Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI"— Sunum transkripti:

1 MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI
EJDER DEMİREL

2 ÖZ KÜTLE: Sabit sıcaklık ve basınçta birim hacimdeki madde miktarıdır
ÖZ KÜTLE: Sabit sıcaklık ve basınçta birim hacimdeki madde miktarıdır. Katı ve sıvılarda birim hacim genellikle Gram/ cm3 alınır. Gazlarda ise hacim litre alınır. Öz kütle "d" ile sembolize edilir.

3 ERİME - DONMA OLAYI: Katı bir maddenin ısıtıldığında sıvı hale geçmesi olayına erime denir. Bu olayın tersine yani sıvı bir maddenin ısı kaybı sonucu katılaşması olayına donma denir. Bu hal değişim olayları saf maddelerde sabit (belirli) sıcaklıklarda olur. Bu durumda; * Arı (saf) maddelerin erime ve donma süresince sıcaklıkları sabittir.

4 KAYNAMA - YOĞUNLAŞMA OLAYI VE BUHARLAŞMA
Bir miktar su ağzı açık kaba konulduğunda zamanla suyun azaldığı gözlenir. Bu olayda sıvı molekülleri bulunduğu ortamdan ısı alarak sıvı halden buhar haline geçmiştir. Bu olaya buharlaşma denir. Sıvılar bulunduğu her sıcaklıkta buharlaşabilirler.

5 Sıvı moleküller, buhar haline gelirken sıvıdan ayrılanlar dış ortama basınç yaparlar. Yaptıkları bu basınca denge buhar basıncı denir.

6 Sıvıların sıcaklığı artıkça buharlaşması hızlanır
Sıvıların sıcaklığı artıkça buharlaşması hızlanır. Dolayısı ile denge buhar basıncı da artar. Denge buhar basıncının bu artışı en nihayetinde açık hava basıncına (Po) eşik oluncaya kadar devam eder. Sıvının buhar basıncının; açık hava basıncına eşit olduğu anda kaynama olayı gerçekleşir.

7 KAYNAMA NOKTASI: Sabit sıcaklıkta ve basınçta saf sıvı bir maddenin, sıvı halden gaz hale geçtiği sıcaklıktır. Genellikle birimi ( 0C ) olarak verilir.

8 KAYNAMA NOKTASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:
1- Sıvının cinsi: Sıvının kimyasal yapısı değiştikçe kaynama noktası değişir. Kısaca sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvveti arttıkça sıvının kaynama noktası artar.

9 2- Açık hava basıncı: Sıvı yüzeyine etki eden açık hava basıncı (Po) arttıkça sıvının kaynama noktası yükselir. 3- Yükselti (Rakım): Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça sıvının kaynama noktası düşer. Bu olay dolaylı yoldan açık hava basıncının azalmasına bağlıdır.

10 4- Sıvıda yabancı madde çözünmesi: Çözüneni uçucu olamayan çözeltilerde (katı - sıvı) çözünen madde miktarı arttıkça çözeltinin kaynama noktası artar.

11 ESNEKLİK: Katı bir maddeye dışarıdan bir kuvvet uygulandığında maddenin şekli değişir. Kuvvet ortadan kaldırıldığında madde tekrar eski hale geliyorsa bu olaya esneklik denir.

12 GENLEŞME: Her hangi bir madde dışarıdan ısı aldığında eninde boyunda veya hacminde bir artış oluyorsa bu olaya genleşme denir. Genleşme katı, sıvı ve gazlarda görülür. Ancak genleşme kat sayısı yalnızca katı ve sıvılarda ayırt edici özelliktir. Gazlarda ise ortak özelliktir.

13 İLETKENLİK: İletkenlik bir maddenin ısı ve elektriği iletip iletmemesi olayıdır. Katı ve sıvılarda ayırt edici bir özelliktir. gazlarda ise değildir. Demir, bakır, grafit, lehim gibi maddeler elektriği iyi ilettiği halde; Elmas, hava, saf su, plastik gibi maddeler iyi iletmezler. Kurşun Demir

14 ÇÖZÜNÜRLÜK: Sabit sıcaklık ve basınçta birim hacim çözücüde çözünmüş madde miktarıdır.
Fiziksel ayrıt edici özelliklerin yanında birçok kimyasal ve nükleer ayırt edici özellikte vardır.


"MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları