Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CAREER PLANNING. Effective career development involves: Gathering, assessing and understanding information about ourselves and our options To make the.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CAREER PLANNING. Effective career development involves: Gathering, assessing and understanding information about ourselves and our options To make the."— Sunum transkripti:

1 CAREER PLANNING

2 Effective career development involves: Gathering, assessing and understanding information about ourselves and our options To make the best decisions and take the most effective actions as we move toward selecting our career path Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 2

3 A meaningful question to ask is: “What are my skills, interests and personality and how does this translate into a meaningful career path?” Career planning is an ongoing process where answers do not occur overnight Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 3

4 There are three phases –Self exploration /self awareness –Learn options /career and labor market awareness –Decision making and career planning ! Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 4

5 Self-Awareness Includes: –understanding yourself; your preferences, needs, aptitudes and your work self; work environments and matarials you prefer, etc.. (individual factors) Often overlooked or superficially managed Self-Awareness is a lifelong goal Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 5

6 Exercise: What is your current level of self-awareness ? Identify a situation you have participated in where you felt a sense of accomplishment, pride, utility, and/or where you believe you made a contribution Write down some of the things that come to mind when you think about this experience What types of things come to mind? What does this mean in terms of career selection Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 6

7 Career awareness Knowing what careers are available and understanding what these careers involve Not choosing a career based on a limited amount of information and little personal experience Expanding your knowledge of what is available before you narrow your options Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 7

8 Two major questions to ask yourself: 1.What careers/jobs have I never even heard of which may be a great match for me? 2.What careers/jobs or industries/sectors have I heard of but do not realize would be a great match for me? Remember: A good understanding of yourself will help you conduct effective career research Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 8

9 Career Research What things do you want to know about the occupation(s) you are considering? –TUIK –ISKUR –OSYM Social Media Twitter, Blogs and LinkedIn Remember: You are gathering information and generating a list of possibilities ! Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 9

10 Labour Market Awareness Being aware of the impact of the changing labour market: Provides you with valuable information when considering, or ruling out career options Allows you to learn about the opportunities being created or removed from the workforce Labour market information is part of the equation, but should not be the deciding factor in your selection of a career path Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 10

11 Staying on Top of Labour Market Trends Some labour market resources: Commit to reading the careers and business sections of the national and local newspapers (Toronto Star, Globe & Mail) Subscribe to industry magazines and e-newsletters Review reports available through Working in Canada – offers reports by region and provides salary information Datamonitor – comprehensive industry, company and country information Scott’s Info - reliable up-to-date information on Canadian sectors Social Media Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 11

12 Career Planning: Career Immersion Narrow your multiple options down to a manageable number and move into the immersion phase of your planning. Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 12

13 Immersion Before you commit to any course of action, how can you learn even more about a career field? Spend time with a professional Identify career-related volunteer opportunities Research internships and/or co-op opportunities Identify related part-time and/or summer jobs Attend related training or educational opportunities wherever possible Participate in informational interviews and job shadow experiences Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 13

14 Initiate Informational Interviews Talk to people who are currently working in the field to gain a better understanding of an occupation or industry Build a network of contacts in the field Strategic Volunteering Strategic volunteering allows you to ‘try out’ a career and build your skills and resumé Tips for strategic volunteering: 1.Be clear about your goals for volunteering 2.Identify opportunities of substance 3.Research specific organizations Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 14

15 Choosing a career without initiating informational meetings or engaging in strategic volunteering is like buying shoes without trying them on. Continually invest in your career by looking ahead and identifying your options Set goals, develop an action plan Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 15

16 Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 16 Kariyer Planlama Kişinin kariyer yolunu belirlemedeki kişisel kararı, Kariyer amaçlarına ulaşma süreci ve bu amaçları elde etmede yerleştirilen aktiviteler..

17 Bireysel kariyer planlama Bireyin özelliklerini değerlendirmesi, Eğitim/Kariyer fırsatlarını incelemesi, Kariyer amaçlarını ortaya koyması ve uygun planlama yapmasını içermektedir. Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 17

18 Bu bir süreç! Tek gecede olmuyor! Her boyut sürekli, az ya da çok değişiyor! Her boyut için kariyer desteğine gereksinimi olan kişinin farkındalık kazanması, bilgi toplaması, değerlendirmesi, anlaması, kısaca uğraşması gerekiyor!! Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 18

19 Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 19 Plan Geliştirirken … SWOT analizi gibi Kişisel olarak güçlü yönler ve kaynaklar Hedefe ulaşmayı kısıtlayan zayıf yönler Hedefe ulaşmayı kısıtlayan dış engeller Fırsat ve kaynaklar

20 Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 20 Karar verme süreci Bütün kararlar, kişinin yapabilecekleri ve yapma istekleri ile sınırlanır. Karar verme süreci, İlgili bilgileri organize etme Seçenekleri tanımlama Olası en tatmin edici kariyerini seçme

21 Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 21 Karar vermenin önündeki iç engeller Endişe İnanç sistemleri Kendine güvenmeme Depresyon Tereddüte karşı kararsızlık

22 Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 22 Dış engeller Para Ulaşım Destek sistemleri Kararı etkileyen kilit kişiler Yasalar vb..

23 Karar verme stratejileri Kafası karışık Bağımlı Sezgisel Planlı Sezgisel Bir şey yapmama Mantıklı İçtepisel Duygusal Değer temelli Ölümcül Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 23

24 Risk alma İsteklere dayanan yaklaşım: İstenen sonuca odaklanma riski görmezden gelme Tedbirli yaklaşım: Başarı olasılığı yüksek olanı seçme “Ya tutarsa” yaklaşımı: Sonucu muhtemelen başarısızlık olan en riskli durumu seçme Kombinasyon yaklaşımı: Risk ile istenirliği dengeleyici seçim Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 24

25 Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 25 Hedef oluşturma Seçenekleri belirleme, karar verme sürecinin bir parçası Kısa ve uzun vadeli hedefleri belirme çok önemli

26 Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 26 Hedefler Anlaşılabilir – kelimelerle ifade edilebilmesi İnanılır – belirleyen kişiye inanılır gelmesi Gerçekleştirilebilir – kişinin bu hedefe ulaşmak için güçlü yanlarının, enerjisinin ve zamanın olması Ölçülebilir – zamanın ve elde edilen sonuçların ölçülebilir olması İstenir – arzu edilmesi

27 Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 27 Hedefler Hedefler yazıldıklarında daha fazla işe yararlar … dile getirildiklerinde de. Ardından mesleki planlar yapılabilir.

28 Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 28 Kısa dönem hedefler Danışanın 6 ay ile bir yıllık kısa dönem hedeflerine ulaşması için adımların atılması gerekir. Orta dönem hedefler 1-3 yıl arasında değişebilir

29 Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 29 Kısa dönem plan Uzun dönem hedefi netleştirme Süreci başlatmak için ilk adımları belirleme Danışanın plana uyup uymadığını, yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duyup duymadığını saptama

30 Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 30 Kısa dönem plan oluşturma süreci-1 Danışanın belli kariyer hedefi ya da amacı nedir? Bu hedef, hedef belirleme kriterlerine uyuyor mu? Danışanın başarıya gitmek için belli yolları/opsiyonları nedir? Kısa dönem plan içindeki hedefler neler?

31 Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 31 Kısa dönem plan oluşturma süreci-2 Danışan bu hedeflere ulaşmak için, gerekli adımları atıyor mu? Her bir adımın tamamlanması hedeflenen tarih nedir? Ne tür desteğe/kaynağa ihtiyaç duyuyorlar? Ne tür engeller ve zorluklar var? Hedefe ulaşıldığı nasıl anlaşılacak? Gösterge ne olacak?

32 Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 32 Uzun Dönemli Hedef Belirleme Üç-beş yıllık plan oluşturmanın bir parçası olarak, uzun erimli kariyer potansiyellerinin belirlenmesi

33 Dr. Korkut-Owen, 2014- 2015,METU 33 Kısaca Hareket Planı İyi tanımlanmış uzun dönem hedefler –Kısa dönem hedefler/konular Alternatif hedefler –Esneklik! B, C ve belki D planları! Hedefe ulaşmak için belli kaynaklar Ulaşmak için adımlar –Engellerle mücadele taktikleri Takvim!


"CAREER PLANNING. Effective career development involves: Gathering, assessing and understanding information about ourselves and our options To make the." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları