Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dershaneden Temel Liseye Dönüşümün Rehberlik Hizmetlerine Etkisi Celil VARDAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dershaneden Temel Liseye Dönüşümün Rehberlik Hizmetlerine Etkisi Celil VARDAR."— Sunum transkripti:

1

2 Dershaneden Temel Liseye Dönüşümün Rehberlik Hizmetlerine Etkisi Celil VARDAR

3 Eğitimde neler oluyor?

4  İnsan nasıl öğrenir ?  Bilgi nedir?  Eğitim nedir?  Eğitimde devletin rolü nedir?  Eğitimde okulun rolü nedir?  Eğitimde öğretmenin rolü nedir?  Eğitimli ve nitelikli insan kime denir? TARTIŞILIYOR…

5  İlköğretimde 1965’ten bu yana uygulanan Müfredat 2005’te değişti.  “Oku Öğren” anlayışı yerine “Yap Öğren” anlayışı benimsendi. “Yap Öğren” anlayışı benimsendi.

6  Liselere Girişte OKS kaldırıldı, yerine 3 yıla yayılan SBS getirildi.  Sonra yeniden 8.sınıf sonunda  TEK SINAV’a dönüldü.  Şimdi,ise TEOG adıyla küçük parçalara bölünerek 8.sınıfta 6 temel dersten iki dönemde 12 sınav biçiminde uygulanıyor.

7  Liseler 4 yıla çıkarıldı, müfredatı değişti.  Üniversiteye girişte İki Aşamalı Sınav Sistemi getirildi.  Bütün Genel Liselerin Anadolu Lisesi yapılmasına karar verildi. Anadolu Lisesi yapılmasına karar verildi.  Okul türlerinde azaltmaya gidildi.  Meslek Liseleri tek ad altında birleştirildi.  Alan seçimi 10.sınıf sonuna kaydırıldı.

8 Ana-baba çocuk ilişkisinde neler değişti ?

9  Adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre ciddi bir nüfus yoğunluğu kırsal kesimden kentlere geçti.  Kırsal kesimden göçle kentlere gelen insanlar, sorunlarını da beraber getirdiler.

10  Ailenin yapısı değişti.  Ailede işbölümü değişti.  Çocuklar, daha çok kendi başlarına kalmaya başladı.

11  Çocukların yeni ilgileri ve yeni eğlence anlayışları ana babaları rahatsız etmeye başladı.  Çocukların okul derslerindeki ve sınavlardaki başarısızlıkları ana – babalar arasında sorun yaratmaya başladı..

12 Öğrenme-öğretme süreçlerinde Öğrencinin başarılı bir performans sağlamasında rehberlik hizmetleri önemli hale geldi..

13 IX.Milli Eğitim Şurası kararları doğrultusunda 16 Eylül 1974 Tarih ve 1805 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan genelgeyle tüm okullarda 1974-1975 öğretim yılından itibaren rehberlik ve eğitsel çalışmaların nasıl yapılacağı belirlendi. ”Rehberlik Saati “ Uygulaması sınıf öğretmenlerinin sorumluluğunda başladı,

14 X.MİLLİ EĞİTİM ŞURASI(1981) Rehberlik personelinin yetiştirme konusunu ilk kez ele aldı ve üç düzeyde yetiştirilmesi gerektiğin belirtti : 1.Lisans Düzeyi (4 Yıllık Programlar) 2.Rehberlik Sertifikası: Üniversitelerin Psikoloji,Eğitim, PDR bölümlerinde veya Hizmetiçi Eğitim yoluyla verilebilir.Lisans üstüne yaklaşık bir yıllık bir program. 3.Mezuniyet Sonrası Eğitim Düzeyi: a) Bilim Uzmanlığı b) Doktora Düzeyi c) İş Başında Yetiştirme: Sürekli bir programla alandaki danışman ve sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesi

15 Rehberlikten ne anlıyoruz?

16  Kişinin, kendini, bedensel ve zihinsel yetenekleri, hayattan beklentileri, tutum ve değerleri açısından tanıması,  çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi,

17  çevresine uyum yapabilmesi,  sahip olduğu güçlerini geliştirerek Kendini gerçekleştirebilmesi,  kendisi ve çevresi hakkında edindiği bilgileri özümseyerek doğru ve sağlıklı tercihler yapabilen bir kişi olması için yapılan yardım sürecidir.

18 Rehberlik, en geniş anlamıyla bir insanın başka bir insan ya da gruba, başka bir insan ya da gruba, o insanın ya da grubun en iyi biçimde yaşaması, kendisini gerçekleştirmesi kendisini gerçekleştirmesive en uygun yolları bulabilmesi için yaptığı yardımlardır.

19 en iyi biçimde yaşaması, kendisini gerçekleştirmesi kendisini gerçekleştirmesive en uygun yolları bulabilmesi

20 1-Rehberlik, bir süreçtir, bir anda olup biten bir iş değildir. Rehberlik Nedir?

21 2-Rehberlik, bireye yardım etme işidir. Bu yardım psikolojik bir yardımdır. Rehberliğin psikolojik bir yardım olması onu diğer yardım hizmetlerinden belirgin bir biçimde ayırır. Rehberlik yardımı; yol gösterme, öğüt verme,bilgi verme yardımı değildir. Rehberlik Nedir?

22 3- Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey vardır, hizmet bireye yöneliktir. Bireye yardım edildiği takdirdebirey, kendi problemlerini çözmede kendi problemlerini çözmede kendi kendine yeterli hale gelebilir. kendi kendine yeterli hale gelebilir. Rehberlik Nedir?

23 Rehberlik, bireyi üzen ve kaygılandıran her türlü problemle her türlü problemle yakından ilgilidir. Rehberlik Nedir?

24 4-Rehberlik, bilimsel ve profesyonel bir yardımdır. 5-Rehberliğin esası, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Rehberlik Nedir?

25 Rehberlik Ne Değildir?

26 1-Rehberlik, bireye tek yönlü ve doğrudan yapılan bir yardım değildir. Birey adına bireyin sorunlarını sahiplenip onun adına çözmeye çalışmak değildir. Karşılıklı etkileşime dayanan çift yönlü bir yardımdır.

27 2-Rehberliğin temelinde, bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kol kanat germek gibi bir anlayış yoktur. Rehberlik Ne Değildir?

28 3-Rehberlik, bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez; tüm gelişimiyle, meslek seçimi de dahil tüm kişisel sorunları ile ilgilenir. Rehberlik Ne Değildir?

29 4-Rehberlikte kullanılan bütün yöntem ve teknikler amaç değil, sadece araçtır.

30 Rehberlik Ne Değildir? 5-Rehberlik, yardımı alan birey bakımından, akademik bir öğrenme konusu ya da ders değildir.

31 Rehberlik Ne Değildir? 6-Rehberlik bir disiplin görevi değildir, rehberlik yargılamaz ve ceza vermez.

32 Rehberlik Ne Değildir? 7-Rehberlik, her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir.

33 33 Rehberliğin İlkeleri

34 34 Rehberliğin İlkeleri 1-Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir. 2-İnsan saygıdeğerdir. 3-Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır. (Gönüllülük)

35 35 Rehberliğin İlkeleri 4-Rehberlik hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir. 5-Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinde gizlilik esastır.

36 36 6- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri ilgili tarafların işbirliği ile yürütülmelidir. 7- Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir. Rehberliğin İlkeleri

37 37 8- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. 9- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur. Rehberliğin İlkeleri

38 final’de Nasıl Bir Rehberlik Yapıyoruz?

39 Öğrencimiz; 1.Kendini Tanımalı 2.Sınav sitemiyle ilgili bilgi sahibi olmalı. 3.Hedef belirlemeli. 4.Hedefe uygun davranış geliştirmeli. 5.Tempoyu düşürmeden süreci en verimli biçimde tamamlamalı.

40 final’de Rehberin Çalışma Alanları  Öğrenci Tanıma Çalışmaları  Eğitsel Rehberlik  Mesleki Rehberlik  Performans Değerlendirmesi  Üniversite ve Okul Tanıtımları  Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Seminerleri  Tercih Danışmanlığı

41 Rehberlik çalışmalarını nasıl yapıyoruz?  Bireysel görüşmelerle,  Anket ve Testlerle  Rehberlik Dersleri ve Sınıf çalışmalarıyla,  Grup çalışmalarıyla,  Seminer,Panel ve Konferanslarla,  Pano ve Duyurularla  Broşürlerle

42 final’ de Rehberin Özellikleri ?

43 final’ de rehber  Öğrenci ve velilere “sınav sistemi ve başarı” ile ilgili her konuda bilgi verir.  Öğrencilerin hedef belirlemesine ve hedefe uygun davranışlar geliştirmesine yardım eder.

44 final’ de rehber  Öğrencinin birikimini hedefine uygun bir şekilde kullanabilmesi için yol gösterici olur.  Öğrencilerin kişilik gelişimlerine, değişik bakış açıları ve olayları objektif değerlendirebilme yetisi kazanmalarına katkı sağlar.

45 final’ de rehber  ilkeli,hoşgörülü ve içtendir.  objektif ve tutarlıdır.  katı kuralcı veya laubali değildir.  iletişimde güven,saygı ve sevgiyi esas alır.  empati kurar.  alanındaki gelişmeleri takip eder,  bilimsel çalışır.

46 final rehberinden beklenen 1.Öğrencinin kendisiyle ve kurumla ilgili çelişki ve sorunlarının çözümüne yardım etmek; öğrenciyi, kendisiyle barışık biçimde gruba katmak, 2.Sınavda başarı için kendi gerçekleriyle yüzleşmesini sağlamak ve sınava ilişkin olumlu bakış açısı kazanarak olumlu davranış geliştirmek,

47 3.Sınav sistemi ile ilgili teknik bilgileri edinmek ve öğrencilerine aktarmak, 4.Öğrencinin koşullarına uygun çalışma programları önermek, 5.Programlı çalışma takibi yapmak, final rehberinde beklenen

48 6.Öğrencileriyle güven ve saygıya dayalı ilişkiler geliştirerek kurumuna ve rehberlik hizmetlerine artılar kazandırmak, 7.Güven duyulan bir sırdaş olmak, final rehberinde beklenen

49 8.Öğrenciye, kendi bakış açısını empoze etmeden yardımcı olup kendi gerçeklerine ilişkin farkındalık geliştirmesini sağlamak, 9.Tek tek gelen ortak sorunları, rehberlik dersleri yoluyla veya toplu bilgilendirme yaparak çözümlemek,

50 final rehberinde beklenen 10.Eleştirilerde karşısındaki bireyi anlamak ve olumlu bakış açısı kazandırmak, 11.Gerekli durumlarda veli,öğretmen, uzman ve yöneticilerle işbirliği yapmaktır.

51 final’de rehberlik çalışmalarına bakış

52 Bir şey daha var bütün yaptıklarından başka. Bir ışık daha var bütün ışıklardan başka. Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye. Bir şey daha var mutlaka yaptıklarından başka. Ömer Hayyam 52

53 ORTAÖĞRETİMDEN ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ

54 Üniversiteli Olmanın 6 Yolu

55 55 Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Seçme Sınavı Genel Liseler 4 İLKÖĞRETİM YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Özel Yetenek Seçme Sınavı Sınavsız geçiş AÖF LYS Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 Dikey Geçiş Sınavı

56 56 Meslek Liseleri Genel Liseler 4 Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Sınavsız geçiş Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 Açık Öğretim Fakültesi 1 Dikey Geçiş Sınavı

57 57 Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Genel Liseler 4 İLKÖĞRETİM YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Sınavsız geçiş Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 Açık Öğretim Fakültesi 2 Dikey Geçiş Sınavı

58 58 Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Genel Liseler 4 İLKÖĞRETİM YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 Açık Öğretim Fakültesi 3 Dikey Geçiş Sınavı

59 59 Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Genel Liseler 4 İLKÖĞRETİM YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 Açık Öğretim Fakültesi 4 Dikey Geçiş Sınavı

60 60 Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Seçme Sınavı Genel Liseler 4 İLKÖĞRETİM YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları Özel Yetenek Seçme Sınavı Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 Açık Öğretim Fakültesi 5 Dikey Geçiş Sınavı

61 61 Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Genel Liseler 4 İLKÖĞRETİM YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Meslek Liseleri ÖNLİSANS PROGRAMLARI Mesleki Eğitimin Devamı Lisans Programları LİSANS PROGRAMLARI Özel Yetenek Programları AÖF LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI Ortaokul (5-8) 4 İlkokul (1-4) 4 6 Dikey Geçiş Sınavı

62 sınav sistemi sınav sistemi  üniversiteye giriş sınavları

63 YGS 140 AÇIKÖĞRETİM SINAVSIZ GEÇİŞTEN BOŞ KALAN ÖNLİSANS 180 SANAT VE TASARIM F TURİZM F UYGULAMALI BİL YO LYS 180

64 LYS-4 Tar-Coğ-2 Fels Din Kült LYS-3 T.Dili Ed Coğ-1 LYS-5- 80 YGS 140 AÇIKÖĞRETİM 180 TS 1-2 LİSANS LYS-1 Mat Geo MF 1-2-3-4 LİSANS TM 1-2-3- LİSANS DİL 1-2-3 LİSANS LYS-2 Fiz-Kim- Biyo TURİZM FAK SANAT VE TASARIM FAK UYGULAMALI BİLİMLER YO SINAVSIZ GEÇİŞTEN BOŞ KALAN ÖNLİSANS YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ !

65 65 Puanlar Nasıl Hesaplanıyor?

66 Puanlar Nasıl Hesaplanıyor ? Puanlar Nasıl Hesaplanıyor ? 4 Yanlış 1 Doğruyu Götürür ve Ham Puanlar (Netler) Bulunur. 100-500 aralığında YGS Puanları A-YGS Puanları 500’lü YGS Puanlarına Dönüştürülür. Testlerin Doğru Yanlış Sayıları bulunur. Testlerin Standart Puanları Bulunur: (Türkçe Neti- Testin Ortalaması/ Standart Sapma x 10 + 50) Standart Puanlar ilgili puanın katsayısıyla çarpılarak tümü toplanıp AĞIRLIKLI -YGS Puanları bulunur.

67 A-YGS ve A-LYS Puanları 500 100 140 %20 Ortalama başarıya Karşılık gelen A-YGS puanı 32 SORU 180 %10 Ortalama başarıya karşılık gelen A-YGS puanı 16 SORU

68 68 Soruları n Ne Kadarı Her testten eşit sayıda soru çözüldüğü var sayıladı. Kaç Puan? % 100Tüm sorular,160 soru500 Puan % 90Her testten 36,toplam144 soru460 Puan % 80Her testten 32,toplam128 soru420 Puan % 70Her testten 28,toplam112 soru380 Puan % 60Her testten 24,toplam 96 soru340 Puan % 50Her testten 20,toplam 80 soru300 Puan % 40Her testten 16,toplam 64 soru260 Puan % 30Her testten 12,toplam 48 soru220 Puan % 20Her testten 8,toplam 32soru180 Puan % 10Her testten 4,toplam 16 soru140 Puan SORULARIN NE KADARI YGS’DE KAÇ PUAN GETİRDİ ?

69 69 Bir Adayın Puanının Hesaplanabilmesi için Kaç Soru Çözmesi Gerekiyor?

70 70 2014 YGS VERİLERİYLE SSDYNET YGS TÜRKÇ40 120,50 YGS-1YGS-2YGS-3YGS-4YGS-5YGS-6 SOS40 120,50 100 MAT40 000,00 FEN40 000,00

71 2013 YGS2014 YGS2015 YGS YGS'ye BAŞVURAN ADAY SAYISI1.852.8172.0861152.126.684 SINAVSIZ GEÇİŞE BAŞVURAN71.746 78.427 79.969 YGS’YE GİREN ADAY1.805.1261.950.1631.987.484 YGS’YE GİRMEYEN ADAY47.692 % 2,5757.525 % 2,76 59.231% 2,78 SINAVI GEÇERLİ ADAY SAYISI1.804.8911.949.7371.986.995 SINAVI GEÇERSİZ ADAY SAYISI234 426 493 PUANI HESAPLANAN ADAY1.743.8551.900.0921.944.933 PUANLARI HESAPLANMAYAN 61.036 % 33,82 49.645 %25,46 42.062 % 21,17 140 ve ÜSTÜNDE PUAN ALAN 1.559.426 % 86,4 1.761.353 % 90,34 1.779.850 % 89,57 140 PUAN BARAJINI AŞAMAYAN 245.465 % 13,6 188.38 %9,66 165.083 % 8,48 180 ve ÜSTÜNDE PUAN ALAN 1.232.681 % 68,3 1.423.124 % 73 1.369.147 % 70,40 180 PUANI AŞAMAYAN 572.151 % 31,70 526.613 % 27 575.786 %29,6 TERCİH HAKKI ELDE EDEN 1.800.433 % 97,17 1.903.242 % 91,23 TERCİH FORMU GÖNDEREN1.112.4471.239.761 FORM GÖNDERMEYEN 687.986 % 38,21663.481 % 35

72 2013 YGS 2014 VERİLERİ2015 VERİLERİ YGS'ye BAŞVURAN ADAY 1.852.8172.086.1152.126.684 LİSANSA YERLEŞEN 385.795 % 19,24 397.216 % 19,04 ÖNLİSANSA YERLEŞEN 286.622 % 15,46 336.407 %16,13 AÇIKÖĞRETİME YERLEŞEN 205.367 % 11,08 188.652 % 7,08 TOPLAM YERLEŞEN 877.784 % 45,61 922.275 % 44,21 YERLEŞEMEYEN 1.046.766 % 54,39 1.163.840 % 55,79

73 73 2013 LYS’YE GİRME HAKKI KAZANAN1.232.681 2013 LYS’YE BAŞVURAN 851.570 69,08% 2013 LYS’YE BAŞVURU YAPMAYAN 381.111 30,92% 2014 LYS’YE GİRME HAKKI KAZANAN1.423.124 2014 LYS’YE BAŞVURAN 924.252 64,95% 2014 LYS’YE BAŞVURU YAPMAYAN 498.872 35,05%

74 74 2013-2014 LYS BAŞVURULARI SINAVIN ADI 2013 BAŞVURAN 2013 SINAVA GİREN 2013 SINAVA GİRMEYEN 2014 BAŞVURAN 2014 SINAVA GİREN 2014 SINAVA GİRMEYEN LYS-1 646.186629.75916.436744.661725.82618.835 LYS-2 332.286315.95816.328388.382370.62117.761 LYS-3 649.718620.97328.745751.510719.08232.428 LYS-4 349.721335.61514.106431.039410.57820.461 LYS-5 53.30449.2404.06470.75665.1225.634 851.570831.57019.565946.252925.081 21.171

75 75 2014 LYS PUAN TÜRLERİNE GÖRE KONTENJAN VE TERCİH HAKKI KAZANAN ADAY SAYILARI Toplam Kontenjan Tercih Hakkı Kazanan Aday Sayısı Kazanma Yüzdesi MF Puanları 148.742264.971% 56,14 TM Puanları 152.237503.179% 30,26 TS Puanları 51.159411.814% 12,43 DİL Puanları 17.09456.745% 30,12 YGS Puanları 424.1281.761.356% 24 793.3601.903.242% 41,68

76 76 OKUL BAŞARISININ KATKISI OBP

77 77 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ (OBP) HESAPLANMASI Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) her aday için mezun olduğu okul, mezun olduğu yıl ve diploma notu ile mezun olduğu okulun ilgili yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri kullanılarak hesaplanır.

78 78 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ (OBP) HESAPLANMASI OBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır.

79 79 Diploma Notu İstatistiklerinin hesaplanmasında ÖSYS’ye başvuran adaylar yanında, ÖSYS’ye başvurmayan adayların diploma notu ya da not ortalamaları da dikkate alınır.

80 80 Okulların Diploma Notu İstatistikleri: Not : Okulların Diploma Notu İstatistikleri; son sınıf öğrenci sayısı beşten az, ortalaması sıfır veya standart sapması birden küçük(yüzlü not sisteminde) olması halinde belirlenmez.

81 81 250-500 aralığında hesaplanmış OBP’ler her öğrenci için farklı farklı olmak üzere 0,12 ile çarpılarak sınavda alınan puanlara eklenecek ve Yerleştirmede kullanılan Y-Puanlar elde edilecek. OKUL BAŞARISININ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTEKİ PAYI ( OBP KATKISI)

82 82  En yüksek Puan 500 olacak  En yüksek OBP katkısı 500x0,12=60 puan,  En Yüksek Yerleştirme puanı 560 puan olacak.  OBP’nin katkısı % 11 civarında olacak.  Meslek Lisesi öğrencilerine kendi alanlarının devamları niteliğindeki lisans programlarına girişte 0,06 ek puan katsayısı uygulanacak. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE YENİ SİSTEM NE GETİRDİ ?

83 83 250-500 Aralığında OBP Diploma NotuOBP 0,12 Katsayısı Katkısı 100500 60 95475 57 90450 50 80400 48 70350 42 60300 36 50250 30

84 84  Meslek Lisesi öğrencilerine kendi alanlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına girişte 0,06 ek puan katsayısı uygulanacak. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE EK PUAN

85 85 250-500 Aralığında OBP Diploma NotuOBP 0,12 Katsayısı Katkısı 0,06 Ek Puan Katkısı 100500 60 30 95475 57 28,5 90450 50 27 80400 48 24 70350 42 21 60300 36 18 50250 30 15

86 86 Örnek: YGS-1 PUANI:445,875 OBP:70 X 5 =350 350 X 0,12 Katsayısı = 42 Y-YGS-1 PUANI: 446,875 + 42 = 487,875

87 87 Örnek: MF-1 PUANI:455,870 OBP:75 X 5 =375 375 X 0,12 Katsayısı = 45 Y-MF-1 PUANI: 455,870 + 45 = 500,870

88 Testlerin Puanların Oluşumundaki Katkısı

89 89 YGS’DE 1 SORU KAÇ PUAN GETİRİYOR? TÜRKÇESOSYALMATEMATİKFEN 20132014201320142013201420132014 YGS-11,9251,8401,0501,1703,8003,7703,2253,220 YGS-21,9251,8401,0501,1702,8002,8754,2254,115 YGS-33,8003,6503,2503,5001,9001,8801,0500,970 YGS-42,8002,7254,2504,4251,9001,8801,0500,970 YGS-53,5003,3602,2002,3503,2003,3201,1000,970 YGS-63,2003,3501,0501,1503,550 2,2001,950

90 90 PUANLARIN OLUŞUMUNA TESTLERİN % KATKISI YGS YGS T0PL LYS-1 LYS-1 TOPL LYS-2 LYS-2 TOPLM PUAN TÜRLR TÜRTÜR T. SOSFENMATGEOFİZKİMBİY MAT MF-1 11165840261339106521 MF-2 11 51340167231312 37 MF-3 11 7 401351813141542 MF-4 11146940221133139527 PUAN TÜRÜ YGSLYS-1LYS-2 TÜRKÇESOST.MATFENMAT-2GEOFİZİKKİMBİYO MF-11,1250,5751,5500,8602,2241,7251,3800,6500,725 MF-21,1250,5751,0501,4001,2300,8951,8501,3251,680 MF-31,1250,7501,0551,1551,0120,6521,8081,5652,175 MF-41,1250,6751,3750,9701,6841,4251,8251,0250,725 2014 ÖSYS ÇÖZÜLEN 1 SORUNUN PUANLARA KATKISI

91 91 Hukuk’un Puan Türü Değişti. Tıp ve Hukuk Fakültelerini Tercihte Başarı Sırası Şartı Getirildi.

92 92  Hukuk Fakültesine İşletme ve İktisat programlarına da girişte kullanılan TM-2 Puanı yerine Psikoloji,Felsefe,Sosyoloji gibi programlara girişte kullanılan TM-3 puanı ile girilecek.  Hukuk Fak ü ltesine girişte, Matematik-Geometri testlerinin ağırlığı % 30 ’ dan % 23 ’ e % 30 ’ dan % 23 ’ e d ü ş ü r ü ld ü. % 30 ’ dan % 37  T ü rk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya-1 Testlerinin ağırlığı da % 30 ’ dan % 37 ’ ye y ü kseltildi.

93 93 T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 30.01.2015 AÇIKLAMA Yükseköğretim kurumları Tıp ve Hukuk programları kontenjanlarına ve yerleşen öğrenci sayılarına ilişkin yapılan çalışmada, adı geçen programlara yerleşen ve aynı bölümde okuyan öğrenciler arasındaki puan farkının yıllar geçtikçe açıldığı gözlemlenmiştir. Yıllara göre en son yerleşen adayın başarı sırasına bakıldığında Tıp programına; 2010 ÖSYS’de 20.200’üncü, 2014 ÖSYS’de 101.000’inci, Hukuk programına 2010 yılında 177.000’inci, 2014 ÖSYS’de ise 366.000’inci aday yerleşmiştir.

94 94 Hukuk ve Tıp Fakültelerine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmesiyle söz konusu bölümlerin belli bir aralıkta yer alan öğrencilerden oluşması ve bu şekilde eğitim seviyesinin yükselmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca dileyen vakıf yükseköğretim kurumlarının bu programlar için daha üst başarı sıralaması aramasına da imkân tanınmıştır.

95 95 Yükseköğretim Kurumlarındaki Tıp ve Hukuk programlarına son yıllarda yerleşen öğrencilerin başarı sıraları da dikkate alınarak yapılan çalışma sonucunda 2015 ÖSYS’de; 1.Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde Tıp Programlarına başarı sırası en düşük 40 bininci (40.000) sırada olan, Hukuk programlarına ise başarı sırası en düşük 150 bininci (150.000) sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilmesine, 150 bininci (150.000) sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilmesine, 2. Vakıf yükseköğretim kurumlarının senato kararı ile söz konusu başarı sıralarına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmesine,

96 96 3. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma dikkate alınarak, KKTC’de bulunan üniversitelerdeki Tıp ve Hukuk programlarına 2015 yılından itibaren yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmesi için “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” şartlarının birinci maddede belirlenen başarı sırası şartını sağlamaları gerektiğine, karar verilmiştir. yanı sıra birinci maddede belirlenen başarı sırası şartını sağlamaları gerektiğine, karar verilmiştir.

97 97 Yükseköğretimde eğitim öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek olan bu uygulama, önümüzdeki yıllarda diğer yapılandırılmış mesleklerden başlanarak yaygınlaştırılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur. Yükseköğretim Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

98 PUANMF-1MF-2MF-3MF-4 Başarı Sırası 5591111 558 5572222 556 555534 54214310593126 5191.3801.0951.0251.233 4876.0325.3414.9825.547 39742.19641.08239.70040.436 39642.77141.58240.22040.975 310106.719102.784100.681102.136 237214.528200.530201.570201.959 195251.981235.728239.339237.590

99 PUANTM-1TM-2TM-3 Başarı Sırası 559 558 111 555 2 553 2 552 3 551 433 549 554 534 504138 532 615346 531 685953 499 1.002807671 495 1.2481.002839 492 1.4741.1671.001 311 127.417133.019149.361 310 129.187134.887151.533 309 130.980136.813153.735 308 132.845138.762155.986 307 134.666140.845158.232 306 136.516142.788160.459 305 138.390144.836162.782 304 140.273146.934165.134 303 142.298149.043167.480 300 148.327155.570174.804 200 436.207451.041475.976 195 436.759451.552476.429

100 TIP FAKÜLTELERİ KON.YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI KOÇ ÜNİVTıp Fak (İng) (Tam B)15 MF-3541,881496 ŞİFA ÜNİV (İZMİR)Tıp Fak (Tam B)66MF-3537,3609168 İSTANBUL ÜNİVTıp (İng)77 MF-3531,1477365 BAHÇEŞEHİRTıp Fak (İng) (Tam B)66MF-3530,1339403 ŞİFA ÜNİV (İZMİR)Tıp Fak (%50 B)66MF-3527,7022513 BAHÇEŞEHİR ÜNİV (Tıp Fak (İng) (%50 B)22MF-3527,4233522 HACETTEPE ÜNİVTıp (İng)185 MF-3524,0017697 TOBB EKONOMİ VE TEKN ÜNİVTıp Fak (Tam B)10 MF-3523,85711 TURGUT ÖZAL ÜNİVTıp Fak (Tam B)11 MF-3521,2786866 R. TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVTıp Fak77 MF-3453,077714.500 HARRAN ÜNİVTıp Fak103 MF-3452,788514.600 ERZİNCAN ÜNİVTıp Fak31 MF-3452,529514.700 ADIYAMAN ÜNİVTıp Fak62 MF-3452,266114.800 ATATÜRK ÜNİVTıp Fak (İng)52 MF-3452,217714.800 KAFKAS ÜNİVTıp Fak26 MF-3451,616915.000 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVTıp Fak113 MF-3451,614315.000 İST KEMERBURGAZ ÜNİVTıp Fak (İng) (Ücretli)19 MF-3391,267242.700 OKAN ÜNİV (İST)Tıp Fak (İng) (Ücretli)45 MF-3381,578548.000 YAKIN DOĞU ÜNİVTıp Fak (Ücretli)90 MF-3351,798566.800 BAHÇEŞEHİR ÜNİVTıp Fak (İng) (Ücretli)52 MF-3309,3038101.000 YAKIN DOĞU ÜNİVTıp Fak (İng) (Ücretli)90 MF-3300,7330110.000

101 101 HUKUK FAKÜLTELERİ GALATASARAY ÜNİVHukuk Fak26 TM-2521,9103136 KOÇ ÜNİVHukuk Fak (İng) (Tam B)15 TM-2520,0759161 İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVHukuk Fak (İng) (Tam B)20 TM-2515,2766254 TOBB EKONOMİ VE TEKN ÜNİVHukuk Fak (Tam B)10 TM-2513,5289293 FATİH ÜNİV (İSTANBUL)Hukuk Fak (Tam B)15 TM-2500,1877745 KIRIKKALE ÜNİVHukuk Fak205 TM-2401,032429.000 YALOVA ÜNİVHukuk Fak205 TM-2400,828229.200 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVHukuk Fak205 TM-2399,481730.100 AFYON KOCATEPE ÜNİVHukuk Fak52 TM-2398,962330.400 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVHukuk Fak205 TM-2398,748730.600 ATATÜRK ÜNİVHukuk Fak205 TM-2397,25431.700 İZMİR EKONOMİ ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)135 TM-2307,4925140.000 İSTANBUL AYDIN ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)160 TM-2273,9329225.000 İST KEMERBURGAZ ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)40 TM-2272,8694228.000 OKAN ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)168 TM-2272,6807229.000 YENİ YÜZYIL ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)135 TM-2266,8437248.000 YAKIN DOĞU ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)180 TM-2264,1498258.000 GİRNE AMERİKAN ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)135 TM-2261,6087267.000 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)138 TM-2259,9797273.000 İST.ŞEHİR ÜNİVHukuk Fak (Ücretli)35 TM-2256,5434286.000 İST. KEMERBURGAZ ÜNİVHukuk Fak (%25 B)70 TM-2251,3151306.000 İST. ŞEHİR ÜNİVHukuk Fak (%25 B)60 TM-2237,2906366.000

102 102 PUANLARIN OLUŞUMUNA TESTLERİN % KATKISI YGS YGS TOPL LYS-1 LYS-1 TOPL LYS-3 LYS-3 TOPL PUAN TÜRL TÜRKT. MAT.SOSFENMATGEO TÜRK EDB COĞ-1 TM-1 141655402510-835-3318-20725-27 TM-2 14 7540228-630-2822-24830-32 TM-3 1510 540187-525-2325-2810-935-37 PUAN TÜRÜ YGSLYS-1LYS-3 TÜRKÇESOST.MATFENMAT-2GEOT.EDCOĞ-1 TM-1 1,1550,6001,4500,4501,9501,1501,5601,435 TM-2 1,1550,7551,2500,4501,5250,9851,9351,727 TM-3 1,3251,0900,8650,4501,2550,7502,1101,975 2014 ÖSYS ÇÖZÜLEN 1 SORUNUN PUANLARA KATKISI

103 103 2015 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi 2014 Puan Türü 2015 Puan Türü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ4TM-2TM-3 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ4TM-1TM-3 BİLİM TARİHİ4TM-2TM-3 GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI MTOK )4YGS-4TS-1 GRAFİK TASARIMI4TM-3TM-2 HUKUK4TM-2TM-3 MODA TASARIMI (FAK)4TM-3TM-2 MODA VE TEKSTİL TASARIMI4TM-3TM-2 REKREASYON YÖNETİMİ (MTOK)4YGS-3TS-2 SEYAHAT İŞELTM VE TURİZM REHBERLİĞİ (MTOK) 4YGS-5TM-1 TAKI TASARIMI (FAK)4TM-3TM-2 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (MTOK)4YGS-6TM-1

104 104 2015 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE YENİ AÇILAN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi 2015 Puan Türü HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM)2YGS HAYVANSAL ÜRETİM2YGS-2 HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ2YGS-3 HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ (AÇIKÖĞRETİM) 2YGS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (AÇIKÖĞRETİM)2YGS SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ2YGS-1 TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK (AÇIKÖĞRETİM) 2YGS

105 105 2015 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE YENİ AÇILAN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi Puan Türü ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ4MF-4 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)4MF-4 BASIM TEKNOLOJİLERİ (YO)4YGS-1 CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ4TS-1 ERGOTERAPİ (YO)4YGS-2 FİLM TASARIMI VE YAZARLIK4TS-1 GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (YO)4YGS-1 KURGU SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ4TS-1 KÜRESEL SİYASET VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER4TM-2 LOJİSTİK (Y0)4YGS-6 MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ4MF-4 MUHASEBE VE DENETİM (YO)4YGS-6 MÜZECİLİK4TM-3

106 106 2015 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE YENİ AÇILAN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi 2015 Puan Türü NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ4MF-4 ORTEZ PROTEZ4MF-3 PERFÜZYON (YÜKSEKOKUL)4YGS-2 REKREASYON (FAKÜLTE)4TM-3 SPOR YÖNETİCİLİĞİ (FAKÜLTE)4TM-3 TEKSTİL VE MODA TASARIMI4TM-2 UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ4MF-4 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (YÜKSEKOKUL)4YGS-6 ULUSLARASI PERAKENDE YÖNETİMİ (YÜKSEKOKUL)4YGS-6 ÜRETİM SİSTEMLERİ MÖÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI4MF-4 YENİ MEDYA (YÜKSEKOKUL)4YGS-4 YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK4TS-1

107 107 2015 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE KAPATILAN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi Puan Türü ÖNLİSANS PROGRAMLARI Sosyal Bilimler (Açıköğretim)2YGS Turizm2YGS-5 Turizm Yönetimi2YGS-6

108 108 2015 ÖSYS KILAVUZUNA GÖRE KAPATILAN PROGRAMLAR Yükseköğretim Programları Öğrenim Süresi Puan Türü LİSANS PROGRAMLARI Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) 4YGS-6 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) 4YGS-6 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 4MF-4 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) 4MF-4 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) 4YGS-1 El Sanatları Tasarımı ve Üretimi 4TM-3 Enformasyon Teknolojileri 4MF-4 Genetik ve Biyoinformatik 4MF-3 Grafik 4TM-3 Güverte (Fakülte) 4MF-4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4YGS-4 İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) 4YGS* Kontrol Mühendisliği 4MF-4 Muhasebe Bilgi Sistemleri 4YGS-6 Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım 4MF-4 Prehistorya 4TM-3 Seramik 4TM-3 Sermaye Piyasası (Yüksekokul) 4YGS-6 Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (Yüksekokul) 4YGS-6 Tarım İşletmeciliği 4MF-2 Tekstil Tasarım 4TM-1

109 109 PUANLARIN OLUŞUMUNA TESTLERİN % KATKISI YGS YGS TOPLM LYS-3 LYS-3 TOPLM LYS-4 LYS-4 TOPLM PUAN TÜRÜ TÜRKT. MAT.SOSFEN T.EDBCOĞ-1TARİHCOĞ2FELS TS-113101254015823157 37 TS-2186115402553015510 30 PUAN TÜRÜ YGSLYS-3LYS-4 TÜRKÇESOST.MATFENT.EDCOĞ-1TARİHCOĞ-2FELS TS-11,0751,1250,7680,4261,1101,4901,7151,6752,124 TS-21,5001,0500,4490,4261,8500,9141,6981,2251,425 2014 ÖSYS ÇÖZÜLEN 1 SORUNUN PUANLARA KATKISI

110 PUANLARIN OLUŞUMUNA TESTLERİN % KATKISI PUAN TÜRLERİ YGS YGS TOPLMDİL TÜRKÇET.MAT.SOSFEN DİL-1 156953565 DİL-2 25713550 DİL-3 4872058020 PUAN TÜRLERİ YGSLYS-5 TÜRKÇESOST.MATFENDİL DİL-1 1,8251,3000,6750,6242,788 DİL-2 2,8551,7750,7100,6102,025 DİL-3 4,8202,4200,7100,6100,720 2014 ÖSYS ÇÖZÜLEN 1 SORUNUN PUANLARA KATKISI

111 111 YGS-LYS İLİŞKİSİ NEDİR?

112 112 LYS PUANLARINDA YGS KATKISI LYS PUANI = YGS Netleri+ LYS Netleri

113 113 LYS PUANLARINDA YGS KATKISI LYS PUANI % 60 LYS % 40 YGS

114 A-YGS ve A-LYS Puanları 500 100 140 %20 Ortalama başarıya Karşılık gelen A-YGS puanı 32 SORU 180 %10 Ortalama başarıya karşılık gelen A-YGS puanı 16 SORU

115 115 TEST SORU SAYISI NET0RT.ST SAP. MF STANDART PUAN MF 1-ALYSMF 2-ALYSMF 3-ALYSMF 4-ALYS YGS TÜRKÇE4038,0015,907,7078,701318,8883 SOSYAL4036,2510,406,8088,01479,6816 13,202211,4419 MAT4037,505,408,4088,214330,875021,1714 27,3464 FEN4037,504,608,1090,617316,311126,279021,748118,1235 MAT-2 5050,0010,5811,5784,070947,920429,424824,380640,3540 GEO-23030,006,026,8185,212924,711712,78199,373420,4511 FEN-2 FİZİK-23030,006,016,4787,078819,157325,2529 KİMYA-23030,008,617,9876,80459,984619,969223,809415,3609 BİYO-23030,0010,106,1282,51639,076821,454227,23049,0768 186,6069184,9034185,0567186,2958 MF-1MF-2MF-3MF-4 500,000

116 2015 YGS VERİLERİYLE SSDYNET YGS TÜRKÇE4035035,00 YGS-1YGS-2YGS-3YGS-4YGS-5YGS-6 SOSYAL4037336,25 420,886415,364460,290460,783450,650435,243 MAT4032231,50 FEN4025224,50 MF-1MF-2MF-3MF-4 LYS-1 MAT-250 00,00 240,531237,353238,683241,183 GEO-230 00,00 LYS-2 FİZİK-230 0,00 TM-1TM-2TM-3 KİMYA-230 0,00 249,889242,663241,010 BİYO-230 0,00 LYS-5 DİL80 0,00 TS-1TS-2 LYS-3 EDEBİYAT56 0,00 266,566248,785 COĞ-124 0,00 LYS-4 TARİH44 0,00 DİL-1DİL-2DİL-3 COĞ-214 0,00 321,746373,472440,152 FELSEFE +Din Kült32 0,00

117 117 YGS'DE ELDE EDİLEN NETLERPUAN TÜRKÇESOSYALMATFENYGS-1 35 2515351,302 LYS PUANLARINDA YGS KATKISI LYS- NETLERİLYS-2 NETLERİPUAN MATGEOFİZKİMBİYOMF-1 3520 371,978

118 118 MF-1 A-LYS YGS Netlerinden Gelen Puan LYS Netlerinden Gelen Puan 138,866155,546483,3196138,8661 YGS ORANILYS ORANI % 40% 60 LYS PUANLARINDA YGS KATKISI LYS- NETLERİLYS-2 NETLERİPUAN MATGEOFİZKİMBİYOMF-1 3520 371,978 500’lü Puana Dönüştürülmemiş Hali 371,978 = 138,8661

119 YGS BELİRLEYİCİ Mİ? PUAN VE BAŞARI SIRALARIYLA YGS-LYS İLİŞKİSİ

120 YGS PUAN TÜRÜ YGS B.SIRASI Y-PUAN TÜRÜ Y-BAŞARI SIRASI LYS'DE KAÇ KİŞİ ÖNE GEÇTİ 2014 ÖSYS YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE YGS-12.087MF-31.106981 HACETTEPE TIP FAK YGS-29.374MF-41.1888.186 BOĞAZİÇİ ÜNİV MAKİNE MÜH YGS-211.114MF-33.6497.465 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAK YGS-118.390MF-38.4119.979 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAK YGS-145.192MF-414.10431.088 İTÜ ELEKTRİK MÜH YGS-1208.010MF-4100.262107.748 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜH YGS-1454.532MF-4223.037231.495 S.DEMİREL ÜNİV ÇEVRE MÜH EN DÜŞÜK TABAN PUAN MF-1 251.981 AMASYA ÜNİV Matematik Y-MF-1Y-MF-2Y-MF-3Y-MF-4 251.981235.728239.339237.590 2014 LYS SIRALAMADA EN SON ADAY

121 121 İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. ELEKTRİK MÜH.

122 YGS PUAN TÜRÜ YGS B.SIRASI Y-PUAN TÜRÜ Y-BAŞARI SIRASI LYS'DE KAÇ KİŞİ ÖNE GEÇTİ 2014 ÖSYS YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE YGS-5 4.336TM-11.1013.235 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME YGS-5 4.887TM-11.9622.925 BİLKENT İŞLETME TAM BURSLU YGS-6 23.309TM-31.15822.151 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YGS-6 36.573TM-28.15328.420 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAK YGS-6 41.259TM-23.11738.142 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAK YGS-5 50.227TM-311.67338.554 YEDİTEPE ÜNİV PSİKOLOJİ TAM BURSLU YGS-6 51.993TM-23.45148.542 GALATASARAY Ü ULUSLARARASI İLİŞKİLER YGS-6 69.648TM-221.45448.194 ERCİYES ÜNİV HUKUK FAK YGS-6 78.026TM-221.30156.725 S.DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAK YGS-6 98.517TM-320.41878.099 KADİR HAS Ü ULUSLARARSI İLİŞKİLER TAM B YGS-5 110.393TM-323.82986.564 ULUDAĞ ÜNİV PDR YGS-6 184.420TM-293.50290.918 EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT YGS-6 320.919TM-2177.755143.164 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MALİYE YGS-5 329.819TM-1243.31786.502 AKDENİZ ÜNİV TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YGS-6 361.540TM-2290.14871.392 MUĞLA S.KOÇMAN ÜNİV İŞLETME YGS-5 443.508TM-3234.907208.601 Ç KARATEKİN ÜNİV ULUSLARASI İLİŞKİLER YGS-5 632.648TM-2204.295428.353 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT EN DÜŞÜK TABAN PUAN TM-3 476.000İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV Sosyoloji (%50 B) TM-1TM-2TM-3 436.759451.552476.429 2014 LYS SIRALAMADA EN SON ADAY

123 YGS PUAN TÜRÜ YGS B.SIRASI Y-PUAN TÜRÜ Y-BAŞARI SIRASI LYS'DE KAÇ KİŞİ ÖNE GEÇTİ YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE YGS-312.319TS-134211.977KADİR HAS Ü RADYTO TV SİNEMA TAM BURSLU YGS-378.270TS-26.95271.318ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YGS-379.425TS-26.44472.981AKDENİZ ÜNİV TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ YGS-3105.484TS-12.726102.758YEDİTEPE ÜNİV RADYO TV VE SİNEMA TAM BURS YGS-3138.551TS-211.026127.525 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL B.ÖĞRETMENLİĞİ YGS-3219.059TS-119.705199.354AKDENİZ ÜNİV SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ YGS-3259.455TS-260.731198.724ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YGS-3298.697TS-19.014289.683ANKARA ÜNİV RADYO TV VE SİNEMA YGS-3342.709TS-110.882331.827AKDENİZ ÜNİV HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YGS-3411.691TM-3222.181189.510EGE ÜNİV KLASİK ARKEOLOJİ YGS-3935.465TS-1257.879677.586BAHÇEŞEHİR ÜNİV REKLAMCILIK (İNG) EN DÜŞÜK TABAN PUAN TS-2 409.000 YAKIN DOĞU Ü Türkçe Öğretmenliği %50 B TS-1TS-2 357.757409.565 2014 LYS SIRALAMADA EN SON ADAY

124 2014 ÖSYS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI

125 125 2014 ÖSYS GENEL YERLEŞTİRME- Başvuru : 2.086.115 Yerleşemeyen 1.163.840 % 55,79 733.623 % 35,17 Özel Yetenek Sın Yerleşen % 1,3 188.652 % 9,04 AÖF Yerleşen 25.674 Örgün Öğretim TERCİH HAKKI OLAN ADAY : 1.903.242 (Başvuranların % 93,55) TERCİH YAPAN ADAY : 1.239.761 %65 (Başvuranların % 59,43 ) TERCİH YAPMAYAN ADAY : 663.481 % 34,86 (Başvuranların % 31,80)

126 Toplam Yerleşen : 789.167 Yerleşme Oranı : % 44,84 Üniversite Öğrencisi 125.824 % 31,58 Lisans 397.216 % 19,04 Önlisans 336.407 % 16,13 Başvuran Aday : 2.086.115 2014 ÖSYS GENEL YERLEŞTİRME ÖRGÜN ÖĞRETİM

127 127 Toplam Son Sınıf Öğrencisi : 839.998 Yerleşen Son Sınıf Öğrencisi : 422.119 % 50,25 Örgün Öğretime Yerleşen : 388.111 % 46,20 165.009 %21,14 2014 ÖSYS SON SINIFLARIN YERLEŞME ORANLARI AÖF 34.008 % 4,04 ÖNLİSANS 186.028 % 22,14 LİSANS 202.082 % 24 YERLEŞEMEYEN 404.997 % 50,62

128 128 Toplam Mezun Öğrenci : 635.164 Yerleşen Mezun Öğrenci : 337.425 (% 53,12) Örgün Öğretime Yerleşen : 249.483 % 39,29 165.009 %21,14 2014 ÖSYS MEZUNLARIN YERLEŞME ORANLARI AÖF 87.942 % 13,85 ÖNLİSANS 99.238 % 15,62 LİSANS 150.245 % 23,65 YERLEŞEMEYEN 273.210 % 45,06

129 129 Toplam Başvuru :2.086.115 Toplam Yerleşen : 877.784 165.009 %21,14 2014 ÖSYS ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE YERLEŞME ORANLARI Son Sınıf 839.998 % 40,26 Yerleşen 422.119 % 50,25 Mezunlar 635.164 % 30,45 Yerleşen 337.425 % 53,12 Üniversiteden Kaydı Silinmiş 51.540 % 2,47 Yerleşen 24.478 % 47,50 Üniversite Mezunu 121.647 % 5,8 Yerleşen 36.733 % 30,20 Üniversite Öğrencisi 437.788 % 21 Yerleşen 101.520 % 23,19

130 KONTENJANLAR VE YERLEŞME SAYILARI

131 2014 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE BU PROGRAMLARA YERLEŞTİRİLENLER YÖP SAYISI GENEL OKUL BİRİNCİSİ TOPLAMSINAVLISINAVSIZ OKUL BİRİNCİSİ ÖZÜRLÜ ADAY TOPLAM G E N E L T O P L A M 21.826996.21011.8601.008.070783.029270.8064.7211.4551.060.011 NORMAL ÖĞRETİM TOPLAMI 17.282600.4367.930608.366455.928151.1904.134455611.707 %79,1860,2766,8660,3558,2355,8387,5731,2757,71 İKİNCİ ÖĞRETİM TOPLAMI 3.257186.3312.608188.939152.23346.510567141199.451 %14,9218,7021,9918,7419,4417,1712,019,6918,82 AÇIKÖĞRETİM TOPLAMI 81188.3251.322189.647165.01272.86620850238.748 %0,3718,9011,1518,8121,0726,910,4258,4222,52 KKTC VE DİĞER Ü TOPLAMI 1.20621.118 9.856240 910.105 %5,532,120,002,091,260,090,000,620,95

132 2014 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE BU PROGRAMLARA YERLEŞTİRİLENLER K O N T E N J A N L A RY E R L E Ş T İ R İ L E N L E R YÖP SAYISI GENEL OKUL BİRİNCİSİ TOPLAMSINAVLISINAVSIZ OKUL BİRİNCİSİ ÖZÜRLÜ ADAY TOPLAM G E N E L T O P L A M 21.826996.21011.8601.008.070783.029270.8064.7211.4551.060.011 NORMAL ÖĞRETİM TOPLAMI 17.282600.4367.930608.366455.928151.1904.134455611.707 ÖSYS TOPLAMLARI 16.371579.4217.930587.351455.928151.1904.134455611.707 LİSANS PROGRAMLARI 8.444319.9177.844327.761315.169 4.115298319.582 ÖNLİSANS PROGRAMLARI 7.927259.50486259.590140.759151.19019157292.125 ÖZEL YETENEK PROGRAMLARI 91121.015

133 2014 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE BU PROGRAMLARA YERLEŞTİRİLENLER K O N T E N J A N L A RY E R L E Ş T İ R İ L E N L E R YÖP SAYISI GENEL OKUL BİRİNCİ Sİ TOPLAMSINAVLISINAVSIZ OKUL BİRİNCİSİ ÖZÜRLÜ ADAY TOPLAM G E N E L T O P L A M 21.826996.21011.8601.008.070783.029270.8064.7211.4551.060.011 NORMAL ÖĞRETİM TOPLAMI 17.282600.4367.930608.366455.928151.1904.134455611.707 İKİNCİ ÖĞRETİM TOPLAMI 3.257186.3312.608188.939152.23346.510567141199.451 AÇIKÖĞRETİM TOPLAMI 81188.3251.322189.647165.01272.86620850238.748 LİSANS PROGRAMLARI 2151.7501.29753.04761.176 2031261.508 ÖNLİSANS PROGRAMLARI 49136.47525136.500103.83672.866 538177.240

134 2014 ÖSYS En Yüksek ve En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar

135 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADIKON.YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI* TAVAN PUAN KOÇ ÜNİTıp Fak (İng) (Tam B)15 MF-3541,881496572,4392 ŞİFA ÜNİVTıp Fak (Tam B)66MF-3537,3609168548,6071 KOÇ ÜNİVElektrik-Elektronik Müh (İng) (Tam B)10 MF-4535,4579275551,4262 İSTANBUL ÜNİVTıp (İng)77 MF-3531,1477365567,9911 BAHÇEŞEHİR ÜNİVTıp Fak (İng) (Tam B)66MF-3530,1339403555,6938 BİLKENT ÜNİVElektrik-Elektronik Müh (İng) (Tam B)50 MF-4531,7423434587,0589 BOĞAZİÇİ ÜNİVElektrik-Elektronik Müh(İng)77 MF-4531,7005440569,3172 ŞİFA ÜNİV (İZMİR)Tıp Fak (%50 B)66MF-3527,7022513535,8525 BAHÇEŞEHİR ÜNİVTıp Fak (İng) (%50 B)22MF-3527,4233522528,8162 HACETTEPE ÜNİVTıp (İng)185 MF-3524,0017697571,3658 TOBB EKONOMİ ÜNİVTıp Fak (Tam B)10 MF-3523,850711539,9675 BOĞAZİÇİ ÜNİVEndüstri Müh(İng)62 MF-4526,0823739564,33 KOÇ ÜNİVEndüstri Müh(İng) (Tam B)99MF-4524,2174860536,2083 TURGUT ÖZAL ÜNİVTıp Fak (Tam B)11 MF-3521,2786866566,3933 KOÇ ÜNİVBilgisayar Müh(İng) (Tam B)66MF-4521,06611.070537,742 HACETTEPE ÜNİVTıp Fak211 MF-3517,02561.160548,8634 KOÇ ÜNİVMakine Müh (İng) (Tam B)66MF-4519,47211.180530,1171 BOĞAZİÇİ ÜNİVBilgisayar Müh(İng)77 MF-4519,2281.220552,9786 BOĞAZİÇİ ÜNİVMakine Müh(İng)62 MF-4515,19321.530546,5363 KOÇ ÜNİVTıp Fak (İng) (%50 B)25 MF-3508,64341.850541,3928

136 2014 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI* TAVAN PUAN ADIYAMAN ÜNİVMatematik3120MF-1205,124251.000267,3054 KIRIKKALE ÜNİVMatematik6246MF-1204,1505251.000339,7582 FIRAT ÜNİVMatematik3123MF-1204,0009251.000244,6915 BARTIN ÜNİVMatematik117MF-1203,9296251.000290,0894 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVMatematik3120MF-1203,6492251.000370,3456 İZMİR ÜNİVMatematik-Bilgisayar (%75 B)188MF-1203,7203251.000272,6317 ANKARA ÜNİVAstronomi ve Uzay Bilimleri4131MF-1198,5687251.981374,9549 FATİH ÜNİVİlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 B)3616MF-1201,6756252.000359,3472 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVİstatistik3118MF-1202,1308251.981234,2912 AMASYA ÜNİVİstatistik114MF-1200,5906251.981224,3924 ÇUKUROVA ÜNİV (İstatistik5239MF-1199,4353251.981281,7565 KAFKAS ÜNİV (Matematik113MF-1201,9844251.981226,256 SİNOP ÜNİVMatematik115MF-1201,7291251.981228,0054 BOZOK ÜNİV (Matematik116MF-1201,6866251.981251,228 ORDU ÜNİVMatematik2115MF-1200,8972251.981248,0014 MUSTAFA KEMAL ÜNİV (HATAY) Matematik5242MF-1198,3836251.981374,7222 ATATÜRK ÜNİVMatematik6245MF-1198,1457251.981317,1017 SÜTÇÜ İMAM ÜNİVMatematik3126MF-1197,4961251.981326,8892 İNÖNÜ ÜNİVMatematik8274MF-1197,2288251.981308,8674 AMASYA ÜNİVMatematik2119MF-1195,5649251.981241,7053 Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası 251.981

137 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI* TAVAN PUAN GALATASARAY ÜNİV (Hukuk Fak26 TM-2521,9103136549,3124 KOÇ ÜNİVHukuk Fak (İng) (Tam B)15 TM-2520,0759161545,1934 BİLKENT ÜNİVHukuk Fak (İng) (Tam B)20 TM-2515,2766254558,452 TOBB EKO VE TEKN ÜNİVHukuk Fak (Tam B)10 TM-2513,5289293553,9687 MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVSiyaset B ve Uluslarl İlişkiler (İng-Tam B)44TM-2503,9684566537,9902 FATİH ÜNİVHukuk Fak (Tam B)15 TM-2500,1877745523,9241 KOÇ ÜNİVEkonomi (İng) (Tam B)14 TM-1503,0957775540,5487 BİLKENT ÜNİVHukuk Fak (İng) (%50 B)20 TM-2493,21461.100515,2523 BAHÇEŞEHİR ÜNİVHukuk Fak (İng) (Tam B)20 TM-2490,31351.280515,0926 BOĞAZİÇİ ÜNİVİşletme (İng)113 TM-1493,05491.410544,5012 BOĞAZİÇİ ÜNİVPsikoloji (İng)52 TM-3484,01291.480521,7863 YEDİTEPE ÜNİVHukuk Fak (İng) (Tam B)20 TM-2486,15161.570512,3369 KOÇ ÜNİVPsikoloji (İng) (Tam B)77TM-3482,2261.630520,7842 KOÇ ÜNİV (Uluslararası İlişkiler (İng) (Tam B)10 TM-2484,90341.680521,0343 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVHukuk Fak (Tam B)15 TM-2484,75841.700514,8036 KOÇ ÜNİVİşletme (İng) (Tam B)16 TM-1488,08231.770518,9532 BİLKENT ÜNİVPsikoloji (İng) (Tam B)10 TM-3480,53131.770502,1117 BOĞAZİÇİ ÜNİVSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng)98 TM-2481,09222.030538,5693 BOĞAZİÇİ ÜNİV (İktisat (İng)113 TM-1483,10722.230539,9426 TOBB EKO VE TEKN ÜNİVPsikoloji (Tam B)55TM-3474,80442.300505,2163

138 2014 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADIKON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI* TAVAN PUAN İSTANBUL ESENYURT ÜNİVÇocuk Sağlığı ve Gelişimi (Ücretli)204TM-3203,0701475.000230,8909 İST KEMERBURGAZ ÜNİVGrafik Tasarım (%50 B)1817TM-3203,0091475.000245,0444 DOĞUŞ ÜNİVPsikoloji (İng) (Ücretli)3635TM-3204,1796475.000306,9331 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVPsikoloji (İng) (Ücretli)5014TM-3204,4988475.000236,8095 YAKIN DOĞU ÜNİVRehberlik ve Psik Danışmanlık (Ücretli)10851TM-3202,5254475.000324,42 İST SABAHATTİN ZAİM ÜNİVSosyal Hizmet (Türkçe) (%25 B)185TM-3202,0542475.000290,8162 MALTEPE ÜNİVSosyoloji (İng) (Ücretli)304TM-3204,0786475.000260,9681 İST KEMERBURGAZ ÜNİVTakı Tasarımı (%75 B)2216TM-3204,6397475.000289,8977 GİRNE AMERİKAN ÜNİV (KKTC-GİRNE) Psikoloji (İng) (%50 B)6245TM-3201,4865476.000331,6344 YENİ YÜZYIL ÜNİVPsikoloji (Ücretli)6331TM-3199,9607476.000318,4116 OKAN ÜNİVRehberlik ve Psik Danışmanlık (Ücretli)5243TM-3201,8121476.000298,9065 DOĞU AKDENİZ ÜNİVRehberlik ve Psik Danışmanlık (Ücretli)5422TM-3200,3144476.000351,9359 ÜSKÜDAR ÜNİVSosyal Hizmet (Ücretli)5624TM-3201,6305476.000268,2005 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVSosyal Hizmet (Ücretli)2011TM-3196,2027476.000265,6093 FATİH ÜNİVSosyoloji (%50 B)4642TM-3197,555476.000334,9153 İST GELİŞİM ÜNİVSosyoloji (%50 B)4527TM-3200,8034476.000282,28 ÜSKÜDAR ÜNİVSosyoloji (%50 B)3022TM-3198,4591476.000287,7272 İZMİR EKONOMİ ÜNİVSosyoloji (İng) (%25 B)1710TM-3200,9361476.000259,8612 FATİH ÜNİVSosyoloji (İng) (%50 B)4622TM-3198,1862476.000318,4319 Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası 476.429

139 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN KOÇ ÜNİVMedya ve Görsel Sanatlar (İng) (Tam B)99TS-1489,7502479518,9868 TOBB EK VE TEK ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (Tam B)55TS-2480,1213767518,7747 GALATASARAY ÜNİV (İletişim Fak21 TS-1467,99151.250528,2674 BOĞAZİÇİ ÜNİVTarih (İngilizce)52 TS-2469,68141.250511,1632 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVTarih (İng-Tam B)33TS-2467,5121.370479,8809 İSTANBUL TİCARET ÜNİVMedya ve İletişim Sistemleri (Tam B)33TS-1464,53771.430495,9227 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (Tam B)33TS-2462,66441.660468,0353 BİLKENT ÜNİVİletişim ve Tasarım (İng -Tam B)66TS-1456,36661.940474,8605 BAHÇEŞEHİR ÜNİVSinema ve Televizyon (İng) (Tam B)66TS-1452,76022.150487,7844 KOÇ ÜNİVTarih (İngilizce) (Tam B)88TS-2456,21182.160529,21 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVSinema ve Televizyon (İng) (Tam B)77TS-1451,90652.220503,9343 BAHÇEŞEHİR ÜNİVReklamcılık (İng (Tam B)77TS-1451,18512.270466,0358 BOĞAZİÇİ ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (İng)52 TS-2454,23682.360517,6462 KOÇ ÜNİVArkeoloji ve Sanat Tarihi (İng- Tam B)88TS-1448,44472.510481,9611 İST. BİLGİ ÜNİVTarih (İng) (Tam B)44TS-2452,43362.510464,5206 İST.BİLGİ ÜNİVMedya ve İletişim Sistemleri (İng) (Tam B)88TS-1447,79942.570473,4663 İSTANBUL TİCARET ÜNİVHalkla İlişkiler (Tam B)33TS-1446,52382.690463,5957 İPEK ÜNİV (ANKARA)Film Tasarımı (Tam B)33TS-1445,98982.750525,3819 TOBB EKO VE TEKN ÜNİVTarih (Tam B)55TS-2449,38452.820511,7881 KADİR HAS ÜNİVRadyo, Televizyon ve Sinema (Tam B)55TS-1444,07192.940487,1679

140 2014 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN F. SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVTarih (%25 B)2014TS-2219,4124400.000314,0212 YAKIN DOĞU ÜNİVTarih (%75 B)3610TS-2219,3464400.000275,6036 ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİV (BATUM-GÜRCİSTAN) Tarih (Ücretli)102TS-2219,5138400.000246,8985 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (%50 B)25 TS-2219,413400.000350,5029 FATİH ÜNİV (İSTANBUL)Tarih (İngilizce) (%50 B)3118TS-2218,6671401.000337,183 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVSanat Yönetimi (%25 B)44TS-2217,2316403.000226,9321 F. SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (%25 B)2016TS-2217,5121403.000294,3866 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVTürkçe Öğretmenliği (%50 B)1510TS-2217,1981403.000259,7922 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVTürkçe Öğretmenliği (Ücretli)101TS-2217,5067403.000217,5067 AVRASYA ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)3415TS-2215405.000247,3712 OKAN ÜNİVSanat ve Tasarım Yönetimi (%50 B)12 TS-2214,8271406.000273,9918 İST SABAHATTİN ZAİM ÜNİVTürkçe Öğretmenliği (%25 B)20 TS-2214,6194406.000331,2505 YAKIN DOĞU ÜNİV )Türk Dili ve Edebiyatı (%75 B)5410TS-2212,914407.000276,0607 GİRNE AMERİKAN ÜNİVTürkçe Öğretmenliği (%50 B)5018TS-2208,552408.000277,2768 DOĞU AKDENİZ ÜNİVTürkçe Öğretmenliği (Ücretli)223TS-2208,0268408.000267,705 İST KÜLTÜR ÜNİVSanat Yönetimi (Ücretli)51TS-2202,7022409.500202,7022 FATİH ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)1510TS-2202,6895409.500247,5036 İSTANBUL AYDIN ÜNİVTürk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)2524TS-2198,3708409.500259,5456 YAKIN DOĞU ÜNİVTürkçe Öğretmenliği (%50 B)5421TS-2200,8781409.569297,5912 GİRNE AMERİKAN ÜNİVTürkçe Öğretmenliği (Ücretli)203TS-2198,7274409.569272,2164 Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası 409.569

141 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADI KO N. YER. PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN KOÇ ÜNİV (İSTANBUL)İng Dili ve Karşılaştırmalı Ed(İng) (Tam B)44DİL-1507,6575321525,7395 BOĞAZİÇİ ÜNİVİngilizce Öğretmenliği (İng)93 DİL-1500,6005436544,9957 BİLKENT ÜNİVMütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Tam B)55DİL-1496,2779518526,5642 BOĞAZİÇİ ÜNİVÇeviribilim (İng)52 DİL-1492,6594609535,0002 İZMİR EKONOMİ ÜNİVMütercim-Tercümanlık (İng) (Tam B)55DİL-1486,2918826508,4066 KOÇ ÜNİVİng Dili ve Karşılaştırmalı Ed (İng) (%50 B)33DİL-1484,6939894493,4488 BOĞAZİÇİ ÜNİVİngiliz Dili ve Edebiyatı (İng)52 DİL-1484,4559907540,5714 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVİngilizce Öğretmenliği (İng) (Tam B)44DİL-1483,2695951499,28 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVİngilizce Öğretmenliği (İng)113 DİL-1483,102957524,0421 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVKarşılaştırmalı Edebiyat (İng) (Tam B)44DİL-1482,8953967485,0151 BAHÇEŞEHİR ÜNİVİngilizce Öğretmenliği (İng) (Tam B)44DİL-1478,14351.190497,6261 GALATASARAY ÜNİVFransız Dili ve Edebiyatı21 DİL-1477,51921.220498,4692 YEDİTEPE ÜNİVÇeviribilim (İng) (Tam B)20 DİL-1475,5041.330491,6599 ATILIM ÜNİVMütercim-Tercümanlık (İng) (Tam B)55DİL-1474,32351.380509,1921 HACETTEPE ÜNİVMütercim-Tercümanlık (İng)72 DİL-1470,291.600490,9873 BİLKENT ÜNİVİngiliz Dili ve Edebiyatı (İng) (Tam B)10 DİL-1470,08671.620495,0546 YAŞAR ÜNİVMütercim-Tercümanlık (İng) (Tam B)33DİL-1468,35511.720470,9487 İSTANBUL ÜNİVMütercim-Tercümanlık (İng)47 DİL-1467,92461.740538,9668 OKAN ÜNİVMütercim-Tercümanlık (İng) (Tam B)33DİL-1468,02911.740481,3891 HACETTEPE ÜNİVİngilizce Öğretmenliği (İng)108 DİL-1466,87441.800489,7996

142 2013 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN TRAKYA ÜNİV (EDİRNE)Arnavut Dili ve EdebiyatıDİL-2199,679152.300248,648 DÜZCE ÜNİVGürcü Dili ve EdebiyatıDİL-3253,458552.300294,969 KIRGIZİSTAN-TÜR MANAS ÜNİVMütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça)DİL-3247,775653.300349,6236 İSTANBUL AYDIN ÜNİVArapça Öğretmenliği (%50 B)DİL-3247,479853.400360,2861 KOMRAT DEVLET ÜNİV (KOMRAT-MOLDOVA) Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) (Ücretli) DİL-3246,305753.600267,5835 İSTANBUL AYDIN ÜNİVMütercim-Tercümanlık (Rusça) (%25 B)DİL-3245,457653.700245,4576 KIRGIZİSTAN-TÜR MANAS ÜNİVDoğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı)DİL-3244,787953.800338,8486 İSTANBUL AYDIN ÜNİVMütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli)DİL-3244,315553.900244,3155 OKAN ÜNİV (İSTANBUL)Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 B)DİL-3243,727854.000304,5657 İSTANBUL AYDIN ÜNİVArapça Öğretmenliği (Ücretli)DİL-3235,113855.300235,1138 KOMRAT DEVLET ÜNİV MOLDOVA İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) (Ücretli) DİL-3235,530955.300324,5072 KIRGIZİSTAN-TÜR MANAS ÜNİVMütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe)DİL-3228,337356.000235,2713 OKAN ÜNİV (İSTANBUL)Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli)DİL-3228,866256.000252,8264 GİRNE AMERİKAN ÜNİVÇin Dili ve Edebiyatı (%50 B)DİL-3228,075256.100260,3986 ARDAHAN ÜNİVGürcü Dili ve EdebiyatıDİL-3227,315756.100279,1719 İSTANBUL AYDIN ÜNİVMütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 B)DİL-3227,806756.100380,5294 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVRus Dili ve Edebiyatı (Ücretli)DİL-3225,307156.200225,3071 İSTANBUL AYDIN ÜNİVArapça Öğretmenliği (%25 B)DİL-3223,943656.300239,5568 OKAN ÜNİV (İSTANBUL)Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Ücretli)DİL-3224,128156.300282,1324 BAKÜ DEVLET ÜNİVRus Dili ve Edebiyatı (Ücretli)DİL-3223,995656.300248,3764 AVRASYA ÜNİV (TRABZON)Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli)DİL-3217,961556.500278,6538 KAFKAS ÜNİV (KARS)Gürcü Dili ve EdebiyatıDİL-3214,030456.600260,289 Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası 56.716

143 2014 ÖSYS En Yüksek Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADIKONT PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI TAVAN PUAN İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVİslami İlimler (Tam B)5YGS-4484,38314.080502,0455 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVİslam ve Din Bilimleri (Tam B)5YGS-4476,19265.740495,7602 TURGUT ÖZAL ÜNİVFizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B)5YGS-2480,767612.600488,9985 FATİH ÜNİV (İSTANBUL)İlahiyat Fak (Tam B)6YGS-4451,41113.800496,611 BOĞAZİÇİ ÜNİV (İSTANBUL)Uluslararası Ticaret (İng)62YGS-6475,509615.400516,5258 BOĞAZİÇİ ÜNİV (İSTANBUL)Yönetim Bilişim Sistemleri (İng)62YGS-6474,617315.800521,5411 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVFizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B)7YGS-2472,379816.400484,1948 DOKUZ EYLÜL ÜNİV (İZMİR)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon103YGS-2470,219517.400505,8183 İSTANBUL BİLİM ÜNİVFizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B)2YGS-2469,615517.700469,7015 TURGUT ÖZAL ÜNİVOdyoloji (Tam B)5YGS-2463,796620.700473,003 MEVLANA ÜNİV (KONYA)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B)5YGS-2462,462621.400488,9226 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVFizyoterapi ve Rehabilitasyon52YGS-2461,904721.700483,5785 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVBeslenme ve Diyetetik (Tam B)6YGS-2461,729821.800472,517 TURGUT ÖZAL ÜNİVBeslenme ve Diyetetik (Tam B)5YGS-2459,637522.900476,8061 HALİÇ ÜNİV (İSTANBUL)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B)10YGS-2459,615323.000471,0454 TURGUT ÖZAL ÜNİVFizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 B)2YGS-2459,448623.100465,6002 OKAN ÜNİV (İSTANBUL)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B)7YGS-2457,825424.000462,0714 İSTANBUL BİLİM ÜNİVBeslenme ve Diyetetik (Tam B)3YGS-2456,840124.600475,4336 İNÖNÜ ÜNİV (MALATYA)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon72YGS-2456,895624.600485,3415 İZMİR ÜNİVFizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam B)6YGS-2456,769824.600468,2385

144 2014 ÖSYS En Düşük Puanla Öğrenci Alan Programlar BÖLÜMÜN ADIKONT PUAN TÜRÜ TABAN PUAN BAŞARI SIRASI MALTEPE ÜNİV (İSTANBUL)Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Ücretli)30YGS-6201,81.329.477 KADİR HAS ÜNİV (İSTANBUL)Gayrim ve Varlık Değerleme (%50 B)20YGS-6201,671.331.317 GİRNE AMERİKAN ÜNİVGastr ve Mutfak Sanatları (İng) (Ücretli)18YGS-4215,691.346.503 BAHÇEŞEHİR ÜNİV (İSTANBUL)Okul Öncesi Öğretmenliği (İng) (%50 B)49YGS-5212,941.353.811 DOĞU AKDENİZ ÜNİVUluslararası Tic ve İşletmecilik (%50 B)37YGS-6199,441.360.858 DOĞU AKDENİZ ÜNİVBankacılık ve Finans (İng) (%50 B)15YGS-6199,331.362.227 İSTANBUL AREL ÜNİVSağlık Yönetimi (Ücretli)15YGS-6199,311.362.498 BEYKENT ÜNİVSermaye Piy ve Portföy Yönet (%50 B)54YGS-6199,031.366.278 DOĞU AKDENİZ ÜNİVGastronomi ve Mutfak Sanatl (Ücretli)20YGS-4213,891.366.653 KADİR HAS ÜNİVUluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli)50YGS-6198,871.368.359 AZERBAYCAN DEVL PEDAGOJİ ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)25YGS-5211,181.373.803 DOĞU AKDENİZ ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)35YGS-5210,531.381.067 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 B)35YGS-5208,31.405.815 DOĞU AKDENİZ ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (%25 B)35YGS-5207,461.415.114 OKAN ÜNİVYeni Medya (Ücretli)25YGS-4208,291.428.414 LEFKE AVRUPA ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (%25 B)39YGS-5205,561.435.830 ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVGrafik Tasarımı (%25 B)5YGS-5204,611.445.981 YAKIN DOĞU ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (%50 B)81YGS-5204,471.447.473 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)25YGS-5204,151.450.825 GİRNE AMERİKAN ÜNİVOkul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)45YGS-5202,281.470.786 LEFKE AVRUPA ÜNİVGastronomi (İng) (%25 B)20YGS-4202,761.487.616 Tercih Hakkı Kazanan En Son Adayın Başarı Sırası 1.727.399

145 2014 LYS BELİRLİ PUAN ARALIKLARINDAKİ ADAY SAYILARI

146 MF-3 +195 239.339 195-300 128.593 % 53,73 300-350 42.684 % 17,8 350-400 29.926 % 12,5 400-450 22.488 % 9,4 OBP EKLENMİŞ LYS PUANLARININ DAĞILIMI MF-3 450-500 12.736 % 5,3 +500 2.912 % 1,2 110.746 % 46,27

147 MF-4 +195 237.590 195-300 127.278 % 53,57 300-350 42.782 % 18 350-400 30.354 % 12,77 400-450 22.445 % 9,4 OBP EKLENMİŞ LYS PUANLARININ DAĞILIMI MF-4 450-500 13.188 % 5,55 +500 3.292 % 1,39 112.061 % 47,17

148 2014 ÖSYS OBP KATKISI EKLENMEMİŞ PUANLAR MF-1MF-2MF-3MF-4 PUANI HESAPLANAN ADAY SAYISI 100 Puan ve Üstü 590.969 % 10 BARAJINI AŞAN ADAY SAYISI 140 Puan ve Üstü 543.881382.733375.687441.377 % 10 BARAJINI AŞAMAYAN ADAY SAYISI 100-140 ARASI47.088208.236215.282149.592 % 20 BARAJINI AŞARAK LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAN ADAY SAYISI 180 Puan ve Üstü 251.981235.728239.339237.590 % 20 BARAJINI AŞAMADIĞI İÇİN LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAMAYAN ADAY SAYISI 100-180 Arası338.988355.241351.630353.379 % 30 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 220 Puan ve Üstü 165.428157.326156.426156.855 % 30 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI 100-220 Arası425.541433.643434.543434.114 % 40 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 260 Puan ve Üstü 111.458107.398105.254106.753 % 40 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI 100-260 Arası479.511483.571485.715484.216 % 75 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 400 Puan ve Üstü 40.61939.48138.13638.925 % 75 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI 100-300 Arası550.350551.488552.833552.044

149 2014 ÖSYS OBP KATKISI EKLENMEMİŞ PUANLAR TM-1TM-2TM-3 PUANI HESAPLANAN ADAY SAYISI 100 Puan ve Üstü 866.915 % 10 BARAJINI AŞAN ADAY SAYISI 140 Puan ve Üstü 700.333676.949682.634 % 10 BARAJINI AŞAMAYAN ADAY SAYISI 100-140 ARASI 166.582189.966184.281 % 20 BARAJINI AŞARAK LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAN ADAY SAYISI 180 Puan ve Üstü 436.759451.552476.429 % 20 BARAJINI AŞAMADIĞI İÇİN LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAMAYAN ADAY SAYISI 100-180 Arası 430.156415.363390.486 % 30 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 220 Puan ve Üstü 249.897268.585301.137 % 30 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI 100-220 Arası 617.018598.330565.778 % 40 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 260 Puan ve Üstü 138.563146.870168.119 % 40 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI 100-260 Arası 728.352720.045698.796 % 55 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 310 Puan ve Üstü 129.187134.887151.533 % 55 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI 100-300 Arası 737.728732.0285715.382

150 2014 ÖSYS OBP KATKISI EKLENMEMİŞ PUANLAR TS-1TS-2 PUANI HESAPLANAN ADAY SAYISI 100 Puan ve Üstü725.672 % 10 BARAJINI AŞAN ADAY SAYISI 140 Puan ve Üstü552.790623.906 % 10 BARAJINI AŞAMAYAN ADAY SAYISI 100-140 ARASI172.882101.766 % 20 BARAJINI AŞARAK LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAN ADAY SAYISI 180 Puan ve Üstü357.757409.565 % 20 BARAJINI AŞAMADIĞI İÇİN LYS'DE TERCİH HAKKI KAZANAMAYAN ADAY SAYISI 100-180 Arası367.915316.107 % 30 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 220 Puan ve Üstü234.935254.790 % 30 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAMAYAN ADAY SAYISI 100-220 Arası490.737470.882 % 40 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 260 Puan ve Üstü125.083138.447 % 40 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI 100-260 Arası600.589587.225 % 50 ORTALAMA BAŞARIYI AŞAN ADAY SAYISI 300 Puan ve Üstü52.99562.489 % 50 ORTALAMA BAŞARIYI ELDE EDEMEYEN ADAY SAYISI 100-300 Arası672.677663.183

151 2014 ÖSYS OBP EKLENMİŞ LYS PUANLARININ DAĞILIMI PUAN MF-3 Aralıktaki Aday Sayısı MF-4 Aralıktaki Aday Sayısı Başarı Sırası 5591 1 5572557-55912 1 5554555-5572 530409530-555405516530-555 516 5002.912500-5302.5033.292500-530 2.776 45015.648450-50012.73616.480450-500 13.188 40038.136400-45022.48838.925400-450 22.445 35068.062350-40029.92669.279350-400 30.354 300110.746300-35042.684112.061300-350 42.782 275139.828275-30029.082140.597275-300 28.536 225225.980225-27586.152225.421225-275 84.824 200239.153200-22513.173237.442200-225 12.021 195239.339195-200186237.590195-200 148

152 2014 ÖSYS OBP EKLENMİŞ PUANLARIN DAĞILIMI PUANTM-1Aralıktaki Aday Sayısı TM-2Aralıktaki Aday Sayısı TM-3Aralıktaki Aday Sayısı Başarı Sırası 559 5581 1 1 5495549-55945 44 3 5456545-54917 29 5 54016540-5451017540-5451014540-5455 525129525-540113102525-5408587525-54073 500945500-525816761500-525659634500-525547 4507.976450-5007.0316.958450-5006.1976.324450-5005.690 42516.740425-4508.76415.512425-4508.55414.762425-4508.438 40030.353400-42513.61329.727400-42514.21529.690400-42514.928 35072.220350-40041.86775.485350-40045.75881.573350-40051.883 300148.327300-35076.107155.570300-35080.085174.804300-35093.231 250293.874250-300145.547311.774250-300156.204341.117250-300166.313 200436.207200-250142.333451.041200-250139.267475.976200-250134.859 195436.759195-200552451.552195-200511476.429195-200453

153 2014 - YGS ve LYS PUANLARININ DAĞILIMI (YIĞINSAL) PUANDİL-1AralıkAralıktaki Sayı DİL-2AralıkAralıktaki Sayı 5003480-500423480-50029 480 ve üstü45460- 48022132460- 480210 460 ve üstü266440- 460416242440- 460384 440 ve Üstü682420-440937626420-440758 420 ve üstü1.619400-4201.4481.384400-4201.382 400 ve üstü3.067380-4001.8992.766380-4001.975 380ve üstü4.966360-3802.1454.741360-3802.397 360 ve üstü7.111340-3602.3477.138340-3602.787 340 ve üstü9.458320-3402.6869.925320-3403.278 320 ve üstü12.144310-3202.79813.203310-3203.548 300 ve üstü14.942280-3003.13216.751280-3004.135 280 ve üstü18.074260-2803.46220.886260-2804.845 260 ve üstü21.536240-2604.07925.731240-2605.635 240 ve üstü25.615220-2404.62431.366220-2406.894 220 ve üstü30.239210-2205.84338.260210-2207.581 200 ve üstü36.082180-2007.81645.841180-2006.480 180 ve üstü43.898100-18013.07252.321100-1804.649 100 ve üstü56.970

154 Hedef Belirleme…

155 BAŞARILI OLMAK İÇİN…  Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef…

156 HEDEF İSTANBUL ÜNİV HUKUK FAK 2014 Taban Puanı 441,279 2014 Puan Türü TM-2 Diploma Notu80 OBP400 OBP Katkısı48 Sınav Puanı393,279

157 HEDEF İSTANBUL HUKUK FAKÜLTESİ 2014 Taban Puanı 441,279 2014 Puan Türü TM-2 Diploma Notu80OBP400KATKISI60 Sınav Puanı393,279 HEDEFLEDİĞİ NETLER YGS HEDEFİ TürkçeSosyal Temel MatFen 40 Soru D.Y.NetD.Y.NetD.Y.NetD.Y.Net 35234,538237,525 3 3 LYS-3 HEDEFİ T. Dili ve EdCoğ-1 56 Soru24 Soru D.Y.NetD.Y.Net 44243,519218,5 LYS-1 HEDEFİ MATEMATİKGEOMETRİ 50 Soru30 Soru D.Y.NetD.Y.Net 40239,518317,25

158 YGS -1311,265YGS -3407,085YGS -5389,955 YGS -2291,575YGS -4409,860YGS -6353,300 MF -1311,409TM- 1391,218TS- 1275,167 MF -2254,849TM- 2394,098TS -2301,011 MF -3247,999TM- 3400,387 MF -4292,509 HEDEF İSTANBUL HUKUK FAKÜLTESİ 2014 Taban Puanı 441,279 2014 Puan Türü TM-2 Diploma Notu80OBP400KATKISI 60 Sınav Puanı393,279

159 Hedef İTÜ Endüstri Mühendisliği 2014 Taban Puanı 480,52593 2014 Puan Türü MF-4 Diploma Notu80 OBP400 OBP Katkısı400 x 0,12 = 48 Sınav Puanı432,52593

160 YGS HEDEFİ TürkçeSosyalMatematikFenYGS 40 Soru 160 Soru D.Y.NetD.Y.NetD.Y.NetD.Y.NetToplam Net 37336,2535533,7538237,530429136,5 LYS-1 HEDEFİ MatematikGeometri 50 Soru30 Soru D.Y.NetD.Y.Net 4484224323,25 LYS-2 HEDEFİ FizikKimyaBiyoloji 30 Soru D.Y.NetD.Y.NetD.Y.Net 2242124123,7524323,25

161 BAŞARILI OLMAK İÇİN…  Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef…  Bu hedefe ulaşabileceğimize yürekten inanmalıyız.

162 BAŞARILI OLMAK İÇİN…  Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef…  Bu hedefe ulaşabileceğimize yürekten inanmalıyız.  Hedefe ulaşabilmek için çaba ve özveri göstermek gerektiğini zihnen kabul etmeliyiz.

163 BAŞARILI OLMAK İÇİN…  Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef…  Bu hedefe ulaşabileceğimize yürekten inanmalıyız.  Hedefe ulaşabilmek için çaba ve özveri göstermek gerektiğini zihnen kabul etmeliyiz.  Hedefe ulaşmak için harcayacağımız çabamızı planlamalıyız. final dergisi dershanesi YGS ÖDEV TAKİP ÇİZELGESİ KONULAR EYLÜL KONU TOPLAMI MATEMATİK KONULARI1234T 1Bağıntı ve Fonksiyon 50 100150 2Çarpanlara Ayıorma ve Özdeşlikler100 50 200 3I.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 100 50150 4İşlem ve Modüler Aritmetik 100 300 5Kümeler200 100 400 6Oran-Orantı 250 200450 7Permutasyon,Kombinasyon,Binom,Olasılık 200 600 8Polinomlar 150 9Sayılar200 800 10Üslü ve Köklü Sayılar 200 11Yargı Problemleri300 900 Toplam800120085014504300 EYLÜL KONU TOPLAMI GEOMETRİ KONULARI1234T 1Çember ve Daire100 300 2Çokgenler ve Dörtgenler100 300 3Doğrunun Analitik İncelenmesi 100 200 4Döndürmeler100 300 5Geometrik Kavramlar ve Açı100 300 6Katı Cisimler 100 200 7Süslemeler100 400 8Üçgenler100 200 9Vektör 100 200 Toplam600 5007002400 GENEL TOPLAM14001800135021506700

164 BAŞARILI OLMAK İÇİN…  Hedefimiz olmalı. Somut,anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir hedef…  Bu hedefe ulaşabileceğimize yürekten inanmalıyız.  Hedefe ulaşabilmek için çaba ve özveri göstermek gerektiğini zihnen kabul etmeliyiz.  Hedefe ulaşmak için harcayacağımız çabamızı planlamalıyız.  Plana uyma konusunda sabırlı ve kararlı olmalıyız.

165 Başarının şifresi  Hedef  Başarıya İnanç  Çaba  Plan  Sabır

166 İş Dünyasının Çalışanlardan Beklentileri Değişiyor…

167 İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor?

168

169 Teşekkürler…


"Dershaneden Temel Liseye Dönüşümün Rehberlik Hizmetlerine Etkisi Celil VARDAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları