Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CEZA ETİĞİ Etik Nedir? *Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Yanlışı doğrudan ayırabilmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CEZA ETİĞİ Etik Nedir? *Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Yanlışı doğrudan ayırabilmek."— Sunum transkripti:

1 CEZA ETİĞİ Etik Nedir? *Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlak kavramının doğasını anlamaya çalışır. Etiğin batı geleneği zaman zaman ahlak felsefesi olarak da anılmıştır.  *Halkın kendi kendine oluşturduğu hiçbir yazılı metine dayanmayan kanunlara Etik Kanunları denir.

2 Ceza Nedir ? Toplum içinde yaşayan bireylerin içtimai münasebetlerini düzenleyen konu başlıkları Din,Ahlak,Örf ve Adetler ve Hukuktur.Her bir başlığın yaptırımı farklı şekillerde işler. Dinin yaptırımları uhrevi, ahlak,örf ve adetlerin yaptırımı ayıplama iken Hukuğun yaptırımı ise cezadır. *Ceza genel anlamıyla suç karşılığında uygulanan bir yaptırımdır. *Ceza Arapça kökenli bir kelime olup ; anlamı yapılan kötü bir eylemin karşılığıdır.

3 CEZA ETİĞİ NASIL OLMALIDIR?
*Ceza adil olmalıdır . *Suç ile orantılı olmalıdır . *Din dil ırk maddi durum dış görünüş ,cinsiyet,vb etkiler cezanın değerlendirilmesini etkilememelidir. *Ceza yanlış olan davranışa verilmeli, kişiliği hedeflememelidir. *Ceza anında ve tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır.

4 *Hangi davranışın ne tür ceza gerektiren bir suç olduğu önceden belirlenmelidir.
* Kısas olmamalıdır. ( bkz. Şeriat(hırsızın elinin kesilmesi,tecavüzcünün cinsel organının kesilmesi gibi.)

5 Cezanın genellikle kabul edilen üç temel amacı vardır
Adaletçi olarak nitelenen görüşlere göre cezanın özel bir amacı olmayıp, cezanın kendisi amaçtır. Adalet, suçlunun yaptığı kötülüğün karşılığını görmesini gerektirir. Bu nedenle, yararı olsun olmasın ceza, adaletin bir gereği olarak mutlaka uygulanmalıdır.

6 Özel (bireysel) önleme olarak anılan görüşe göre ise cezanın amacı, suçlunun ıslah edilmesi ve tekrar suç işlemekten caydırılmasıdır. Dolayısıyla ceza, bireysel önlemeye, kişinin ıslahına hizmet etmelidir. Genel (toplumsal) önleme görüşünde cezanın amacı, cezanın korkutucu etkisiyle toplumdaki potansiyel suçluların suç işlemesini önlemedir. Suç işlendiğinde cezanın uygulanması suretiyle, toplumda henüz suç işlememiş kişilerin de bunu görerek suç işlemekten cayması amaçtır.

7 Kişilere karşı suçlar Adam öldürme Adam yaralama İşkence Eziyet
Cinsel saldırı Çocukların cinsel istismarı Tehdit Şantaj Cebir Hakaret Hırsızlık Yağma Kundaklama Mala zarar verme Dolandırıcılık

8 Millete ve devlete karşı suçlar
Zimmet-Rüşvet Görevi kötüye kullanma Yalan tanıklık-Yalan yere yemin Suçluyu kayırma Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak Anayasayı ihlâl Halkı askerlikten soğutma Vatana ihanet

9 Uluslararası suçlar Soykırım Göçmen kaçakçılığı İnsan ticareti
Savaş suçu Terörizm

10 Cezaların uygulanması
Suçlunun hayatına Suçlunun haklarına Suçlunun mal varlığına Suçlunun özgürlüğüne Suçlunun bedenine

11 Cezaların Uygulanması
A. Adli Cezalar: Mahkemeler tarafından verilir. Hapis, Para veya Sosyal Hizmet şeklinde verilebilir.

12 B. İdari Cezalar Kanunun yetki verdiği kurumlarca kesilir (Bu kurumlar mahkeme değildir): *Trafik Cezaları, *Zabıta Cezaları,* Tütün Yasağı Cezaları vs. Genellikle para cezası şeklinde uygulanırlar. Ama bunun dışında özellikle tedbir niteliği de taşıyan başka tür cezalara da rastlanabilir. Örneğin; ehliyete el koyma, trafikten men etme, zabıtanın dükkanı mühürleyerek kapatması vs. İdari cezaların bir kısmının nedeni Kabahat adı verilen davranışlardır.

13 Kabahat: Toplum düzeninin rahatsız eden davranışlardır
Kabahat: Toplum düzeninin rahatsız eden davranışlardır. Suça göre daha hafif etkileri vardır. Düzeni tam olarak bozdukları söylenemez. Ama rahatsız ederler. İdari cezaların bir kısmının nedeni de kabahatlerdir. Türk hukukunda kabahatler suç değildir ve bu nedenle bunların cezaları mahkemelerce verilmez. (Bazı ülkelerde ise kabahatler suçun bir türü sayılır ve mahkemelerce ceza verilir). Ülkemizde Kabahatler Kanunu uyarınca bunlara İdari Para Cezası uygulanır.

14 C. Disiplin Cezaları Kurumların iç düzeni sağlamak amacıyla verdikleri cezalardır. Kurumun içine yönelmiştir. Disiplin Cezalarının değişik meslekler için değişik türleri vardır. Uyarma, Kınama, Maaştan Kesme, Uzaklaştırma, Meslekten Men Etme, Terfi İndirme. Disiplin Cezaları hapis şeklinde olamaz. Bunun günümüzde bir istisnası vardır.

15 Adli Disiplinde Nezaret Hapsi Cezaları: 
Hakimler düzeni bozan (izleyiciler de dahil) kişileri salondan atabileceği gibi, bazı koşullarda nezarete de attırabilir. Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıklara neden olursa yakalanır ve hakim tarafından verilecek bir kararla derhal dört güne kadar disiplin hapsine konulabilir. Bu ceza Adli Hapis cezası değil Disiplin cezasıdır. Kişi pişmanlığını beyan ettiğinde hakimin emriyle salıverilebilir.

16 Bunun dışında hapis şeklindeki disiplin cezası olan Askeri Oda Hapisleri (Disiplin Koğuşu) cezaları barış zamanları için kaldırılmıştır.

17 Hazırlayanlar Deniz Ecem BAŞTAK 050120418 Kürşat HASÖZDEMİR 050140709
Halil Mert YÜKSEL Kadir Mete ANBAR


"CEZA ETİĞİ Etik Nedir? *Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Yanlışı doğrudan ayırabilmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları