel Liseler 4 1 Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 Sınavsız geçiş
Dikey Geçiş Sınavı ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Açık Öğretim Fakültesi Sınavsız geçiş Meslek Liseleri Meslek Liseleri Genel Liseler Ortaokul (5-8) 1 İlkokul (1-4)

57 Genel Liseler 4 2 İLKÖĞRETİM Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4
Dikey Geçiş Sınavı ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Açık Öğretim Fakültesi ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Sınavsız geçiş YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri Meslek Liseleri Genel Liseler İLKÖĞRETİM Ortaokul (5-8) 2 İlkokul (1-4)

58 Genel Liseler 4 3 Ortaokul (5-8) 4 İLKÖĞRETİM İlkokul (1-4) 4
Dikey Geçiş Sınavı ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Açık Öğretim Fakültesi YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri Meslek Liseleri Genel Liseler Ortaokul (5-8) İLKÖĞRETİM 3 İlkokul (1-4)

59 Genel Liseler 4 4 Ortaokul (5-8) 4 İLKÖĞRETİM İlkokul (1-4) 4
Dikey Geçiş Sınavı ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Açık Öğretim Fakültesi YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri Meslek Liseleri Genel Liseler Ortaokul (5-8) İLKÖĞRETİM 4 İlkokul (1-4)

60 Genel Liseler 4 5 İLKÖĞRETİM Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4
Dikey Geçiş Sınavı ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Açık Öğretim Fakültesi Özel Yetenek Seçme Sınavı Özel Yetenek Seçme Sınavı YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri Meslek Liseleri Genel Liseler İLKÖĞRETİM Ortaokul (5-8) 5 İlkokul (1-4)

61 Genel Liseler 4 6 İLKÖĞRETİM Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4
Dikey Geçiş Sınavı ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları AÖF LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri Meslek Liseleri Genel Liseler İLKÖĞRETİM Ortaokul (5-8) 6 İlkokul (1-4)

62 üniversiteye giriş sınavları
sınav sistemi üniversiteye giriş sınavları

63 YGS LYS 180 180 140 AÇIKÖĞRETİM 63 SINAVSIZ GEÇİŞTEN BOŞ KALAN
ÖNLİSANS 180 180 SANAT VE TASARIM F TURİZM F UYGULAMALI BİL YO LYS 63

64 UYGULAMALI BİLİMLER YO
YGS AÇIKÖĞRETİM 140 SINAVSIZ GEÇİŞTEN BOŞ KALAN ÖNLİSANS 180 YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ ! TURİZM FAK SANAT VE TASARIM FAK UYGULAMALI BİLİMLER YO LYS-1 Mat Geo LYS-2 Fiz-Kim- Biyo LYS-3 T.Dili Ed Coğ-1 LYS-4 Tar-Coğ-2 Fels Din Kült LYS-5-80 MF LİSANS TM LİSANS TS 1-2 LİSANS DİL 1-2-3 LİSANS 64

65 Puanlar Nasıl Hesaplanıyor?

66 Puanlar Nasıl Hesaplanıyor ?
Testlerin Doğru Yanlış Sayıları bulunur. 4 Yanlış 1 Doğruyu Götürür ve Ham Puanlar (Netler) Bulunur. Testlerin Standart Puanları Bulunur: (Türkçe Neti- Testin Ortalaması/ Standart Sapma x ) Standart Puanlar ilgili puanın katsayısıyla çarpılarak tümü toplanıp AĞIRLIKLI -YGS Puanları bulunur. A-YGS Puanları 500’lü YGS Puanlarına Dönüştürülür. aralığında YGS Puanları

67 Ortalama başarıya karşılık gelen
500 %20 Ortalama başarıya Karşılık gelen A-YGS puanı 32 SORU 180 140 100 %10 Ortalama başarıya karşılık gelen A-YGS puanı 16 SORU A-YGS ve A-LYS Puanları

68 Her testten eşit sayıda soru çözüldüğü var sayıladı. Kaç Puan? % 100
SORULARIN NE KADARI YGS’DE KAÇ PUAN GETİRDİ ? Soruların Ne Kadarı Her testten eşit sayıda soru çözüldüğü var sayıladı. Kaç Puan? % 100 Tüm sorular,160 soru 500 Puan % 90 Her testten 36,toplam144 soru 460 Puan % 80 Her testten 32,toplam128 soru 420 Puan % 70 Her testten 28,toplam112 soru 380 Puan % 60 Her testten 24 ,toplam 96 soru 340 Puan % 50 Her testten 20,toplam 80 soru 300 Puan % 40 Her testten 16 ,toplam 64 soru 260 Puan % 30 Her testten 12,toplam 48 soru 220 Puan % 20 Her testten 8 ,toplam 32soru 180 Puan % 10 Her testten 4 ,toplam 16 soru 140 Puan

69 Puanının Hesaplanabilmesi için Kaç Soru Çözmesi Gerekiyor?
Bir Adayın Puanının Hesaplanabilmesi için Kaç Soru Çözmesi Gerekiyor?

70 100 1 2 0,50 0,00 2014 YGS VERİLERİYLE SS D Y NET YGS TÜRKÇ 40 YGS-1
SS D Y NET YGS TÜRKÇ 40 1 2 0,50 YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 SOS 100 MAT 0,00 FEN

71 2013 YGS 2014 YGS 2015 YGS YGS'ye BAŞVURAN ADAY SAYISI SINAVSIZ GEÇİŞE BAŞVURAN 71.746 78.427 79.969 YGS’YE GİREN ADAY YGS’YE GİRMEYEN ADAY % 2,57 % 2,76 59.231% 2,78 SINAVI GEÇERLİ ADAY SAYISI SINAVI GEÇERSİZ ADAY SAYISI 234 426 493 PUANI HESAPLANAN ADAY PUANLARI HESAPLANMAYAN % 33,82 %25,46 42.062 % 21,17 140 ve ÜSTÜNDE PUAN ALAN % 86,4 % 90,34 % 89,57 140 PUAN BARAJINI AŞAMAYAN % 13,6 %9,66 % 8,48 180 ve ÜSTÜNDE PUAN ALAN % 68,3 % 73 % 70,40 180 PUANI AŞAMAYAN % 31,70 % 27 %29,6 TERCİH HAKKI ELDE EDEN % 97,17 % 91,23 TERCİH FORMU GÖNDEREN FORM GÖNDERMEYEN % 38,21 % 35

72 final eğitim kurumları
2013 YGS 2014 VERİLERİ 2015 VERİLERİ YGS'ye BAŞVURAN ADAY LİSANSA YERLEŞEN % 19,24 % 19,04 ÖNLİSANSA YERLEŞEN % 15,46 %16,13 AÇIKÖĞRETİME YERLEŞEN % 11,08 % 7,08 TOPLAM YERLEŞEN % 45,61 % 44,21 YERLEŞEMEYEN % 54,39 % 55,79

73 2013 LYS’YE GİRME HAKKI KAZANAN
2013 LYS’YE BAŞVURAN 69,08% 2013 LYS’YE BAŞVURU YAPMAYAN 30,92% 2014 LYS’YE GİRME HAKKI KAZANAN 2014 LYS’YE BAŞVURAN 64,95% 2014 LYS’YE BAŞVURU YAPMAYAN 35,05%

74 2013-2014 LYS BAŞVURULARI LYS-1 LYS-2 LYS-3 LYS-4 LYS-5 21.171
SINAVIN ADI 2013 BAŞVURAN 2013 SINAVA GİREN SINAVA GİRMEYEN 2014 BAŞVURAN 2014 LYS-1 16.436 18.835 LYS-2 16.328 17.761 LYS-3 28.745 32.428 LYS-4 14.106 20.461 LYS-5 53.304 49.240 4.064 70.756 65.122 5.634 19.565 21.171

75 Tercih Hakkı Kazanan Aday Sayısı
2014 LYS PUAN TÜRLERİNE GÖRE KONTENJAN VE TERCİH HAKKI KAZANAN ADAY SAYILARI Toplam Kontenjan Tercih Hakkı Kazanan Aday Sayısı Kazanma Yüzdesi MF Puanları % 56,14 TM Puanları % 30,26 TS Puanları 51.159 % 12,43 DİL Puanları 17.094 56.745 % 30,12 YGS Puanları % 24 % 41,68 75

76 OKUL BAŞARISININ KATKISI
OBP

77 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ (OBP) HESAPLANMASI
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) her aday için mezun olduğu okul, mezun olduğu yıl ve diploma notu ile mezun olduğu okulun ilgili yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri kullanılarak hesaplanır.

78 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ (OBP) HESAPLANMASI
OBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır.

79 Diploma Notu İstatistiklerinin hesaplanmasında
ÖSYS’ye başvuran adaylar yanında, ÖSYS’ye başvurmayan adayların diploma notu ya da not ortalamaları da dikkate alınır.

80 Okulların Diploma Notu İstatistikleri:
Not : Okulların Diploma Notu İstatistikleri; son sınıf öğrenci sayısı beşten az , ortalaması sıfır veya standart sapması birden küçük(yüzlü not sisteminde) olması halinde belirlenmez.

81 OKUL BAŞARISININ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTEKİ PAYI ( OBP KATKISI)
aralığında hesaplanmış OBP’ler her öğrenci için farklı farklı olmak üzere 0,12 ile çarpılarak sınavda alınan puanlara eklenecek ve Yerleştirmede kullanılan Y-Puanlar elde edilecek.

82 En yüksek OBP katkısı 500x0,12=60 puan,
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE YENİ SİSTEM NE GETİRDİ ? En yüksek Puan 500 olacak En yüksek OBP katkısı 500x0,12=60 puan, En Yüksek Yerleştirme puanı 560 puan olacak. OBP’nin katkısı % 11 civarında olacak. Meslek Lisesi öğrencilerine kendi alanlarının devamları niteliğindeki lisans programlarına girişte 0,06 ek puan katsayısı uygulanacak.

83 Aralığında OBP Diploma Notu OBP 0,12 Katsayısı Katkısı 100 500 60 95 475 57 90 450 50 80 400 48 70 350 42 300 36 250 30

84 Meslek Lisesi öğrencilerine kendi alanlarının devamı niteliğindeki
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE EK PUAN Meslek Lisesi öğrencilerine kendi alanlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına girişte 0,06 ek puan katsayısı uygulanacak.

85 Aralığında OBP Diploma Notu OBP 0,12 Katsayısı Katkısı 0,06 Ek Puan Katkısı 100 500 60 30 95 475 57 28,5 90 450 50 27 80 400 48 24 70 350 42 21 300 36 18 250 15

86 Örnek: YGS-1 PUANI:445,875 OBP:70 X 5 =350 350 X 0,12 Katsayısı = 42 Y-YGS-1 PUANI: 446, = 487,875

87 Örnek: MF-1 PUANI:455,870 OBP:75 X 5 =375 375 X 0,12 Katsayısı = 45 Y-MF-1 PUANI: 455, = 500,870

88 Testlerin Puanların Oluşumundaki Katkısı

89 YGS’DE 1 SORU KAÇ PUAN GETİRİYOR?
TÜRKÇE SOSYAL MATEMATİK FEN 2013 2014 YGS-1 1,925 1,840 1,050 1,170 3,800 3,770 3,225 3,220 YGS-2 2,800 2,875 4,225 4,115 YGS-3 3,650 3,250 3,500 1,900 1,880 0,970 YGS-4 2,725 4,250 4,425 YGS-5 3,360 2,200 2,350 3,200 3,320 1,100 YGS-6 3,350 1,150 3,550 1,950

90 PUANLARIN OLUŞUMUNA TESTLERİN % KATKISI
YGS YGS T0PL LYS-1 LYS-1 TOPL LYS-2 LYS-2 TOPLM PUAN TÜRLR TÜR T. SOS FEN MAT GEO FİZ KİM BİY MF-1 11 16 5 8 40 26 13 39 10 6 21 MF-2 7 23 12 37 MF-3 18 14 15 42 MF-4 9 22 33 27 2014 ÖSYS ÇÖZÜLEN 1 SORUNUN PUANLARA KATKISI PUAN TÜRÜ YGS LYS-1 LYS-2 TÜRKÇE SOS T.MAT FEN MAT-2 GEO FİZİK KİM BİYO MF-1 1,125 0,575 1,550 0,860 2,224 1,725 1,380 0,650 0,725 MF-2 1,050 1,400 1,230 0,895 1,850 1,325 1,680 MF-3 0,750 1,055 1,155 1,012 0,652 1,808 1,565 2,175 MF-4 0,675 1,375 0,970 1,684 1,425 1,825 1,025 90

91 Hukuk’un Puan Türü Değişti. Tıp ve Hukuk Fakültelerini Tercihte
Başarı Sırası Şartı Getirildi.

92 Psikoloji,Felsefe,Sosyoloji gibi programlara girişte kullanılan
Hukuk Fakültesine İşletme ve İktisat programlarına da girişte kullanılan TM-2 Puanı yerine Psikoloji,Felsefe,Sosyoloji gibi programlara girişte kullanılan TM-3 puanı ile girilecek. Hukuk Fakültesine girişte, Matematik-Geometri testlerinin ağırlığı % 30’dan % 23’e düşürüldü. Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya-1 Testlerinin ağırlığı da % 30’dan % 37’ye yükseltildi.

93 T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
AÇIKLAMA Yükseköğretim kurumları Tıp ve Hukuk programları kontenjanlarına ve yerleşen öğrenci sayılarına ilişkin yapılan çalışmada, adı geçen programlara yerleşen ve aynı bölümde okuyan öğrenciler arasındaki puan farkının yıllar geçtikçe açıldığı gözlemlenmiştir. Yıllara göre en son yerleşen adayın başarı sırasına bakıldığında Tıp programına; 2010 ÖSYS’de ’üncü, 2014 ÖSYS’de ’inci, Hukuk programına 2010 yılında ’inci, 2014 ÖSYS’de ise ’inci aday yerleşmiştir.

94 Hukuk ve Tıp Fakültelerine
“başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmesiyle söz konusu bölümlerin belli bir aralıkta yer alan öğrencilerden oluşması ve bu şekilde eğitim seviyesinin yükselmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca dileyen vakıf yükseköğretim kurumlarının bu programlar için daha üst başarı sıralaması aramasına da imkân tanınmıştır.

95 yapılan çalışma sonucunda 2015 ÖSYS’de;
Yükseköğretim Kurumlarındaki Tıp ve Hukuk programlarına son yıllarda yerleşen öğrencilerin başarı sıraları da dikkate alınarak yapılan çalışma sonucunda 2015 ÖSYS’de; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde Tıp Programlarına başarı sırası en düşük 40 bininci (40.000) sırada olan, Hukuk programlarına ise başarı sırası en düşük 150 bininci ( ) sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilmesine, 2. Vakıf yükseköğretim kurumlarının senato kararı ile söz konusu başarı sıralarına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmesine,

96 KKTC’de bulunan üniversitelerdeki
3. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma dikkate alınarak, KKTC’de bulunan üniversitelerdeki Tıp ve Hukuk programlarına 2015 yılından itibaren yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmesi için “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” şartlarının yanı sıra birinci maddede belirlenen başarı sırası şartını sağlamaları gerektiğine, karar verilmiştir.

97 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Yükseköğretimde eğitim öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek olan bu uygulama, önümüzdeki yıllarda diğer yapılandırılmış mesleklerden başlanarak yaygınlaştırılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur. Yükseköğretim Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

98 PUAN MF-1 MF-2 MF-3 MF-4 Başarı Sırası 559 1 558 557 2 556 555 5 3 4 542 143 105 93 126 519 1.380 1.095 1.025 1.233 487 6.032 5.341 4.982 5.547 397 42.196 41.082 39.700 40.436 396 42.771 41.582 40.220 40.975 310 237 195

99 PUAN TM-1 TM-2 TM-3 Başarı Sırası 559 558 1 555 2 553 552 3 551 4 549 5 534 50 41 38 532 61 53 46 531 68 59 499 1.002 807 671 495 1.248 839 492 1.474 1.167 1.001 311 310 309 308 307 306 305 304 303 300 200 195

100 TIP FAKÜLTELERİ KOÇ ÜNİV Tıp Fak (İng) (Tam B) 15 MF-3 541,8814 96
YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI KOÇ ÜNİV Tıp Fak (İng) (Tam B) 15 MF-3 541,8814 96 ŞİFA ÜNİV (İZMİR) Tıp Fak (Tam B) 6 537,3609 168 İSTANBUL ÜNİV Tıp (İng) 77 531,1477 365 BAHÇEŞEHİR 530,1339 403 Tıp Fak (%50 B) 527,7022 513 BAHÇEŞEHİR ÜNİV ( Tıp Fak (İng) (%50 B) 2 527,4233 522 HACETTEPE ÜNİV 185 524,0017 697 TOBB EKONOMİ VE TEKN ÜNİV 10 523,85 711 TURGUT ÖZAL ÜNİV 11 521,2786 866 R. TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV Tıp Fak 77 MF-3 453,0777 14.500 HARRAN ÜNİV 103 452,7885 14.600 ERZİNCAN ÜNİV 31 452,5295 14.700 ADIYAMAN ÜNİV 62 452,2661 14.800 ATATÜRK ÜNİV Tıp Fak (İng) 52 452,2177 KAFKAS ÜNİV 26 451,6169 15.000 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV 113 451,6143 İST KEMERBURGAZ ÜNİV Tıp Fak (İng) (Ücretli) 19 MF-3 391,2672 42.700 OKAN ÜNİV (İST) 45 381,5785 48.000 YAKIN DOĞU ÜNİV Tıp Fak (Ücretli) 90 351,7985 66.800 BAHÇEŞEHİR ÜNİV 52 309,3038 300,7330

101 HUKUK FAKÜLTELERİ GALATASARAY ÜNİV Hukuk Fak 26 TM-2 521,9103 136
KOÇ ÜNİV Hukuk Fak (İng) (Tam B) 15 520,0759 161 İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV 20 515,2766 254 TOBB EKONOMİ VE TEKN ÜNİV Hukuk Fak (Tam B) 10 513,5289 293 FATİH ÜNİV (İSTANBUL) 500,1877 745 KIRIKKALE ÜNİV 205 401,0324 29.000 YALOVA ÜNİV 400,8282 29.200 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV 399,4817 30.100 AFYON KOCATEPE ÜNİV 52 398,9623 30.400 ONDOKUZ MAYIS ÜNİV 398,7487 30.600 ATATÜRK ÜNİV 397,254 31.700 İZMİR EKONOMİ ÜNİV Hukuk Fak (Ücretli) 135 307,4925 İSTANBUL AYDIN ÜNİV 160 273,9329 İST KEMERBURGAZ ÜNİV 40 272,8694 OKAN ÜNİV 168 272,6807 YENİ YÜZYIL ÜNİV 266,8437 YAKIN DOĞU ÜNİV 180 264,1498 GİRNE AMERİKAN ÜNİV 261,6087 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV 138 259,9797 İST.ŞEHİR ÜNİV 35 256,5434 İST. KEMERBURGAZ ÜNİV Hukuk Fak (%25 B) 70 251,3151 İST. ŞEHİR ÜNİV 60 237,2906 101

102 PUANLARIN OLUŞUMUNA TESTLERİN % KATKISI
YGS YGS TOPL LYS-1 LYS-1 TOPL LYS-3 LYS-3 TOPL PUAN TÜRL TÜRK T. MAT. SOS FEN MAT GEO TÜRK EDB COĞ-1 TM-1 14 16 5 40 25 10-8 35-33 18-20 7 25-27 TM-2 22 8-6 30-28 22-24 8 30-32 TM-3 15 10 18 7-5 25-23 25-28 10-9 35-37 2014 ÖSYS ÇÖZÜLEN 1 SORUNUN PUANLARA KATKISI PUAN TÜRÜ YGS LYS-1 LYS-3 TÜRKÇE SOS T.MAT FEN MAT-2 GEO T.ED COĞ-1 TM-1 1,155 0,600 1,450 0,450 1,950 1,150 1,560 1,435 TM-2 0,755 1,250 1,525 0,985 1,935 1,727 TM-3 1,325 1,090 0,865 1,255 0,750 2,110 1,975 102

103 PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLAR
2015 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi Puan Türü Puan Türü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ 4 TM-2 TM-3 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ TM-1 BİLİM TARİHİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI MTOK) YGS-4 TS-1 GRAFİK TASARIMI HUKUK MODA TASARIMI (FAK) MODA VE TEKSTİL TASARIMI REKREASYON YÖNETİMİ (MTOK) YGS-3 TS-2 SEYAHAT İŞELTM VE TURİZM REHBERLİĞİ (MTOK) YGS-5 TAKI TASARIMI (FAK) TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (MTOK) YGS-6

104 2015 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE YENİ AÇILAN
PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi Puan Türü HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM) 2 YGS HAYVANSAL ÜRETİM YGS-2 HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ YGS-3 (AÇIKÖĞRETİM) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (AÇIKÖĞRETİM) SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ YGS-1 TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK

105 YENİ AÇILAN PROGRAMLAR
2015 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE YENİ AÇILAN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi Puan Türü ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ 4 MF-4 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (MTOK) BASIM TEKNOLOJİLERİ (YO) YGS-1 CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ TS-1 ERGOTERAPİ (YO) YGS-2 FİLM TASARIMI VE YAZARLIK GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (YO) KURGU SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ KÜRESEL SİYASET VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER TM-2 LOJİSTİK (Y0) YGS-6 MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ MUHASEBE VE DENETİM (YO) MÜZECİLİK TM-3

106 YENİ AÇILAN PROGRAMLAR
2015 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE YENİ AÇILAN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi 2015 Puan Türü NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 4 MF-4 ORTEZ PROTEZ MF-3 PERFÜZYON (YÜKSEKOKUL) YGS-2 REKREASYON (FAKÜLTE) TM-3 SPOR YÖNETİCİLİĞİ (FAKÜLTE) TEKSTİL VE MODA TASARIMI TM-2 UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (YÜKSEKOKUL) YGS-6 ULUSLARASI PERAKENDE YÖNETİMİ (YÜKSEKOKUL) ÜRETİM SİSTEMLERİ MÖÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI YENİ MEDYA (YÜKSEKOKUL) YGS-4 YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK TS-1

107 2015 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE KAPATILAN Yükseköğretim Programları
Öğrenim Süresi Puan Türü ÖNLİSANS PROGRAMLARI Sosyal Bilimler (Açıköğretim) 2 YGS Turizm YGS-5 Turizm Yönetimi YGS-6

108 2015 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE KAPATILAN
PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi Puan Türü LİSANS PROGRAMLARI Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri MF-4 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) YGS-1 El Sanatları Tasarımı ve Üretimi TM-3 Enformasyon Teknolojileri Genetik ve Biyoinformatik MF-3 Grafik Güverte (Fakülte) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) YGS* Kontrol Mühendisliği Muhasebe Bilgi Sistemleri Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Prehistorya Seramik Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (Yüksekokul) Tarım İşletmeciliği MF-2 Tekstil Tasarım TM-1

109 PUANLARIN OLUŞUMUNA TESTLERİN % KATKISI
YGS YGS TOPLM LYS-3 LYS-3 TOPLM LYS-4 LYS-4 TOPLM PUAN TÜRÜ TÜRK T. MAT. SOS FEN T.EDB COĞ-1 TARİH COĞ2 FELS TS-1 13 10 12 5 40 15 8 23 7 37 TS-2 18 6 11 25 30 2014 ÖSYS ÇÖZÜLEN 1 SORUNUN PUANLARA KATKISI PUAN TÜRÜ YGS LYS-3 LYS-4 TÜRKÇE SOS T.MAT FEN T.ED COĞ-1 TARİH COĞ-2 FELS TS-1 1,075 1,125 0,768 0,426 1,110 1,490 1,715 1,675 2,124 TS-2 1,500 1,050 0,449 1,850 0,914 1,698 1,225 1,425 109

110 15 6 9 5 35 65 25 7 13 50 48 20 80 YGS LYS-5 TÜRKÇE SOS T.MAT FEN DİL
PUANLARIN OLUŞUMUNA TESTLERİN % KATKISI PUAN TÜRLERİ YGS YGS TOPLM DİL TÜRKÇE T.MAT. SOS FEN DİL-1 15 6 9 5 35 65 DİL-2 25 7 13 50 DİL-3 48 20 80 2014 ÖSYS ÇÖZÜLEN 1 SORUNUN PUANLARA KATKISI PUAN TÜRLERİ YGS LYS-5 TÜRKÇE SOS T.MAT FEN DİL DİL-1 1,825 1,300 0,675 0,624 2,788 DİL-2 2,855 1,775 0,710 0,610 2,025  DİL-3 4,820 2,420 0,720

111 YGS-LYS İLİŞKİSİ NEDİR?

112 LYS PUANLARINDA YGS KATKISI YGS Netleri+ LYS Netleri
LYS PUANI = YGS Netleri+ LYS Netleri

113 LYS PUANLARINDA YGS KATKISI
LYS PUANI % 40 YGS % 60 LYS

114 Ortalama başarıya karşılık gelen
500 %20 Ortalama başarıya Karşılık gelen A-YGS puanı 32 SORU 180 140 100 %10 Ortalama başarıya karşılık gelen A-YGS puanı 16 SORU A-YGS ve A-LYS Puanları

115 MF-1 MF-2 MF-3 MF-4 500,000 YGS TÜRKÇE 40 38,00 15,90 7,70 78,7013
TEST SORU SAYISI NET 0RT. ST SAP. MF STANDART PUAN MF 1-ALYS MF 2-ALYS MF 3-ALYS MF 4-ALYS YGS TÜRKÇE 40 38,00 15,90 7,70 78,7013 18,8883 SOSYAL 36,25 10,40 6,80 88,0147 9,6816 13,2022 11,4419 MAT 37,50 5,40 8,40 88,2143 30,8750 21,1714 27,3464 FEN 4,60 8,10 90,6173 16,3111 26,2790 21,7481 18,1235 MAT-2 50 50,00 10,58 11,57 84,0709 47,9204 29,4248 24,3806 40,3540 GEO-2 30 30,00 6,02 6,81 85,2129 24,7117 12,7819 9,3734 20,4511 FEN-2 FİZİK-2 6,01 6,47 87,0788 19,1573 25,2529 KİMYA-2 8,61 7,98 76,8045 9,9846 19,9692 23,8094 15,3609 BİYO-2 10,10 6,12 82,5163 9,0768 21,4542 27,2304 186,6069 184,9034 185,0567 186,2958 MF-1 MF-2 MF-3 MF-4 500,000

116 2015 YGS VERİLERİYLE SS D Y NET YGS TÜRKÇE 40 35 35,00 YGS-1 YGS-2
SS D Y NET YGS TÜRKÇE 40 35 35,00 YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 SOSYAL 37 3 36,25 420,886 415,364 460,290 460,783 450,650 435,243 MAT 32 2 31,50 FEN 25 24,50 MF-1 MF-2 MF-3 MF-4 LYS-1 MAT-2 50 0,00 240,531 237,353 238,683 241,183 GEO-2 30 LYS-2 FİZİK-2 TM-1 TM-2 TM-3 KİMYA-2 249,889 242,663 241,010 BİYO-2 LYS-5 DİL 80 TS-1 TS-2 LYS-3 EDEBİYAT 56 266,566 248,785 COĞ-1 24 LYS-4 TARİH 44 DİL-1 DİL-2 DİL-3 COĞ-2 14 321,746 373,472 440,152 FELSEFE +Din Kült

117 LYS PUANLARINDA YGS KATKISI YGS'DE ELDE EDİLEN NETLER
TÜRKÇE SOSYAL MAT FEN YGS-1 35 25 15 351,302 LYS- NETLERİ LYS-2 NETLERİ PUAN MAT GEO FİZ KİM BİYO MF-1 35 20 371,978

118 138,8661 55,5464 83,3196 % 40 % 60 LYS PUANLARINDA YGS KATKISI
LYS- NETLERİ LYS-2 NETLERİ PUAN MAT GEO FİZ KİM BİYO MF-1 35 20 371,978 500’lü Puana Dönüştürülmemiş Hali 371,978 = 138,8661 MF-1 A-LYS YGS Netlerinden Gelen Puan LYS Netlerinden Gelen Puan 138,8661 55,5464 83,3196 YGS ORANI LYS ORANI % 40 % 60

119 PUAN VE BAŞARI SIRALARIYLA
YGS BELİRLEYİCİ Mİ? PUAN VE BAŞARI SIRALARIYLA YGS-LYS İLİŞKİSİ

120 YGS PUAN TÜRÜ YGS B.SIRASI Y-PUAN TÜRÜ Y-BAŞARI SIRASI LYS'DE KAÇ KİŞİ ÖNE GEÇTİ 2014 ÖSYS YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE YGS-1 2.087 MF-3 1.106 981 HACETTEPE TIP FAK YGS-2 9.374 MF-4 1.188 8.186 BOĞAZİÇİ ÜNİV MAKİNE MÜH 11.114 3.649 7.465 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAK 18.390 8.411 9.979 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAK 45.192 14.104 31.088 İTÜ ELEKTRİK MÜH AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜH S.DEMİREL ÜNİV ÇEVRE MÜH  EN DÜŞÜK TABAN PUAN MF-1 AMASYA ÜNİV Matematik Y-MF-1 Y-MF-2 Y-MF-3 Y-MF-4 2014 LYS SIRALAMADA EN SON ADAY

121 İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. ELEKTRİK MÜH.

122 YGS PUAN TÜRÜ YGS B.SIRASI Y-PUAN TÜRÜ Y-BAŞARI SIRASI LYS'DE KAÇ KİŞİ ÖNE GEÇTİ 2014 ÖSYS YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE YGS-5 4.336 TM-1 1.101 3.235 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 4.887 1.962 2.925 BİLKENT İŞLETME TAM BURSLU YGS-6 23.309 TM-3 1.158 22.151 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ 36.573 TM-2 8.153 28.420 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAK 41.259 3.117 38.142 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAK 50.227 11.673 38.554 YEDİTEPE ÜNİV PSİKOLOJİ TAM BURSLU 51.993 3.451 48.542 GALATASARAY Ü ULUSLARARASI İLİŞKİLER 69.648 21.454 48.194 ERCİYES ÜNİV HUKUK FAK 78.026 21.301 56.725 S.DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAK 98.517 20.418 78.099 KADİR HAS Ü ULUSLARARSI İLİŞKİLER TAM B 23.829 86.564 ULUDAĞ ÜNİV PDR 93.502 90.918 EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MALİYE 86.502 AKDENİZ ÜNİV TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 71.392 MUĞLA S.KOÇMAN ÜNİV İŞLETME Ç KARATEKİN ÜNİV ULUSLARASI İLİŞKİLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT EN DÜŞÜK TABAN PUAN İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV Sosyoloji (%50 B) 2014 LYS SIRALAMADA EN SON ADAY

123 LYS'DE KAÇ KİŞİ ÖNE GEÇTİ YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE
YGS PUAN TÜRÜ YGS B.SIRASI Y-PUAN TÜRÜ Y-BAŞARI SIRASI LYS'DE KAÇ KİŞİ ÖNE GEÇTİ YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE YGS-3 12.319 TS-1 342 11.977 KADİR HAS Ü RADYTO TV SİNEMA TAM BURSLU 78.270 TS-2 6.952 71.318 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 79.425 6.444 72.981 AKDENİZ ÜNİV TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2.726 YEDİTEPE ÜNİV RADYO TV VE SİNEMA TAM BURS 11.026 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL B.ÖĞRETMENLİĞİ 19.705 AKDENİZ ÜNİV SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 60.731 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 9.014 ANKARA ÜNİV RADYO TV VE SİNEMA 10.882 AKDENİZ ÜNİV HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM TM-3 EGE ÜNİV KLASİK ARKEOLOJİ BAHÇEŞEHİR ÜNİV REKLAMCILIK (İNG) EN DÜŞÜK TABAN PUAN  YAKIN DOĞU Ü Türkçe Öğretmenliği %50 B  2014 LYS SIRALAMADA EN SON ADAY

124 2014 ÖSYS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI

125 2014 ÖSYS GENEL YERLEŞTİRME- Başvuru : 2.086.115
Yerleşemeyen % 55,79 % 35,17 Özel Yetenek Sın Yerleşen % 1,3 % 9,04 AÖF Yerleşen 25.674 Örgün Öğretim TERCİH HAKKI OLAN ADAY : (Başvuranların % 93,55) TERCİH YAPAN ADAY : %65 (Başvuranların % 59,43 ) TERCİH YAPMAYAN ADAY : % 34,86 (Başvuranların % 31,80) 125 125

126 2014 ÖSYS GENEL YERLEŞTİRME ÖRGÜN ÖĞRETİM
Üniversite Öğrencisi % 31,58 Önlisans % 16,13 Lisans % 19,04 Toplam Yerleşen : Yerleşme Oranı : % 44,84 Başvuran Aday :

127 2014 ÖSYS SON SINIFLARIN YERLEŞME ORANLARI
AÖF 34.008 % 4,04 %21,14 ÖNLİSANS % 22,14 LİSANS % 24 YERLEŞEMEYEN % 50,62 Toplam Son Sınıf Öğrencisi : Yerleşen Son Sınıf Öğrencisi : % 50,25 Örgün Öğretime Yerleşen : % 46,20 127 127

128 2014 ÖSYS MEZUNLARIN YERLEŞME ORANLARI
AÖF 87.942 % 13,85 ÖNLİSANS 99.238 % 15,62 %21,14 LİSANS % 23,65 YERLEŞEMEYEN % 45,06 Toplam Mezun Öğrenci : Yerleşen Mezun Öğrenci : (% 53,12) Örgün Öğretime Yerleşen : % 39,29 128 128

129 2014 ÖSYS ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE Üniversiteden Kaydı Silinmiş
YERLEŞME ORANLARI Üniversite Öğrencisi Son Sınıf % 40,26 Yerleşen % 50,25 %21,14 % 21 Yerleşen % 23,19 Üniversite Mezunu % 5,8 Yerleşen % 30,20 Mezunlar % 30,45 Yerleşen % 53,12 Üniversiteden Kaydı Silinmiş % 2,47 Yerleşen 24.478 % 47,50 Toplam Başvuru : Toplam Yerleşen : 129 129

130 KONTENJANLAR VE YERLEŞME SAYILARI

131 NORMAL ÖĞRETİM TOPLAMI İKİNCİ ÖĞRETİM TOPLAMI
2014 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE BU PROGRAMLARA YERLEŞTİRİLENLER YÖP SAYISI GENEL OKUL BİRİNCİSİ TOPLAM SINAVLI SINAVSIZ ÖZÜRLÜADAY G E N E L T O P L A M 21.826 11.860 4.721 1.455 NORMAL ÖĞRETİM TOPLAMI 17.282 7.930 4.134 455 % 79,18 60,27 66,86 60,35 58,23 55,83 87,57 31,27 57,71 İKİNCİ ÖĞRETİM TOPLAMI 3.257 2.608 46.510 567 141 14,92 18,70 21,99 18,74 19,44 17,17 12,01 9,69 18,82 AÇIKÖĞRETİM TOPLAMI 81 1.322 72.866 20 850 0,37 18,90 11,15 18,81 21,07 26,91 0,42 58,42 22,52 KKTC VE DİĞER Ü TOPLAMI 1.206 21.118 9.856 240 9 10.105 5,53 2,12 0,00 2,09 1,26 0,09 0,62 0,95

132 2014 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE BU PROGRAMLARA YERLEŞTİRİLENLER
K O N T E N J A N L A R Y E R L E Ş T İ R İ L E N L E R YÖP SAYISI GENEL OKUL BİRİNCİSİ TOPLAM SINAVLI SINAVSIZ ÖZÜRLÜ ADAY G E N E L T O P L A M 21.826 11.860 4.721 1.455 NORMAL ÖĞRETİM TOPLAMI 17.282 7.930 4.134 455 ÖSYS TOPLAMLARI 16.371 LİSANS PROGRAMLARI 8.444 7.844 4.115 298 ÖNLİSANS PROGRAMLARI 7.927 86 19 157 ÖZEL YETENEK PROGRAMLARI 911 21.015

133 2014 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE BU PROGRAMLARA YERLEŞTİRİLENLER
K O N T E N J A N L A R Y E R L E Ş T İ R İ L E N L E R YÖP SAYISI GENEL OKUL BİRİNCİSİ TOPLAM SINAVLI SINAVSIZ ÖZÜRLÜ ADAY G E N E L T O P L A M 21.826 11.860 4.721 1.455 NORMAL ÖĞRETİM TOPLAMI 17.282 7.930 4.134 455 İKİNCİ ÖĞRETİM 3.257 2.608 46.510 567 141 AÇIKÖĞRETİM 81 1.322 72.866 20 850 LİSANS PROGRAMLARI 21 51.750 1.297 53.047 61.176 312 61.508 ÖNLİSANS PROGRAMLARI 49 25 538

134 Öğrenci Alan Programlar
2014 ÖSYS En Yüksek ve En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar

135 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar
BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI* TAVAN PUAN KOÇ ÜNİ Tıp Fak (İng) (Tam B) 15 MF-3 541,8814 96 572,4392 ŞİFA ÜNİV Tıp Fak (Tam B) 6 537,3609 168 548,6071 KOÇ ÜNİV Elektrik-Elektronik Müh (İng) (Tam B) 10 MF-4 535,4579 275 551,4262 İSTANBUL ÜNİV Tıp (İng) 77 531,1477 365 567,9911 BAHÇEŞEHİR ÜNİV 530,1339 403 555,6938 BİLKENT ÜNİV 50 531,7423 434 587,0589 BOĞAZİÇİ ÜNİV Elektrik-Elektronik Müh(İng) 531,7005 440 569,3172 ŞİFA ÜNİV (İZMİR) Tıp Fak (%50 B) 527,7022 513 535,8525 Tıp Fak (İng) (%50 B) 2 527,4233 522 528,8162 HACETTEPE ÜNİV 185 524,0017 697 571,3658 TOBB EKONOMİ ÜNİV 523,850 711 539,9675 Endüstri Müh(İng) 62 526,0823 739 564,33 Endüstri Müh(İng) (Tam B) 9 524,2174 860 536,2083 TURGUT ÖZAL ÜNİV 11 521,2786 866 566,3933 Bilgisayar Müh(İng) (Tam B) 521,0661 1.070 537,742 Tıp Fak 211 517,0256 1.160 548,8634 Makine Müh (İng) (Tam B) 519,4721 1.180 530,1171 Bilgisayar Müh(İng) 519,228 1.220 552,9786 Makine Müh(İng) 515,1932 1.530 546,5363 25 508,6434 1.850 541,3928

136 2014 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar
BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI* TAVAN PUAN ADIYAMAN ÜNİV Matematik 31 20 MF-1 205,124 267,3054 KIRIKKALE ÜNİV 62 46 204,1505 339,7582 FIRAT ÜNİV 23 204,0009 244,6915 BARTIN ÜNİV 11 7 203,9296 290,0894 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV 203,6492 370,3456 İZMİR ÜNİV Matematik-Bilgisayar (%75 B) 18 8 203,7203 272,6317 ANKARA ÜNİV Astronomi ve Uzay Bilimleri 41 198,5687 374,9549 FATİH ÜNİV İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 B) 36 16 201,6756 359,3472 ONDOKUZ MAYIS ÜNİV İstatistik 202,1308 234,2912 AMASYA ÜNİV 4 200,5906 224,3924 ÇUKUROVA ÜNİV ( 52 39 199,4353 281,7565 KAFKAS ÜNİV ( 3 201,9844 226,256 SİNOP ÜNİV 5 201,7291 228,0054 BOZOK ÜNİV ( 6 201,6866 251,228 ORDU ÜNİV 21 15 200,8972 248,0014 MUSTAFA KEMAL ÜNİV (HATAY) 42 198,3836 374,7222 ATATÜRK ÜNİV 45 198,1457 317,1017 SÜTÇÜ İMAM ÜNİV 26 197,4961 326,8892 İNÖNÜ ÜNİV 82 74 197,2288 308,8674 19 195,5649 241,7053 Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası  

137 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar
BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI* TAVAN PUAN GALATASARAY ÜNİV ( Hukuk Fak 26 TM-2 521,9103 136 549,3124 KOÇ ÜNİV Hukuk Fak (İng) (Tam B) 15 520,0759 161 545,1934 BİLKENT ÜNİV 20 515,2766 254 558,452 TOBB EKO VE TEKN ÜNİV Hukuk Fak (Tam B) 10 513,5289 293 553,9687 MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİV Siyaset B ve Uluslarl İlişkiler (İng-Tam B) 4 503,9684 566 537,9902 FATİH ÜNİV 500,1877 745 523,9241 Ekonomi (İng) (Tam B) 14 TM-1 503,0957 775 540,5487 Hukuk Fak (İng) (%50 B) 493,2146 1.100 515,2523 BAHÇEŞEHİR ÜNİV 490,3135 1.280 515,0926 BOĞAZİÇİ ÜNİV İşletme (İng) 113 493,0549 1.410 544,5012 Psikoloji (İng) 52 TM-3 484,0129 1.480 521,7863 YEDİTEPE ÜNİV 486,1516 1.570 512,3369 Psikoloji (İng) (Tam B) 7 482,226 1.630 520,7842 KOÇ ÜNİV ( Uluslararası İlişkiler (İng) (Tam B) 484,9034 1.680 521,0343 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV 484,7584 1.700 514,8036 İşletme (İng) (Tam B) 16 488,0823 1.770 518,9532 480,5313 502,1117 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng) 98 481,0922 2.030 538,5693 BOĞAZİÇİ ÜNİV ( İktisat (İng) 483,1072 2.230 539,9426 Psikoloji (Tam B) 5 474,8044 2.300 505,2163

138 2014 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar
BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI* TAVAN PUAN İSTANBUL ESENYURT ÜNİV Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (Ücretli) 20 4 TM-3 203,0701 230,8909 İST KEMERBURGAZ ÜNİV Grafik Tasarım (%50 B) 18 17 203,0091 245,0444 DOĞUŞ ÜNİV Psikoloji (İng) (Ücretli) 36 35 204,1796 306,9331 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV 50 14 204,4988 236,8095 YAKIN DOĞU ÜNİV Rehberlik ve Psik Danışmanlık (Ücretli) 108 51 202,5254 324,42 İST SABAHATTİN ZAİM ÜNİV Sosyal Hizmet (Türkçe) (%25 B) 5 202,0542 290,8162 MALTEPE ÜNİV Sosyoloji (İng) (Ücretli) 30 204,0786 260,9681 Takı Tasarımı (%75 B) 22 16 204,6397 289,8977 GİRNE AMERİKAN ÜNİV (KKTC-GİRNE) Psikoloji (İng) (%50 B) 62 45 201,4865 331,6344 YENİ YÜZYIL ÜNİV Psikoloji (Ücretli) 63 31 199,9607 318,4116 OKAN ÜNİV 52 43 201,8121 298,9065 DOĞU AKDENİZ ÜNİV 54 200,3144 351,9359 ÜSKÜDAR ÜNİV Sosyal Hizmet (Ücretli) 56 24 201,6305 268,2005 11 196,2027 265,6093 FATİH ÜNİV Sosyoloji (%50 B) 46 42 197,555 334,9153 İST GELİŞİM ÜNİV 27 200,8034 282,28 198,4591 287,7272 İZMİR EKONOMİ ÜNİV Sosyoloji (İng) (%25 B) 10 200,9361 259,8612 Sosyoloji (İng) (%50 B) 198,1862 318,4319 Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası

139 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar
BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN KOÇ ÜNİV Medya ve Görsel Sanatlar (İng) (Tam B) 9 TS-1 489,7502 479 518,9868 TOBB EK VE TEK ÜNİV Türk Dili ve Edebiyatı (Tam B) 5 TS-2 480,1213 767 518,7747 GALATASARAY ÜNİV ( İletişim Fak 21 467,9915 1.250 528,2674 BOĞAZİÇİ ÜNİV Tarih (İngilizce) 52 469,6814 511,1632 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV Tarih (İng-Tam B) 3 467,512 1.370 479,8809 İSTANBUL TİCARET ÜNİV Medya ve İletişim Sistemleri (Tam B) 464,5377 1.430 495,9227 462,6644 1.660 468,0353 BİLKENT ÜNİV İletişim ve Tasarım (İng -Tam B) 6 456,3666 1.940 474,8605 BAHÇEŞEHİR ÜNİV Sinema ve Televizyon (İng) (Tam B) 452,7602 2.150 487,7844 Tarih (İngilizce) (Tam B) 8 456,2118 2.160 529,21 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV 7 451,9065 2.220 503,9343 Reklamcılık (İng (Tam B) 451,1851 2.270 466,0358 Türk Dili ve Edebiyatı (İng) 454,2368 2.360 517,6462 Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İng- Tam B) 448,4447 2.510 481,9611 İST. BİLGİ ÜNİV Tarih (İng) (Tam B) 4 452,4336 464,5206 İST.BİLGİ ÜNİV Medya ve İletişim Sistemleri (İng) (Tam B) 447,7994 2.570 473,4663 Halkla İlişkiler (Tam B) 446,5238 2.690 463,5957 İPEK ÜNİV (ANKARA) Film Tasarımı (Tam B) 445,9898 2.750 525,3819 TOBB EKO VE TEKN ÜNİV Tarih (Tam B) 449,3845 2.820 511,7881 KADİR HAS ÜNİV Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam B) 444,0719 2.940 487,1679

140 2014 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar
BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN F. SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV Tarih (%25 B) 20 14 TS-2 219,4124 314,0212 YAKIN DOĞU ÜNİV Tarih (%75 B) 36 10 219,3464 275,6036 ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİV (BATUM-GÜRCİSTAN) Tarih (Ücretli) 2 219,5138 246,8985 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV Türk Dili ve Edebiyatı (%50 B) 25 219,413 350,5029 FATİH ÜNİV (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (%50 B) 31 18 218,6671 337,183 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV Sanat Yönetimi (%25 B) 4 217,2316 226,9321 Türk Dili ve Edebiyatı (%25 B) 16 217,5121 294,3866 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV Türkçe Öğretmenliği (%50 B) 15 217,1981 259,7922 Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) 1 217,5067 AVRASYA ÜNİV Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) 34 215 247,3712 OKAN ÜNİV Sanat ve Tasarım Yönetimi (%50 B) 12 214,8271 273,9918 İST SABAHATTİN ZAİM ÜNİV Türkçe Öğretmenliği (%25 B) 214,6194 331,2505 YAKIN DOĞU ÜNİV ) Türk Dili ve Edebiyatı (%75 B) 54 212,914 276,0607 GİRNE AMERİKAN ÜNİV 50 208,552 277,2768 DOĞU AKDENİZ ÜNİV 22 3 208,0268 267,705 İST KÜLTÜR ÜNİV Sanat Yönetimi (Ücretli) 5 202,7022 FATİH ÜNİV 202,6895 247,5036 İSTANBUL AYDIN ÜNİV 24 198,3708 259,5456 21 200,8781 297,5912 198,7274 272,2164 Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası

141 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar
BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN KOÇ ÜNİV (İSTANBUL) İng Dili ve Karşılaştırmalı Ed(İng) (Tam B) 4 DİL-1 507,6575 321 525,7395 BOĞAZİÇİ ÜNİV İngilizce Öğretmenliği (İng) 93 500,6005 436 544,9957 BİLKENT ÜNİV Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Tam B) 5 496,2779 518 526,5642 Çeviribilim (İng) 52 492,6594 609 535,0002 İZMİR EKONOMİ ÜNİV Mütercim-Tercümanlık (İng) (Tam B) 486,2918 826 508,4066 KOÇ ÜNİV İng Dili ve Karşılaştırmalı Ed (İng) (%50 B) 3 484,6939 894 493,4488 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng) 484,4559 907 540,5714 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV İngilizce Öğretmenliği (İng) (Tam B) 483,2695 951 499,28 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV 113 483,102 957 524,0421 Karşılaştırmalı Edebiyat (İng) (Tam B) 482,8953 967 485,0151 BAHÇEŞEHİR ÜNİV 478,1435 1.190 497,6261 GALATASARAY ÜNİV Fransız Dili ve Edebiyatı 21 477,5192 1.220 498,4692 YEDİTEPE ÜNİV Çeviribilim (İng) (Tam B) 20 475,504 1.330 491,6599 ATILIM ÜNİV 474,3235 1.380 509,1921 HACETTEPE ÜNİV Mütercim-Tercümanlık (İng) 72 470,29 1.600 490,9873 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng) (Tam B) 10 470,0867 1.620 495,0546 YAŞAR ÜNİV 468,3551 1.720 470,9487 İSTANBUL ÜNİV 47 467,9246 1.740 538,9668 OKAN ÜNİV 468,0291 481,3891 108 466,8744 1.800 489,7996

142 2013 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar
BÖLÜMÜN ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN TRAKYA ÜNİV (EDİRNE) Arnavut Dili ve Edebiyatı DİL-2 199,6791 52.300 248,648 DÜZCE ÜNİV Gürcü Dili ve Edebiyatı DİL-3 253,4585 294,969 KIRGIZİSTAN-TÜR MANAS ÜNİV Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça) 247,7756 53.300 349,6236 İSTANBUL AYDIN ÜNİV Arapça Öğretmenliği (%50 B) 247,4798 53.400 360,2861 KOMRAT DEVLET ÜNİV (KOMRAT-MOLDOVA) Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) (Ücretli) 246,3057 53.600 267,5835 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%25 B) 245,4576 53.700 Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı) 244,7879 53.800 338,8486 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli) 244,3155 53.900 OKAN ÜNİV (İSTANBUL) Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 B) 243,7278 54.000 304,5657 Arapça Öğretmenliği (Ücretli) 235,1138 55.300 KOMRAT DEVLET ÜNİV MOLDOVA İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) (Ücretli) 235,5309 324,5072 Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe) 228,3373 56.000 235,2713 228,8662 252,8264 GİRNE AMERİKAN ÜNİV Çin Dili ve Edebiyatı (%50 B) 228,0752 56.100 260,3986 ARDAHAN ÜNİV 227,3157 279,1719 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 B) 227,8067 380,5294 BAKÜ SLAVYAN ÜNİV Rus Dili ve Edebiyatı (Ücretli) 225,3071 56.200 Arapça Öğretmenliği (%25 B) 223,9436 56.300 239,5568 Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Ücretli) 224,1281 282,1324 BAKÜ DEVLET ÜNİV 223,9956 248,3764 AVRASYA ÜNİV (TRABZON) 217,9615 56.500 278,6538 KAFKAS ÜNİV (KARS) 214,0304 56.600 260,289 Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası 56.716

143 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar
BÖLÜMÜN ADI KONT PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV İslami İlimler (Tam B) 5 YGS-4 484,3831 4.080 502,0455 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV İslam ve Din Bilimleri (Tam B) 476,1926 5.740 495,7602 TURGUT ÖZAL ÜNİV Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B) YGS-2 480,7676 12.600 488,9985 FATİH ÜNİV (İSTANBUL) İlahiyat Fak (Tam B) 6 451,411 13.800 496,611 BOĞAZİÇİ ÜNİV (İSTANBUL) Uluslararası Ticaret (İng) 62 YGS-6 475,5096 15.400 516,5258 Yönetim Bilişim Sistemleri (İng) 474,6173 15.800 521,5411 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV 7 472,3798 16.400 484,1948 DOKUZ EYLÜL ÜNİV (İZMİR) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 470,2195 17.400 505,8183 İSTANBUL BİLİM ÜNİV 2 469,6155 17.700 469,7015 Odyoloji (Tam B) 463,7966 20.700 473,003 MEVLANA ÜNİV (KONYA) 462,4626 21.400 488,9226 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV 52 461,9047 21.700 483,5785 Beslenme ve Diyetetik (Tam B) 461,7298 21.800 472,517 459,6375 22.900 476,8061 HALİÇ ÜNİV (İSTANBUL) 10 459,6153 23.000 471,0454 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 B) 459,4486 23.100 465,6002 OKAN ÜNİV (İSTANBUL) 457,8254 24.000 462,0714 3 456,8401 24.600 475,4336 İNÖNÜ ÜNİV (MALATYA) 72 456,8956 485,3415 İZMİR ÜNİV 456,7698 468,2385

144 2014 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar
BÖLÜMÜN ADI KONT PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI MALTEPE ÜNİV (İSTANBUL) Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Ücretli) 30 YGS-6 201,8 KADİR HAS ÜNİV (İSTANBUL) Gayrim ve Varlık Değerleme (%50 B) 20 201,67 GİRNE AMERİKAN ÜNİV Gastr ve Mutfak Sanatları (İng) (Ücretli) 18 YGS-4 215,69 BAHÇEŞEHİR ÜNİV (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği (İng) (%50 B) 49 YGS-5 212,94 DOĞU AKDENİZ ÜNİV Uluslararası Tic ve İşletmecilik (%50 B) 37 199,44 Bankacılık ve Finans (İng) (%50 B) 15 199,33 İSTANBUL AREL ÜNİV Sağlık Yönetimi (Ücretli) 199,31 BEYKENT ÜNİV Sermaye Piy ve Portföy Yönet (%50 B) 54 199,03 Gastronomi ve Mutfak Sanatl (Ücretli) 213,89 KADİR HAS ÜNİV Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) 50 198,87 AZERBAYCAN DEVL PEDAGOJİ ÜNİV Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 25 211,18 35 210,53 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 B) 208,3 Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 B) 207,46 OKAN ÜNİV Yeni Medya (Ücretli) 208,29 LEFKE AVRUPA ÜNİV 39 205,56 ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV Grafik Tasarımı (%25 B) 5 204,61 YAKIN DOĞU ÜNİV 81 204,47 204,15 45 202,28 Gastronomi (İng) (%25 B) 202,76 Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası

145 BELİRLİ PUAN ARALIKLARINDAKİ
2014 LYS BELİRLİ PUAN ARALIKLARINDAKİ ADAY SAYILARI

146 MF-3 +195 239.339 OBP EKLENMİŞ LYS PUANLARININ DAĞILIMI MF-3 110.746
% 1,2 % 5,3 % 46,27 % 9,4 % 12,5 % 17,8 % 53,73

147 MF-4 +195 237.590 OBP EKLENMİŞ LYS PUANLARININ DAĞILIMI MF-4 112.061
% 1,39 MF-4 +195 % 5,55 % 47,17 % 9,4 % 12,77 % 18 % 53,57

148 40.619 39.481 38.136 38.925 2014 ÖSYS OBP KATKISI EKLENMEMİŞ PUANLAR
MF-1 MF-2 MF-3 MF-4 PUANI HESAPLANAN ADAY SAYISI 100 Puan ve Üstü % 10 BARAJINI AŞAN ADAY SAYISI 140 Puan ve Üstü AŞAMAYAN ARASI 47.088 % 20 BARAJINI AŞARAK LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAN ADAY SAYISI 180 Puan ve Üstü % 20 BARAJINI AŞAMADIĞI İÇİN LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAMAYAN ADAY SAYISI Arası % 30 ORTALAMA BAŞARIYI 220 Puan ve Üstü % 30 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası % 40 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 260 Puan ve Üstü % 40 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası % 75 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 400 Puan ve Üstü 40.619 39.481 38.136 38.925 % 75 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası

149 129.187 134.887 151.533 2014 ÖSYS OBP KATKISI EKLENMEMİŞ PUANLAR TM-1
TM-1 TM-2 TM-3 PUANI HESAPLANAN ADAY SAYISI 100 Puan ve Üstü % 10 BARAJINI AŞAN ADAY SAYISI 140 Puan ve Üstü AŞAMAYAN ARASI % 20 BARAJINI AŞARAK LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAN ADAY SAYISI 180 Puan ve Üstü % 20 BARAJINI AŞAMADIĞI İÇİN LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAMAYAN ADAY SAYISI Arası % 30 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 220 Puan ve Üstü % 30 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası % 40 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 260 Puan ve Üstü % 40 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası % 55 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 310 Puan ve Üstü % 55 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası

150 PUANI HESAPLANAN ADAY SAYISI 100 Puan ve Üstü 725.672
2014 ÖSYS OBP KATKISI EKLENMEMİŞ PUANLAR TS-1 TS-2 PUANI HESAPLANAN ADAY SAYISI 100 Puan ve Üstü % 10 BARAJINI AŞAN ADAY SAYISI 140 Puan ve Üstü % 10 BARAJINI AŞAMAYAN ADAY SAYISI ARASI % 20 BARAJINI AŞARAK LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAN ADAY SAYISI 180 Puan ve Üstü % 20 BARAJINI AŞAMADIĞI İÇİN LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAMAYAN ADAY SAYISI Arası % 30 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 220 Puan ve Üstü % 30 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAMAYAN ADAY SAYISI Arası % 40 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 260 Puan ve Üstü % 40 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası % 50 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 300 Puan ve Üstü 52.995 62.489 % 50 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası

151 2014 ÖSYS OBP EKLENMİŞ LYS PUANLARININ DAĞILIMI Aralıktaki Aday Sayısı
MF-3 Aralıktaki Aday Sayısı  MF-4 Başarı Sırası 559 1 557 2 555 4 530 409 405 516 500 2.912 2.503 3.292 2.776 450 15.648 12.736 16.480 13.188 400 38.136 22.488 38.925 22.445 350 68.062 29.926 69.279 30.354 300 42.684 42.782 275 29.082 28.536 225 86.152 84.824 200 13.173 12.021 195 186 148

152 2014 ÖSYS OBP EKLENMİŞ PUANLARIN DAĞILIMI Aralıktaki Aday Sayısı
TM-1 Aralıktaki Aday Sayısı TM-2 TM-3 Başarı Sırası 559 558 1 549 5 4 3 545 6 7 2 9 540 16 10 17 14 525 129 113 102 85 87 73 500 945 816 761 659 634 547 450 7.976 7.031 6.958 6.197 6.324 5.690 425 16.740 8.764 15.512 8.554 14.762 8.438 400 30.353 13.613 29.727 14.215 29.690 14.928 350 72.220 41.867 75.485 45.758 81.573 51.883 300 76.107 80.085 93.231 250 200 195 552 511 453

153 2014 - YGS ve LYS PUANLARININ DAĞILIMI (YIĞINSAL)
DİL-1 Aralık Aralıktaki Sayı DİL-2 500 3 42 29 480 ve üstü 45 221 32 210 460 ve üstü 266 416 242 384 440 ve Üstü 682 937 626 758 420 ve üstü 1.619 1.448 1.384 1.382 400 ve üstü 3.067 1.899 2.766 1.975 380ve üstü 4.966 2.145 4.741 2.397 360 ve üstü 7.111 2.347 7.138 2.787 340 ve üstü 9.458 2.686 9.925 3.278 320 ve üstü 12.144 2.798 13.203 3.548 300 ve üstü 14.942 3.132 16.751 4.135 280 ve üstü 18.074 3.462 20.886 4.845 260 ve üstü 21.536 4.079 25.731 5.635 240 ve üstü 25.615 4.624 31.366 6.894 220 ve üstü 30.239 5.843 38.260 7.581 200 ve üstü 36.082 7.816 45.841 6.480 180 ve üstü 43.898 13.072 52.321 4.649 100 ve üstü 56.970

154 Hedef Belirleme…

155 Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef…
BAŞARILI OLMAK İÇİN… Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef… 155

156 İSTANBUL ÜNİV HUKUK FAK 2014 Taban Puanı 441,279 2014 Puan Türü TM-2
HEDEF İSTANBUL ÜNİV HUKUK FAK 2014 Taban Puanı 441,279 2014 Puan Türü TM-2 Diploma Notu 80 OBP 400 OBP Katkısı 48 Sınav Puanı 393,279 156

157 YGS HEDEFİ Türkçe Sosyal Temel Mat Fen LYS-3 HEDEFİ T. Dili ve Ed
İSTANBUL HUKUK FAKÜLTESİ 2014 Taban Puanı 441,279 2014 Puan Türü TM-2 Diploma Notu 80 OBP 400 KATKISI 60 Sınav Puanı 393,279 HEDEFLEDİĞİ NETLER YGS HEDEFİ Türkçe Sosyal Temel Mat Fen 40 Soru D. Y. Net 35 2 34,5 38 37,5 25 3 LYS-3 HEDEFİ T. Dili ve Ed Coğ-1 56 Soru 24 Soru 44 43,5 19 18,5 LYS-1 HEDEFİ MATEMATİK GEOMETRİ 50 Soru 30 Soru 40 39,5 18 17,25 157

158 İSTANBUL HUKUK FAKÜLTESİ 2014 Taban Puanı 441,279 2014 Puan Türü TM-2
HEDEF İSTANBUL HUKUK FAKÜLTESİ 2014 Taban Puanı 441,279 2014 Puan Türü TM-2 Diploma Notu 80 OBP 400 KATKISI 60 Sınav Puanı 393,279 YGS -1 311,265 YGS -3 407,085 YGS -5 389,955 YGS -2 291,575 YGS -4 409,860 YGS -6 353,300 MF -1 311,409 TM- 1 391,218 TS- 1 275,167 MF -2 254,849 TM- 2 394,098 TS -2 301,011 MF -3 247,999 TM- 3 400,387 MF -4 292,509 158

159 İTÜ Endüstri Mühendisliği
Hedef İTÜ Endüstri Mühendisliği 2014 Taban Puanı 480,52593 2014 Puan Türü MF-4 Diploma Notu 80 OBP 400 OBP Katkısı 400 x 0,12 = 48 Sınav Puanı 432,52593 159

160 YGS HEDEFİ Türkçe Sosyal Matematik Fen YGS 40 Soru 160 Soru D. Y. Net
Toplam Net 37 3 36,25 35 5 33,75 38 2 37,5 30 4 29 136,5 LYS-1 HEDEFİ Geometri 50 Soru 30 Soru 44 8 42 24 23,25 LYS-2 HEDEFİ Fizik Kimya Biyoloji 22 21 1 23,75 160

161 Bu hedefe ulaşabileceğimize yürekten inanmalıyız .
BAŞARILI OLMAK İÇİN… Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef… Bu hedefe ulaşabileceğimize yürekten inanmalıyız . 161

162 final eğitim kurumları
BAŞARILI OLMAK İÇİN… Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef… Bu hedefe ulaşabileceğimize yürekten inanmalıyız . Hedefe ulaşabilmek için çaba ve özveri göstermek gerektiğini zihnen kabul etmeliyiz. 162

163 final dergisi dershanesi YGS ÖDEV TAKİP ÇİZELGESİ
final eğitim kurumları BAŞARILI OLMAK İÇİN… Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef… Bu hedefe ulaşabileceğimize yürekten inanmalıyız . Hedefe ulaşabilmek için çaba ve özveri göstermek gerektiğini zihnen kabul etmeliyiz. Hedefe ulaşmak için harcayacağımız çabamızı planlamalıyız. final dergisi dershanesi YGS ÖDEV TAKİP ÇİZELGESİ KONULAR EYLÜL KONU TOPLAMI MATEMATİK KONULARI 1 2 3 4 T Bağıntı ve Fonksiyon 50 100 150 Çarpanlara Ayıorma ve Özdeşlikler 200 I.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler İşlem ve Modüler Aritmetik 300 5 Kümeler 400 6 Oran-Orantı 250 450 7 Permutasyon,Kombinasyon,Binom,Olasılık 600 8 Polinomlar 9 Sayılar 800 10 Üslü ve Köklü Sayılar 11 Yargı Problemleri 900 Toplam 1200 850 1450 4300 GEOMETRİ KONULARI Çember ve Daire Çokgenler ve Dörtgenler Doğrunun Analitik İncelenmesi Döndürmeler Geometrik Kavramlar ve Açı Katı Cisimler Süslemeler Üçgenler Vektör 500 700 2400 GENEL TOPLAM 1400 1800 1350 2150 6700 163

164 final eğitim kurumları
BAŞARILI OLMAK İÇİN… Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef… Bu hedefe ulaşabileceğimize yürekten inanmalıyız . Hedefe ulaşabilmek için çaba ve özveri göstermek gerektiğini zihnen kabul etmeliyiz. Hedefe ulaşmak için harcayacağımız çabamızı planlamalıyız. Plana uyma konusunda sabırlı ve kararlı olmalıyız. 164

165 Başarının şifresi Hedef Başarıya İnanç Çaba Plan Sabır
165

166 İş Dünyasının Çalışanlardan Beklentileri Değişiyor…

167 İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor?

168 İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor?

169 Teşekkürler…


"Temel Liseye Dönüşümün Rehberlik Hizmetlerine Etkisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları