Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dalton atom modeli Daltona göre; Madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Aynı elementin atomları büyüklük yönünden birbirinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dalton atom modeli Daltona göre; Madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Aynı elementin atomları büyüklük yönünden birbirinin."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 Dalton atom modeli Daltona göre; Madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Aynı elementin atomları büyüklük yönünden birbirinin aynı, farklı elementlerin atomları tamamen birbirinden farklıdır. Tepkimelerde atomlar korunur. Atomların birleşmeleri sonunda moleküller oluşur.

5 Atomların ışıma spektrumlardaki frekansların elektronların dairesel hareket frekanslarının katları olması beklenir. Rutherford atom modeli Atomların ışıma spektrumlarını açıklayamaz.

6 Bohr atom modeli Bohr atom modeli, elektronların çekirdekten herhangi bir uzaklıkta bulunan tek bir yörüngede değil, belirli yörüngede olduğunu belirtir. Bir elektronun bulunduğu yer elektronun sahip olduğu enerjiye bağlıdır. Bu enerji düzeyleri çekirdeğe yakın olandan uzağa doğru 1,2,3.... gibi numaralar verilerek gösterilir. Enerji düzeylerinin enerjisi çekirdeğe yaklaştıkça azalır, uzaklaştıkça artar.

7 Modern atom modeli Atomlarda, temel enerji düzeyleri bulunmaktadır. Her enerji düzeyinde n kadar alt enerji seviyesi bulunur.Alt enerji seviyeleri s,p,d,f alt tabakalarıdır. Elektronların bulunma olasılığı en fazla olan alt enerji düzeylerine orbital denir.Orbitallerin bulunduğu alt enerji tabakasının adını alır. Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir ve bir atomda s, p, d ve f olmak üzere dört çeşit orbital vardır.

8 Thomson atom modeli Atom artı yüklü maddeden oluşmuştur. Elektronlar bu artı madde içinde gömülüdür ve hareket etmezler. Elektronların kütleleri çok küçüktür bu yüzden atomun tüm kütlesini bu artı yüklü madde oluşturur. Atom küre şeklindedir.

9

10 Elementin bütün özelliklerini gösteren en küçük yapı taşına ATOM denir. Atom 2 bölgeden oluşur. 1.Çekirdek (proton ve nötronlar bulunur) 2.Yörünge (elektronlar bulunur) Atomun temel taneciklerini tanıyalım: SEMBOLYÜKKÜTLEBULUNDUĞU BÖLGE PROTONP+11Çekirdek NÖTRONn01Çekirdek ELEKTRONe0Yörünge

11

12 Atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı olan atomlara denir. AYNI OLAN ÖZELLİKLERFARKLI OLAN ÖZELLİKLER Atom numaraları aynıdır. Nötr hallerinin kimyasal özellikleri aynıdır. Periyodik cetveldeki yerleri aynıdır. Aynı element ile oluşturdukları bileşiklerin kimyasal formülleri aynıdır. Ortalama atom ağırlıkları aynıdır. Kütle numaraları ve nötron sayıları farklıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır. Doğada bulunma yüzdeleri (miktarları) farklıdır. Gaz olanlarda yayılma hızları farklıdır. Radyoaktif olanlarda yarı ömürler farklıdır. Aynı element ile oluştur- dukları bileşiklerin mol kütleleri farklıdır.

13 Nötron sayıları aynı olan farklı element atomlarıdır. Kütle numaraları aynı olan farklı element atomlarıdır.

14 Elektron sayıları aynı olan taneciklerdir.


"Dalton atom modeli Daltona göre; Madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Aynı elementin atomları büyüklük yönünden birbirinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları