Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Etik Nedir? *Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Etik Nedir? *Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla."— Sunum transkripti:

1 Etik Nedir? *Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlak kavramının doğasını anlamaya çalışır. Etiğin batı geleneği zaman zaman ahlak felsefesi olarak da anılmıştır. *Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlak kavramının doğasını anlamaya çalışır. Etiğin batı geleneği zaman zaman ahlak felsefesi olarak da anılmıştır. *Halkın kendi kendine oluşturduğu hiçbir yazılı metine dayanmayan kanunlara Etik Kanunları denir. CEZA ETİĞİ

2 Ceza Nedir ? Toplum içinde yaşayan bireylerin içtimai münasebetlerini düzenleyen konu başlıkları Toplum içinde yaşayan bireylerin içtimai münasebetlerini düzenleyen konu başlıkları Din,Ahlak,Örf ve Adetler ve Hukuktur.Her bir başlığın yaptırımı farklı şekillerde işler. Dinin yaptırımları uhrevi, ahlak,örf ve adetlerin yaptırımı ayıplama iken Hukuğun yaptırımı ise cezadır. *Ceza genel anlamıyla suç karşılığında uygulanan bir yaptırımdır. *Ceza Arapça kökenli bir kelime olup ; anlamı yapılan kötü bir eylemin karşılığıdır.

3 *Ceza adil olmalıdır. *Suç ile orantılı olmalıdır. *Din dil ırk maddi durum dış görünüş,cinsiyet,vb etkiler cezanın değerlendirilmesini etkilememelidir. *Ceza yanlış olan davranışa verilmeli, kişiliği hedeflememelidir. *Ceza anında ve tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. CEZA ETİĞİ NASIL OLMALIDIR?

4 *Hangi davranışın ne tür ceza gerektiren bir suç olduğu önceden belirlenmelidir. *Hangi davranışın ne tür ceza gerektiren bir suç olduğu önceden belirlenmelidir. * Kısas olmamalıdır. ( bkz. Şeriat(hırsızın elinin kesilmesi,tecavüzcünün cinsel organının kesilmesi gibi.) * Kısas olmamalıdır. ( bkz. Şeriat(hırsızın elinin kesilmesi,tecavüzcünün cinsel organının kesilmesi gibi.)

5 Cezanın genellikle kabul edilen üç temel amacı vardır Adaletçi olarak nitelenen görüşlere göre cezanın özel bir amacı olmayıp, cezanın kendisi amaçtır. Adalet, suçlunun yaptığı kötülüğün karşılığını görmesini gerektirir. Bu nedenle, yararı olsun olmasın ceza, adaletin bir gereği olarak mutlaka uygulanmalıdır.

6 Özel (bireysel) önleme olarak anılan görüşe göre ise cezanın amacı, suçlunun ıslah edilmesi ve tekrar suç işlemekten caydırılmasıdır. Dolayısıyla ceza, bireysel önlemeye, kişinin ıslahına hizmet etmelidir. Genel (toplumsal) önleme görüşünde cezanın amacı, cezanın korkutucu etkisiyle toplumdaki potansiyel suçluların suç işlemesini önlemedir. Suç işlendiğinde cezanın uygulanması suretiyle, toplumda henüz suç işlememiş kişilerin de bunu görerek suç işlemekten cayması amaçtır.

7 Kişilere karşı suçlar Kişilere karşı suçlar Adam öldürme Adam öldürme Adam yaralama Adam yaralama İşkence İşkence Eziyet Eziyet Cinsel saldırı Cinsel saldırı Çocukların cinsel istismarı Çocukların cinsel istismarı Tehdit Tehdit l Şantaj Cebir Cebir Hakaret Hakaret Hırsızlık Hırsızlık Yağma Yağma Kundaklama Kundaklama Mala zarar verme Mala zarar verme l Dolandırıcılık

8 Millete ve devlete karşı suçlar Zimmet-Rüşvet Zimmet-Rüşvet Görevi kötüye kullanma Görevi kötüye kullanma Yalan tanıklık-Yalan yere yemin Yalan tanıklık-Yalan yere yemin Suçluyu kayırma Suçluyu kayırma Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak Anayasayı ihlâl Anayasayı ihlâl Halkı askerlikten soğutma Halkı askerlikten soğutma Vatana ihanet Vatana ihanet

9 l Uluslararası suçlar Soykırım Soykırım Göçmen kaçakçılığı Göçmen kaçakçılığı İnsan ticareti İnsan ticareti Savaş suçu Savaş suçu Terörizm Terörizm

10 Cezaların uygulanması CEZA Suçlunun hayatına Suçlunun haklarına Suçlunun mal varlığına Suçlunun özgürlüğüne Suçlunun bedenine

11 Cezaların Uygulanması A. Adli Cezalar: Mahkemeler tarafından verilir. Hapis, Para veya Sosyal Hizmet şeklinde verilebilir.

12 B. İdari Cezalar Kanunun yetki verdiği kurumlarca kesilir (Bu kurumlar mahkeme değildir): *Trafik Cezaları, *Zabıta Cezaları,* Tütün Yasağı Cezaları vs. Genellikle para cezası şeklinde uygulanırlar. Ama bunun dışında özellikle tedbir niteliği de taşıyan başka tür cezalara da rastlanabilir. Örneğin; ehliyete el koyma, trafikten men etme, zabıtanın dükkanı mühürleyerek kapatması vs. İdari cezaların bir kısmının nedeni Kabahat adı verilen davranışlardır.

13 Kabahat: Toplum düzeninin rahatsız eden davranışlardır. Suça göre daha hafif etkileri vardır. Düzeni tam olarak bozdukları söylenemez. Ama rahatsız ederler. İdari cezaların bir kısmının nedeni de kabahatlerdir. Türk hukukunda kabahatler suç değildir ve bu nedenle bunların cezaları mahkemelerce verilmez. (Bazı ülkelerde ise kabahatler suçun bir türü sayılır ve mahkemelerce ceza verilir). Ülkemizde Kabahatler Kanunu uyarınca bunlara İdari Para Cezası uygulanır.

14 C. Disiplin Cezaları Kurumların iç düzeni sağlamak amacıyla verdikleri cezalardır. Kurumun içine yönelmiştir. Disiplin Cezalarının değişik meslekler için değişik türleri vardır. Uyarma, Kınama, Maaştan Kesme, Uzaklaştırma, Meslekten Men Etme, Terfi İndirme. Disiplin Cezaları hapis şeklinde olamaz. Bunun günümüzde bir istisnası vardır.

15 Adli Disiplinde Nezaret Hapsi Cezaları: Hakimler düzeni bozan (izleyiciler de dahil) kişileri salondan atabileceği gibi, bazı koşullarda nezarete de attırabilir. Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıklara neden olursa yakalanır ve hakim tarafından verilecek bir kararla derhal dört güne kadar disiplin hapsine konulabilir. Bu ceza Adli Hapis cezası değil Disiplin cezasıdır. Kişi pişmanlığını beyan ettiğinde hakimin emriyle salıverilebilir.

16 Bunun dışında hapis şeklindeki disiplin cezası olan Askeri Oda Hapisleri (Disiplin Koğuşu) cezaları barış zamanları için kaldırılmıştır.

17 Hazırlayanlar Deniz Ecem BAŞTAK Deniz Ecem BAŞTAK050120418 Kürşat HASÖZDEMİR Kürşat HASÖZDEMİR050140709 Halil Mert YÜKSEL Halil Mert YÜKSEL050120416 Kadir Mete ANBAR Kadir Mete ANBAR050110409


"Etik Nedir? *Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları