Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk’ün Hayatı Atatürk’e Bir Söz BİZDEN Atatürk’ün Okul Hayatı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk’ün Hayatı Atatürk’e Bir Söz BİZDEN Atatürk’ün Okul Hayatı"— Sunum transkripti:

1 Atatürk’ün Hayatı Atatürk’e Bir Söz BİZDEN Atatürk’ün Okul Hayatı
Atatürk’ün Kişilik Özellikleri Atatürk İle İlgili Bir Hikaye Atatürk’ün İç Burkan Ölümü Atatürk’ün Bazı Sözleri ÇIKIŞ

2 Atatürk’ün Okul Hayatı
Küçük Mustafa, Haziran 1887'de başladığı ilk öğrenimine bir süre annesinin arzusuna uyarak Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde devam etti; fakat çok geçmeden babasının isteği ile Selanik'te çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti ve ilkokulu burada bitirdi. Şemsi Efendi, yeni öğrencisinin yeteneklerini ve zekâsını takdir ettiğinden, küçük Mustafa'nın kendi okulunda bulunmasından son derece memnundu. Küçük Mustafa, bu okulda okurken babası öldü. Ali Rıza Efendi'nin ölümü üzerine, Zübeyde Hanım üç çocuğu ile bir süre Selânik yakınlarındaki Lankaza'da bulunan Rapla çiftliğinde subaşılık yapan kardeşi Hüseyin Efendi'nin yanına yerleşti. Çiftlik hayatı nedeniyle küçük Mustafa'nın öğrenimi ister istemez bir süre aksamıştı. Fakat, çok geçmeden Selanik'e dönerek halasının yanında, bıraktığı yerden öğrenimine devam etti.

3 ATATÜRK'ÜN İLK ÖĞRETMENİ ŞEMSİ EFENDİ
Küçük Mustafa, Şemsi Efendi İlkokulundan sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne devam etti ise de Kaymak Hafız adlı Arapça öğretmeninin kendisine haksız yere sopa ile vurması üzerine bu okuldan ayrıldı ve 1894 yılının Temmuz-Ağustos aylarında kendi kararı ile Askerî Rüştiye'ye müracaat ederek öğrenimine burada devam etti. Yazları, dayısı Hüseyin Efendi'nin yanına gider, okul zamanına kadar çiftlikte kalırdı. Mustafa, bu okulu gerçekten sevmişti. Arkadaşları arasında zekâsı ve üstün yetenekleri ile kısa zamanda kendisini gösterdi ve öğretmenlerinin sevgisini kazandı; öğretmenleri neredeyse kendisine bir arkadaş muamelesi yapma gereğini hissetmişlerdi. Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, genç öğrencisinin yetenekleri ve zekâsı karşısında sınıftaki diğer Mustafa'larla aralarındaki farkı belirtmek üzere öğrencisinin adının sonuna "Kemal" ismini ilâve etti. Artık genç öğrenci Mustafa Kemal olmuştu.

4 BUGÜNKÜ MANASTIR Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rüştiyesini bitirdikten sonra 13 Mart 1896'da Manastır Askerî İdadisine girdi. Burada Ömer Naci ile arkadaşlık etti. İlerde ünlü bir hatip olarak tanınacak olan bu kişi, Mustafa Kemal'in hitabet ve edebiyat sevgisinde etkin rol oynadı. Yakın arkadaşlarından biri olacak Ali Fethi (Okyar) de bu okulda öğrenci idi. Genç Mustafa Kemal, askerî öğreniminin yanı sıra yabancı dil öğrenimini de ihmal etmiyor; yazları izinli olarak Selânik'e döndüğü zaman Fransızca dersleri alıyordu.

5 Genç Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisini de başarı ile bitirerek 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul'da Harp Okulu'na girdi. 3 senelik başarılı bir Harbiye öğreniminden sonra 10 Şubat 1902'de bu okulu Teğmen rütbesiyle bitirdi ve öğrenimine Harp Akademisinde devam etti.1903 yılında Üsteğmen olmuştu.11 Ocak 1905 tarihinde de Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisinden mezun oldu. Harp Okulunda ve Harp Akademisinde de zekâsı, yetenekleri ve üstün kişiliği ile kendisini arkadaşlarına ve hocalarına tanıtmış, onların içten sevgi ve saygısını kazanmıştı. Askerlik derslerine büyük ilgisi yanında matematiğe, edebiyata ve güzel söz söylemeye karşı da merakı ve eğilimi vardı.

6 . Harbiye'de ve Harp Akademisi'nde, memleket ve millet davaları ile ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle ifadeden çekinmemesi sebebiyle aydın ve inkılâpçı bir subay olarak tanınmıştı. Devir istibdat idaresi idi ve bu davranışları aleyhine olabilirdi; ancak çevresince gerçekten çok sevilişi, düşüncelerinde samimî oluşu, onun herhangi bir tertibe kurban gitmesini önlemişti. Bununla beraber Harp Akademisi'nden mezuniyetini izleyen günlerde istibdat ve padişahlık rejimi aleyhindeki düşünceleri ve durumu, şüphe çekerek birkaç ay İstanbul'da tutuklu kaldı; sonra bir nevi sürgün olarak vazife ile 5 Şubat 1905 tarihinde Suriye bölgesine, Şam'a atandı

7 Vatanseverliği Ve İdealistliği
VATAN SEVERLİĞİ • Vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli özelliğidirVatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştırVatan savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün gören Atatürk’ün İstiklâl Savaşının kazanılmasında vatan sevgisi ve Türk milletine olan güveni önemli bir yer tutar • İDEALİSTLİĞİ • Atatürk’ün en büyük ideali ,Türk Milletinin ‘’ En medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını yükseltmek’’tiBir idealist olarak , en kısa zamanda bu hedefe ulaşmak istiyordu

8 Hakikati Arama Gücü Ve Sabır Ve Disiplin Anlayışı
• HAKİKATİ ARAMA GÜCÜ • Hakikati aramak ve hakikati konuşmak Atatürk’ün yöntemiydiO , akıl ve bilime değer verirdiOlaylara bir bilim adamı gözüyle bakarak hakikati bulmaya çalışırdı’’Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur’’derdi • SABIR VE DİSİPLİN ANLAYIŞI • Atatürk önemli düşünceler karşısında önce düşünür , inceler , araştırır ve tartışırdıSonra kesin kararını verirdiVerdiği kararın uygulanma zamanını ise sabırla beklerdi

9 İleri Görüşlülüğü ve Açık Sözlülüğü
• İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ • Atatürk olayların gidişini değerlendirerek sonucunu tespit ederdiÇanakkale Muharebeleri sırasında , düşman donanmasının nerden çıkarma yapabileceğini önceden sezerek gerekli tedbiri alması savaşın sonucunu değiştirmiştir • AÇIK SÖZLÜLÜĞÜ • Atatürk , doğruyu söylemekten asla çekinmezdi’’Ben düşündüklerimi ,daima halkın huzurunda söylemeliyimyanlışım varsa halk beni tekzip eder’’derdi

10 Mantıklılığı ve Çok Cepheciliği
• MANTIKLILIĞI • Keskin bir mantık ve zekâ gücüne sahip olan Atatürk ,hayatı boyunca akıl ve mantığa büyük önem vermiştirBu özellik onun evrensel devlet adamı olarak tanınmasında büyük bir rol oynamıştır’’Bizim akıl ,mantık ve zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir’’ diyerek ülke sorunlarında mantık ve şuurla hareket edildiğini göstermiştir • ÇOK CEPHELİLİĞİ Atatürk çok cepheli bir liderdiO hem fikir hem de hareket adamıdırYani bir taraftan Türk inkılabının hazırlayıcısı diğer taraftan da uygulayıcısı olmuşturHem düşünen hem de eserler veren Atatürk , çok yönlü bir lider olduğunu göstermiştir

11 Eğitimciliği ve Yöneticiliği
• EĞİTİMCİLİĞİ Atatürk toplumu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçladığı için milli eğitim ile yakından ilgilenmiştirO , ‘’ Eğitimdir ki bir milleti ya hür , bağımsız , şanlı , yüce bir toplum olarak yaşatır ; ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder • YÖNETİCİLİĞİ Mustafa Kemal iyi bir yönetici için gerekli bütün özelliklere sahiptiKibar davranışları , dürüstlüğü ,emir veriş tarzıyla örnek olmuşturGerek devlet yönetiminde gerekse askerlik hayatı boyunca hiçbir zaman maceraya yer vermemiştirAtatürk ‘’Büyük kararlar vermek kâfi değildirBu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır’’ diyerek verdiği kararlarda ısrarcı olmuş ve sonucun kendi istediği şekilde çözümlenmesi için uğraşmıştır

12 Atatürk’ün Sözleri ‘’Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. ‘’ ‘’Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir.’’ ‘’ Ben, gerektiği zaman, en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.’’

13 Atatürk’ün Ölümü 1 Kasım 1938′ deki TBMM’nin açılışına hastalığı yüzünden katılamadı. Atatürk’ e on beş gün kadar son rahat günlerini yaşama olanağını veren hastalık, tekrar normal seyrinden çıkarak yeni bir krizle şiddetlendi. Ardından korkulan son bütün acıyla geldi. Büyük Komutan, Devlet Adamı, Devrimci ve Büyük İnsan, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05′ te ölümlü yaşama veda etti.

14 Bu kara haber Türk Milletini büyük bir yasa boğdu
Bu kara haber Türk Milletini büyük bir yasa boğdu. 16 Kasım 1938′ de tabutu, Türk Bayrağıyla örtülü bir katafalk üzerinde Dolmabahçe Sarayı’nın büyük tören salonuna konuldu ve halkın ziyaretine açıldı. Bütün İstanbul halkı büyük kurtarıcısına son görevi yapmak için Saraya koştu. 19 Kasım 1938 Cumartesi günü sabahı, Dolmabahçe Sarayı Tören Salonunda cenaze namazı kılındı. Cenaze alayı İstanbul halkının gözyaşları arasından geçerek Gülhane Parkı’na geldi. Tabut bir torpidoya alınarak, Yavuz Zırhlısı’na nakledildi. İzmit’te özel bir trene konulan cenaze, yol boyunca Ata’larına son saygısını gösteren halkın yüreklerinde derin sızılar bırakarak 20 Kasım 1938 Pazar günü Ankara’ ya götürüldü.

15 Atatürk’ ün tabutu Büyük Millet Meclisi önünde hazırlanan katafalka yerleştirildi. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, bütün Ankara halkı katafalkın önünden saygıyla eğilerek geçti. 21 Kasım 1938 Pazartesi günü hafif yağan bir yağmur altında tören başladı. On iki milletvekili cenazeyi top arabasına yerleştirdi. On iki general top arabasının iki yanında nöbete durdu. Başta yabancı Devletlerin yolladıkları askeri birlikler olmak üzere, törene katılan birlikler Türk Milleti’nin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük Atatürk’ ü selamlayarak geçtiler. Cenazeyi taşıyan top arabasının arkasında en büyüğünden, en küçüğüne kadar bütün Türk Milleti vardı. Atatürk’ e geçici kabir olarak ayrılan Etnografya Müzesi’ ne götürülen tabut, hazırlanan mermer lahdine yerleştirildi.

16 Atatürk’ ün naaş’ı Anıtkabir yapılıncaya dek on beş sene bu geçici kabirde kaldı. 10 Kasım 1953′te büyük bir merasimle ebedi istirahat yeri olan Anıtkabir’ e nakledildi. O, Türk’ ün tarihinde ve gönlünde ebediyen yaşayacaktır.

17 Atatürk, kendisinin insanüstü bir varlık olduğunu söylemelerini hiç hoş karşılamazdı. Çocukluk arkadaşı Nuri Conker’in sert şakalarını büyük bir neşe ile dinler ve hepimizin önünde tekrarlatırdı. Bir gün sofradakilerden biri:

18 -Paşam, demişti, kim bilir çocukluğunuzda ne müstesna bir insandınız
-Paşam, demişti, kim bilir çocukluğunuzda ne müstesna bir insandınız. Kim bilir ne eşsiz anılarınız vardır Atatürk güldü ve Conker’e döndü: -Nuri anlatsın, dedi. Nuri Bey her zamanki şakacı diliyle:

19 -Bakla tarlasında karga çobanlığı ederdi, yanıtını verdi
-Bakla tarlasında karga çobanlığı ederdi, yanıtını verdi. Deminki soruyu soran kişi, sözün bu yola dökülmesinden fena halde ürktü. Soruyu ortaya attığına bin kez pişman oldu. -Aman efendimiz, diyecek oldu, Atatürk hemen sözünü kesti: -Bana, insanlar üstünde bir doğuş atfetmeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdedir.

20 SEN HEP KALBİMİZDESİN ATATÜRK!


"Atatürk’ün Hayatı Atatürk’e Bir Söz BİZDEN Atatürk’ün Okul Hayatı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları