Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dershaneden Temel Liseye Dönüşümün Rehberlik Hizmetlerine Etkisi Celil VARDAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dershaneden Temel Liseye Dönüşümün Rehberlik Hizmetlerine Etkisi Celil VARDAR."— Sunum transkripti:

1

2 Dershaneden Temel Liseye Dönüşümün Rehberlik Hizmetlerine Etkisi Celil VARDAR

3 Eğitimde neler oluyor?

4  İnsan nasıl öğrenir ?  Bilgi nedir?  Eğitim nedir?  Eğitimde devletin rolü nedir?  Eğitimde okulun rolü nedir?  Eğitimde öğretmenin rolü nedir?  Eğitimli ve nitelikli insan kime denir? TARTIŞILIYOR…

5  İlköğretimde 1965’ten bu yana uygulanan Müfredat 2005’te değişti.  “Oku Öğren” anlayışı yerine “Yap Öğren” anlayışı benimsendi. “Yap Öğren” anlayışı benimsendi.

6  Liselere Girişte OKS kaldırıldı, yerine 3 yıla yayılan SBS getirildi.  Sonra yeniden 8.sınıf sonunda  TEK SINAV’a dönüldü.  Şimdi,ise TEOG adıyla küçük parçalara bölünerek 8.sınıfta 6 temel dersten iki dönemde 12 sınav biçiminde uygulanıyor.

7  Liseler 4 yıla çıkarıldı, müfredatı değişti.  Üniversiteye girişte İki Aşamalı Sınav Sistemi getirildi.  Bütün Genel Liselerin Anadolu Lisesi yapılmasına karar verildi. Anadolu Lisesi yapılmasına karar verildi.  Okul türlerinde azaltmaya gidildi.  Meslek Liseleri tek ad altında birleştirildi.  Alan seçimi 10.sınıf sonuna kaydırıldı.

8 Ana-baba çocuk ilişkisinde neler değişti ?

9  Adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre ciddi bir nüfus yoğunluğu kırsal kesimden kentlere geçti.  Kırsal kesimden göçle kentlere gelen insanlar, sorunlarını da beraber getirdiler.

10  Ailenin yapısı değişti.  Ailede işbölümü değişti.  Çocuklar, daha çok kendi başlarına kalmaya başladı.

11  Çocukların yeni ilgileri ve yeni eğlence anlayışları ana babaları rahatsız etmeye başladı.  Çocukların okul derslerindeki ve sınavlardaki başarısızlıkları ana – babalar arasında sorun yaratmaya başladı..

12 Öğrenme-öğretme süreçlerinde Öğrencinin başarılı bir performans sağlamasında rehberlik hizmetleri önemli hale geldi..

13 IX.Milli Eğitim Şurası kararları doğrultusunda 16 Eylül 1974 Tarih ve 1805 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan genelgeyle tüm okullarda öğretim yılından itibaren rehberlik ve eğitsel çalışmaların nasıl yapılacağı belirlendi. ”Rehberlik Saati “ Uygulaması sınıf öğretmenlerinin sorumluluğunda başladı,

14 X.MİLLİ EĞİTİM ŞURASI(1981) Rehberlik personelinin yetiştirme konusunu ilk kez ele aldı ve üç düzeyde yetiştirilmesi gerektiğin belirtti : 1.Lisans Düzeyi (4 Yıllık Programlar) 2.Rehberlik Sertifikası: Üniversitelerin Psikoloji,Eğitim, PDR bölümlerinde veya Hizmetiçi Eğitim yoluyla verilebilir.Lisans üstüne yaklaşık bir yıllık bir program. 3.Mezuniyet Sonrası Eğitim Düzeyi: a) Bilim Uzmanlığı b) Doktora Düzeyi c) İş Başında Yetiştirme: Sürekli bir programla alandaki danışman ve sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesi

15 Rehberlikten ne anlıyoruz?

16  Kişinin, kendini, bedensel ve zihinsel yetenekleri, hayattan beklentileri, tutum ve değerleri açısından tanıması,  çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi,

17  çevresine uyum yapabilmesi,  sahip olduğu güçlerini geliştirerek Kendini gerçekleştirebilmesi,  kendisi ve çevresi hakkında edindiği bilgileri özümseyerek doğru ve sağlıklı tercihler yapabilen bir kişi olması için yapılan yardım sürecidir.

18 Rehberlik, en geniş anlamıyla bir insanın başka bir insan ya da gruba, başka bir insan ya da gruba, o insanın ya da grubun en iyi biçimde yaşaması, kendisini gerçekleştirmesi kendisini gerçekleştirmesive en uygun yolları bulabilmesi için yaptığı yardımlardır.

19 en iyi biçimde yaşaması, kendisini gerçekleştirmesi kendisini gerçekleştirmesive en uygun yolları bulabilmesi

20 1-Rehberlik, bir süreçtir, bir anda olup biten bir iş değildir. Rehberlik Nedir?

21 2-Rehberlik, bireye yardım etme işidir. Bu yardım psikolojik bir yardımdır. Rehberliğin psikolojik bir yardım olması onu diğer yardım hizmetlerinden belirgin bir biçimde ayırır. Rehberlik yardımı; yol gösterme, öğüt verme,bilgi verme yardımı değildir. Rehberlik Nedir?

22 3- Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey vardır, hizmet bireye yöneliktir. Bireye yardım edildiği takdirdebirey, kendi problemlerini çözmede kendi problemlerini çözmede kendi kendine yeterli hale gelebilir. kendi kendine yeterli hale gelebilir. Rehberlik Nedir?

23 Rehberlik, bireyi üzen ve kaygılandıran her türlü problemle her türlü problemle yakından ilgilidir. Rehberlik Nedir?

24 4-Rehberlik, bilimsel ve profesyonel bir yardımdır. 5-Rehberliğin esası, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Rehberlik Nedir?

25 Rehberlik Ne Değildir?

26 1-Rehberlik, bireye tek yönlü ve doğrudan yapılan bir yardım değildir. Birey adına bireyin sorunlarını sahiplenip onun adına çözmeye çalışmak değildir. Karşılıklı etkileşime dayanan çift yönlü bir yardımdır.

27 2-Rehberliğin temelinde, bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kol kanat germek gibi bir anlayış yoktur. Rehberlik Ne Değildir?

28 3-Rehberlik, bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez; tüm gelişimiyle, meslek seçimi de dahil tüm kişisel sorunları ile ilgilenir. Rehberlik Ne Değildir?

29 4-Rehberlikte kullanılan bütün yöntem ve teknikler amaç değil, sadece araçtır.

30 Rehberlik Ne Değildir? 5-Rehberlik, yardımı alan birey bakımından, akademik bir öğrenme konusu ya da ders değildir.

31 Rehberlik Ne Değildir? 6-Rehberlik bir disiplin görevi değildir, rehberlik yargılamaz ve ceza vermez.

32 Rehberlik Ne Değildir? 7-Rehberlik, her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir.

33 33 Rehberliğin İlkeleri

34 34 Rehberliğin İlkeleri 1-Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir. 2-İnsan saygıdeğerdir. 3-Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır. (Gönüllülük)

35 35 Rehberliğin İlkeleri 4-Rehberlik hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir. 5-Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinde gizlilik esastır.

36 36 6- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri ilgili tarafların işbirliği ile yürütülmelidir. 7- Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir. Rehberliğin İlkeleri

37 37 8- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. 9- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur. Rehberliğin İlkeleri

38 final’de Nasıl Bir Rehberlik Yapıyoruz?

39 Öğrencimiz; 1.Kendini Tanımalı 2.Sınav sitemiyle ilgili bilgi sahibi olmalı. 3.Hedef belirlemeli. 4.Hedefe uygun davranış geliştirmeli. 5.Tempoyu düşürmeden süreci en verimli biçimde tamamlamalı.

40 final’de Rehberin Çalışma Alanları  Öğrenci Tanıma Çalışmaları  Eğitsel Rehberlik  Mesleki Rehberlik  Performans Değerlendirmesi  Üniversite ve Okul Tanıtımları  Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Seminerleri  Tercih Danışmanlığı

41 Rehberlik çalışmalarını nasıl yapıyoruz?  Bireysel görüşmelerle,  Anket ve Testlerle  Rehberlik Dersleri ve Sınıf çalışmalarıyla,  Grup çalışmalarıyla,  Seminer,Panel ve Konferanslarla,  Pano ve Duyurularla  Broşürlerle

42 final’ de Rehberin Özellikleri ?

43 final’ de rehber  Öğrenci ve velilere “sınav sistemi ve başarı” ile ilgili her konuda bilgi verir.  Öğrencilerin hedef belirlemesine ve hedefe uygun davranışlar geliştirmesine yardım eder.

44 final’ de rehber  Öğrencinin birikimini hedefine uygun bir şekilde kullanabilmesi için yol gösterici olur.  Öğrencilerin kişilik gelişimlerine, değişik bakış açıları ve olayları objektif değerlendirebilme yetisi kazanmalarına katkı sağlar.

45 final’ de rehber  ilkeli,hoşgörülü ve içtendir.  objektif ve tutarlıdır.  katı kuralcı veya laubali değildir.  iletişimde güven,saygı ve sevgiyi esas alır.  empati kurar.  alanındaki gelişmeleri takip eder,  bilimsel çalışır.

46 final rehberinden beklenen 1.Öğrencinin kendisiyle ve kurumla ilgili çelişki ve sorunlarının çözümüne yardım etmek; öğrenciyi, kendisiyle barışık biçimde gruba katmak, 2.Sınavda başarı için kendi gerçekleriyle yüzleşmesini sağlamak ve sınava ilişkin olumlu bakış açısı kazanarak olumlu davranış geliştirmek,

47 3.Sınav sistemi ile ilgili teknik bilgileri edinmek ve öğrencilerine aktarmak, 4.Öğrencinin koşullarına uygun çalışma programları önermek, 5.Programlı çalışma takibi yapmak, final rehberinde beklenen

48 6.Öğrencileriyle güven ve saygıya dayalı ilişkiler geliştirerek kurumuna ve rehberlik hizmetlerine artılar kazandırmak, 7.Güven duyulan bir sırdaş olmak, final rehberinde beklenen

49 8.Öğrenciye, kendi bakış açısını empoze etmeden yardımcı olup kendi gerçeklerine ilişkin farkındalık geliştirmesini sağlamak, 9.Tek tek gelen ortak sorunları, rehberlik dersleri yoluyla veya toplu bilgilendirme yaparak çözümlemek,

50 final rehberinde beklenen 10.Eleştirilerde karşısındaki bireyi anlamak ve olumlu bakış açısı kazandırmak, 11.Gerekli durumlarda veli,öğretmen, uzman ve yöneticilerle işbirliği yapmaktır.

51 final’de rehberlik çalışmalarına bakış

52 Bir şey daha var bütün yaptıklarından başka. Bir ışık daha var bütün ışıklardan başka. Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye. Bir şey daha var mutlaka yaptıklarından başka. Ömer Hayyam 52

53 ORTAÖĞRETİMDEN ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ

54 Üniversiteli Olmanın 6 Yolu

55 55 Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Seçme Sınavı Genel Liseler 4 İLKÖĞRETİM YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Özel Yetenek Seçme Sınavı Sınavsız geçiş AÖF LYS Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 Dikey Geçiş Sınavı

56 56 Meslek Liseleri Genel Liseler 4 Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Sınavsız geçiş Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 Açık Öğretim Fakültesi 1 Dikey Geçiş Sınavı

57 57 Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Genel Liseler 4 İLKÖĞRETİM YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Sınavsız geçiş Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 Açık Öğretim Fakültesi 2 Dikey Geçiş Sınavı

58 58 Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Genel Liseler 4 İLKÖĞRETİM YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 Açık Öğretim Fakültesi 3 Dikey Geçiş Sınavı

59 59 Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Genel Liseler 4 İLKÖĞRETİM YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 Açık Öğretim Fakültesi 4 Dikey Geçiş Sınavı

60 60 Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Seçme Sınavı Genel Liseler 4 İLKÖĞRETİM YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Özel Yetenek Seçme Sınavı Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 Açık Öğretim Fakültesi 5 Dikey Geçiş Sınavı

61 61 Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Genel Liseler 4 İLKÖĞRETİM YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları AÖF LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 6 Dikey Geçiş Sınavı

62 sınav sistemi sınav sistemi  üniversiteye giriş sınavları

63 YGS 140 AÇIKÖĞRETİM SINAVSIZ GEÇİŞTEN BOŞ KALAN ÖNLİSANS 180 SANAT VE TASARIM F TURİZM F UYGULAMALI BİL YO LYS 180

64 LYS-4 Tar-Coğ-2 Fels Din Kült LYS-3 T.Dili Ed Coğ-1 LYS YGS 140 AÇIKÖĞRETİM 180 TS 1-2 LİSANS LYS-1 Mat Geo MF LİSANS TM LİSANS DİL LİSANS LYS-2 Fiz-Kim- Biyo TURİZM FAK SANAT VE TASARIM FAK UYGULAMALI BİLİMLER YO SINAVSIZ GEÇİŞTEN BOŞ KALAN ÖNLİSANS YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ !

65 65 Puanlar Nasıl Hesaplanıyor?

66 Puanlar Nasıl Hesaplanıyor ? Puanlar Nasıl Hesaplanıyor ? 4 Yanlış 1 Doğruyu Götürür ve Ham Puanlar (Netler) Bulunur aralığında YGS Puanları A-YGS Puanları 500’lü YGS Puanlarına Dönüştürülür. Testlerin Doğru Yanlış Sayıları bulunur. Testlerin Standart Puanları Bulunur: (Türkçe Neti- Testin Ortalaması/ Standart Sapma x ) Standart Puanlar ilgili puanın katsayısıyla çarpılarak tümü toplanıp AĞIRLIKLI -YGS Puanları bulunur.

67 A-YGS ve A-LYS Puanları %20 Ortalama başarıya Karşılık gelen A-YGS puanı 32 SORU 180 %10 Ortalama başarıya karşılık gelen A-YGS puanı 16 SORU

68 68 Soruları n Ne Kadarı Her testten eşit sayıda soru çözüldüğü var sayıladı. Kaç Puan? % 100Tüm sorular,160 soru500 Puan % 90Her testten 36,toplam144 soru460 Puan % 80Her testten 32,toplam128 soru420 Puan % 70Her testten 28,toplam112 soru380 Puan % 60Her testten 24,toplam 96 soru340 Puan % 50Her testten 20,toplam 80 soru300 Puan % 40Her testten 16,toplam 64 soru260 Puan % 30Her testten 12,toplam 48 soru220 Puan % 20Her testten 8,toplam 32soru180 Puan % 10Her testten 4,toplam 16 soru140 Puan SORULARIN NE KADARI YGS’DE KAÇ PUAN GETİRDİ ?

69 69 Bir Adayın Puanının Hesaplanabilmesi için Kaç Soru Çözmesi Gerekiyor?

70 YGS VERİLERİYLE SSDYNET YGS TÜRKÇ40 120,50 YGS-1YGS-2YGS-3YGS-4YGS-5YGS-6 SOS40 120, MAT40 000,00 FEN40 000,00

71 2013 YGS2014 YGS2015 YGS YGS'ye BAŞVURAN ADAY SAYISI SINAVSIZ GEÇİŞE BAŞVURAN YGS’YE GİREN ADAY YGS’YE GİRMEYEN ADAY % 2, % 2, % 2,78 SINAVI GEÇERLİ ADAY SAYISI SINAVI GEÇERSİZ ADAY SAYISI PUANI HESAPLANAN ADAY PUANLARI HESAPLANMAYAN % 33, %25, % 21, ve ÜSTÜNDE PUAN ALAN % 86, % 90, % 89, PUAN BARAJINI AŞAMAYAN % 13, %9, % 8, ve ÜSTÜNDE PUAN ALAN % 68, % % 70, PUANI AŞAMAYAN % 31, % %29,6 TERCİH HAKKI ELDE EDEN % 97, % 91,23 TERCİH FORMU GÖNDEREN FORM GÖNDERMEYEN % 38, % 35

72 2013 YGS 2014 VERİLERİ2015 VERİLERİ YGS'ye BAŞVURAN ADAY LİSANSA YERLEŞEN % 19, % 19,04 ÖNLİSANSA YERLEŞEN % 15, %16,13 AÇIKÖĞRETİME YERLEŞEN % 11, % 7,08 TOPLAM YERLEŞEN % 45, % 44,21 YERLEŞEMEYEN % 54, % 55,79

73 LYS’YE GİRME HAKKI KAZANAN LYS’YE BAŞVURAN ,08% 2013 LYS’YE BAŞVURU YAPMAYAN ,92% 2014 LYS’YE GİRME HAKKI KAZANAN LYS’YE BAŞVURAN ,95% 2014 LYS’YE BAŞVURU YAPMAYAN ,05%

74 LYS BAŞVURULARI SINAVIN ADI 2013 BAŞVURAN 2013 SINAVA GİREN 2013 SINAVA GİRMEYEN 2014 BAŞVURAN 2014 SINAVA GİREN 2014 SINAVA GİRMEYEN LYS LYS LYS LYS LYS

75 LYS PUAN TÜRLERİNE GÖRE KONTENJAN VE TERCİH HAKKI KAZANAN ADAY SAYILARI Toplam Kontenjan Tercih Hakkı Kazanan Aday Sayısı Kazanma Yüzdesi MF Puanları % 56,14 TM Puanları % 30,26 TS Puanları % 12,43 DİL Puanları % 30,12 YGS Puanları % % 41,68

76 76 OKUL BAŞARISININ KATKISI OBP

77 77 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ (OBP) HESAPLANMASI Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) her aday için mezun olduğu okul, mezun olduğu yıl ve diploma notu ile mezun olduğu okulun ilgili yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri kullanılarak hesaplanır.

78 78 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ (OBP) HESAPLANMASI OBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır.

79 79 Diploma Notu İstatistiklerinin hesaplanmasında ÖSYS’ye başvuran adaylar yanında, ÖSYS’ye başvurmayan adayların diploma notu ya da not ortalamaları da dikkate alınır.

80 80 Okulların Diploma Notu İstatistikleri: Not : Okulların Diploma Notu İstatistikleri; son sınıf öğrenci sayısı beşten az, ortalaması sıfır veya standart sapması birden küçük(yüzlü not sisteminde) olması halinde belirlenmez.

81 aralığında hesaplanmış OBP’ler her öğrenci için farklı farklı olmak üzere 0,12 ile çarpılarak sınavda alınan puanlara eklenecek ve Yerleştirmede kullanılan Y-Puanlar elde edilecek. OKUL BAŞARISININ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTEKİ PAYI ( OBP KATKISI)

82 82  En yüksek Puan 500 olacak  En yüksek OBP katkısı 500x0,12=60 puan,  En Yüksek Yerleştirme puanı 560 puan olacak.  OBP’nin katkısı % 11 civarında olacak.  Meslek Lisesi öğrencilerine kendi alanlarının devamları niteliğindeki lisans programlarına girişte 0,06 ek puan katsayısı uygulanacak. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE YENİ SİSTEM NE GETİRDİ ?

83 Aralığında OBP Diploma NotuOBP 0,12 Katsayısı Katkısı

84 84  Meslek Lisesi öğrencilerine kendi alanlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına girişte 0,06 ek puan katsayısı uygulanacak. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE EK PUAN

85 Aralığında OBP Diploma NotuOBP 0,12 Katsayısı Katkısı 0,06 Ek Puan Katkısı ,

86 86 Örnek: YGS-1 PUANI:445,875 OBP:70 X 5 = X 0,12 Katsayısı = 42 Y-YGS-1 PUANI: 446, = 487,875

87 87 Örnek: MF-1 PUANI:455,870 OBP:75 X 5 = X 0,12 Katsayısı = 45 Y-MF-1 PUANI: 455, = 500,870

88 Testlerin Puanların Oluşumundaki Katkısı

89 89 YGS’DE 1 SORU KAÇ PUAN GETİRİYOR? TÜRKÇESOSYALMATEMATİKFEN YGS-11,9251,8401,0501,1703,8003,7703,2253,220 YGS-21,9251,8401,0501,1702,8002,8754,2254,115 YGS-33,8003,6503,2503,5001,9001,8801,0500,970 YGS-42,8002,7254,2504,4251,9001,8801,0500,970 YGS-53,5003,3602,2002,3503,2003,3201,1000,970 YGS-63,2003,3501,0501,1503,550 2,2001,950

90 90 PUANLARIN OLUŞUMUNA TESTLERİN % KATKISI YGS YGS T0PL LYS-1 LYS-1 TOPL LYS-2 LYS-2 TOPLM PUAN TÜRLR TÜRTÜR T. SOSFENMATGEOFİZKİMBİY MAT MF MF MF MF PUAN TÜRÜ YGSLYS-1LYS-2 TÜRKÇESOST.MATFENMAT-2GEOFİZİKKİMBİYO MF-11,1250,5751,5500,8602,2241,7251,3800,6500,725 MF-21,1250,5751,0501,4001,2300,8951,8501,3251,680 MF-31,1250,7501,0551,1551,0120,6521,8081,5652,175 MF-41,1250,6751,3750,9701,6841,4251,8251,0250, ÖSYS ÇÖZÜLEN 1 SORUNUN PUANLARA KATKISI

91 91 Hukuk’un Puan Türü Değişti. Tıp ve Hukuk Fakültelerini Tercihte Başarı Sırası Şartı Getirildi.

92 92  Hukuk Fakültesine İşletme ve İktisat programlarına da girişte kullanılan TM-2 Puanı yerine Psikoloji,Felsefe,Sosyoloji gibi programlara girişte kullanılan TM-3 puanı ile girilecek.  Hukuk Fak ü ltesine girişte, Matematik-Geometri testlerinin ağırlığı % 30 ’ dan % 23 ’ e % 30 ’ dan % 23 ’ e d ü ş ü r ü ld ü. % 30 ’ dan % 37  T ü rk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya-1 Testlerinin ağırlığı da % 30 ’ dan % 37 ’ ye y ü kseltildi.

93 93 T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA Yükseköğretim kurumları Tıp ve Hukuk programları kontenjanlarına ve yerleşen öğrenci sayılarına ilişkin yapılan çalışmada, adı geçen programlara yerleşen ve aynı bölümde okuyan öğrenciler arasındaki puan farkının yıllar geçtikçe açıldığı gözlemlenmiştir. Yıllara göre en son yerleşen adayın başarı sırasına bakıldığında Tıp programına; 2010 ÖSYS’de ’üncü, 2014 ÖSYS’de ’inci, Hukuk programına 2010 yılında ’inci, 2014 ÖSYS’de ise ’inci aday yerleşmiştir.

94 94 Hukuk ve Tıp Fakültelerine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmesiyle söz konusu bölümlerin belli bir aralıkta yer alan öğrencilerden oluşması ve bu şekilde eğitim seviyesinin yükselmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca dileyen vakıf yükseköğretim kurumlarının bu programlar için daha üst başarı sıralaması aramasına da imkân tanınmıştır.

95 95 Yükseköğretim Kurumlarındaki Tıp ve Hukuk programlarına son yıllarda yerleşen öğrencilerin başarı sıraları da dikkate alınarak yapılan çalışma sonucunda 2015 ÖSYS’de; 1.Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde Tıp Programlarına başarı sırası en düşük 40 bininci (40.000) sırada olan, Hukuk programlarına ise başarı sırası en düşük 150 bininci ( ) sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilmesine, 150 bininci ( ) sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilmesine, 2. Vakıf yükseköğretim kurumlarının senato kararı ile söz konusu başarı sıralarına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmesine,

96 96 3. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma dikkate alınarak, KKTC’de bulunan üniversitelerdeki Tıp ve Hukuk programlarına 2015 yılından itibaren yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmesi için “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” şartlarının birinci maddede belirlenen başarı sırası şartını sağlamaları gerektiğine, karar verilmiştir. yanı sıra birinci maddede belirlenen başarı sırası şartını sağlamaları gerektiğine, karar verilmiştir.

97 97 Yükseköğretimde eğitim öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek olan bu uygulama, önümüzdeki yıllarda diğer yapılandırılmış mesleklerden başlanarak yaygınlaştırılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur. Yükseköğretim Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

98 PUANMF-1MF-2MF-3MF-4 Başarı Sırası

99 PUANTM-1TM-2TM-3 Başarı Sırası

100 TIP FAKÜLTELERİ KON.YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI KOÇ ÜNİVTıp Fak (İng) (Tam B)15 MF-3541, ŞİFA ÜNİV (İZMİR)Tıp Fak (Tam B)66MF-3537, İSTANBUL ÜNİVTıp (İng)77 MF-3531, BAHÇEŞEHİRTıp Fak (İng) (Tam B)66MF-3530, ŞİFA ÜNİV (İZMİR)Tıp Fak (%50 B)66MF-3527, BAHÇEŞEHİR ÜNİV (Tıp Fak (İng) (%50 B)22MF-3527, HACETTEPE ÜNİVTıp (İng)185 MF-3524, TOBB EKONOMİ VE TEKN ÜNİVTıp Fak (Tam B)10 MF-3523,85711 TURGUT ÖZAL ÜNİVTıp Fak (Tam B)11 MF-3521, R. TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVTıp Fak77 MF-3453, HARRAN ÜNİVTıp Fak103 MF-3452, ERZİNCAN ÜNİVTıp Fak31 MF-3452, ADIYAMAN ÜNİVTıp Fak62 MF-3452, ATATÜRK ÜNİVTıp Fak (İng)52 MF-3452, KAFKAS ÜNİVTıp Fak26 MF-3451, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVTıp Fak113 MF-3451, İST KEMERBURGAZ ÜNİVTıp Fak (İng) (Ücretli)19 MF-3391, OKAN ÜNİV (İST)Tıp Fak (İng) (Ücretli)45 MF-3381, YAKIN DOĞU ÜNİVTıp Fak (Ücretli)90 MF-3351, BAHÇEŞEHİR ÜNİVTıp Fak (İng) (Ücretli)52 MF-3309, YAKIN DOĞU ÜNİVTıp Fak (İng) (Ücretli)90 MF-3300,

101 101 HUKUK FAKÜLTELERİ GALATASARAY ÜNİVHukuk Fak26 TM-2521, KOÇ ÜNİVHukuk Fak (İng) (Tam B)15 TM-2520, İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVHukuk Fak (İng) (Tam B)20 TM-2515, TOBB EKONOMİ VE TEKN ÜNİVHukuk Fak (Tam B)10 TM-2513, FATİH ÜNİV (İSTANBUL)Hukuk Fak (Tam B)15 TM-2500, KIRIKKALE ÜNİVHukuk Fak205 TM-2401, YALOVA ÜNİVHukuk Fak205 TM-2400, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVHukuk Fak205 TM-2399, AFYON KOCATEPE ÜNİVHukuk Fak52 TM-2398, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVHukuk Fak205 TM-2398, ATATÜRK ÜNİVHukuk Fak205 TM-2397, İZMİR EKONOMİ ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)135 TM-2307, İSTANBUL AYDIN ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)160 TM-2273, İST KEMERBURGAZ ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)40 TM-2272, OKAN ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)168 TM-2272, YENİ YÜZYIL ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)135 TM-2266, YAKIN DOĞU ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)180 TM-2264, GİRNE AMERİKAN ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)135 TM-2261, ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)138 TM-2259, İST.ŞEHİR ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)35 TM-2256, İST. KEMERBURGAZ ÜNİVHukuk Fak (%25 B)70 TM-2251, İST. ŞEHİR ÜNİVHukuk Fak (%25 B)60 TM-2237,

102 102 PUANLARIN OLUŞUMUNA TESTLERİN % KATKISI YGS YGS TOPL LYS-1 LYS-1 TOPL LYS-3 LYS-3 TOPL PUAN TÜRL TÜRKT. MAT.SOSFENMATGEO TÜRK EDB COĞ-1 TM TM TM PUAN TÜRÜ YGSLYS-1LYS-3 TÜRKÇESOST.MATFENMAT-2GEOT.EDCOĞ-1 TM-1 1,1550,6001,4500,4501,9501,1501,5601,435 TM-2 1,1550,7551,2500,4501,5250,9851,9351,727 TM-3 1,3251,0900,8650,4501,2550,7502,1101, ÖSYS ÇÖZÜLEN 1 SORUNUN PUANLARA KATKISI

103 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi 2014 Puan Türü 2015 Puan Türü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ4TM-2TM-3 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ4TM-1TM-3 BİLİM TARİHİ4TM-2TM-3 GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI MTOK )4YGS-4TS-1 GRAFİK TASARIMI4TM-3TM-2 HUKUK4TM-2TM-3 MODA TASARIMI (FAK)4TM-3TM-2 MODA VE TEKSTİL TASARIMI4TM-3TM-2 REKREASYON YÖNETİMİ (MTOK)4YGS-3TS-2 SEYAHAT İŞELTM VE TURİZM REHBERLİĞİ (MTOK) 4YGS-5TM-1 TAKI TASARIMI (FAK)4TM-3TM-2 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (MTOK)4YGS-6TM-1

104 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE YENİ AÇILAN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi 2015 Puan Türü HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM)2YGS HAYVANSAL ÜRETİM2YGS-2 HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ2YGS-3 HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ (AÇIKÖĞRETİM) 2YGS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (AÇIKÖĞRETİM)2YGS SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ2YGS-1 TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK (AÇIKÖĞRETİM) 2YGS

105 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE YENİ AÇILAN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi Puan Türü ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ4MF-4 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)4MF-4 BASIM TEKNOLOJİLERİ (YO)4YGS-1 CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ4TS-1 ERGOTERAPİ (YO)4YGS-2 FİLM TASARIMI VE YAZARLIK4TS-1 GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (YO)4YGS-1 KURGU SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ4TS-1 KÜRESEL SİYASET VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER4TM-2 LOJİSTİK (Y0)4YGS-6 MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ4MF-4 MUHASEBE VE DENETİM (YO)4YGS-6 MÜZECİLİK4TM-3

106 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE YENİ AÇILAN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi 2015 Puan Türü NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ4MF-4 ORTEZ PROTEZ4MF-3 PERFÜZYON (YÜKSEKOKUL)4YGS-2 REKREASYON (FAKÜLTE)4TM-3 SPOR YÖNETİCİLİĞİ (FAKÜLTE)4TM-3 TEKSTİL VE MODA TASARIMI4TM-2 UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ4MF-4 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (YÜKSEKOKUL)4YGS-6 ULUSLARASI PERAKENDE YÖNETİMİ (YÜKSEKOKUL)4YGS-6 ÜRETİM SİSTEMLERİ MÖÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI4MF-4 YENİ MEDYA (YÜKSEKOKUL)4YGS-4 YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK4TS-1

107 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE KAPATILAN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi Puan Türü ÖNLİSANS PROGRAMLARI Sosyal Bilimler (Açıköğretim)2YGS Turizm2YGS-5 Turizm Yönetimi2YGS-6

108 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE KAPATILAN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi Puan Türü LİSANS PROGRAMLARI Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) 4YGS-6 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) 4YGS-6 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 4MF-4 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) 4MF-4 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) 4YGS-1 El Sanatları Tasarımı ve Üretimi 4TM-3 Enformasyon Teknolojileri 4MF-4 Genetik ve Biyoinformatik 4MF-3 Grafik 4TM-3 Güverte (Fakülte) 4MF-4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4YGS-4 İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) 4YGS* Kontrol Mühendisliği 4MF-4 Muhasebe Bilgi Sistemleri 4YGS-6 Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım 4MF-4 Prehistorya 4TM-3 Seramik 4TM-3 Sermaye Piyasası (Yüksekokul) 4YGS-6 Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (Yüksekokul) 4YGS-6 Tarım İşletmeciliği 4MF-2 Tekstil Tasarım 4TM-1

109 109 PUANLARIN OLUŞUMUNA TESTLERİN % KATKISI YGS YGS TOPLM LYS-3 LYS-3 TOPLM LYS-4 LYS-4 TOPLM PUAN TÜRÜ TÜRKT. MAT.SOSFEN T.EDBCOĞ-1TARİHCOĞ2FELS TS TS PUAN TÜRÜ YGSLYS-3LYS-4 TÜRKÇESOST.MATFENT.EDCOĞ-1TARİHCOĞ-2FELS TS-11,0751,1250,7680,4261,1101,4901,7151,6752,124 TS-21,5001,0500,4490,4261,8500,9141,6981,2251, ÖSYS ÇÖZÜLEN 1 SORUNUN PUANLARA KATKISI

110 PUANLARIN OLUŞUMUNA TESTLERİN % KATKISI PUAN TÜRLERİ YGS YGS TOPLMDİL TÜRKÇET.MAT.SOSFEN DİL DİL DİL PUAN TÜRLERİ YGSLYS-5 TÜRKÇESOST.MATFENDİL DİL-1 1,8251,3000,6750,6242,788 DİL-2 2,8551,7750,7100,6102,025 DİL-3 4,8202,4200,7100,6100, ÖSYS ÇÖZÜLEN 1 SORUNUN PUANLARA KATKISI

111 111 YGS-LYS İLİŞKİSİ NEDİR?

112 112 LYS PUANLARINDA YGS KATKISI LYS PUANI = YGS Netleri+ LYS Netleri

113 113 LYS PUANLARINDA YGS KATKISI LYS PUANI % 60 LYS % 40 YGS

114 A-YGS ve A-LYS Puanları %20 Ortalama başarıya Karşılık gelen A-YGS puanı 32 SORU 180 %10 Ortalama başarıya karşılık gelen A-YGS puanı 16 SORU

115 115 TEST SORU SAYISI NET0RT.ST SAP. MF STANDART PUAN MF 1-ALYSMF 2-ALYSMF 3-ALYSMF 4-ALYS YGS TÜRKÇE4038,0015,907,7078,701318,8883 SOSYAL4036,2510,406,8088,01479, ,202211,4419 MAT4037,505,408,4088,214330,875021, ,3464 FEN4037,504,608,1090,617316,311126,279021,748118,1235 MAT ,0010,5811,5784,070947,920429,424824,380640,3540 GEO-23030,006,026,8185,212924,711712,78199,373420,4511 FEN-2 FİZİK-23030,006,016,4787,078819,157325,2529 KİMYA-23030,008,617,9876,80459,984619,969223,809415,3609 BİYO-23030,0010,106,1282,51639,076821,454227,23049, , , , ,2958 MF-1MF-2MF-3MF-4 500,000

116 2015 YGS VERİLERİYLE SSDYNET YGS TÜRKÇE ,00 YGS-1YGS-2YGS-3YGS-4YGS-5YGS-6 SOSYAL ,25 420,886415,364460,290460,783450,650435,243 MAT ,50 FEN ,50 MF-1MF-2MF-3MF-4 LYS-1 MAT ,00 240,531237,353238,683241,183 GEO ,00 LYS-2 FİZİK-230 0,00 TM-1TM-2TM-3 KİMYA-230 0,00 249,889242,663241,010 BİYO-230 0,00 LYS-5 DİL80 0,00 TS-1TS-2 LYS-3 EDEBİYAT56 0,00 266,566248,785 COĞ-124 0,00 LYS-4 TARİH44 0,00 DİL-1DİL-2DİL-3 COĞ-214 0,00 321,746373,472440,152 FELSEFE +Din Kült32 0,00

117 117 YGS'DE ELDE EDİLEN NETLERPUAN TÜRKÇESOSYALMATFENYGS ,302 LYS PUANLARINDA YGS KATKISI LYS- NETLERİLYS-2 NETLERİPUAN MATGEOFİZKİMBİYOMF ,978

118 118 MF-1 A-LYS YGS Netlerinden Gelen Puan LYS Netlerinden Gelen Puan 138,866155,546483, ,8661 YGS ORANILYS ORANI % 40% 60 LYS PUANLARINDA YGS KATKISI LYS- NETLERİLYS-2 NETLERİPUAN MATGEOFİZKİMBİYOMF , ’lü Puana Dönüştürülmemiş Hali 371,978 = 138,8661

119 YGS BELİRLEYİCİ Mİ? PUAN VE BAŞARI SIRALARIYLA YGS-LYS İLİŞKİSİ

120 YGS PUAN TÜRÜ YGS B.SIRASI Y-PUAN TÜRÜ Y-BAŞARI SIRASI LYS'DE KAÇ KİŞİ ÖNE GEÇTİ 2014 ÖSYS YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE YGS MF HACETTEPE TIP FAK YGS MF BOĞAZİÇİ ÜNİV MAKİNE MÜH YGS MF ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAK YGS MF ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAK YGS MF İTÜ ELEKTRİK MÜH YGS MF AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜH YGS MF S.DEMİREL ÜNİV ÇEVRE MÜH EN DÜŞÜK TABAN PUAN MF AMASYA ÜNİV Matematik Y-MF-1Y-MF-2Y-MF-3Y-MF LYS SIRALAMADA EN SON ADAY

121 121 İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. ELEKTRİK MÜH.

122 YGS PUAN TÜRÜ YGS B.SIRASI Y-PUAN TÜRÜ Y-BAŞARI SIRASI LYS'DE KAÇ KİŞİ ÖNE GEÇTİ 2014 ÖSYS YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE YGS TM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME YGS TM BİLKENT İŞLETME TAM BURSLU YGS TM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YGS TM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAK YGS TM ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAK YGS TM YEDİTEPE ÜNİV PSİKOLOJİ TAM BURSLU YGS TM GALATASARAY Ü ULUSLARARASI İLİŞKİLER YGS TM ERCİYES ÜNİV HUKUK FAK YGS TM S.DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAK YGS TM KADİR HAS Ü ULUSLARARSI İLİŞKİLER TAM B YGS TM ULUDAĞ ÜNİV PDR YGS TM EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT YGS TM ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MALİYE YGS TM AKDENİZ ÜNİV TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YGS TM MUĞLA S.KOÇMAN ÜNİV İŞLETME YGS TM Ç KARATEKİN ÜNİV ULUSLARASI İLİŞKİLER YGS TM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT EN DÜŞÜK TABAN PUAN TM İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV Sosyoloji (%50 B) TM-1TM-2TM LYS SIRALAMADA EN SON ADAY

123 YGS PUAN TÜRÜ YGS B.SIRASI Y-PUAN TÜRÜ Y-BAŞARI SIRASI LYS'DE KAÇ KİŞİ ÖNE GEÇTİ YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE YGS TS KADİR HAS Ü RADYTO TV SİNEMA TAM BURSLU YGS TS ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YGS TS AKDENİZ ÜNİV TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ YGS TS YEDİTEPE ÜNİV RADYO TV VE SİNEMA TAM BURS YGS TS AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL B.ÖĞRETMENLİĞİ YGS TS AKDENİZ ÜNİV SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ YGS TS ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YGS TS ANKARA ÜNİV RADYO TV VE SİNEMA YGS TS AKDENİZ ÜNİV HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YGS TM EGE ÜNİV KLASİK ARKEOLOJİ YGS TS BAHÇEŞEHİR ÜNİV REKLAMCILIK (İNG) EN DÜŞÜK TABAN PUAN TS YAKIN DOĞU Ü Türkçe Öğretmenliği %50 B TS-1TS LYS SIRALAMADA EN SON ADAY

124 2014 ÖSYS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI

125 ÖSYS GENEL YERLEŞTİRME- Başvuru : Yerleşemeyen % 55, % 35,17 Özel Yetenek Sın Yerleşen % 1, % 9,04 AÖF Yerleşen Örgün Öğretim TERCİH HAKKI OLAN ADAY : (Başvuranların % 93,55) TERCİH YAPAN ADAY : %65 (Başvuranların % 59,43 ) TERCİH YAPMAYAN ADAY : % 34,86 (Başvuranların % 31,80)

126 Toplam Yerleşen : Yerleşme Oranı : % 44,84 Üniversite Öğrencisi % 31,58 Lisans % 19,04 Önlisans % 16,13 Başvuran Aday : ÖSYS GENEL YERLEŞTİRME ÖRGÜN ÖĞRETİM

127 127 Toplam Son Sınıf Öğrencisi : Yerleşen Son Sınıf Öğrencisi : % 50,25 Örgün Öğretime Yerleşen : % 46, %21, ÖSYS SON SINIFLARIN YERLEŞME ORANLARI AÖF % 4,04 ÖNLİSANS % 22,14 LİSANS % 24 YERLEŞEMEYEN % 50,62

128 128 Toplam Mezun Öğrenci : Yerleşen Mezun Öğrenci : (% 53,12) Örgün Öğretime Yerleşen : % 39, %21, ÖSYS MEZUNLARIN YERLEŞME ORANLARI AÖF % 13,85 ÖNLİSANS % 15,62 LİSANS % 23,65 YERLEŞEMEYEN % 45,06

129 129 Toplam Başvuru : Toplam Yerleşen : %21, ÖSYS ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE YERLEŞME ORANLARI Son Sınıf % 40,26 Yerleşen % 50,25 Mezunlar % 30,45 Yerleşen % 53,12 Üniversiteden Kaydı Silinmiş % 2,47 Yerleşen % 47,50 Üniversite Mezunu % 5,8 Yerleşen % 30,20 Üniversite Öğrencisi % 21 Yerleşen % 23,19

130 KONTENJANLAR VE YERLEŞME SAYILARI

131 2014 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE BU PROGRAMLARA YERLEŞTİRİLENLER YÖP SAYISI GENEL OKUL BİRİNCİSİ TOPLAMSINAVLISINAVSIZ OKUL BİRİNCİSİ ÖZÜRLÜ ADAY TOPLAM G E N E L T O P L A M NORMAL ÖĞRETİM TOPLAMI %79,1860,2766,8660,3558,2355,8387,5731,2757,71 İKİNCİ ÖĞRETİM TOPLAMI %14,9218,7021,9918,7419,4417,1712,019,6918,82 AÇIKÖĞRETİM TOPLAMI %0,3718,9011,1518,8121,0726,910,4258,4222,52 KKTC VE DİĞER Ü TOPLAMI %5,532,120,002,091,260,090,000,620,95

132 2014 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE BU PROGRAMLARA YERLEŞTİRİLENLER K O N T E N J A N L A RY E R L E Ş T İ R İ L E N L E R YÖP SAYISI GENEL OKUL BİRİNCİSİ TOPLAMSINAVLISINAVSIZ OKUL BİRİNCİSİ ÖZÜRLÜ ADAY TOPLAM G E N E L T O P L A M NORMAL ÖĞRETİM TOPLAMI ÖSYS TOPLAMLARI LİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK PROGRAMLARI

133 2014 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE BU PROGRAMLARA YERLEŞTİRİLENLER K O N T E N J A N L A RY E R L E Ş T İ R İ L E N L E R YÖP SAYISI GENEL OKUL BİRİNCİ Sİ TOPLAMSINAVLISINAVSIZ OKUL BİRİNCİSİ ÖZÜRLÜ ADAY TOPLAM G E N E L T O P L A M NORMAL ÖĞRETİM TOPLAMI İKİNCİ ÖĞRETİM TOPLAMI AÇIKÖĞRETİM TOPLAMI LİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI

134 2014 ÖSYS En Yüksek ve En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar

135 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADIKON.YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI* TAVAN PUAN KOÇ ÜNİTıp Fak (İng) (Tam B)15 MF-3541, ,4392 ŞİFA ÜNİVTıp Fak (Tam B)66MF-3537, ,6071 KOÇ ÜNİVElektrik-Elektronik Müh (İng) (Tam B)10 MF-4535, ,4262 İSTANBUL ÜNİVTıp (İng)77 MF-3531, ,9911 BAHÇEŞEHİR ÜNİVTıp Fak (İng) (Tam B)66MF-3530, ,6938 BİLKENT ÜNİVElektrik-Elektronik Müh (İng) (Tam B)50 MF-4531, ,0589 BOĞAZİÇİ ÜNİVElektrik-Elektronik Müh(İng)77 MF-4531, ,3172 ŞİFA ÜNİV (İZMİR)Tıp Fak (%50 B)66MF-3527, ,8525 BAHÇEŞEHİR ÜNİVTıp Fak (İng) (%50 B)22MF-3527, ,8162 HACETTEPE ÜNİVTıp (İng)185 MF-3524, ,3658 TOBB EKONOMİ ÜNİVTıp Fak (Tam B)10 MF-3523, ,9675 BOĞAZİÇİ ÜNİVEndüstri Müh(İng)62 MF-4526, ,33 KOÇ ÜNİVEndüstri Müh(İng) (Tam B)99MF-4524, ,2083 TURGUT ÖZAL ÜNİVTıp Fak (Tam B)11 MF-3521, ,3933 KOÇ ÜNİVBilgisayar Müh(İng) (Tam B)66MF-4521, ,742 HACETTEPE ÜNİVTıp Fak211 MF-3517, ,8634 KOÇ ÜNİVMakine Müh (İng) (Tam B)66MF-4519, ,1171 BOĞAZİÇİ ÜNİVBilgisayar Müh(İng)77 MF-4519, ,9786 BOĞAZİÇİ ÜNİVMakine Müh(İng)62 MF-4515, ,5363 KOÇ ÜNİVTıp Fak (İng) (%50 B)25 MF-3508, ,3928

136 2014 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI* TAVAN PUAN ADIYAMAN ÜNİVMatematik3120MF-1205, ,3054 KIRIKKALE ÜNİVMatematik6246MF-1204, ,7582 FIRAT ÜNİVMatematik3123MF-1204, ,6915 BARTIN ÜNİVMatematik117MF-1203, ,0894 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVMatematik3120MF-1203, ,3456 İZMİR ÜNİVMatematik-Bilgisayar (%75 B)188MF-1203, ,6317 ANKARA ÜNİVAstronomi ve Uzay Bilimleri4131MF-1198, ,9549 FATİH ÜNİVİlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 B)3616MF-1201, ,3472 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVİstatistik3118MF-1202, ,2912 AMASYA ÜNİVİstatistik114MF-1200, ,3924 ÇUKUROVA ÜNİV (İstatistik5239MF-1199, ,7565 KAFKAS ÜNİV (Matematik113MF-1201, ,256 SİNOP ÜNİVMatematik115MF-1201, ,0054 BOZOK ÜNİV (Matematik116MF-1201, ,228 ORDU ÜNİVMatematik2115MF-1200, ,0014 MUSTAFA KEMAL ÜNİV (HATAY) Matematik5242MF-1198, ,7222 ATATÜRK ÜNİVMatematik6245MF-1198, ,1017 SÜTÇÜ İMAM ÜNİVMatematik3126MF-1197, ,8892 İNÖNÜ ÜNİVMatematik8274MF-1197, ,8674 AMASYA ÜNİVMatematik2119MF-1195, ,7053 Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası

137 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI* TAVAN PUAN GALATASARAY ÜNİV (Hukuk Fak26 TM-2521, ,3124 KOÇ ÜNİVHukuk Fak (İng) (Tam B)15 TM-2520, ,1934 BİLKENT ÜNİVHukuk Fak (İng) (Tam B)20 TM-2515, ,452 TOBB EKO VE TEKN ÜNİVHukuk Fak (Tam B)10 TM-2513, ,9687 MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVSiyaset B ve Uluslarl İlişkiler (İng-Tam B)44TM-2503, ,9902 FATİH ÜNİVHukuk Fak (Tam B)15 TM-2500, ,9241 KOÇ ÜNİVEkonomi (İng) (Tam B)14 TM-1503, ,5487 BİLKENT ÜNİVHukuk Fak (İng) (%50 B)20 TM-2493, ,2523 BAHÇEŞEHİR ÜNİVHukuk Fak (İng) (Tam B)20 TM-2490, ,0926 BOĞAZİÇİ ÜNİVİşletme (İng)113 TM-1493, ,5012 BOĞAZİÇİ ÜNİVPsikoloji (İng)52 TM-3484, ,7863 YEDİTEPE ÜNİVHukuk Fak (İng) (Tam B)20 TM-2486, ,3369 KOÇ ÜNİVPsikoloji (İng) (Tam B)77TM-3482, ,7842 KOÇ ÜNİV (Uluslararası İlişkiler (İng) (Tam B)10 TM-2484, ,0343 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVHukuk Fak (Tam B)15 TM-2484, ,8036 KOÇ ÜNİVİşletme (İng) (Tam B)16 TM-1488, ,9532 BİLKENT ÜNİVPsikoloji (İng) (Tam B)10 TM-3480, ,1117 BOĞAZİÇİ ÜNİVSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng)98 TM-2481, ,5693 BOĞAZİÇİ ÜNİV (İktisat (İng)113 TM-1483, ,9426 TOBB EKO VE TEKN ÜNİVPsikoloji (Tam B)55TM-3474, ,2163

138 2014 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADIKON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI* TAVAN PUAN İSTANBUL ESENYURT ÜNİVÇocuk Sağlığı ve Gelişimi (Ücretli)204TM-3203, ,8909 İST KEMERBURGAZ ÜNİVGrafik Tasarım (%50 B)1817TM-3203, ,0444 DOĞUŞ ÜNİVPsikoloji (İng) (Ücretli)3635TM-3204, ,9331 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVPsikoloji (İng) (Ücretli)5014TM-3204, ,8095 YAKIN DOĞU ÜNİVRehberlik ve Psik Danışmanlık (Ücretli)10851TM-3202, ,42 İST SABAHATTİN ZAİM ÜNİVSosyal Hizmet (Türkçe) (%25 B)185TM-3202, ,8162 MALTEPE ÜNİVSosyoloji (İng) (Ücretli)304TM-3204, ,9681 İST KEMERBURGAZ ÜNİVTakı Tasarımı (%75 B)2216TM-3204, ,8977 GİRNE AMERİKAN ÜNİV (KKTC-GİRNE) Psikoloji (İng) (%50 B)6245TM-3201, ,6344 YENİ YÜZYIL ÜNİVPsikoloji (Ücretli)6331TM-3199, ,4116 OKAN ÜNİVRehberlik ve Psik Danışmanlık (Ücretli)5243TM-3201, ,9065 DOĞU AKDENİZ ÜNİVRehberlik ve Psik Danışmanlık (Ücretli)5422TM-3200, ,9359 ÜSKÜDAR ÜNİVSosyal Hizmet (Ücretli)5624TM-3201, ,2005 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVSosyal Hizmet (Ücretli)2011TM-3196, ,6093 FATİH ÜNİVSosyoloji (%50 B)4642TM-3197, ,9153 İST GELİŞİM ÜNİVSosyoloji (%50 B)4527TM-3200, ,28 ÜSKÜDAR ÜNİVSosyoloji (%50 B)3022TM-3198, ,7272 İZMİR EKONOMİ ÜNİVSosyoloji (İng) (%25 B)1710TM-3200, ,8612 FATİH ÜNİVSosyoloji (İng) (%50 B)4622TM-3198, ,4319 Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası

139 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN KOÇ ÜNİVMedya ve Görsel Sanatlar (İng) (Tam B)99TS-1489, ,9868 TOBB EK VE TEK ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (Tam B)55TS-2480, ,7747 GALATASARAY ÜNİV (İletişim Fak21 TS-1467, ,2674 BOĞAZİÇİ ÜNİVTarih (İngilizce)52 TS-2469, ,1632 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVTarih (İng-Tam B)33TS-2467, ,8809 İSTANBUL TİCARET ÜNİVMedya ve İletişim Sistemleri (Tam B)33TS-1464, ,9227 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (Tam B)33TS-2462, ,0353 BİLKENT ÜNİVİletişim ve Tasarım (İng -Tam B)66TS-1456, ,8605 BAHÇEŞEHİR ÜNİVSinema ve Televizyon (İng) (Tam B)66TS-1452, ,7844 KOÇ ÜNİVTarih (İngilizce) (Tam B)88TS-2456, ,21 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVSinema ve Televizyon (İng) (Tam B)77TS-1451, ,9343 BAHÇEŞEHİR ÜNİVReklamcılık (İng (Tam B)77TS-1451, ,0358 BOĞAZİÇİ ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (İng)52 TS-2454, ,6462 KOÇ ÜNİVArkeoloji ve Sanat Tarihi (İng- Tam B)88TS-1448, ,9611 İST. BİLGİ ÜNİVTarih (İng) (Tam B)44TS-2452, ,5206 İST.BİLGİ ÜNİVMedya ve İletişim Sistemleri (İng) (Tam B)88TS-1447, ,4663 İSTANBUL TİCARET ÜNİVHalkla İlişkiler (Tam B)33TS-1446, ,5957 İPEK ÜNİV (ANKARA)Film Tasarımı (Tam B)33TS-1445, ,3819 TOBB EKO VE TEKN ÜNİVTarih (Tam B)55TS-2449, ,7881 KADİR HAS ÜNİVRadyo, Televizyon ve Sinema (Tam B)55TS-1444, ,1679

140 2014 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN F. SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVTarih (%25 B)2014TS-2219, ,0212 YAKIN DOĞU ÜNİVTarih (%75 B)3610TS-2219, ,6036 ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİV (BATUM-GÜRCİSTAN) Tarih (Ücretli)102TS-2219, ,8985 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (%50 B)25 TS-2219, ,5029 FATİH ÜNİV (İSTANBUL)Tarih (İngilizce) (%50 B)3118TS-2218, ,183 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVSanat Yönetimi (%25 B)44TS-2217, ,9321 F. SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (%25 B)2016TS-2217, ,3866 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVTürkçe Öğretmenliği (%50 B)1510TS-2217, ,7922 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVTürkçe Öğretmenliği (Ücretli)101TS-2217, ,5067 AVRASYA ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)3415TS ,3712 OKAN ÜNİVSanat ve Tasarım Yönetimi (%50 B)12 TS-2214, ,9918 İST SABAHATTİN ZAİM ÜNİVTürkçe Öğretmenliği (%25 B)20 TS-2214, ,2505 YAKIN DOĞU ÜNİV )Türk Dili ve Edebiyatı (%75 B)5410TS-2212, ,0607 GİRNE AMERİKAN ÜNİVTürkçe Öğretmenliği (%50 B)5018TS-2208, ,2768 DOĞU AKDENİZ ÜNİVTürkçe Öğretmenliği (Ücretli)223TS-2208, ,705 İST KÜLTÜR ÜNİVSanat Yönetimi (Ücretli)51TS-2202, ,7022 FATİH ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)1510TS-2202, ,5036 İSTANBUL AYDIN ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)2524TS-2198, ,5456 YAKIN DOĞU ÜNİVTürkçe Öğretmenliği (%50 B)5421TS-2200, ,5912 GİRNE AMERİKAN ÜNİVTürkçe Öğretmenliği (Ücretli)203TS-2198, ,2164 Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası

141 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADI KO N. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN KOÇ ÜNİV (İSTANBUL)İng Dili ve Karşılaştırmalı Ed(İng) (Tam B)44DİL-1507, ,7395 BOĞAZİÇİ ÜNİVİngilizce Öğretmenliği (İng)93 DİL-1500, ,9957 BİLKENT ÜNİVMütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Tam B)55DİL-1496, ,5642 BOĞAZİÇİ ÜNİVÇeviribilim (İng)52 DİL-1492, ,0002 İZMİR EKONOMİ ÜNİVMütercim-Tercümanlık (İng) (Tam B)55DİL-1486, ,4066 KOÇ ÜNİVİng Dili ve Karşılaştırmalı Ed (İng) (%50 B)33DİL-1484, ,4488 BOĞAZİÇİ ÜNİVİngiliz Dili ve Edebiyatı (İng)52 DİL-1484, ,5714 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVİngilizce Öğretmenliği (İng) (Tam B)44DİL-1483, ,28 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVİngilizce Öğretmenliği (İng)113 DİL-1483, ,0421 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVKarşılaştırmalı Edebiyat (İng) (Tam B)44DİL-1482, ,0151 BAHÇEŞEHİR ÜNİVİngilizce Öğretmenliği (İng) (Tam B)44DİL-1478, ,6261 GALATASARAY ÜNİVFransız Dili ve Edebiyatı21 DİL-1477, ,4692 YEDİTEPE ÜNİVÇeviribilim (İng) (Tam B)20 DİL-1475, ,6599 ATILIM ÜNİVMütercim-Tercümanlık (İng) (Tam B)55DİL-1474, ,1921 HACETTEPE ÜNİVMütercim-Tercümanlık (İng)72 DİL-1470, ,9873 BİLKENT ÜNİVİngiliz Dili ve Edebiyatı (İng) (Tam B)10 DİL-1470, ,0546 YAŞAR ÜNİVMütercim-Tercümanlık (İng) (Tam B)33DİL-1468, ,9487 İSTANBUL ÜNİVMütercim-Tercümanlık (İng)47 DİL-1467, ,9668 OKAN ÜNİVMütercim-Tercümanlık (İng) (Tam B)33DİL-1468, ,3891 HACETTEPE ÜNİVİngilizce Öğretmenliği (İng)108 DİL-1466, ,7996

142 2013 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN TRAKYA ÜNİV (EDİRNE)Arnavut Dili ve EdebiyatıDİL-2199, ,648 DÜZCE ÜNİVGürcü Dili ve EdebiyatıDİL-3253, ,969 KIRGIZİSTAN-TÜR MANAS ÜNİVMütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça)DİL-3247, ,6236 İSTANBUL AYDIN ÜNİVArapça Öğretmenliği (%50 B)DİL-3247, ,2861 KOMRAT DEVLET ÜNİV (KOMRAT-MOLDOVA) Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) (Ücretli) DİL-3246, ,5835 İSTANBUL AYDIN ÜNİVMütercim-Tercümanlık (Rusça) (%25 B)DİL-3245, ,4576 KIRGIZİSTAN-TÜR MANAS ÜNİVDoğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı)DİL-3244, ,8486 İSTANBUL AYDIN ÜNİVMütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli)DİL-3244, ,3155 OKAN ÜNİV (İSTANBUL)Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 B)DİL-3243, ,5657 İSTANBUL AYDIN ÜNİVArapça Öğretmenliği (Ücretli)DİL-3235, ,1138 KOMRAT DEVLET ÜNİV MOLDOVA İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) (Ücretli) DİL-3235, ,5072 KIRGIZİSTAN-TÜR MANAS ÜNİVMütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe)DİL-3228, ,2713 OKAN ÜNİV (İSTANBUL)Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli)DİL-3228, ,8264 GİRNE AMERİKAN ÜNİVÇin Dili ve Edebiyatı (%50 B)DİL-3228, ,3986 ARDAHAN ÜNİVGürcü Dili ve EdebiyatıDİL-3227, ,1719 İSTANBUL AYDIN ÜNİVMütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 B)DİL-3227, ,5294 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVRus Dili ve Edebiyatı (Ücretli)DİL-3225, ,3071 İSTANBUL AYDIN ÜNİVArapça Öğretmenliği (%25 B)DİL-3223, ,5568 OKAN ÜNİV (İSTANBUL)Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Ücretli)DİL-3224, ,1324 BAKÜ DEVLET ÜNİVRus Dili ve Edebiyatı (Ücretli)DİL-3223, ,3764 AVRASYA ÜNİV (TRABZON)Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli)DİL-3217, ,6538 KAFKAS ÜNİV (KARS)Gürcü Dili ve EdebiyatıDİL-3214, ,289 Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası

143 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADIKONT PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVİslami İlimler (Tam B)5YGS-4484, ,0455 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVİslam ve Din Bilimleri (Tam B)5YGS-4476, ,7602 TURGUT ÖZAL ÜNİVFizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B)5YGS-2480, ,9985 FATİH ÜNİV (İSTANBUL)İlahiyat Fak (Tam B)6YGS-4451, ,611 BOĞAZİÇİ ÜNİV (İSTANBUL)Uluslararası Ticaret (İng)62YGS-6475, ,5258 BOĞAZİÇİ ÜNİV (İSTANBUL)Yönetim Bilişim Sistemleri (İng)62YGS-6474, ,5411 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVFizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B)7YGS-2472, ,1948 DOKUZ EYLÜL ÜNİV (İZMİR)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon103YGS-2470, ,8183 İSTANBUL BİLİM ÜNİVFizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B)2YGS-2469, ,7015 TURGUT ÖZAL ÜNİVOdyoloji (Tam B)5YGS-2463, ,003 MEVLANA ÜNİV (KONYA)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B)5YGS-2462, ,9226 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVFizyoterapi ve Rehabilitasyon52YGS-2461, ,5785 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVBeslenme ve Diyetetik (Tam B)6YGS-2461, ,517 TURGUT ÖZAL ÜNİVBeslenme ve Diyetetik (Tam B)5YGS-2459, ,8061 HALİÇ ÜNİV (İSTANBUL)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B)10YGS-2459, ,0454 TURGUT ÖZAL ÜNİVFizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 B)2YGS-2459, ,6002 OKAN ÜNİV (İSTANBUL)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B)7YGS-2457, ,0714 İSTANBUL BİLİM ÜNİVBeslenme ve Diyetetik (Tam B)3YGS-2456, ,4336 İNÖNÜ ÜNİV (MALATYA)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon72YGS-2456, ,3415 İZMİR ÜNİVFizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B)6YGS-2456, ,2385

144 2014 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADIKONT PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI MALTEPE ÜNİV (İSTANBUL)Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Ücretli)30YGS-6201, KADİR HAS ÜNİV (İSTANBUL)Gayrim ve Varlık Değerleme (%50 B)20YGS-6201, GİRNE AMERİKAN ÜNİVGastr ve Mutfak Sanatları (İng) (Ücretli)18YGS-4215, BAHÇEŞEHİR ÜNİV (İSTANBUL)Okul Öncesi Öğretmenliği (İng) (%50 B)49YGS-5212, DOĞU AKDENİZ ÜNİVUluslararası Tic ve İşletmecilik (%50 B)37YGS-6199, DOĞU AKDENİZ ÜNİVBankacılık ve Finans (İng) (%50 B)15YGS-6199, İSTANBUL AREL ÜNİVSağlık Yönetimi (Ücretli)15YGS-6199, BEYKENT ÜNİVSermaye Piy ve Portföy Yönet (%50 B)54YGS-6199, DOĞU AKDENİZ ÜNİVGastronomi ve Mutfak Sanatl (Ücretli)20YGS-4213, KADİR HAS ÜNİVUluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli)50YGS-6198, AZERBAYCAN DEVL PEDAGOJİ ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)25YGS-5211, DOĞU AKDENİZ ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)35YGS-5210, ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 B)35YGS-5208, DOĞU AKDENİZ ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (%25 B)35YGS-5207, OKAN ÜNİVYeni Medya (Ücretli)25YGS-4208, LEFKE AVRUPA ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (%25 B)39YGS-5205, ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVGrafik Tasarımı (%25 B)5YGS-5204, YAKIN DOĞU ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 B)81YGS-5204, ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)25YGS-5204, GİRNE AMERİKAN ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)45YGS-5202, LEFKE AVRUPA ÜNİVGastronomi (İng) (%25 B)20YGS-4202, Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası

145 2014 LYS BELİRLİ PUAN ARALIKLARINDAKİ ADAY SAYILARI

146 MF % 53, % 17, % 12, % 9,4 OBP EKLENMİŞ LYS PUANLARININ DAĞILIMI MF % 5, % 1, % 46,27

147 MF % 53, % % 12, % 9,4 OBP EKLENMİŞ LYS PUANLARININ DAĞILIMI MF % 5, % 1, % 47,17

148 2014 ÖSYS OBP KATKISI EKLENMEMİŞ PUANLAR MF-1MF-2MF-3MF-4 PUANI HESAPLANAN ADAY SAYISI 100 Puan ve Üstü % 10 BARAJINI AŞAN ADAY SAYISI 140 Puan ve Üstü % 10 BARAJINI AŞAMAYAN ADAY SAYISI ARASI % 20 BARAJINI AŞARAK LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAN ADAY SAYISI 180 Puan ve Üstü % 20 BARAJINI AŞAMADIĞI İÇİN LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAMAYAN ADAY SAYISI Arası % 30 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 220 Puan ve Üstü % 30 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası % 40 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 260 Puan ve Üstü % 40 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası % 75 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 400 Puan ve Üstü % 75 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası

149 2014 ÖSYS OBP KATKISI EKLENMEMİŞ PUANLAR TM-1TM-2TM-3 PUANI HESAPLANAN ADAY SAYISI 100 Puan ve Üstü % 10 BARAJINI AŞAN ADAY SAYISI 140 Puan ve Üstü % 10 BARAJINI AŞAMAYAN ADAY SAYISI ARASI % 20 BARAJINI AŞARAK LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAN ADAY SAYISI 180 Puan ve Üstü % 20 BARAJINI AŞAMADIĞI İÇİN LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAMAYAN ADAY SAYISI Arası % 30 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 220 Puan ve Üstü % 30 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası % 40 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 260 Puan ve Üstü % 40 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası % 55 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 310 Puan ve Üstü % 55 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası

150 2014 ÖSYS OBP KATKISI EKLENMEMİŞ PUANLAR TS-1TS-2 PUANI HESAPLANAN ADAY SAYISI 100 Puan ve Üstü % 10 BARAJINI AŞAN ADAY SAYISI 140 Puan ve Üstü % 10 BARAJINI AŞAMAYAN ADAY SAYISI ARASI % 20 BARAJINI AŞARAK LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAN ADAY SAYISI 180 Puan ve Üstü % 20 BARAJINI AŞAMADIĞI İÇİN LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAMAYAN ADAY SAYISI Arası % 30 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 220 Puan ve Üstü % 30 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAMAYAN ADAY SAYISI Arası % 40 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 260 Puan ve Üstü % 40 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası % 50 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 300 Puan ve Üstü % 50 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI Arası

151 2014 ÖSYS OBP EKLENMİŞ LYS PUANLARININ DAĞILIMI PUAN MF-3 Aralıktaki Aday Sayısı MF-4 Aralıktaki Aday Sayısı Başarı Sırası

152 2014 ÖSYS OBP EKLENMİŞ PUANLARIN DAĞILIMI PUANTM-1Aralıktaki Aday Sayısı TM-2Aralıktaki Aday Sayısı TM-3Aralıktaki Aday Sayısı Başarı Sırası

153 YGS ve LYS PUANLARININ DAĞILIMI (YIĞINSAL) PUANDİL-1AralıkAralıktaki Sayı DİL-2AralıkAralıktaki Sayı ve üstü ve üstü ve Üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü ve üstü56.970

154 Hedef Belirleme…

155 BAŞARILI OLMAK İÇİN…  Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef…

156 HEDEF İSTANBUL ÜNİV HUKUK FAK 2014 Taban Puanı 441, Puan Türü TM-2 Diploma Notu80 OBP400 OBP Katkısı48 Sınav Puanı393,279

157 HEDEF İSTANBUL HUKUK FAKÜLTESİ 2014 Taban Puanı 441, Puan Türü TM-2 Diploma Notu80OBP400KATKISI60 Sınav Puanı393,279 HEDEFLEDİĞİ NETLER YGS HEDEFİ TürkçeSosyal Temel MatFen 40 Soru D.Y.NetD.Y.NetD.Y.NetD.Y.Net 35234,538237, LYS-3 HEDEFİ T. Dili ve EdCoğ-1 56 Soru24 Soru D.Y.NetD.Y.Net 44243,519218,5 LYS-1 HEDEFİ MATEMATİKGEOMETRİ 50 Soru30 Soru D.Y.NetD.Y.Net 40239,518317,25

158 YGS -1311,265YGS -3407,085YGS -5389,955 YGS -2291,575YGS -4409,860YGS -6353,300 MF -1311,409TM- 1391,218TS- 1275,167 MF -2254,849TM- 2394,098TS -2301,011 MF -3247,999TM- 3400,387 MF -4292,509 HEDEF İSTANBUL HUKUK FAKÜLTESİ 2014 Taban Puanı 441, Puan Türü TM-2 Diploma Notu80OBP400KATKISI 60 Sınav Puanı393,279

159 Hedef İTÜ Endüstri Mühendisliği 2014 Taban Puanı 480, Puan Türü MF-4 Diploma Notu80 OBP400 OBP Katkısı400 x 0,12 = 48 Sınav Puanı432,52593

160 YGS HEDEFİ TürkçeSosyalMatematikFenYGS 40 Soru 160 Soru D.Y.NetD.Y.NetD.Y.NetD.Y.NetToplam Net 37336, , , ,5 LYS-1 HEDEFİ MatematikGeometri 50 Soru30 Soru D.Y.NetD.Y.Net ,25 LYS-2 HEDEFİ FizikKimyaBiyoloji 30 Soru D.Y.NetD.Y.NetD.Y.Net , ,25

161 BAŞARILI OLMAK İÇİN…  Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef…  Bu hedefe ulaşabileceğimize yürekten inanmalıyız.

162 BAŞARILI OLMAK İÇİN…  Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef…  Bu hedefe ulaşabileceğimize yürekten inanmalıyız.  Hedefe ulaşabilmek için çaba ve özveri göstermek gerektiğini zihnen kabul etmeliyiz.

163 BAŞARILI OLMAK İÇİN…  Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef…  Bu hedefe ulaşabileceğimize yürekten inanmalıyız.  Hedefe ulaşabilmek için çaba ve özveri göstermek gerektiğini zihnen kabul etmeliyiz.  Hedefe ulaşmak için harcayacağımız çabamızı planlamalıyız. final dergisi dershanesi YGS ÖDEV TAKİP ÇİZELGESİ KONULAR EYLÜL KONU TOPLAMI MATEMATİK KONULARI1234T 1Bağıntı ve Fonksiyon Çarpanlara Ayıorma ve Özdeşlikler I.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler İşlem ve Modüler Aritmetik Kümeler Oran-Orantı Permutasyon,Kombinasyon,Binom,Olasılık Polinomlar 150 9Sayılar Üslü ve Köklü Sayılar Yargı Problemleri Toplam EYLÜL KONU TOPLAMI GEOMETRİ KONULARI1234T 1Çember ve Daire Çokgenler ve Dörtgenler Doğrunun Analitik İncelenmesi Döndürmeler Geometrik Kavramlar ve Açı Katı Cisimler Süslemeler Üçgenler Vektör Toplam GENEL TOPLAM

164 BAŞARILI OLMAK İÇİN…  Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef…  Bu hedefe ulaşabileceğimize yürekten inanmalıyız.  Hedefe ulaşabilmek için çaba ve özveri göstermek gerektiğini zihnen kabul etmeliyiz.  Hedefe ulaşmak için harcayacağımız çabamızı planlamalıyız.  Plana uyma konusunda sabırlı ve kararlı olmalıyız.

165 Başarının şifresi  Hedef  Başarıya İnanç  Çaba  Plan  Sabır

166 İş Dünyasının Çalışanlardan Beklentileri Değişiyor…

167 İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor?

168

169 Teşekkürler…


"Dershaneden Temel Liseye Dönüşümün Rehberlik Hizmetlerine Etkisi Celil VARDAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları