Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2013 - 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2013 - 2014."— Sunum transkripti:

1

2 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

3 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MİSYONUMUZ Düşünen, okuyan, araştıran, sorgulayan, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen, değişen şartlara ve koşullara karşı kendisini yenileyebilen, sevgi, saygı ve hoşgörü duygularına sahip öğrencilerin yetiştiği; Özel Okul standartlarına sahip Eğitim-Öğretim ortamında, öğrencilerin hayata ve bir üst öğretime hazırlandığı; Yönetici, öğretmen, personel, öğrenci ve velilerin el birliğiyle örnek bir okul olmak.

4 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYONUMUZ Küçülen ve sınırların kalktığı dünyada, eğitim verdiğimiz insanımızın, milli, manevi, ahlaki ve insani değerlere bağlı kalmak koşulu ile dünyanın neresinde olursa olsun sanatını yapabileceği seviyede, eğitim düzeyine ulaşmak; Dünyanın aradığı barış ve huzur ortamının sağlanmasında geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de en önemli unsur olacak büyük ve güçlü Türkiye’nin gerçekleşmesi için; üstün nitelikli insanlar yetiştirme başarısını sağlamak, Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracak aklın ve bilimin aydınlığında demokratik laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti anayasalarına saygılı, sorumluluğunu bilen, Atatürk ilke inkılaplarına bağlı bireyler hazırlamaktır.

5 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Okulun Adı Ayvacık İmam-Hatip Lisesi Okulun Adresi Hamdibey Mah. Garipler Sok No: 4 AYVACIK Okulun Telefon Numaraları Okulun Faks Numaraları Okulun Web Adresi ayvacikihl.meb.k12.tr/ ‎ Okulun Adresi Ö ğretim Şekli Normal Okulun M ü d ü r ü ve M ü d ü r Yardımcıları Mesut BACAK Selami Büke İbrahim BATUR Ersan SEZER Okul M ü d ü r ü Müdür Yardımcısı M ü d ü r Yar. M ü d ü r Yar. Kitaplığındaki Kitap Sayısı 300

6 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Okulun Tarihçesi Ayvacık İmam Hatip Lisesi tarihinde Müdür Selami Münir DURU ve dört öğretmenle müftülük binasında eğitim ve öğretime başlamıştır tarihinde kurulan Ayvacık İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Belediyeden satın alınan arsada 1978 yılında 600 M2 olarak okul binası yapımına başlanmıştır.1980 yılında kısmen yapımı tamamlanmış olan okul, binasına taşınarak lise kısmı açılmıştır.1992 yılında DPY hizmeti Fatih Camii altı pansiyon olarak kullanılmaya başlanarak faaliyete geçmiş, aynı yıl Yaptırma Derneği tarafından pansiyon binası yapımına başlanmış ve 1994 yılında pansiyon binası 263 M2 olarak inşası bitirilmiş,50 öğrenci kapasiteli olarak hizmete girmiştir. Okula Özel Bir İsim Verilmiş İse Amacı Hayır verilmemiş

7 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Okulun Binasının Ö zellikleri 2 Katlı, Kagir Bina Okulun Dershaneleri 48adet sınıf dersliği,1 adet bilgisayar sınıfı Laboratuarları Kimya laboratuarı K ü t ü phane 1 adet k ü t ü phane Depo 1 adet depo Okulun Diğer Birimleri 3 adet idari oda Okulun Bah ç esinin Alanı, Okulun Alanı 5057 metre kare bah ç e alanı,600 metre kare okul alanı Spor ve Sosyal Kul ü p Ç alışmaları Mesleki eğitim ve tatbikat kul ü b ü, K ü lt ü r ve Edebiyat kul ü b ü, K ü t ü phanecilik Kul ü b ü, Sivil Savunma Kul ü b ü, Spor Kul ü b ü A ç ılan Kurslar Yok Okulun Beş ve On Yıllık Hedefleri Ö ğrencilerin sosyal ilişkilerini geliştirebilecekleri kendilerini ifade edebilecekleri k ü lt ü rel, sosyal ve akademik ihtiya ç larını karşılayabilecekleri bir ortam meydana getirmek.

8 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Y ö netici Sayısı 3 Ö ğretmen Sayısı Memur ve Hizmetli Sayısı 2 Hizmetli Sınıflara G ö re Kız Erkek Ö ğrenci Sayıları 5/A; 25 öğrenci, 6/A; 17 öğrenci 9/A; 32, 10/A; 28 ö ğrenci 11/A; 7 ö ğrenci 12/A; 7 ö ğrenci Yeni Kayıt Ö ğrenci Sayıları 9. Sınıf 32 Öğrenci 5. Sınıf 25 Öğrenci Ö ğrenci Devam Devamsızlık Durumu Devamsızlıktan kalan ö ğrencimiz yoktur.Devam-Devamsızlık konusunda gerekli ç alışmalar yapılmaktadır. (Varsa) taşımalı ö ğrenci listesi 55 öğrenci

9 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Okulun Sorunları Çö z ü m Ö nerileri Pansiyon ve okul çatı kat genel Pansiyon 2.Kat onarımı.Okul ve Pansiyon Isı yalıtımı Ö ğretmen, Y ö netici ve Personel Noksanlığı 1 Müdür Başyardımcısı 1 İlköğretim Matematik Öğretmeni 1 Coğrafya Öğretmeni 2 Meslek Öğretmeni 1 Rehber Öğretmen 1 İngilizce Okulun Kendi Ç öz ü lemeyen Problemler Ve Ö neriler - Pansiyon ve okul çatı kat genel Pansiyon 2.Kat onarımı.Okul ve Pansiyon Isı yalıtımı Ç ö z ü mler Konusunda Ü st Makamlara Teklifler ve Alınan Cevaplar Ö denek İstemi / Değerlendirmede

10 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Branşlara Göre Kadrolu Öğretmen Durumu Ö ğretmenin Adı Soyadı MüdürMüdürM ü d ü r BşYrd. Müdür Yrd. Matemat ik Ö ğrt. Rehber Ö ğrt. Edebiyat Ö ğrt. Meslek Dersleri Ö ğrt. FelsefeTarihBeden Eğitimi Türkçe Mesut BACAK x Ersan SEZER x İbrahimBATUR x Ahmet TUNCA x H. Hatice AŞKIN x Nurten ÇOLAK x Asiye GÖKÇELER x Evren Derya YAVUZ x Atıl ÇAMER x Elif ULUTAŞ x GENEL TOPLAM: 10 Branşlara Göre Kadrolu Öğretmen Durumu

11 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Branşlara Göre Kadrolu Öğretmen Durumu Bran ş Kodu Bran ş Ad ı Norm Mevcut Kadrolu Mevcut S ö zle ş meli İ htiya ç Norm Kadro Fazlası 1123 Biyoloji Co ğ rafya İ.H.L. Meslek Dersleri T ü rk Dili ve Edebiyat Felsefe Fizik İ ngilizce Kimya Tarih Matematik Beden Eğitimi Rehber Öğretmen İlköğretim Matematik Türkçe GENEL TOPLAMLAR:

12 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Bran ş lara Göre Görevli/Ücretli Öğretmen Durumu Ö ğretmenin Adı Soyadı MüdürMüdür M ü d ü r Yrd. Okul Ö n. Ö ğrt Rehber Ö ğrt. Felsefe Meslek Dersleri TarihCoğrafyaBeden Eğt. İngilizce Faize ÖZBEY(Ücretli) X Ahmet GÜLTEKİN(Ücretli) X Yahya ARSLAN(Ücretli) X Yunus YILDIZ(Ücretli) X Toplam Genel Toplam 4

13 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yardımcı Hizmetler Personeli Durumu Adı Soyadı ŞefV.H.K.İ.Memur Şof ö rBek ç i Hizmetli Aş ç ı As il Ü c r. As il Ü cr. As il Ü cr. As il Ü cr. As il Ü cr. Asil Ü c r. Asil Ü c r. As il Ü cr. As il Ü cr. As il Ü cr. M.Kemal DURMAZ X Ali KIRX Nurseren DEMİR x G ü lten DİN Ç ER x ToplamAs il Ü c. Genel Toplam 22 4 Yardımcı Hizmetler Personeli Durumu

14 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ S ı n ı flara Göre Ö ğ renci Durumu 5.Sınıf 6.Sınıf 9.Sınıf10.Sınıf11.Sınıf12.Sınıf Okulun AdıKE KE KEKEKEKE İmam Hatip Lisesi Toplam 117

15 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam : 50 Sınıflara Göre Pansiyonlu Öğrenci Durumu 9. Sınıf10. Sınıf11. Sınıf12. Sınıf KEKEKEKE Öğrenci Sayısı221369

16 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ B aşarı Durumu YIL Ö ğrenci SayısıBir Ü st Ö ğrenime Devam Eden Ö ğrenci SayısıY ü zde Oran % % % % % 100

17 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Toplam : 6 S ı n ı flara Göre Ş ube Say ı s ı Şube 5. sınıf6. sınıf 9.sınıf10.sınıf11.sınıf12.sınıf Sınıf sayısı Toplam

18 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Bina Kullanım Durumu  Binan ı n Mülkiyet Durumu : Dernek Mülkiyeti  Proje Durumu ( Projesi Yoksa Bina ve Bahçe Ölçülerini Gösterir Kroki) Özel Proje  Binanın Isınma Durumu:Kalorifer Okulun Adı İdare Odası Ö ğretmenler Odası DerslikLaboratuarSpor Odası K ü t ü phane Depo Rehberlik Servisi Kalorifer Dairesi İHL Genel Toplam 16

19 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN PERSONELİ Mesut Bacak Okul Müdürü

20 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Selami BÜKE Md. Yardımcısı

21 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Ersan SEZER Md. Yardımcısı

22 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İbrahim BATUR Md. Yardımcısı

23 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİMİZ

24 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN RESİMLERİ OKULUN DIŞARDAN GÖRÜNÜMÜ

25 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN RESİMLERİ OKULUN DIŞARDAN GÖRÜNÜMÜ

26 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ  KORİDOR

27 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ  Öğretmenler Odası

28 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ SINIFLARIMIZ

29 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK KÖŞESİ

30 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

31 PANSİYON

32 T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMUN ADRESİ : Hamdibey Mah. Garipler Sok. No:4 AYVACIK / ÇANAKKALE TELEFON NUMARASI: 0 (286) ( Müdür Odası ) FAX : 0 (286)


"T.C. AYVACIK KAYMAKAMLIĞI AYVACIK İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2013 - 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları