Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 16 Nisan 2017.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 16 Nisan 2017."— Sunum transkripti:

1 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 16 Nisan 2017

2 İNSAN İLİŞKİLERİ VE YÖNETİMDE
İLETİŞİM-KURALLAR

3 İletişim : “Duyguların, düşüncelerin, tutumların, tavırların, haber ve mesajların bir kişi, bir grup ya da bir kurum tarafından bir kişi, bir grup ya da bir kuruma karşılıklı olarak iletilmesidir.’’ Yazı, işaret, Konuşma, Mimik ve hareket aracılığı ile Sesli yada sessiz olarak

4 İletişim sadece söz ile olmaz
Yazı, Davranış ,bakış, jest ve mimikler , giyim kuşam her biri ayrı bir iletişim aracıdır. Hatta bazen az söz daha çok şey ifade eder. Hz. Mevlana der ki: «Suskunluğum Asaletimdendir .Her lafa verecek cevabım var lakin bir lafa bakarım laf mı diye, birde söyleyene bakarım adam mı diye ! ‘’

5    Atalarımız; Sana senden olur, her ne olursa,
Başın selamet bulur, dilin durursa. Göz iki,kulak iki, ağız tek, Çok görüp, çok dinleyip, az söylemek gerek demişler.

6 Bazen insanların kullandıkları renkler bile muhataplarımız için derin anlamlar ifade edebilir.

7 İnsanda dilince değişir kader,
Ya yurda baş olur, ya başı gider. Kutadgu Bilig

8 İletişimi sağlama becerilerinde oransal büyüklükler şöyle:
• Kelimeler % • Ses tonu % • Beden dili % 60

9 İletişimi kolaylaştıran unsurlar:
Empati, Saygı, etkin dinleme, hatayı kabul etme, ben dili kullanma vb. İletişimi zorlaştıran unsurlar: Kibir, ciddiye almama, emir verme, öğüt verme, uyarma, yargılama, alay etme , Kasdedilenin açık ifade edilmemesi

10 İletişim Birey -Birey Hizmet veren-Hizmet alan Devlet-Vatandaş Hizmet veren-Hizmet veren(kurumsal-protokol) Arasında gerçekleşir

11 Devlet-Vatandaş Devlet Memurlarının Cumhuriyet tarihindeki imtiyazlı yeri Devlet Memuru-Vatandaş)ilişkisi(Vakıa ve olması gereken) Hizmet X Himmet anlayışı

12 Hizmet sunan kişilerde gözlenen tutumlar
Güven veren Saldırgan Pasif -Çaresiz Mütebessim ama çözüm getiremeyen Umursamaz-üst perdeden bakan

13 Güvenli Davranan Yöneticinin Beden Dili Bedeni diktir fakat rahat bir duruş sergiler. Oturuşta bacaklar bitişiktir. Eller açık ve az hareketlidir. Gerektiğinde Başla onaylar Düşünceli bir duruşu vardır. Bakışları karşısındakini önemser niteliktedir. Ses tonu vasat, seviye tekdüzedir Gülünmesi gereken yerde ölçülü güler.

14 Hizmet veren her kademedeki memur Hizmet alan herkesi müşteri yaklaşımı ile karşılamalıdır. Vatandaş Millet Devlet (esas patron)

15 Unutmayalım ki hepimiz birer vatandaşız
Unutmayalım ki hepimiz birer vatandaşız. Bir kuruma gittiğimizde ilgi ve itibar görmek isteriz. Doğru adres biz olmasak bile ilgimizi esirgememeliyiz Çözüm olamasak da umut kırıcı olmamalıyız

16 Yönetici tipleri Otoriter yönetici Kukla Yönetici Melek yönetici Artist Yönetici Nevrotik yönetici Stratejik yönetici İşkolik yönetici

17 Hizmet veren-Hizmet veren arasında iletişim (Protokol) Protokol; Devlet geleneklerinde, uluslararası ilişkilerde, sosyal davranış kurallarında , kamu ilişkilerinde ,törenlerde, resmi ilişkilerde, nezaketi temel alan bir tekniğin uygulanmasına denir

18 Üstünlük ve saygınlık sağlar. Bu kurallara uyan kişiler
Kamusal yaşamda protokol ve sosyal davranış kurallarını bilmek İnsana güven verir; Üstünlük ve saygınlık sağlar. Bu kurallara uyan kişiler Daima fark edilir, Tercih edilir Yükseltilirler

19 Bir kişinin protokole önem vermemesi ya da uymaması Taşıdığı unvanın,
çalıştığı kurumun itibarını düşürür. temsil ettiği makamın Herkes kendisini değil taşıdığı unvanı ve çalıştığı kurumu temsil eder. Temsil, aynı zamanda kişinin itibari / imajıdır.

20 Protokolde, 3 Kişi Önemlidir Konuklar Yöneticiler Hanımlar Üç Şey Esastır 1.Saygı ve nezaket esastır 2. Onuru ve itibarı korumak esastır 3. Temsil esastır

21 Tanışma – Tanıştırma İletişim tanışma – tanıştırma ile başlar .Tanışmada isimlerin doğru söylenmesi gerekir. Tanışmada yeni gelenler var olanlara;  Devlet başkanı ve cumhurbaşkanı dışındaki, erkekler bayana;  Astlar üstlerine, küçükler büyüklerine, gençler yaşlılara, genç kız yaşlı erkeğe ve kadına tanıştırılır.  Tanıştırma ilk karşılaşma anında yada salona girildiğinde hemen yapılır.

22 Tanışma – Tanıştırma  Tanıştıran kişi daima ayakta kalmalıdır.
 Oturan erkek kiminle tanıştırılırsa tanıştırılsın ayağa kalkmalıdır.  Kendinizi tanıtırken, ad ve soyadınızı söyleyin. Kendinizden üst birine ve eşine unvan ve görevinizi de söyleyin.  Bir yere girdiğinizde önce kendinizi tanıtın.

23 Tanışma – Tanıştırma  El sıkmak sevgi ve yakınlık göstergesi olarak bir selamlaşma biçimidir.  El sıkmada ilk davranış, daima büyükten ve üstten gelmelidir.  Kadınla el sıkışırken, önce kadın el uzatmalı, uzatılan el havada kalmamalıdır.  El sıkarken gücünüzü göstermeyin,karşınızdakinin gözüne bakın.  Kutlamada, en büyükten başlayın.

24 Tanışma – Tanıştırma  Protokolde ve resmi ilişkilerde el ve yanak öpme yoktur  Tanıştırma ayakta ve ilk karşılamada olur.  Tanışmada küçük büyüğe, erkek kadına unvanıyla, ad ve soyadıyla takdim edilir.  Tek kişi, kümelere tanıştırılır, kümelerdeki her kişi ile tek tek tanıştırılmaya gerek yoktur.

25 HİTAP Hitap ederken göz kontağı sağlanmalıdır.
Hitapta genel kural, söze büyük olan başlar, konuyu o seçer ya da değiştirilebilir. Büyük, yaşça, kültürel ve toplumsal alanda ve devlet görevlerinde üstün kabul edilen kişi yada kişilerdir. Sözlü iletişimin başlaması ve kurulmasında kadının önceliği vardır

26 HİTAP İnsanlara, isimleriyle ya da unvanlarıyla hitap etmek gerekir
Eş düzeydekilere ve astlarınıza Adıyla (Fatma Hanım), Unvanıyla (Müdür Bey), “Sayın Müdürüm” Soyadıyla (Sayın GÜNDOĞAN ) gibi hitap edilmeli.

27 HİTAP Üstlerinize ve eş düzeydekilere
“Efendim, Beyefendi/Hanımefendi” demeli. Üstlere “ abi’’ gibi ifadelerle hitap edilmemelidir. Başkalarının yanındayken üstlerinize daha saygılı davranın, itirazlarınızı yalnız kaldığınız zamana saklayın

28 HİTAP Bir topluluğa hitap ediliyorsa, önce oradaki en üst olana, sonra sırasıyla diğerlerine hitap edilmelidir. Üst düzey katılımlarda sadece en üste hitap yeterlidir Resmi konuşma yaparken “ben” yerine “biz”, “Okulumuz”, “müdürlüğümüz” denilmelidir.

29 HİTAP Büyük konuşurken sözü kesilmez.
Ast konuşurken üst söze girerse ast hemen konuşmasını keser. Astlar izin istemeden konuşmamalıdır. Üst konuşur ast dinlerken, onu dinlediğinizi belirtmek için ara sıra “evet” “evet efendim” denilmelidir. Dinlemesini bilmek ve konuşma sırasını beklemek büyük erdemdir.

30 YAZIŞMALAR Kişiliğin yazışmadaki görünümü önce biçim, sonra içerik yönünden önem taşır. Yazışmada yaratılan olumlu ya da olumsuz etki, konuşmaya oranla daha kalıcıdır. Resmi mektuplarda genellikle “Sayın” ile başlanıp “Saygılarımla” ile bitirilmelidir. Yazışmalarda kullanılan dilin açık, anlaşılır, yazının okunaklı olması gerekir.

31 TELEFON KONUŞMASI Telefon konuşması özenle, dikkatle, incelikle yapılması gereken önemli bir iletişim yoludur. Telefon açtığımızda önce kendinizi tanıtmalı. Karşı taraf kendisini tanıtmamışsa “Kiminle görüşüyorum efendim?” gibi nazik ifadeler kullanmalı, Yanlış numaraya telefon ettiğimizde özür dilemeliyiz. Telefonu kim açtıysa, onun kapatacağını unutmamalıyız.

32 TELEFON KONUŞMASI Üstünüzle konuşurken, ondan önce telefonu kapatmayın. Üstünüz ve eş düzeydekilere, telefon görüşmesinin başında ve sonunda saygı sunun. Üstlerinize sekreter aracılığıyla telefon etmeyin.

33 TELEFON KONUŞMASI Üstünüz telefonla konuşurken odasına girmeyiniz.
Siz telefonla konuşurken üstünüz odanıza girerse, telefondakine “Bir dakika” deyip ayağa kalkınız, üstünüzün emrini alıp sonra konuşmaya devam ediniz. Üstünüz varken size telefon geldiğinde, izin alarak konuşunuz. Gerekirse sizi arayana “Ben sizi arayacağım” deyip, konuşmayı bitiriniz.

34 TELEFON KONUŞMASI Telefon konuşmasında ses tonuna biraz canlılık, nezaket katılmalı, ancak resmi görüşmelerde laubalilik olarak algılanabilecek düzeye inilmemelidir.. Gizlilik dereceli konular telefonda kesinlikle konuşulmamalıdır.

35 TELEFON KONUŞMASI Sizi ziyaret etmek üzere randevu alarak gelen misafirlerinizin yanında çok önemli olmayan telefonlara cevap verilmemeli, zorunlu hallerde izin alınmalı, Mümkünse cep telefonu sessize alınmalıdır. Misafirin yanında sürekli telefon görüşmesi yapmak, mesajlara göz atmak vb. ona değer vermediğiniz anlamına gelecektir.

36 Giyim Giyim, iletişimde önemlidir. Fiziksel görünümün birbirini hiç tanımayan kişilerin birbirlerine olan ilk tutumlarını olumlu yönde etkileme özelliği vardır Yönetimde güzel, temiz, sade giyinmek, bakımlı görünmek önemlidir.

37 Doğru olan, kişinin kendi kişiliğine yakıştırdığını giymesidir.
Giyim Doğru olan, kişinin kendi kişiliğine yakıştırdığını giymesidir. Ancak bulunulan yere ve ortama göre giyilecek kıyafet değişir. Resmi toplantı ve törenlerde koyu renk (Siyah-Lacivert tonları) takım/döpiyes; düz renk gömlek, giysiyle uyumlu çorap ve ayakkabı giyilmesi önerilebilir.

38 Takım elbise içinde kazak süeter gibi giysiler giyilmemeli,
Giyim Takım elbise içinde kazak süeter gibi giysiler giyilmemeli, Aynı renkte gömlek ile kravat Çizgili gömlek üzerine çizgili kravat takılmamalı, Ayakkabı ,çorap ve kemer uyumlu olmalıdır. Grup programlarında grup lideriyle önceden görüşerek Grubun kıyafet tarzına uyum sağlanmalıdır.

39 Selamlama Her türlü selamlamalarda genel kural, Ast üstü,
Erkek bayanı, Ayrılanlar kalanları, Gelenler var olanları selamlar. Üstlerinize, eş düzeydekilere önce siz selam verin, astlarınızın selamlarını da alın.

40 Selamlama Kapalı mekanlara (konferans salonu, kütüphane, derslik, yemekhane vb) başı açık girilir ve karşılık beklenmeden topluluk selamlanır; çıkarken de selamlayarak çıkılır. Cumhurbaşkanı, cenaze, ülkemizi ziyaret eden devlet başkanları, istiklal marşı çalınırken, göndere bayrak çekilirken cephe alınarak selamlanır. Eşli toplantılarda önce ev sahibesi selamlanır. Ayrılırken de yine önce ev sahibesi selamlanır.

41 Yanınızdakileri selamlayan birini siz de selamlayın.
Selamlama Yanınızdakileri selamlayan birini siz de selamlayın. Tanıdık kişileri utanabilecekleri bir durumda gördüğünüzde selam vermeyin; görmezlikten gelin. Sinema, tiyatro, konser gibi yerlerde birbirlerini gören tanıdıklar başla hafifçe birbirlerini selamlamalıdır. Yanlışlıkla size selam verenlerin selamını alın.

42 Karşılama /Uğurlama Protokolde karşılama ve uğurlamalar çok önemlidir Üst ve eş düzey konuklarınızı kapıda karşılayın ve uğurlayın. Karşılamada konuğa ilk önce en üst olan, “hoş geldiniz!” der ve elini sıkar. Uğurlamada ise, ilk önce ast olan “Güle güle” der, en üst olan da en son “Güle güle” der ve elini sıkar. Yani konuk, en son en üstte “hoş cakalın” der ve elini sıkar. Elini sıkarken önce el uzatma hakkı üst olanındır.

43 Karşılama /Uğurlama Ev sahibi önden gider. Ancak önde yol gösteren biri varsa ya da bilinen bir yere gidiliyorsa/giriliyorsa ev sahibi konuğun ya da üstün soluna geçerek yürür ve buyur eder.

44 Karşılama /Uğurlama Üst yönetici odanızın kapısında değil binanın kapısında karşılayın ve uğurlayın. Eş düzeydekini ise dairenizin kapısında karşılayıp uğurlayın. Ast konuğunuzu da odanızda ayağa kalkarak ve elini sıkarak karşılayıp uğurlayın.

45 Resmi Araçlar Aracı şoför kullanıyorsa resmi araçlarda protokol makamı aracın sağ arka köşesidir. Üst burada oturur. Sizden üst birini ya da konuk olarak birini aracınıza aldığınızda sağ arka köşeyi ona bırakın. Resmi aracı kullanan üstünüz ya da eş düzey ise şoför mahalline geçin.

46 Resmi Araçlar Bir yere gittiğinizde, varsa ev sahibinin aracına binin. Üstün eşi sol koltukta oturur; ancak, eşinden önce inecekse trafik durumuna göre sağda oturabilir. Üstünüzü aracınıza aldıysanız, o inerken sizin de inmeniz gerekir. Resmi otomobile binerken önce üst, sonra kıdemsiz biner.

47 Ziyaret / Görüşme Ziyaret, bir kişinin izin alarak bir başkasını görmeye gitmesidir. Ziyaretin toplumda iletişim açısından önemli bir işlevi vardır. Resmi (İş-Görüşme)ziyaret Hasta/Hastane ziyareti, Nezaket(Protokol)ziyareti, Teşekkür ziyareti, Bayram ziyareti, Kutlama ziyareti.

48 Ziyaret / Görüşme Ziyaret zamanı çok iyi seçilmeli (yemek zamanı vb. olmamalı) En az bir yada iki gün önceden randevu alınmalıdır. Aynı gün için yapılan ziyaret istemleri rahatsızlık yaratabilir. Ziyaretler makul sürede bitirilmelidir.

49 Ziyaret / Görüşme Ziyaret istemlerinin yerine getirilmesinde küçük büyüğe uyar. Büyük istediği zaman randevu verebilir. Bir kişiye randevu verirken, diğer bir kişinin randevusuyla çakışmamasına özen gösterilmelidir. Uygun Ziyaret saati, Öğleden önce – 11.00, Öğleden sonra – saatleri arasıdır. Ziyaret edilen kişi yemeğe davet etmek zorunda bırakılmamalı.

50 Ziyaret / Görüşme Çağrılara, toplantılara, görüşmelere tam saatinde gidilmeli, İade edilmesi gereken ziyaretler zamanında yapılmalıdır. Ziyaretlere gidilirken çiçek ya da mütevazi armağanlar götürmek, her zaman geçerli davranıştır. İstenmediğinizi sezdiğiniz bir yere ziyaret yapmamak gerekir. Resmi ziyaretler kısa olmalıdır; (15-20 dakika)

51 Ziyaret / Görüşme Üstlerinizle ziyaretleşmede yöneticinize saygılı olun. Ona, taşıdığı unvana göre makamınıza girdiğinde veya makamına gittiğinizde selamlayarak hitap edin. İçeri girerken ceketinizin düğmeli olmasına özen gösterin. Yöneticiniz oturmanızı söylemeden ya da oturmanız gerektiğinde izin istemeden oturmayın. .

52 Ziyaret / Görüşme Üstlerinizin karşısında bacak bacak üstüne atmayın. Konuşmalarınızda saygılı ifadeler kullanın. Yöneticinizin konuşmasını dinlerken gözlerine bakın. Üstünüz ayağa kalktığında siz de kalkın.

53 Ziyaret / Görüşme Yöneticinizle ya da üst yöneticilerle görüşmek için sekreterinden randevu alın. Üstleriniz ve sizinle eş düzeydekilerle randevu almadan ya da izin almadan görüşmeye gitmeyin. Yöneticinin yanında biri varken, zorunlu değilse ya da kendisi çağırmadıysa girmeyin. Girmek zorunda olduğunuzda da özür dileyin.

54 Ziyaret / Görüşme Yöneticiniz sizi ziyarete geldiğinde hemen şikayetlerinizi ve taleplerinizi dillendirmeyin. Yöneticinin makamına birden çok kişi gittiğinizde, düzey ve kıdeme göre sıralanın, En üst olan yöneticiye en yakın oturmalıdır.

55 Ziyaret / Görüşme Yalnız iseniz yöneticinizin ya da üstlerinizin makamında oturacağınız koltuk, masaya en yakın ve en uygun olan koltuktur. Siz içerdeyken, sizden üst biri gelirse, oturduğunuz koltuktan kalkıp bir koltuk geriye gitmeniz gerekebilir. Üstünüz görüşmenin sonunda “memnun oldum, teşekkür ederim” derse, el sıkmak için elini uzatırsa, gitmeniz gerektiğini anlayın.

56 Ziyaret / Görüşme Üstünüz ziyaretinize geldiğinde ya da denetime geldiğinde ilke olarak makam koltuğunuza oturmayın. Konuk koltuğuna geçip karşısında oturun. Ancak yöneticiniz geldiğinde, makam koltuğunuza buyur edin. Çünkü o koltukta siz onu temsil ediyorsunuz. Koltuğunuzu Cumhurbaşkanı, Başbakan, Vali gibi yetkililer geldiğinde de vermelisiniz. Başka kimseyi koltuğunuza oturtmayınız.

57 Ziyaret /Görüşme Kendi makam odanızda da olsa, üstlerinize saygılı olmak, protokole ve görgü kurallarına uymak zorunludur. Üstünüzün size değer verdiği için odanıza geldiğini unutmayın. Sizi kendi odasına da çağırabilirdi. Bu örgütünüzdeki diğer iş görenlerin gözünde size bir güç katar. Bunun için karşılama, ağırlama ve uğurlamalardan kaçınılmamalıdır.

58 Ziyaret / Görüşme Sizden alt düzeydeki kişileri makam koltuğunuzda oturarak kabul edilmeli. (yaş ve kıdemce düşük olan eş düzeyler dahil) Eş düzeydekileri konuk koltuğunda oturarak kabul etmek saygıyı gösterir. İlke olarak, saygı duyduğunuz kişilere eşit düzeyde oturun. Bunun için odanızda olanaklıysa bir eşitliğin göstergesi olan bir yuvarlak masa ve konuk koltukları olan bir yer hazırlayın.

59 Ziyaret / Görüşme Makamınızda resmi bir konuk yada üstünüz varken içeriye astlarınızı almayın. Zorunlu kalmadıkça telefonla görüşmeyin, yazı imzalamayın, başka şeylerle ilgilenmeyin. Zorunlu kaldığınızda özür dileyerek izin isteyin. Astınızla iş görüşmesi yaparken ve emir verirken ilke olarak makamınızda olun ve makam koltuğunuzda oturun. Makam, yetki (otorite) ve sıra dizin (hiyerarşi) demektir.

60 Ziyaret / Görüşme Makamınızda, gelen konuğunuza ayağa kalkarak “hoş geldiniz” deyin ve elini sıkın. Konuklarınızı önce oturtun, sonra konuşun. Astlarınızı da ,görüşmek gerekiyorsa önce oturtun sonra görüşün.

61 Ziyaret / Görüşme Makam odanızda siz ev sahibisiniz, kabul ettiğiniz herkes konuktur. Bunun için kim olursa olsun, önce konuğunuza buyur etmek ve saygı göstermek genel bir görgü kuralıdır İkramları (Örneğin çay) önce konuğunuza (en büyüğünden başlamak üzere) sunun/sundurun. En son size sunulmalıdır.

62 Ziyaret / Görüşme Göreve yeni başladığınızda size gelenlere teşekkür etmek (iade-i ziyaret) için isimleri not edin. Gelemeyecek durumda olanlara siz gidin ve kendinizi tanıtın. Sizden sonra atanan akran ve üst yöneticilere de kutlama için önce siz gidin.

63 Ziyaret / Görüşme Görevinizden ayrılırken astlarınızla toplantı yapın, Hepsiyle vedalaşın, katkıları için teşekkür edin; Eş düzeydeki yöneticilere ve üstlerinize de veda ziyaretinde bulunarak teşekkür edin. Çalışma arkadaşlarınızın özel ve önemli günlerini kutlayın.

64 Açılış ve Törenler Resmi açılışlar daima en üst tarafından yapılır. Toplantılarda ve törenlerde konuşma sırası asttan üste doğrudur. En üst en son konuşur. Astlar daha çok teknik ve ayrıntılı konularda, Üstler ise politik ve stratejik konularda ve genel nitelikte konuşmalar yaparlar, Konuşmanın başında ve sonunda saygıyla selamlayın.

65 Açılış ve Törenler Protokolde üst sağdadır. Otururken ya da yürürken astın solda durması gerekir. Üstünüzün önüne geçmeyin. Astınızın arkasına düşmeyin.

66 Toplantı Toplantılarda tam zamanında bulunulmalı. İsme ayrılan yere yada protokoldeki yere oturulmalı Toplantı başkanından izin almadan konuşmamalı Konuşmaları toplantı başkanına hitaben yapmalı. Başkan yada katılımcılar konuşurken başkalarıyla sohbet etmemeli ve sohbete zorlamamalı

67 Resmi Yemek Resmi yemekte ev sahibi olan birinci kişi konukları kapıda karşılar; Uğurlamada ise kapıda ev sahibi olan ikinci kişi bulunur. Resmi yemeklerde ev sahibi (yemeği veren) “buyurun” demedikçe, ev sahibi ve onur konuğu yemeğe başlamadıkça sizde başlamayın. Ev sahibi ve onur konuğu masadan kalkmadan siz de kalkmayın.

68 Resmi Yemek Yemekte görgü kurallarına uyulmalı. Kürdan kullanılacaksa mutlaka sol el ile ağız kapatılarak kullanılmalıdır. Teşekkür ve beğeniler onur konuğu tarafından yapılmadan serdedilmemelidir.

69 İş yeri İlişkileri İş yerinizdeki kişileri iyi tanımadan onlarla özel ilişkilere girmeyin. Kadın ve erkek arasında ayırım yapmayın, ancak kadınlara daha saygılı olun. Yemek sırasında, merdivenlerde , asansör vb. yerlerde kadınlara nezaketen öncelik verilmelidir

70 İş yeri İlişkileri Cinsel ifadeler içeren bir dil kullanımından sakınmak, yöneticiler için günümüzde en önemli konulardan biridir. Kadınlara “güzelim”gibi sözlerle hitap etmek, bilgili ve kültürlü yöneticiye yakışmaz. Aynı içerikli şakalar da devlet memuru ve yöneticiler için uygunsuzdur.

71 İş yeri İlişkileri Hem eşitler hem astlarla iş ilişkilerinde cinsiyete göre ortalama saygı kuralları dışında iltifat, ve bir araya gelme , Ortalama görev-hizmet dengesi dışında talepleri karşılama cihetine gidilmemelidir.

72 Görgüsü, Yemesi-içmesiyle
Sonuç Bir İnsanın Niteliği, Kıyafetiyle; Nezaketi, Davranışıyla; Bilgisi, Konuşmasıyla; Becerisi, İşiyle; Görgüsü, Yemesi-içmesiyle ortaya çıkar.


"Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 16 Nisan 2017." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları