Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER"— Sunum transkripti:

1 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
Kaynak: Mühendis ve Makina • Cilt : 48 Sayı: 571

2 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
1-PROBLEMİN VEYA UYGULAMANIN ANLAŞILMASI VE TANIMLANMASI

3 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
1-PROBLEMİN VEYA UYGULAMANIN ANLAŞILMASI VE TANIMLANMASI

4 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
1-PROBLEMİN VEYA UYGULAMANIN ANLAŞILMASI VE TANIMLANMASI

5 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
1-PROBLEMİN VEYA UYGULAMANIN ANLAŞILMASI VE TANIMLANMASI -Bir fabrikada yeni kurulmuş bir iletim sisteminde yırtılma hasarları ve aşırı miktarda plastik şekil değişimleri meydana gelmiştir. -Fabrika yetkilileri, yeni kurdurdukları bu sistemde üretim hatası veya yanlış zincir baklası seçimi yaptıkları için üretici firmayı suçlamaktadır. -İleticiyi üreten firma ise kendilerine verilen çalışma şartlarına göre hesaplamaları doğru yaptıklarını ve ona göre iletici sistemi kurduklarını söylemektedirler. Kendilerine sunulan çalışma şartlarının dışına çıkıldığı için böyle bir problemin ortaya çıktığını söylemekte ve kendilerinde bir suç bulunmadığını iddia etmektedirler.

6 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
1-PROBLEMİN VEYA UYGULAMANIN ANLAŞILMASI VE TANIMLANMASI -Durum mahkemeye intikal eder. Ve mahkeme bilir kişi olarak sizi görevlendirir. Soru: Ollayın Sorumlusu kimdir? Nasıl bulursunuz? Cevap:Çalışma şartları, İleticiyi Üreten firmaya resmi bir surette fabrika tarafından verilmiştir. Firmanın yaptığı hesaplamalar incelenmeli ve gerekirse ek hesaplamalar yapılmalıdır. Bu hesaplamalarda herhangi bir eksiklik veya yanlışlık yapılmış ise doğrusu yapılmalıdır. Bu doğru hesapların üstünden değerlendirmeler yapılmalıdır. Zira hesapların yanlış olması da firmanın hatalı olduğunu tam olarak ortaya koymayacaktır.

7 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
2-PROBLEMİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN SEBEPLERİNİN TARTIŞILMASI VE BELİRLENMESİ 2.1-Firmanın yaptığı hesaplama tarzının incelenmesi 2.1.1 Toplam iletici çekme yükü hesabı

8 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
2-PROBLEMİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN SEBEPLERİNİN TARTIŞILMASI VE BELİRLENMESİ 2.1-Firmanın yaptığı hesaplama tarzının incelenmesi a-) Dönüş Faktörü Sonuç olarak firma, bu hesaplama tarzından bulduğu iletici çekme yükünü taşıyabilecek zincir baklası tipini seçerek iletici sistemleri kurmaktadır. (Herbir zincir baklası tipinin taşıyabileceği yük belirlenmiştir.) Yapılan ilk incelemelerde bu hesaplama tarzının doğru ve yeterli olduğu kanaatine varılmıştır. Bu hesaplamalara göre maksimum çeki kuvvetini sağlayan motor seçimi de yapılmaktadır.

9 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
2-PROBLEMİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN SEBEPLERİNİN TARTIŞILMASI VE BELİRLENMESİ 2.2 İletici sistem için fabrikadan istenmiş bilgiler (resmi evrak)

10 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
2-PROBLEMİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN SEBEPLERİNİN TARTIŞILMASI VE BELİRLENMESİ Bu istek formundaki bilgilere göre yapılan standart hesaplamalardan ileticiye uygulanması gereken çekme kuvveti 500 N olarak bulunur. Firmanın resmi kataloğunda bu kuvvet için uygun bakla tipi: -Fabrikaya kurulan sistemde de bu bakla tipinin kullanıldığı görülmüştür. Dolayısıyla Firma kendi kataloğuna göre uygun seçim yapmış görülmektedir.

11 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
2-PROBLEMİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN SEBEPLERİNİN TARTIŞILMASI VE BELİRLENMESİ Soru: Bu tespitlerden sonra problemin muhtemel sebepleri neler olabilir? Cevap: -Firma aksini söylese de, kullandığı bakla bu yüke dayanmıyor olabilir. -Fabrikanın çalışma şartlarıyla ilgili resmi beyanında hata olabilir. -Diğer?

12 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
2-PROBLEMİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN SEBEPLERİNİN TARTIŞILMASI VE BELİRLENMESİ Öncelikle çalışma şartlarını yerinde incelemek ve fabrika beyanındaki bilgileri kontrol etmek daha faydalı olacaktır. Bu amaçla fabrikaya gidilmiş ve incelemeler yapılmıştır.

13 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
2-PROBLEMİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN SEBEPLERİNİN TARTIŞILMASI VE BELİRLENMESİ Yapılan ilk incelemelerde fabrikanın beyanındaki verilerin de doğru olduğu görülmüştür. Ancak önemli bir ayrıntı dikkatimizi çekmiştir. İletici üzerine koyulan paketlerin başlangıçta 80 oC lik bir sıcaklıkla yüklendiği, ileticiden çıktığı zaman ise sıcaklığının 60 oC ye düştüğü tespit edilmiştir. Soru: Bu durum mevcut problemin sebebi olabilir mi? Olabilir. Zira malzemelerin mukavemeti sıcaklıkla azalır. Özellikle plastik malzemeler sıcaklıktan daha fazla etkilenmektedir.

14 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
2-PROBLEMİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN SEBEPLERİNİN TARTIŞILMASI VE BELİRLENMESİ Yapılan sözleşmede sıcaklıkla ilgili herhangi bir ibareye rastlanmamış ve ileticiyi üreten firmaya (Nehir ltd) durum sorulmuştur. Verdikleri cevap: İletici hesaplarının oda sıcaklığına göre yapıldığını, sıcak bir malzeme ile çalışılacağını bilmediklerini ve fabrikanın da bunu kendilerine beyan etmediğini söylemişlerdir. Ancak bu durumun sözleşmeye yazılmaması önemli bir eksikliktir.

15 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
2-PROBLEMİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN SEBEPLERİNİN TARTIŞILMASI VE BELİRLENMESİ Soru: Bu durumda problemin Nehir ltd. den kaynaklandığını söyleyebilir miyiz? Cevap: Tam olarak yine de söyleyemeyiz. Zira sıcak malzeme için de plastik baklaların mukavemet sınırları aşılmıyor olabilir. Soru: O halde şimdi ne yapmalıyız? Cevap: Sıcaklığında dahil edildiği durum için baklada oluşan gerilmeleri bulursak ve mukavemet değerleriyle karşılaştırırsak durum açığa çıkacaktır. Bu ise BDM analizlerini gerektirir.

16 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
3-a) İnceleme Alternatifleri Sebepler, aşırı yükleme, sıcaklık, yanlış bakla seçimi olabilir. Herbirisi ayrı ayrı incelenebilir. 3-b) İnceleme Şekline Karar Verilmesi Mevcut bakla modellenerek, oda sıcaklığı ve çalışma sıcaklığında ortaya çıkan gerilmelerin analizleri yapılacak ve sıcaklığın etkisi araştırılacaktır. 4-Teorik Çözüm Yönteminin İncelenmesi ve Konuya Hakimiyet Sağlanması Bu kısımda statik gerilme analizi için temel mukavemet bilgilerinin bilinmesi yeterlidir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

17 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
5- BDM Açısından Yapılabilecek Kolaylıklar Burada baklanın geometrisinde bir simetri olmaması katı model kurmamızı gerekli kılar. Modelleme açısından bir kolaylık yapılamaz. Aslında plastik bakla üzerinde oluşan gerilmelerin oluşumunda 2 farklı sebep vardır. 1- Çekme Yükünden kaynaklanan gerilmeler (Statik yükleme) 2- Soğumadan kaynaklanan gerilmeler (zamana bağlı ısıl analiz) Bu gerilmelerin ayrı ayrı bulunup üst üste toplanması gerekir. Ancak sıcaklık farkları çok yüksek olmadığından 2. sebep ihmal edilebilir.

18 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
6- BDM Analiz Girdileri 6.1 Kullanılan baklanın modellenmesi

19 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
6- BDM Analiz Girdileri 6.2 Sınır Şartları ve Yükleme Hesaplanan 500N luk çekme yükü sol bağlantı bölgesinin iç yüzeyine uygulanır. Üst kısma paket ağırlığından kaynaklanan yayılı yük uygulanır. Sağdaki pim deliğinin iç yüzeyi ise ankastre yapılır.

20 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
6- BDM Analiz Girdileri 6.2. Malzeme Özellikleri Malzeme özellikleri firma tarafından daha önceden belirlenmiş olmasına rağmen bunların tekrar bulunması çok daha doğru olacaktır. Zira problem bu özelliklerin yanlış hesaplanmasından da kaynaklanmış olabilir. Bu amaçla önce üretici firmadan malzeme alınarak çekme numuneleri hazırlanır.

21 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
6- BDM Analiz Girdileri 6.2. Malzeme Özellikleri -Devam Hazırlanan numuneler çekme testine tabi tutulur. Akma ve çekme mukavemeti cihazın üzerindeki skaladan elde edilebilir. Ancak E ve n değerleri elde edilirken mutlaka strain gage (gerinme ölçerler) kullanılmalıdır. Soru: Niçin gerinme ölçerler kullanılmalıdır? Cevap: Çünkü çekme sırasında cihazın çenelerinde de elastik uzamalar sözkonusu olur. Bu durumda cihazın göstergesinden toplam elastik uzama okunur. Numunenin üzerindeki gerinme ölçerler ise sadece numunenin elastik uzamasını ölçerler.

22 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
6- BDM Analiz Girdileri 6.2. Malzeme Özellikleri - Devam Soru: Akma ve Çekme mukavemeti için niçin gerinme ölçerlere gerek yoktur. Cevap: Plastik bölgeye giren sadece numunedir. Cihazın çeneleri yüksek mukavemetli malzemeden yapıldığı için plastik bölgeye girmez. Sıcaklık Faktörü: - Çalışma şartlarında yükleme paketlerinin sıcak yüklenmesi, plastik malzemenin de sıcaklığının artmasına sebep olur. Bu durumda yüksek sıcaklıklar içinde çekme testlerinin yapılması gerekir. maksimum (80 oC) ve minimum (60 oC) sıcaklık için bu testlerin yapılması uygun olacaktır. Sıcak çekme testlerinde numunenin tüm noktaları aynı sıcaklığa getirilir. Bu cihaza bağlanan ve numunenin içine koyulduğu fırınlarla olur. Böylece bu sıcaklık için test sonuçları elde edilir.

23 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
6- BDM Analiz Girdileri 6.2. Malzeme Özellikleri - Devam Sonuçlar: 20 oC , 60 oC ve 80 oC için test sonuçları T(oC) E(GPa) n 3 farklı sıcaklık için E ve n değerlerinden başka plastik bölge eğrisinin de programa tanımlanması gerekir.

24 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
7- Analiz Programında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Analizlerin Yapılması -Çekme Eğrisinin plastik bölgesinin girilmesi gerekebilir.Elastik analizler sonucunda plastik bölgeye geçilip geçilmediği araştırılır. Geçiliyorsa mutlaka plastik bölge eğrisi tanımlanır. Ve analizler tekrar yapılır. Sıcaklığa Bağlı 3 farklı çekme eğrisi tanımlanmalıdır. Kurulan modele uygulanan çekme yükü ve sınır şartları , 3 farklı sıcaklık için çözülür.

25 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
8-Sonuçlar ve Değerlendirme Sonuçlara dikkat edilirse: 1-20 oC için elastik sınırlar içinde kalınmaktadır. 2- 60 oC ve 80 oC için plastik bölgeye geçilmiştir.

26 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
8. 1 Soru 1- Çıkan sonuçlar Mantıklı mı? Çekme kuvvetinin uygulandığı bölgede gerilmelerin yüksek çıkması mantıklıdır. Oda sıcaklığında plastik bölgeye geçilmemesi mantıklıdır. Zira firmanın hesaplarına uygundur. Üst yük bölgesinde gerilmelerin çok az çıkması mantıksızdır. Ancak bu şekil, bir çalışmadan alınmıştır. Bu çalışmada ise üst yük yoktur. Diğer? 8.2 Soru 2- Sonuçların gerçeğe yakınlığını nasıl destekleyebilirim? -Straingage ler yapıştırılıp belli noktalardan gerilme ölçümleri yapılabilir. Analizlerle karşılaştırılabilir. Diğer?

27 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
9-ÇÖZÜM GELİŞTİRME Sıcaklık Etkisi de dikkate alındığında daha dayanımlı bir bakla tipi veya malzeme seçilebilir. Diğer?

28 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER
10-YARGILAR ve BİLİME KATKI SORU: Yapılan inceleme neticesinde problemin sebebi nedir? Cevap: Sıcaklık Faktörünün dikkate alınmamasıdır. Soru: Problemde hangi taraf kusurludur? Cevap: Sıcaklık faktörünün etkisini sözleşmede veya başka herhangi bir resmi belgede belirtmediği için Üretici firma hatalıdır. Diğer Yorumlar?


"PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları