Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com Kanamalar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com Kanamalar."— Sunum transkripti:

1 Sağlık sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com
Kanamalar

2 ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KANAMALAR VE ŞOK ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kanamalar

3 Kanama nedir? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına ) doğru akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti ; Kanamanın hızına, Vücutta kanın aktığı bölgeye, Kanama miktarına, Kişinin fiziksel durumu ve yaşına bağlıdır. Kanamalar

4 Kaç çeşit kanama vardır?
Vücutta kanın aktığı bölgeye göre 3 çeşit kanama vardır : Dış kanamalar: Kanama yaradan vücut dışına doğru olur. İç kanamalar: Kanama vücut içine olduğu için gözle görülemez ( zaman içinde kanama ile ilgili yan belirtiler görülebilir ). Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalardır. Kanamalar

5 Kanama atardamar, toplardamar yada kılcal damar kanaması olabilir.
Atardamar kanamaları ; kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık renklidir. Toplardamar kanamaları ; koyu renkli ve sızıntı şeklindedir. Kılcal damar kanaması ; küçük kabarcıklar şeklindedir. Kanamanın değerlendirilmesinde, şok belirtilerinin izlenmesi çok önemlidir. Kanamalar

6 Kanamalar

7 Kanamalar

8 Kanamalar

9 Kanamalar

10 Kanamalar

11 Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?

12 Dış kanamalarda ilkyardım:
Hasta/yaralının durumu değerlendirilir (ABC), Tıbbi yardım istenir (112), Yara yada kanama değerlendirilir, Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır, Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır, Kanamalar

13 Dış kanamalarda ilkyardım:
Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır, Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır, Kanayan bölge yukarı kaldırılır, Kanamalar

14 Dış kanamalarda ilkyardım:
Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa turnike uygulanır, Şok pozisyonu verilir, Sık aralıklarla (2-3 dakikada bir) yaşam bulguları değerlendirilir, Kanamalar

15 Dış kanamalarda ilkyardım:
Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta/yaralının üstü örtülür, Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (turnike uygulaması gibi) hasta/yaralının üzerine yazılır, Hızla sevk edilmesi sağlanır. Kanamalar

16 Kanamalar

17 Kanamalar

18 Kanamalar

19 Kanamalar

20 Vücutta baskı uygulanacak noktalar nerelerdir?
Atardamar kanamalarında kan basınç ile fışkırır tarzda olur. Bu nedenle, kısa zamanda çok kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken, kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır. Kanamalar

21 BASKI NOKTALARI 1-Boyun : Boyun atardamarı (şah damarı) baskı yeri
2-Köprücük kemiği üzeri : Kol atardamarı baskı yeri 3-Koltukaltı : Kol atardamarı baskı yeri 4-Kolun üst bölümü : Kol atardamarı baskı yeri 5-Kasık : Bacak atardamarı baskı yeri 6-Uyluk : Bacak atardamarı baskı yeri Kanamalar

22 Kanamalar

23 Kanamalar

24 Kanamalar

25 Kanamalar

26 Üçgen Bandaj Üçgen bandaj, vücudun değişik bölümlerinde bandaj ve/veya askı olarak kullanılabilir. Üçgen bezin tepesi tabanına doğru getirilip yerleştirilir, sonra bir yada iki kez daha bunun üzerine katlanarak istenilen genişlikte bir sargı bezi elde edilmiş olur. Kanamalar

27 Kanamalar

28 Elde üçgen bandaj uygulama
Parmaklar, üçgenin tepesine gelecek şekilde el üçgen sargının üzerine yerleştirilir. Üçgenin tepesi bileğe doğru katlanır. Elin sırtında, üçgenin alt uçları karşı karşıya getirilir , tepe ucu altında kalacak şekilde çaprazlanır, bilek seviyesinde düğümlenir Kanamalar

29 Elde üçgen bandaj uygulaması
Kanamalar

30 Ayağa üçgen bandaj uygulama:
Ayak, üçgenin üzerine düz olarak, parmaklar üçgenin tepesine bakacak şekilde yerleştirilir. Üçgen bandajın tepesini ayağın üzerinde çaprazlayacak şekilde öne doğru getirilir. İki ucu ayak bileği etrafında düğümlenir. Kanamalar

31 Dize üçgen bandaj uygulama:
Üçgenin tabanı dizin 3-4 parmak altında ve ucu dizin üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Dizin arkasından uçları çaprazlanır, dizin üstünde uçları düğümlenir. Kanamalar

32 Göğüse üçgen bandaj uygulama:
Üçgenin tepesi omuza yerleştirilir ve tabanı göğsü saracak şekilde sırtta düğümlenir. Bu düğüm ile üçgenin tepesi, bir başka bez kullanılarak birbirine yaklaştırılarak bağlanır Kanamalar

33 Kalçaya üçgen bandaj uygulama:
Üçgenin tabanı uyluğun alt kısmının etrafında düğümlenir, tepesi ise belin etrafını saran bir kemer yada beze bağlanır. Kanamalar

34 Hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır?
Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa (kanamayı durdurmak ve daha sonra da diğer yaralılarla ilgilenebilmek için), Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, Uzuv kopması varsa, Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa Kanamalar

35 TURNİKE UYGULAMASI Turnike uygulaması kanamanın durdurulamadığı durumlarda başvurulacak en son uygulamadır. Ancak eskisi kadar sık uygulanmamaktadır. Uzun süreli turnike uygulanması sonucu doku hasarı meydana gelebilir ya da uzvun tamamen kaybına neden olunabilir. Kanamalar

36 Turnike, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır,
Önkol ve bacağa el ve ayağın beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz. Uzuv kopması durumlarında, önkol ve bacağa da turnike uygulanabilir. Kanamalar

37 Kanamalar

38 Kanamalar

39 Turnike uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler :
Baskı noktasına bir elle baskı uygulamaya devam edilir Diğer ele geniş , kuvvetli ve esnemeyen materyal alınır Şerit yarı uzunluğundan katlanır, uzuv etrafına sarılır Bir ucu halkadan geçirilip çekilir ve iki ucu bir araya getirilir Kanamalar

40 Turnike uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler :
Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az cm olmalıdır. Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır. Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir. Kanamalar

41 Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez.
Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz. Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez. Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre dakikada bir turnike gevşetilmelidir. Kanamalar

42 Kanamalar

43 El ve ayak kopmalarında ilkyardım nasıl uygulanır?
Uzuv kopmaları, atardamar yaralanmaları nedeniyle ölüme yol açmaktadır. Hasta/yaralı sırt üstü yatırılır.Bacakları 30 cm kadar yükseltilir. Kanamayı durdurmak için kanayan yere veya baskı noktalarına bası uygulanır.Bu önlemlerle kanama kontrol edilemiyorsa turnike uygulanır Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğünün bozulmamış olduğu bölgeye uygulanır. Kanamalar

44 Kanamalar

45 Kanamalar

46 Kanamalar

47 Kopmuş uzuv parçası, su geçirmeyen bir plastik torbaya konur.
Turnike uygulandıktan sonra sıkılaştırılarak uzuvdaki kanama kontrol edilir. Kopmuş uzuv parçası, su geçirmeyen bir plastik torbaya konur. Kanamalar

48 Tıbbi birimler haberdar edilir (112)
Daha sonra kopmuş uzuv parçasının konduğu plastik torba ağzı kapatıldıktan sonra, içerisinde 1 ölçek suya 2 ölçek buz konulmuş ikinci bir torbaya yada kovaya konulur. Bu şekilde, kopmuş uzuv parçasının buz ile direkt teması önlenmiş ve soğuk bir ortamda taşınması sağlanmış olur. Tıbbi birimler haberdar edilir (112) Kanamalar

49 Torbanın üzerine kopan uzuv parçasının sahibine ait kimlik bilgileri kaydedilir ve yaralı ile aynı araca konarak en geç 6 saat içerisinde sağlık kuruşuna sevki sağlanır Kanamalar

50 İç kanamalarda ilkyardım:
İç kanamalar, şiddetli travma, darbe, kırık, silahla yaralanma nedeniyle oluşabilir. Hasta/yaralıda şok belirtileri vardır. Hasta/yaralının bilinci ve ABC si değerlendirilir, Kanamalar

51 Üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır,
Tıbbi yardım istenir (112), Asla yiyecek ve içecek verilmez. Kanamalar

52 Hareket ettirilmez (özellikle kırık varsa),
Yaşamsal bulguları incelenir, Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır Kanamalar

53 Doğal deliklerden çıkan kanamalarda ilkyardım:

54 Burun kanaması: Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir,
Oturtulur, Başı hafifçe öne eğilir, Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır, Uzman bir doktora gitmesi sağlanır. Kanamalar

55 Kanamalar

56 Kulak kanaması: Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir,
Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir, Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapanır, Bilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır, bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır, Kulak kanaması, kan kusma, anüs, üreme organlarından gelen kanamalarda hasta/yaralı kanama örnekleri ile birlikte uzman bir doktora sevk edilir. Kanamalar

57 Kanamalar

58 ŞOK Kanamalar

59 Şok nedir? Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliğidir. Kanamalar

60 Kaç çeşit şok vardır? Nedenlerine göre 4 çeşit şok vardır:
Kardiojenik şok ,kalp kökenlidir Hipovolemik şok , damardaki sıvının azalması sonucu oluşur Toksik şok , yabancı maddelere bağlı gelişir Anaflaktik şok , arı ve böcek sokmaları sonucu allerşik nedenlerle oluşur Kanamalar

61 Şok belirtileri nelerdir?
Kan basıncında düşme Hızlı ve zayıf nabız Hızlı ve yüzeyel solunum Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik Endişe, huzursuzluk Baş dönmesi, Dudak çevresinde solukluk ya da morarma Susuzluk hissi Bilinç seviyesinde azalma Kanamalar

62 Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Kendinin ve çevrenin güvenliği sağlanır, Hava yolunun açıklığı sağlanır, Hasta/yaralının mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır, Varsa kanama hemen durdurulur, Kanamalar

63 Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Şok pozisyonu verilir, Hasta/yaralı sıcak tutulur, Hareket ettirilmez, Hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevki sağlanır (112), Hasta/yaralının endişe ve korkuları giderilerek psikolojik destek sağlanır. Kanamalar

64 Kanamalar

65 Şok pozisyonu nasıl verilir?
Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır, Hasta/yaralının bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılarak, bacakların altına destek konulur ( Çarşaf, battaniye yastık, kıvrılmış giysi vb. ), Üzeri örtülerek ısıtılır, Kanamalar

66 ŞOK POZİSYONU Yardım gelinceye kadar hasta / yaralının yanında kalınır, Belli aralıklarla (2-3 dakikada bir) bir yaşam bulguları değerlendirilir Kanamalar

67 Kanamalar

68 Kanamalar

69 Kanamalar

70 Kanamalar

71 Kanamalar

72 Sağlık sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com
Kanamalar


"Sağlık sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com Kanamalar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları