Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pointer (İşaretçi) Yapısal Veri Tipleri (Struct)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pointer (İşaretçi) Yapısal Veri Tipleri (Struct)"— Sunum transkripti:

1 Pointer (İşaretçi) Yapısal Veri Tipleri (Struct)

2 Pointer (İşaretleyici)
Pointerler C dilinin güçlü öğeleridir. Bir pointer ana bellekte bir adres belirtir. Bir pointer, başka bir değişkenin adresini gösteren bir değişkendir. Bazı dillerde ancak assembler dili yardımıyla çözülebilecek pek çok sorun C dilinde pointerler ile kolayca çözülebilir. Ayrıca adres kullanımı çok karmaşık veri yapılarının rahatlıkla kullanilmasını sağlar.

3 Adres Kavramı Adres, bir değişken için bellekte ayrılan yerdir.
Adres bilgileri hexadecimal sayı olarak gösterilir. Adres operatörü &. int s; printf(“%x”,&s); char 1 byte int 2 byte double 4 byte

4 Örnek Girilen 3 değişkenin adreslerini ekrana yazdıran programı yazınız. #include <stdio.h> #include <conio.h> int a=5; double b=6.8; char c=‘K’; void main(){ printf(“a değişkeninin değeri = %d\n”,a); printf(“b değişkeninin değeri = %f\n”,b); printf(“c değişkeninin değeri = %c\n”,c);  printf(“a değişkeninin adresi = %x\n”,&a); printf(“b değişkeninin adresi = %x\n”,&b); printf(“c değişkeninin adresi = %x\n”,&c);  getch(); }

5 Pointer Tanımlama Pointer tipinde degiskenin tanimlanmasinda önce degiskenin ne tip bir degeri gösterdigini tanimlamak gerekir. Pointer tipi degiskenler her zaman * isareti ile kullanilir: veritipi *d_adi; Veritipi, d_adi adli pointer’in hafizada gösterdigi adreste ne tip bir degisken oldugunu belirtir. Teknik olarak herhangi bir pointer hafizada herhangi tipte bir degiskeni gösterebilir. Ama pointerlar ile yapilan islemlerde gösterdigi veritipi gözönüne alinarak hesap yapildigindan veritipi önem kazanir.

6 Pointer Kullanımı Pointer işlemlerinde 2 ayrı operatör kullanılır: İçerik (indirection) operatörü * ve adres operatörü &. * : Degişkenin bir adres bilgisi tuttugunu gösterir ve o adresteki degeri verir. &: Degiskenin hafizadaki adresini gösterir.

7 Pointer Kullanımı char c=‘A’; char *p; p=&c; c (15000) p ‘A’ 15000

8 Pointer Kullanımı int x=10, y=20, z[3]; int *ptr; ptr=&x; y=*ptr; x=0; // *ptr=0; ptr=&z[0]; *ptr=541;

9 Pointer Kullanımı int x=10, y=20, z[3]; int *ptr; ptr=&x; y=*ptr; 10
x y z[0] z[1] z[2] ptr 10 20 NULL x y z[0] z[1] z[2] ptr 10 20 1600 x y z[0] z[1] z[2] ptr 10 1600

10 Pointer Kullanımı *ptr=0; // x=0; ptr=&z[0]; *ptr=541; 20 20 10 20
x y z[0] z[1] z[2] ptr 20 1600 x y z[0] z[1] z[2] ptr 20 1604 x y z[0] z[1] z[2] ptr 10 20 541 1604

11 Pointer Kullanımı int x=100; int *ptr; ptr=&x; x = x +1; // *ptr = *ptr + 1; // *ptr += 1; ++ *ptr; *ptr++;

12 Pointer Aritmetiği Bir pointer’a 1 eklemenin anlamı bir sonraki değer alanının (adresin) gösterilmesidir. Bu olaya “pointer aritmetiği” denir. int m[10]; ptr=&m[0]; ptr++ ; // ptr = &m[1]; &m[i] = (m + i)

13 Pointer - Örnek #include<stdio.h> #include<conio.h>
int a, *b; void main() { clrscr(); printf("Sayi gir: "); scanf("%d", &a); b=&a; printf("b= %d\n", b); printf("b adres - &b= %d\n", &b); printf("b içerik - *p = %d\n", *b); printf("a= %d\n", a); printf(“adres a - &a= %d\n", &a); getch(); }

14 Pointer - Örnek #include<stdio.h> #include<conio.h>
int i=1, k=2; int *p1 , *p2; main() { clrscr(); p1=&i; p2=&k; p1=p2; *p1=3; *p2=4; printf(“i= %d\n",i); printf(“p1= %d\n",*p1); getch(); }

15 Struct Birden fazla farklı veri tipini tek bir yapı içerisinde tutabiliriz. Örnek: int gun; int ay; int yil; struct Tarih{ int gun; int ay; int yil; }; struct Tarih bugun, dgunu; struct Tarih{ int gun; int ay; int yil; } bugun, dgunu;

16 Struct struct kisiselBilgi{
int tel; char adres[50]; char sehir[15]; }; struct Musteri{ char adi[15]; char soyadi[15]; struct kisiselBilgi kBilgi; struct Tarih{ int gun; int ay; int yil; }; struct nufusBilgi{ char*ad, *soyad, *dog_yeri; struct Tarih dog_tarih; } eleman; eleman.ad = “Ozlem”; eleman.soyad = “Aktaş”; eleman.dog_tarih.gun=...; eleman.dog_tarih.ay=...; eleman.dog_tarih.yil=...;

17 Örnekler 1- Kullanıcıdan bugünün tarihini gün, ay ve yıl olarak alan , kaydeden ve ekrana yazan program. 2- Kullanıcıdan 5 musteri bilgisini alarak kaydeden, bu bilgileri düzgün şekilde ekrana yazan programı yazınız. struct Musteri{ char adi[15]; char soyadi[15]; struct kisiselBilgi{ int tel; char adres[50]; char sehir[15]; }kBilgi; };

18 Pointer ve Fonksiyon - Örnekler
#include<stdio.h> #include<conio.h> void topla(int *a) { *a+=50; printf("%d", *a); } void main() clrscr(); int z=300; printf("Sayı :%d\n",z); topla(&z); printf(“Yeni deger= %d",z); getch();

19 Pointer ve Fonksiyon - Örnekler
İki değişkenin değerlerinin yer değiştirmesi : swap işlemi void swap(int *a,int *b) { int t; t=*a; *a=*b; *b=t; } void main() int x,y; x=100; y=25; printf("x=%d y=%d\n",x,y); swap(&x,&y); printf("x= %d y=%d\n",x,y); getch();


"Pointer (İşaretçi) Yapısal Veri Tipleri (Struct)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları