Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)"— Sunum transkripti:

1 2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)
tarihinde yayınlanan 2013 OSYS Kılavuzu’ na göre hazırlanmıştır.

2 2013 ÖSYS’ nin Temel Özellikleri…
Öğrenciler tüm lise müfredatından sorumludur. Üniversiteye giriş sınavları iki aşamadan, altı oturumdan oluşmaktadır. Sınavın ilk aşaması tüm lise türlerinden mezun adayların katılması gereken ortak müfredat sorularının yer aldığı aşamadır. Sınavın ikinci aşaması dört farklı günde ve beş oturumda uygulanmaktadır.

3 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS)
Yükseköğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) Üniversite eğitimi almak isteyen tüm adaylara yöneliktir. Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS ) 4-6 yıllık fakültelerde eğitim almak isteyen adaylara yöneliktir.

4 OSYS BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV ÜCRETLERİ
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2-15 Ocak 2013 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 22-29 Nisan 2013

5 1. Aşama Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Orta öğretimi başarı ile tamamlayan, mezun olabilecek ve yükseköğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yükseköğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır.

6 1. Aşama Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
YGS’ nin genel özellikleri: 24 Mart 2013 Pazar günü uygulanacaktır. YGS tek oturumda yapılır. YGS testi tek soru kitapçığında yer alan her bir alan için 40’ar, toplam 160 sorudan oluşur. YGS süresi 160 dakika olup, tek cevap kâğıdı kullanılır.  Orta öğretimde okutulan ortak derslerin yükseköğretim açısından temel ve belirleyici olanlarından soru sorulur. Testlerin yerleştirme puanlarına ağırlıkları farklı olmakla beraber etkisi vardır.

7 YGS’ nin Amacı Nedir? LYS’ ye (Lisans Yerleştirme Sınavı) girmeye hak kazanmak için gerekli olan baraj puanını geçmek, YGS Puanıyla öğrenci alan lisans programlarına yerleşmek, Ön lisans (2 yıllık) programlarına yerleşmek, Açık öğretim programlarına yerleşmek, Özel Yetenek Sınavları’ na girmeye hak kazanmaktır.

8 YGS’nin Kapsamı ve Soru Sayısı
TÜRKÇE TÜRKÇEYİ KULLANMA GÜCÜ İLE İLGİLİ SORULAR 40 SOSYAL BİLİMLER SOSYAL BİLİMLERDEKİ KAVRAM VE İLKELERLE DÜŞÜNMEYE DAYALI SORULAR TARİH 15 COĞRAFYA 12 FELSEFE 8 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 TEMEL MATEMATİK MATEMATİKSEL İLİŞKİLERDEN YARALANMA GÜCÜYLE İLGİLİ SORULAR FEN BİLİMLERİ FEN BİLİMLERİNDEKİ TEMEL KAVRAM VE İLKELERLE DŞÜNMEYE DAYALI SORULAR FİZİK 14 KİMYA 13 BİYOLOJİ

9 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) PUAN TÜRLERİ
YGS puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek 6 farklı puan türü hesaplanır.

10 YGS’ de Baraj Puanlar 1) Taban puan: 140 puan - Ön lisans programları ile açık öğretim programlarını tercih etme hakkı için gerekli olan taban puandır. 2) Taban Puan: 180 puan - Birinci aşama (YGS) puanlarıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih etme, - İkinci aşama sınavı LYS’ye katılma hakkı için gerekli olan puandır. Not: YGS’de en az bir puan türünde 180 ve üstünde taban puan alan adaylar LYS sınavlarından istediklerine katılma hakkını kazanacaklardır

11 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) PUAN TÜRLERİ

12 2.Aşama Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
Adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen, açık öğretim ve YGS puan türüyle öğrenci alan lisans programları dışındaki 4 yıllık ve üzeri lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavdır.    

13 2.Aşama Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) LYS’ nin Genel Özellikleri:
YGS puan türlerinin herhangi birinden ve üzeri puan alan adaylar LYS’ ye katılabilirler. LYS konuları tüm lise müfredatını kapsayacak şekilde hazırlanır. LYS sınav oturumları Haziran ayının 2. ve 3. Hafta sonunda uygulanır. LYS 4 farklı günde 5 farklı oturumda yapılır. Adaylar tercih edecekleri programın puan türüne göre o puan türünü oluşturan sınav oturumlarına katılırlar.

14 2.Aşama Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) LYS’ nin Genel Özellikleri:
Adaylar katılmak istedikleri sınav oturumlarını LYS başvurusu sırasında belirtmek zorundadırlar. Aday başvurusu sırasında belirtmediği oturuma katılamaz. Yabancı Dil Sınavı dışındaki sınavlarda birden fazla test bulunmaktadır. Her test için ayrı test kitapçığı bulunmaktadır. Sınav sırasında her test kitapçığının ayrı süresi vardır. Bu süre bitmeden diğer soru kitapçığı verilmez. Kitapçık değişimi sırasında ara verilmeden sadece test kitapçıkları değiştirilerek sınavın devamı sağlanır. Sınav sırasında her test kitapçığı için ortak cevap kâğıdı kullanılır.

15 LYS’ NİN KAPSAMI VE SORU SAYISI

16 LYS Puanlarının Hesaplanması
LYS’ de uygulanan her test ayrı ayrı değerlendirmeye alınır ve her test için bir standart puan hesaplanır. Bu standart puanlar ile test ağırlıkları kullanılarak adayların Ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanır. ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturulur. LYS’ de tercih edilecek programın puan türünde ve üzeri puan alan adaylar bu programı tercih hakkı kazanır. 2013 ÖSYS’de yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların Ortaöğretim Başarıları Puanları(OBP) dikkate alınacaktır. Yerleştirme puanlar hesaplanırken tüm adayların OBP’leri 0,12 katsayısıyla çarpılacaktır.

17 LYS Puan Türleri ve Ham Puan Oluşum Ağırlıkları
Alan Türü Puan Türü Testlerin Ağırlıkları (% Olarak) YGS LYS Türkçe Temel Matematik Sosyal Bil. Fen Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Matematik-Fen (MF) Puanı MF-1 11 16 5 8 26 13 10 6 MF-2 7 12 MF-3 14 15 MF-4 9 22 Türkçe-Matematik (TM) Puanı Türk Dili ve Ed. Coğrafya-1 TM-1 25 18 TM-2 TM-3 Türkçe-Sosyal (TS) Puanı Türk Dili ve Ed. Tarih Coğrafya-2 Felsefe Gr. Din Kül. ve Ahlak Bil. TS-1 TS-2 Yabancı Dil (YD) Puanı Yabancı Dil DİL-1 65 DİL-2 50 DİL-3 48 20

18 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NASIL HESAPLANACAKTIR?
Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (0,12) merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olanların OBP'leri, alanlarında bir yükseköğretim programına yerleştirilirken ayrıca 0,06 ile çarpılarak yerleştirme puanlarına eklenecektir. OBP‘ lerin yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanlarına katkısı, adayların bir önceki yılda bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olup olmamalarına göre farklı olacaktır.

19 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NASIL HESAPLANACAKTIR?
2012-YGS/LYS sonucuna göre, kontenjansız açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazanmış adaylar, kayıt yaptırmamış veya kayıtlarını sildirmiş olsalar bile, 2013-YGS/LYS‘ye girdikleri takdirde OBP'leri 0,06 ve kendi alanında ek puanlı bir programa yerleştirilirken ayrıca 0,03 katsayısıyla çarpılacaktır. 2012- YGS/LYS’ ye girmiş ve 2012 YGS/LYS puanı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylardan, öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından mezun olamadıkları için yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıtlarını yaptıramayanlardan durumlarını resmî bir belge ile ÖSYM'ye bildirmiş olanlar, 2012-ÖSYS'de yerleştirilmemiş adaylar gibi işlem göreceklerdir. 2012 YGS/LYS puanına göre bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, 2013-ÖSYS'de sınavsız geçişle bir yükseköğretim programına yerleştirilirken bu adayların OBP'lerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır ÖSYS'de sınavsız geçiş ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2012-ÖSYS'de OBP'lerine uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

20 Sınavsız Geçiş… Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olacakların/olanların istedikleri takdirde, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilme işlemleri de ÖSYS kapsamında yapılacaktır. MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ MADDESİNDE AÇIKLANAN ESASLARA GÖRE, MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKI OLAN ADAYLARDAN BU HAKLARI İLE YERLEŞMEK İSTEYENLERİN YGS’ YE GİRME ZORUNLULUĞU YOKTUR. SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKI BULUNAN ADAYLARDAN, SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKININ BULUNDUĞU ÖN LİSANS PROGRAMLARI HARİÇ DİĞER PROGRAMLARI DA (ALANLARI DIŞINDAKİ ÖN LİSANS VEYA LİSANS PROGRAMLARI) TERCİH ETMEK İSTEYENLERİN YGS.’YE GİRMELERİ ZORUNLUDUR.

21 Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi
Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Yükseköğretim Programları Kılavuzu’nda Tablo 5'te yer almaktadır. Bu tablodaki yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları bu programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak; bu programlara aşağıdaki kurallara bağlı kalınarak sınav puanları, ortaöğretim başarı puanı ve en yüksek YGS puanlarının katkısından oluşan puan göz önünde tutularak yerleştirme yapılacaktır

22 2011-2012 ÖSYS SAYISAL VERİLERİ

23 YGS BARAJI GEÇEN ADAY SAYILARI
Sınava Başvuran Aday Sayısı Sınava Girmeyen Aday Sayısı 57.742 43.509 24.893 Sınavı Geçerli Aday Sayısı Puanları 0.5ten Küçük Olduğu için Puanı Hesaplanmayan Aday Sayısı 50.805 38.269 14.156

24 LYS BARAJI GEÇEN ADAY SAYILARI
Sınav En az bir puan türünde 180'i geçen aday sayısı En az bir puan türünde puanı hesaplanan aday sayısı Oran 2011-LYS % 90 2012-LYS % 87,5

25 2011-2012 LYS SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYILARI
LYS ADAY SAYILARI LYS SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYILARI LYS 1 LYS2 LYS 3 LYS 4 LYS 5 TOPLAM 2012 2011 BAŞVURAN ADAY SAYISI 49.543 41.731 SINAVA GİREN ADAY SAYISI 45.581 38.797 SINAVA GİRMEYEN ADAY SAYISI 18.258 18.319 15.605 13.511 35.305 34.223 17.910 15.959 3.957 2.934 91.035 84.946 SINAVI GEÇERSİZ SAYILAN ADAY SAYISI 52 141 29 75 58 143 21 106 5 8 165 473 SINAVI GEÇERLİ ADAY SAYISI 38.789

26 TESTLERİN ORTALAMALARI
TEST (SORU SAYISI) TÜM ADAYLAR ADAY SAYISI 2012 ORTALAMA 2011 ORTALAMA Matematik (50 soru) 13,17 15,93 Geometri (30 soru) 6,73 9,05 Fizik (30 soru) 9,79 8,08 Kimya (30 soru) 9,87 12,23 Biyoloji (30 soru) 10,08 12,071 Türk Dili ve Edebiyatı (56 soru) 23,52 21,54 Coğrafya-1 (24 soru) 7,61 9,36 Tarih (44 soru) 13,13 16,52 Coğrafya-2 (16 soru) 6,33 Felsefe (30 soru) 6,86 9,73 Yabancı Dil (Alm)(80 soru) 2.036 35,59 54,43 Yabancı Dil (Fr)(80 soru) 1.102 37,7 43,03 Yabancı Dil (İng)(80 soru) 42.443 28,67 30,69

27 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI

28 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI
ÖSYS KONTENJANLARI KARŞILAŞTIRMALI TABLO Devlet Vakıf KKTC Diğer / Yurt Dışı GENEL TOPLAM 2012 2011 Önlisans (Tablo3A+3B) 30.144 25.932 1.674 1.699 100 150 Lisans (Tablo-4) 60.975 51.066 14.811 14.696 1.722 2.054 Özel Yetenek (Tablo5) 17.877 17.198 4.187 4.347 2.141 2.277 96 24.301 23.922 Genel Toplam 95.306 18.626 18.672 1.918 2.304

29 YGS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR
PUAN TÜRÜNE GÖRE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 TABLO-4 2012 2011 Devlet 2.901 3.714 10.371 9.257 106 100 14.912 12.955 6.535 5.206 8.312 7.533 Vakıf 505 395 1.838 1.420 348 298 574 544 1.243 1.275 KKTC 477 539 130 95 290 190 442 1.322 1.528 Yurt Dışı 150 20 27 10 11 Toplam 3.883 4.798 12.339 10.772 15.570 13.470 7.624 6.202 10.887 10.347 TABLO-3 A 91.857 27.065 26.730 5.147 4.387 30.540 25.205 11.535 15.195 95.417 5.942 4.661 3.184 1.564 1.352 692 6.328 5.741 3.478 2.929 9.075 9.104 655 665 84 209 109 222 289 30 50 454 556 TABLO-3B 200 210 484 206 1.248 810 516 332 40 605 826 65 80 145 240 305 1.089 1.302 85 110 850

30 LYS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR

31 MF PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJALAR
MF-1 MF-2 MF-3 MF-4 TABLO-4 2012 2011 Devlet 17.918 17.539 22.758 31.964 20.615 17.233 72.147 60.924 Vakıf 1.104 1.270 325 306 3.730 2.467 18.062 10.766 KKTC 201 273 137 124 1.077 991 3.201 3.313 Yurt Dışı 30 50 40 80 89 571 518 Toplam 19.253 19.132 23.220 32.434 25.502 20.780 93.981 79.522 LYS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR…

32 TM PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJALAR
TABLO-4 2012 2011 Devlet 52.953 46.839 28.212 30.092 17.207 13.432 Vakıf 11.812 14.767 9.266 7.484 5.006 3.534 KKTC 1.635 1.555 1.954 1.716 1.250 1.027 Yurt Dışı 399 421 205 80 100 Toplam 66.799 59.581 39.637 39.498 23.543 18.093 LYS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR…

33 TS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJALAR
TABLO-4 2012 2011 Devlet 13.215 14.792 26.895 25.654 Vakıf 3.492 3.257 1.581 1.365 KKTC 1.156 1.267 767 922 Yurt Dışı 87 149 95 135 Toplam 17.950 19.465 29.338 28.076 LYS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR…

34 DİL PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJALAR
TABLO-4 2012 2011 Devlet 10.582 12.081 689 602 1.908 1.384 Vakıf 1.769 1.728 20 300 170 KKTC 659 714 50 Yurt Dışı 45 53 90 95 Toplam 13.055 14.576 709 622 2.348 1.649 TABLO-3A 390 295 35 55 425 350 LYS PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR…

35 Okul Türlerine Göre Sınav Başarısı
2012 LYS’de okul türlerine göre başarı sıralamasında en başarılı liseler Devlet  Fen Liseleri oldu. Devlet Fen Liseleri MF puan türünde , TM puan türünde  , TS puan türünde puan ortalaması elde ederken; bu lise türünü  Özel Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi takip etti. Sosyal Bilimler Lisesi ise TS‘ de  puan ortalamasına sahip oldu. Diğer başarılı liseler arasında Askeri Lise ve Polis Lisesi yer aldı.  Puan ortalamaları düşük liseler arasında ise Spor Lisesi, Akşam Lisesi ve  Endüstri Meslek Lisesi yer alıyor.

36 TEŞEKKÜRLER...


"2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları