Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sıfat olan kelimeler ismi, Zarf olan kelimeler de fiili

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sıfat olan kelimeler ismi, Zarf olan kelimeler de fiili"— Sunum transkripti:

1 Sıfat olan kelimeler ismi, Zarf olan kelimeler de fiili
niteler.

2 He is a slow player. (O yavaş bir oyuncudur.) He plays slowly. (O yavaş oynar.) He is a brave boy. (O cesur bir çocuktur.) He fights bravely. (Cesurca kavga eder.)

3 Zarflar genellikle sıfatların ( adjectives ) sonlarına
( -ly ) takısı getirilerek elde edilir.

4 happy – happily happy girl singing happily sad – sadly this song is sad he is singing sadly quick – quickly messi is a quick player messi plays quickly bad – badly my computer is very bad my computer works badly

5 fast hard early late high low near far deep much little direct wrong enough pretty straight kindly

6 I want a fast car. (Hızlı bir araba istiyorum.) My car must go fast. (Arabam hızlı gitmeli.) There is a bus-stop near my house. (Evimin yakınında bir otobüs durağı var.) The bus goes near my house. (Otobüs evimin yakınından geçer.) Deep rivers are dangerous. (Derin nehirler tehlikelidir.) Don't dive very deep. (Fazla derine dalma.)

7 -ly eki gördüğümüzde ‘zarf’ olduğunu hemen anlıyoruz.
fakat birkaç sıfatımız var ki –ly eki ile bitiyor ve bunların zarf halleri yoktur. lovely, lively, lonely, lowly, likely, elderly, timely, silly, etc.

8 All my friends are friendly.
(Arkadaşlarımın hepsi candandır.) They behave in a friendly way. (Canayakın bir şekilde davranırlar A new rise in salaries are likely. The government will probably give a rise in salaries. (Maaşlarda yeni bir artış muhtemel. Yeni hükümet muhtemelen maaşlara zam yapacak.)

9 Örneklerde görüldüğü gibi
friendly sıfattır ve zarf hali in a friendly way şeklinde anlatılmıştır. Ve “likely” sıfattır ve zarf hali “probably” olarak anlatılmıştır.

10 ► Bazı sıfatlar -ly alınca; adverb (zarf) olurlar
► Bazı sıfatlar -ly alınca; adverb (zarf) olurlar. Fakat bunlar sıfat oldukları zamanki anlamı zarf oldukları zaman taşımazlar ve farklı anlamlar alırlar. Örneğin, high yüksek demektir fakat highly yüksek(çe) değil "oldukça", "ziyadesiyle" manasında kullanılmaktadır. Low alçak demektir. Fakat lowly alçak(ça) değil "alçak gönüllülükle" demektir.

11 high: yüksek - highly: ziyadesiyle 
low: alçak - lowly : tevazuyla  near: yakın - nearly: neredeyse  late: geç - lately: son zamanlarda  hard: zor, güç - hardly: ancak, güç, bela  direct: direkt, dosdoğru - directly: dobra dobra, açıkça warm:sıcak - warmly:samimiyetle  hot:sıcak - hotly: iştiyakla, canı gönülden   cool: soğuk - coolly : soğuk davranarak  cold:soğuk - coldly: samimiyet vermeksizin  present: hali hazırda - presently: derhal, hemen   short: kısa - shortly: hemen, özet olarak kısaca   scarce: nadir, ender - scarcely: zar zor  bare: çıplak, kıraç - barely: ancak, güç bela  sure: emin, kesin - surely: kesinlikle, emniyetle

12 taste, smell, look, feel, etc.,
Roses smell sweet/sweetly. Do the roses actively smell with noses? No; in this case, smell is a linking verb—which requires an adjective to modify roses—so no -ly. The woman looked angry/angrily to us. Did the woman look with her eyes, or are we describing her appearance? We are describing her appearance (she appeared angry), so no -ly. The woman looked angry/angrily at the paint splotches. Here the woman actively looked (used her eyes), so the -ly is added. She feels bad/badly about the news. She is not feeling with fingers, so no -ly.

13 You smell good today. Good describes your fragrance, not how you smell with your nose, so using the adjective is correct. You smell well for someone with a cold. You are actively smelling with your nose here, so use the adverb.

14 The word well can be an adjective, too.
When referring to health, we often use well rather than good. Examples: You do not look well today. I don't feel well, either.

15 In formal usage, do not drop the -ly from an adverb when using the comparative form.
Incorrect: She spoke quicker than he did. Correct: She spoke more quickly than he did. Incorrect: Talk quieter. Correct: Talk more quietly.

16 When this, that, these, and those are followed by a noun, they are adjectives. When they appear without a noun following them, they are pronouns. Examples: This house is for sale. This is an adjective. This is for sale. This is a pronoun.


"Sıfat olan kelimeler ismi, Zarf olan kelimeler de fiili" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları