Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi Gümrük Kanunu (208-209)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi Gümrük Kanunu (208-209)"— Sunum transkripti:

1 Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi Gümrük Kanunu ( )

2 MADDE sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, gümrük yükümlülüğü; a) Vergilerin ödenmesi, b) Vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi, 6183 sayılı

3 c) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi, d) Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi veya imha edilmesi, 164 üncü madde uyarınca imha veya terk edilmesi, doğal özellikleri veya beklenmeyen haller yahut mücbir sebep nedeniyle telef veya kaybı,164 üncü madde

4 e) 182 nci madde uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan eşyanın kanuna aykırı girişi nedeniyle müsadere edilmesi,182 nci madde Hallerinde sona erer.

5 MADDE üncü maddenin 1 inci fıkrası uyarınca doğan gümrük yükümlülüğü, bu işlemlerin iptal edilmesiyle ortadan kalkar.1 inci


"Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi Gümrük Kanunu (208-209)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları