Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTİOKSİDAN VE ANTİOKSİDAN ENZİMLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTİOKSİDAN VE ANTİOKSİDAN ENZİMLER"— Sunum transkripti:

1 ANTİOKSİDAN VE ANTİOKSİDAN ENZİMLER
Glutatyon (GSH); H2O2 , LPx detoksifikasyonu Vit C ve Vit E rejenerasyonu Glutatyon Redüktaz (GRD); İntraselüler redox polensiyelimin devamlılığında Glutatyon S-transferaz (GST); Peroksidleri substrat olarak kullanarak, molekül çözünürlüğü ve hücre dışına atılmayı sağlar _ SH grupları arası kataliz. GSH / GSSG oranı önemlidir. NADPH / NADP+ DM’de eritrosit GSH/GSSG oranı düşer.

2 Aldoz redüktaz , α sorbitol , Lens ve retinada katarakt.
Böbrek ve sinir hüc. Sorbitol birikimi myoinositol İntraselüler sinyal iletisi Sorbinil gibi inhibitör uygulama yararlı. GRD diyabetik çocuklarda , GPx ve Se bazı Asyalılarda Tip I DM eritrositlerde O-2 + NO peroksinitrit α Nitrotirozin Tip II DM plazma Nitrotirozin α Glukoz DM, Eritroist ve Nötrofil SOD , Cytc-redüktaz Glikasyonla SOD , yarılma sonucu Cu+2 serbestleşmesi DM lökosit LPx Vit C Glu α Tip I DM, LDL’nin Cu+2 ile oksidasyonu Okside LDL, farklı elektroforetik mobilite, makrofaj yıkılımı, otoantikor oluşumu, yüksek TBARS ve yüksek Konjuge dien gösteriri. Tip I ve Tip II DM α Glu, Hücrelere Vit C girişi , DM, 8-OhdG ve NFKB monositlerde

3 LİPİD PEROKSİDLERİ (LPx)
Diyabet α Oksidatif Stres α TBARs Diyabet α plazma Lipidleri Diyabet α F2 – izoprostanlar, lipid peroksidleri TBARs α Tip II Diyabet α Komplikasyon MDA α HbA1c HbA1c α LDL oksidasyonu Eritrosit membran lipozomları, Tip II Diyabetle oksidasyon duyarlığı (SOD, Vit E uyg. Yararlı). Konjuge dien; Erken dönem lipid peroksidleri Linoleik asid konjugedienleri α DM, Albuminüri Tip I, DM, ♀ α LPx, total konjuge dien (Diabetik kadınların, kardiyovasküler semptomlara duyarlılığı)

4 Lökosit, Tip II DM α LPx , askorbat
Eritrosit, Tip II DM α serbest ve total MDA Vit E / LPx α LDL Oksidasyon Duyarlılığı LDL_LPx α LDL Glikasyonu. ♂ TBARs α trigliserid, HbA1C (Diyetle regüle) Zayıf Kontrollü Tip II DM => LPS uyarısı => TNF-α , Monosit Adezyonu Bazı olgularda normale yakın sonuçlar ! 10 yıllık takip çalışması; İnsülin resistansı α oksidatif stres LPx α Bozulmuş Glukoz toleransı (IGI), erken hiperglisemi ve Tip II DM LPx α Normal tolerans

5 NO YÖNTEMLERİ 1) NO Sentaz Ölçümü Radyoaktif; Arg3_H Cit3_H NO
Diyaforez; NADPH FAD, FMN NBT NADPH Oksidasyonu; 340 nm’de Griess Reaksiyonu; 540 nm’de NO’dan oluşan Nitrit’in renklendirilmesi Oksi Hb-Fe+2 oksidasyonu; Histokimyasal NADPH-Diyoforez; NOS izoenzimlerine karşı poliklonal antikorlarla (Nuterminal Bölg. Farklılığı) Guanilat Silkaz Aktiviteleri; Dolaylı NOS ölçümü. Cyt_C Ferrisiyanid e- e- Diklorofenolindofenol (Renkli Ürün)

6 Ferrosiyanid –Fe+2 Ferrisiyanid –Fe+3
2) NO Ölçümü; Ferrosiyanid –Fe Ferrisiyanid –Fe+3 420 nm, spektrofotometrik NO oksidasyon ürünlerinin ABTS tuzu ile 660 nm, yeşil renk oluşumu. Sülfanilamidli Nitrozatif Giers Reaksiyonu Florometrik NO’nun, DAN diaminonaftalen ile floresans vermesi Nitrit – natritn diaminonaftalen ile floresans vermesi NO’nun paramagnetik Fe+2 bileşikleri üzerinden elektron magnetik rezonans spektroskopisi (EMR) NO’nun elektrokimyasal olarak anaerobik koşullarda belirtilmesi NO + oksi Hb nitrat + Meth – Hb (spektrofotometrik) Nitrozil – Hb (560 nm) 3) Peroksinitrit – Nitrotirozin ölçümü; * Florametrik * Kemilüminesans * Spektrofotometrik * GSMS * Spektrofotometrk * HPLC, Immunolojik NO, O2

7

8 Serbest radikaller ile ilgili yayınlar
yayın sayısı yıllar

9 Serbest radikaller ne zaman oluştu?
3500 milyon yıl önce serbest radikallerin ilk organik komplekslerin oluşumunda rol aldığı düşünülmektedir.

10 REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİ (ROT)
Radikaller : Süperoksit (O2.- ) Hidroksil (.OH) Peroksil (LO2.) Alkoksil (LO.) Hidroperoksil (HO2.) Radikal olmayanlar : Hidrojen peroksit (H2O2) Hipoklorus (HOCl) Ozon (O3) Singlet oksijen Lipit peroksitler

11 İnsan vücudunda ne kadar süperoksit radikali oluşuyor?
Erişkin bir kişi 3.5 mL O2/kg/dak tüketir, bu günde L (14.7 mol) eder. Eğer %1’i süperoksit radikaline dönüşüyorsa, bu da yılda mol yani 1.7 kg olarak hesaplanabilir.

12 ROT’nin hücre içindeki kaynakları

13 İnflamatuvar/immün hasar
Solumun ve KVS hastalıkları İskemi/reperfüzyon Eritrosit patolojileri Demir fazlalığı Böbrek hastalıkları Radyasyon hasarı GİS hastalıkları Beyin ve sinir sistemi hastalıkları İlaçlar ve toksinlere bağlı reaksiyonlar Yaşlanma Deri hastalıkları


"ANTİOKSİDAN VE ANTİOKSİDAN ENZİMLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları