Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Y A Z I M B İ L G İ S İ İle’nin Yazılışı Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı TÜRKÇE / Yazım Bilgisi İkilemelerin Yazılışı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Y A Z I M B İ L G İ S İ İle’nin Yazılışı Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı TÜRKÇE / Yazım Bilgisi İkilemelerin Yazılışı."— Sunum transkripti:

1 1 Y A Z I M B İ L G İ S İ İle’nin Yazılışı Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı TÜRKÇE / Yazım Bilgisi İkilemelerin Yazılışı

2 2 İ l e ’ n i n Y a z ı l ı ş ı ile, ayrı olarak yazılabildiği gibi sözcüklere eklenerek de yazılabilir. TÜRKÇE / Yazım Bilgisi

3 3 İle’nin Yazılışı ile, ayrı olarak yazılabildiği gibi sözcüklere eklenerek de yazılabilir. TÜRKÇE / Yazım Bilgisi ile, ünsüzle biten sözcüklere bitişik olarak yazıldığında i ünlüsü düşer ve büyük ünlü uyumuna uyar.

4 4 Ö r n e k l e r bulut ile bulut-la çiçek ile çiçek-le kuş ile kuş-la TÜRKÇE / Yazım Bilgisi

5 5 ile, ünlüyle biten sözcüklere bitişik olarak yazıldığında araya y ünsüzü girer ve başındaki i ünlüsü düşer. TÜRKÇE / Yazım Bilgisi

6 6 Ö r n e k l e r arkadaşı ile arkadaşı-y-la çevre ile çevre-y-le yapı ile yapı-y-la TÜRKÇE / Yazım Bilgisi

7 7 P e k i ş t i r m e l i S ö z l e r i n Y a z ı l ı ş ı Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılır. TÜRKÇE / Yazım Bilgisi

8 8 Ö r n e k l e r apaçık, büsbütün, paramparça, güpegündüz, kapkara, kupkuru, masmavi, dümdüz, sapasağlam… TÜRKÇE / Yazım Bilgisi

9 9 Ö r n e k l e r Elbiseleri paramparça olmuş. Güpegündüz yolunu şaşırdı. Dümdüz bir yolda yürüdük. TÜRKÇE / Yazım Bilgisi

10 10 İ k i l e m e l e r i n Y a z ı l ı ş ı İkilemeler ayrı yazılır. İkilemeyi oluşturan sözcükler arasına hiçbir noktalama işareti konulmaz. TÜRKÇE / Yazım Bilgisi

11 11 Ö r n e k l e r adım adım, ağır ağır, yan yana çeşit çeşit, derin derin, yıldan yıla… TÜRKÇE / Yazım Bilgisi

12 12 Ö r n e k l e r Merdivenleri ağır ağır çıktı. Çeşit çeşit giysiler aldık. Sorular yıldan yıla değişiyor. TÜRKÇE / Yazım Bilgisi

13 13 Y A Z I M B İ L G İ S İ İle’nin Yazılışı Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı TÜRKÇE / Yazım Bilgisi İkilemelerin Yazılışı


"1 Y A Z I M B İ L G İ S İ İle’nin Yazılışı Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı TÜRKÇE / Yazım Bilgisi İkilemelerin Yazılışı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları