Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenciler tüm lise müfredatından sorumludur. Üniversiteye giriş sınavları iki aşamadan, altı oturumdan oluşmaktadır. Sınavın ilk aşaması tüm lise türlerinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenciler tüm lise müfredatından sorumludur. Üniversiteye giriş sınavları iki aşamadan, altı oturumdan oluşmaktadır. Sınavın ilk aşaması tüm lise türlerinden."— Sunum transkripti:

1

2 Öğrenciler tüm lise müfredatından sorumludur. Üniversiteye giriş sınavları iki aşamadan, altı oturumdan oluşmaktadır. Sınavın ilk aşaması tüm lise türlerinden mezun adayların katılması gereken ortak müfredat sorularının yer aldığı aşamadır. Sınavın ikinci aşaması dört farklı günde ve beş oturumda uygulanmaktadır.

3 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) Yükseköğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Üniversite eğitimi almak isteyen tüm adaylara yöneliktir. Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS ) 4-6 yıllık fakültelerde eğitim almak isteyen adaylara yöneliktir.

4 OSYS BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV ÜCRETLERİ Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)2-15 Ocak 2013 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)22-29 Nisan 2013

5 1. Aşama Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Orta öğretimi başarı ile tamamlayan, mezun olabilecek ve yükseköğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yükseköğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır.

6 1. Aşama Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS ) YGS’ nin genel özellikleri: 24 Mart 2013 Pazar günü uygulanacaktır. YGS tek oturumda yapılır. YGS testi tek soru kitapçığında yer alan her bir alan için 40’ar, toplam 160 sorudan oluşur. YGS süresi 160 dakika olup, tek cevap kâğıdı kullanılır. Orta öğretimde okutulan ortak derslerin yükseköğretim açısından temel ve belirleyici olanlarından soru sorulur. Testlerin yerleştirme puanlarına ağırlıkları farklı olmakla beraber etkisi vardır.

7 YGS’ nin Amacı Nedir? LYS’ ye (Lisans Yerleştirme Sınavı) girmeye hak kazanmak için gerekli olan baraj puanını geçmek, YGS Puanıyla öğrenci alan lisans programlarına yerleşmek, Ön lisans (2 yıllık) programlarına yerleşmek, Açık öğretim programlarına yerleşmek, Özel Yetenek Sınavları’ na girmeye hak kazanmaktır.

8 YGS’nin Kapsamı ve Soru Sayısı TÜRKÇE TÜRKÇEYİ KULLANMA GÜCÜ İLE İLGİLİ SORULAR 40 SOSYAL BİLİMLER SOSYAL BİLİMLERDEKİ KAVRAM VE İLKELERLE DÜŞÜNMEYE DAYALI SORULAR 40 TARİH 15 COĞRAFYA 12 FELSEFE 8 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 TEMEL MATEMATİK MATEMATİKSEL İLİŞKİLERDEN YARALANMA GÜCÜYLE İLGİLİ SORULAR 40 FEN BİLİMLERİ FEN BİLİMLERİNDEKİ TEMEL KAVRAM VE İLKELERLE DŞÜNMEYE DAYALI SORULAR 40 FİZİK 14 KİMYA 13 BİYOLOJİ 13

9 YGS puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek 6 farklı puan türü hesaplanır. YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) PUAN TÜRLERİ

10 YGS’ de Baraj Puanlar 1) Taban puan: 140 puan - Ön lisans programları ile açık öğretim programlarını tercih etme hakkı için gerekli olan taban puandır. 2) Taban Puan: 180 puan - Birinci aşama (YGS) puanlarıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih etme, - İkinci aşama sınavı LYS’ye katılma hakkı için gerekli olan puandır. Not: YGS’de en az bir puan türünde 180 ve üstünde taban puan alan adaylar LYS sınavlarından istediklerine katılma hakkını kazanacaklardır

11 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) PUAN TÜRLERİ

12 2.Aşama Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) Adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen, açık öğretim ve YGS puan türüyle öğrenci alan lisans programları dışındaki 4 yıllık ve üzeri lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavdır.

13 2.Aşama Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) YGS puan türlerinin herhangi birinden 180.000 ve üzeri puan alan adaylar LYS’ ye katılabilirler. LYS konuları tüm lise müfredatını kapsayacak şekilde hazırlanır. LYS sınav oturumları Haziran ayının 2. ve 3. Hafta sonunda uygulanır. LYS 4 farklı günde 5 farklı oturumda yapılır. Adaylar tercih edecekleri programın puan türüne göre o puan türünü oluşturan sınav oturumlarına katılırlar. LYS’ nin Genel Özellikleri:

14 2.Aşama Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) Adaylar katılmak istedikleri sınav oturumlarını LYS başvurusu sırasında belirtmek zorundadırlar. Aday başvurusu sırasında belirtmediği oturuma katılamaz. Yabancı Dil Sınavı dışındaki sınavlarda birden fazla test bulunmaktadır. Her test için ayrı test kitapçığı bulunmaktadır. Sınav sırasında her test kitapçığının ayrı süresi vardır. Bu süre bitmeden diğer soru kitapçığı verilmez. Kitapçık değişimi sırasında ara verilmeden sadece test kitapçıkları değiştirilerek sınavın devamı sağlanır. Sınav sırasında her test kitapçığı için ortak cevap kâğıdı kullanılır. LYS’ nin Genel Özellikleri:

15 LYS’ NİN KAPSAMI VE SORU SAYISI

16 LYS’ de uygulanan her test ayrı ayrı değerlendirmeye alınır ve her test için bir standart puan hesaplanır. Bu standart puanlar ile test ağırlıkları kullanılarak adayların Ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanır. ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturulur. LYS’ de tercih edilecek programın puan türünde 180.00 ve üzeri puan alan adaylar bu programı tercih hakkı kazanır. 2013 ÖSYS’de yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların Ortaöğretim Başarıları Puanları(OBP) dikkate alınacaktır. Yerleştirme puanlar hesaplanırken tüm adayların OBP’leri 0,12 katsayısıyla çarpılacaktır. LYS Puanlarının Hesaplanması

17 Alan Türü Puan Türü Testlerin Ağırlıkları (% Olarak) YGSLYS Türkçe Temel Matematik Sosyal Bil. Fen Bil.MatematikGeometriFizikKimyaBiyoloji Matematik- Fen (MF) Puanı MF-111165826131065 MF-211 5131671312 MF-311 7 135 1415 MF-411146922111395 Türkçe- Matematik (TM) Puanı Türkçe Temel Matematik Sosyal Bil. Fen Bil.MatematikGeometriTürk Dili ve Ed.Coğrafya-1 TM-1141655251018 7 TM-214 75228 8 TM-31510 518725 10 Türkçe-Sosyal (TS) Puanı Türkçe Temel Matematik Sosyal Bil. Fen Bil. Türk Dili ve Ed. Coğrafya- 1 Tarih Coğrafya -2 Felsefe Gr. Din Kül. ve Ahlak Bil. TS-11310125158 7 TS-218611525515510 Yabancı Dil (YD) Puanı Türkçe Temel Matematik Sosyal Bil. Fen Bil.Yabancı Dil DİL-11569565 DİL-225713550 DİL-3487205 LYS Puan Türleri ve Ham Puan Oluşum Ağırlıkları

18 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NASIL HESAPLANACAKTIR? Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (0,12) merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olanların OBP'leri, alanlarında bir yükseköğretim programına yerleştirilirken ayrıca 0,06 ile çarpılarak yerleştirme puanlarına eklenecektir. OBP‘ lerin yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanlarına katkısı, adayların bir önceki yılda bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olup olmamalarına göre farklı olacaktır.

19 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NASIL HESAPLANACAKTIR? 2012-YGS/LYS sonucuna göre, kontenjansız açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazanmış adaylar, kayıt yaptırmamış veya kayıtlarını sildirmiş olsalar bile, 2013-YGS/LYS‘ye girdikleri takdirde OBP'leri 0,06 ve kendi alanında ek puanlı bir programa yerleştirilirken ayrıca 0,03 katsayısıyla çarpılacaktır. 2012- YGS/LYS’ ye girmiş ve 2012 YGS/LYS puanı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylardan, 2011-2012 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından mezun olamadıkları için yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıtlarını yaptıramayanlardan durumlarını resmî bir belge ile ÖSYM'ye bildirmiş olanlar, 2012-ÖSYS'de yerleştirilmemiş adaylar gibi işlem göreceklerdir. 2012 YGS/LYS puanına göre bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, 2013-ÖSYS'de sınavsız geçişle bir yükseköğretim programına yerleştirilirken bu adayların OBP'lerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. 2011-ÖSYS'de sınavsız geçiş ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2012-ÖSYS'de OBP'lerine uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

20 Sınavsız Geçiş… Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olacakların/olanların istedikleri takdirde, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilme işlemleri de ÖSYS kapsamında yapılacaktır. MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ MADDESİNDE AÇIKLANAN ESASLARA GÖRE, MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKI OLAN ADAYLARDAN BU HAKLARI İLE YERLEŞMEK İSTEYENLERİN YGS’ YE GİRME ZORUNLULUĞU YOKTUR. SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKI BULUNAN ADAYLARDAN, SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKININ BULUNDUĞU ÖN LİSANS PROGRAMLARI HARİÇ DİĞER PROGRAMLARI DA (ALANLARI DIŞINDAKİ ÖN LİSANS VEYA LİSANS PROGRAMLARI) TERCİH ETMEK İSTEYENLERİN YGS.’YE GİRMELERİ ZORUNLUDUR.

21 Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Yükseköğretim Programları Kılavuzu’nda Tablo 5'te yer almaktadır. Bu tablodaki yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları bu programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak; bu programlara aşağıdaki kurallara bağlı kalınarak sınav puanları, ortaöğretim başarı puanı ve en yüksek YGS puanlarının katkısından oluşan puan göz önünde tutularak yerleştirme yapılacaktır

22 2011-2012 ÖSYS SAYISAL VERİLERİ

23 2012 YGS2011 YGS2010 YGS Sınava Başvuran Aday Sayısı1.895.4791.692.1441.512.519 Sınava Girmeyen Aday Sayısı57.74243.50924.893 Sınavı Geçerli Aday Sayısı1.837.3441.648.2401.487.493 Puanları 0.5ten Küçük Olduğu için Puanı Hesaplanmayan Aday Sayısı 50.80538.26914.156 YGS BARAJI GEÇEN ADAY SAYILARI

24 LYS BARAJI GEÇEN ADAY SAYILARI Sınav En az bir puan türünde 180'i geçen aday sayısı En az bir puan türünde puanı hesaplanan aday sayısı Oran 2011-LYS 781.452867.809% 90 2012-LYS 736.692841.615% 87,5

25 LYS ADAY SAYILARI 2011-2012 LYS SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYILARI LYS 1LYS2LYS 3LYS 4LYS 5TOPLAM 201220112012201120122011201220112012201120122011 BAŞVURAN ADAY SAYISI 619.132625.204308.701293.791666.164681.091385.660378.04849.54341.7312.029.2002.019.865 SINAVA GİREN ADAY SAYISI 600.822606.885293.067280.280630.801646.868367.729362.08245.58138.7971.938.1651.934.919 SINAVA GİRMEYEN ADAY SAYISI 18.25818.31915.60513.51135.30534.22317.91015.9593.9572.93491.03584.946 SINAVI GEÇERSİZ SAYILAN ADAY SAYISI 521412975581432110658165473 SINAVI GEÇERLİ ADAY SAYISI 600.822606.744293.067280.205630.801646.725367.729361.98345.58138.7891.938.0001.934.446

26 TESTLERİN ORTALAMALARI TEST (SORU SAYISI) TÜM ADAYLAR ADAY SAYISI2012 ORTALAMA2011 ORTALAMA Matematik (50 soru)600.82213,1715,93 Geometri (30 soru)600.8226,739,05 Fizik (30 soru)293.0679,79 8,08 Kimya (30 soru)293.0679,87 12,23 Biyoloji (30 soru)293.06710,08 12,071 Türk Dili ve Edebiyatı (56 soru) 630.80123,52 21,54 Coğrafya-1 (24 soru)630.8017,61 9,36 Tarih (44 soru)367.72913,13 16,52 Coğrafya-2 (16 soru)367.7296,33 Felsefe (30 soru)367.7296,86 9,73 Yabancı Dil (Alm)(80 soru)2.03635,59 54,43 Yabancı Dil (Fr)(80 soru)1.10237,743,03 Yabancı Dil (İng)(80 soru)42.44328,67 30,69

27 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI

28 2012-2011 ÖSYS KONTENJANLARI KARŞILAŞTIRMALI TABLO DevletVakıfKKTC Diğer / Yurt Dışı GENEL TOPLAM 2012201120122011201220112012201120122011 Önlisans (Tablo3A+3B) 334.263276.16730.14425.9321.6741.699100150366.181303.948 Lisans (Tablo-4) 469.686363.95260.97551.06614.81114.6961.7222.054547.194431.768 Özel Yetenek (Tablo5) 17.87717.1984.1874.3472.1412.2779610024.30123.922 Genel Toplam 821.826657.34795.3062.277 18.62 6 18.6721.9182.304937.676759.638

29 YGS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR PUAN TÜRÜNE GÖRE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI YGS-1YGS-2YGS-3YGS-4YGS-5YGS-6 TABLO-4201220112012201120122011201220112012201120122011 Devlet 2.9013.71410.3719.25710610014.91212.9556.5355.2068.3127.533 Vakıf 5053951.8381.420— 3482985745441.2431.275 KKTC 47753913095— 2901905054421.3221.528 Yurt Dışı —150— — 202710 11 Toplam 3.8834.79812.33910.77210610015.57013.4707.6246.20210.88710.347 TABLO-3 A Devlet 100.42391.85727.06526.7305.1474.38730.54025.20511.53515.195106.69295.417 Vakıf 5.9424.6613.1841.5641.3526926.3285.7413.4782.9299.0759.104 KKTC 65566584 2091092222893050454556 Yurt Dışı 100150— — — — — TABLO-3B Devlet 200210— 484206— 1.248810516332 Vakıf 4095— 6058266580—40 145 KKTC — — — 2030— — Toplam 240305— 1.0891.302851101.248850556477

30 LYS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR… LYS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR

31 LYS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR… MF PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJALAR MF-1MF-2MF-3MF-4 TABLO-420122011201220112012201120122011 Devlet 17.91817.53922.75831.96420.61517.23372.14760.924 Vakıf 1.1041.2703253063.7302.46718.06210.766 KKTC 2012731371241.0779913.2013.313 Yurt Dışı 3050—408089571518 Toplam 19.25319.13223.22032.43425.50220.78093.98179.522

32 LYS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR… TM PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJALAR TM-1TM-2TM-3 TABLO-4 201220112012201120122011 Devlet 52.95346.83928.21230.09217.20713.432 Vakıf 11.81214.7679.2667.4845.0063.534 KKTC 1.6351.5551.9541.7161.2501.027 Yurt Dışı 39942120580100 Toplam 66.79959.58139.63739.49823.54318.093

33 LYS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR… TS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJALAR TS-1TS-2 TABLO-4 2012201120122011 Devlet13.21514.79226.89525.654 Vakıf3.4923.2571.5811.365 KKTC1.1561.267767922 Yurt Dışı8714995135 Toplam17.95019.46529.33828.076

34 LYS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR… DİL PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJALAR DİL-1DİL-2DİL-3 TABLO-4201220112012201120122011 Devlet 10.58212.0816896021.9081.384 Vakıf 1.7691.72820 300170 KKTC 659714—50 Yurt Dışı 4553—9095 Toplam 13.05514.5767096222.3481.649 TABLO-3A Devlet 390295—— Vakıf 3555—— Toplam 425350——

35 Okul Türlerine Göre Sınav Başarısı 2012 LYS’de okul türlerine göre başarı sıralamasında en başarılı liseler Devlet Fen Liseleri oldu. Devlet Fen Liseleri MF puan türünde 404.353, TM puan türünde 379.817, TS puan türünde 372.237 puan ortalaması elde ederken; bu lise türünü Özel Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi takip etti. Sosyal Bilimler Lisesi ise TS‘ de 360.662 puan ortalamasına sahip oldu. Diğer başarılı liseler arasında Askeri Lise ve Polis Lisesi yer aldı. Puan ortalamaları düşük liseler arasında ise Spor Lisesi, Akşam Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi yer alıyor.

36 TEŞEKKÜRLER...


"Öğrenciler tüm lise müfredatından sorumludur. Üniversiteye giriş sınavları iki aşamadan, altı oturumdan oluşmaktadır. Sınavın ilk aşaması tüm lise türlerinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları