Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN MİNE HATİPOĞLU. NÜKLEİK ASİTLER Bu moleküller ilk defa Friderich Miescher tarafından balık spermi ve akyuvar çekirdeğindetespit edilmiştir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN MİNE HATİPOĞLU. NÜKLEİK ASİTLER Bu moleküller ilk defa Friderich Miescher tarafından balık spermi ve akyuvar çekirdeğindetespit edilmiştir."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN MİNE HATİPOĞLU

2 NÜKLEİK ASİTLER Bu moleküller ilk defa Friderich Miescher tarafından balık spermi ve akyuvar çekirdeğindetespit edilmiştir. En çok çekirdekte bulundukları için nükleik asitler(çekirdek asitleri) diye isimlendirilmiştir. Asidik özelliğe sahiptirler.Hücre yönetiminden sorumludurlar. DNA ve RNA olmak üzere 2 tiptir. Bunlar hücrenin en büyük dev moleküllerdir. Nükleotitlerden oluşmuştur.Onun için DNA ve RNA birer polinükleotidtir.

3 NÜKLEOTİD Nükleotid denilen birimlerden meydana gelmişlerdir. Nükleotid; 1. Fosfat(H 3 PO 4 ), 2. 5 C lu şeker 3. Azotlu organik bazdan oluşur. Nükleotidler isimlerini taşıdıkları organik baza göre alırlar.

4 DNA-RNA YAPISAL FARKLILIKLARI NÜKLEİK ASİT PENTOZ (5 C’LU ŞEKER) N’LU ORGANİK BAZFOSFORİK ASİT PÜRİNPRİMİDİN DNA DEOKSİRİBOZ ADENİN GUANİN CİTOZİN TİMİN H 3 PO 4 RNA RİBOZADENİN GUANİN CİTOZİN URASİL H 3 PO 4

5 1) DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT(DNA) Çift zincirlidir ve sarmal yapıdadır. Deoksiriboz şekeri bulunur. Nükleotitleri A,T,G,S’dir. Adenin sayısı Timin sayısına,Guanin sayısı Sitozin sayısına eşittir. Adenin ile Timin arasında iki,Guanin ile Sitozin arasında ise üç tane zayıf hidrojen bağı vardır.

6 DNA Kendini tek taraflı olarak eşleyebilir. Genlerdeki değişmeye mutasyon denir. Mitokondri,kloroplast,çekirdek,çekirdek yoksa sitoplazmada bulunabilir. Ancak kloroplast ve mitokondrideki DNA’lar kalıtım materyali sayılmazlar,bunlar eşlenirken çekirdek DNA’sına bağımlıdırlar. DNA tabiatta kendini eşleyerek benzerini yapabilen tek moleküldür. DNA sentezi sırasında açığa çıkan su sayısı (n;nükleotit sayısı olmak üzere) 3n-2 tanedir.

7 DNA’nın Eşlenmesi (Replikasyon) DNA kendini yarı korunumlu olarak eşler. Bu olaylar hücre bölünmesinin interfaz safhasında meydana gelir. Replikasyonda görev alan enzim DNA polimeraz enzimidir.(Şekil-1) DNA’nın kendini bu şekilde yarı korunumlu olarak eşlemesine seminkonservatif eşlenme denir.

8 DNA Bir hücrede DNA’nın eşlenmeye başlaması hücrenin mutlaka bölüneceği anlamına gelir. Eğer DNA bir ucundan değil de orta kısımlarından açılırsa protein sentezi için şifre verecek demektir.

9 DNA’nın Görevleri Sonuçta; oluşan DNA’lar aynı genetik bilgiyi taşır,hücre sayısı artar,canlılarda büyüme ve üreme olur, üremeyle karakterler yavrulara aktarılır. DNA’nın görevi canlılar arasındaki çeşitliliği sağlamak,hücreyi yönetmek,replikasyon ile canlılarda büyüme ve kalıtsal karakterlerin aktarılmasını sağlamak,trankripsiyon ile de RNA sentezini yapmaktır

10 (RNA) RİBONÜKLEİK ASİT Tek zincirlidir. Riboz şekeri bulunur. Nükleotitleri A,U,G,S’dir. Kendini eşleyemez.DNA’dan sentezlenir. Mitokondri,kloroplast,çekirdek ve sitoplazmada bulunabilir.

11 RNA 3 çeşittir ve hepsi de protein sentezinde görevlidir.çekirdekte üretilir ve tekrar tekrar kullanılabilirler. Riboz şekeri bulunduran Adenin nükleotidi RNA’dan başka ATP,NAD,NADP ve FAD gibi moleküllerinde bulunur. Bazı virüslerde sadece RNA bulunduğu için bunlarda RNA kalıtsal görevi üstlenmiştir,yani kendini eşleyebilir.

12 RNA RNA’nın yapısında protein yoktur. RNA’ların DNA üzerinden sentezine transkripsiyon (yazılma) denir. Bu olay DNA’nın tek zincirinden olur. Bu olayda görevli enzim RNA polimeraz enzimidir. RNA’ya şifre veren DNA parçasına gen denir.

13 A) mRNA (Elçi RNA = Mesajcı RNA) DNA’dan aldığı bilgiyi ribozoma taşır. Ribozom birimlerini aktifleştirir ve protein sentezine kalıplık yapar. Her protein çeşidi için ayrı bir mRNA sentezlenir. Bir mRNA aynı proteinin sentezinde çok defa kullanılabilir. Yeterli protein sentezlendikten sonra mRNA yıkılır. mRNA düz bir zincir biçiminde olup hücredeki RNA’ların en az oranda bulunanıdır.

14 A) mRNA (Elçi RNA = Mesajcı RNA) mRNA’ daki üçlü nükleotit grubuna kodon denir. Her kodon bir tRNA ve bir aminoasiti belirler. 4 3 =64 çeşit kodon vardır.Bunlardan biri başlama kodonu (AUG); üç tanesi de (UAG-UGA-UAA) bitiş kodonudur. Bitiş kodonlarının aminoasiti yoktur.

15 B) tRNA (Taşıyıcı RNA) Sitoplazmadaki aminoasitleri mRNA’ daki şifreye göre ribozoma götürür. tRNA’ daki üçlü nükleotit grubuna antikodon denir.Maksimum 64 çeşit antikodon olması gerekirken 61 çeşit antikodon vardır.Bunun sebebi ise bitiş kodonlarının aminoasitlerinin olmamasıdır. Düz zincirli değildir.Belli bölgelerinde çiftler oluşmuştur.

16 C) rRNA (Ribozomal RNA) Proteinlerle birlikte ribozomun yapısını oluşturur. Düz zincirlidir. Hücredeki RNA’ların çoğu rRNA’dır.

17


"HAZIRLAYAN MİNE HATİPOĞLU. NÜKLEİK ASİTLER Bu moleküller ilk defa Friderich Miescher tarafından balık spermi ve akyuvar çekirdeğindetespit edilmiştir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları