Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Büşra Özdemir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Büşra Özdemir."— Sunum transkripti:

1 Büşra Özdemir

2

3 Rutherford atom modeli
Dalton atom modeli Thomson atom modeli Modern atom modeli Bohr atom modeli

4 Dalton atom modeli Daltona göre; Madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Aynı elementin atomları büyüklük yönünden birbirinin aynı, farklı elementlerin atomları tamamen birbirinden farklıdır. Tepkimelerde atomlar korunur. Atomların birleşmeleri sonunda moleküller oluşur.

5 Rutherford atom modeli
Atomların ışıma spektrumlardaki frekansların elektronların dairesel hareket frekanslarının katları olması beklenir. Atomların ışıma spektrumlarını açıklayamaz.

6 Bohr atom modeli Bohr atom modeli, elektronların çekirdekten herhangi bir uzaklıkta bulunan tek bir yörüngede değil, belirli yörüngede olduğunu belirtir. Bir elektronun bulunduğu yer elektronun sahip olduğu enerjiye bağlıdır. Bu enerji düzeyleri çekirdeğe yakın olandan uzağa doğru 1,2,3.... gibi numaralar verilerek gösterilir. Enerji düzeylerinin enerjisi çekirdeğe yaklaştıkça azalır, uzaklaştıkça artar.

7 Modern atom modeli Atomlarda, temel enerji düzeyleri bulunmaktadır.
Her enerji düzeyinde n kadar alt enerji seviyesi bulunur.Alt enerji seviyeleri s,p,d,f alt tabakalarıdır. Elektronların bulunma olasılığı en fazla olan alt enerji düzeylerine orbital denir.Orbitallerin bulunduğu alt enerji tabakasının adını alır. Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir ve bir atomda s, p, d ve f olmak üzere dört çeşit orbital vardır.

8 Thomson atom modeli Atom artı yüklü maddeden oluşmuştur.
Elektronlar bu artı madde içinde gömülüdür ve hareket etmezler. Elektronların kütleleri çok küçüktür bu yüzden atomun tüm kütlesini bu artı yüklü madde oluşturur. Atom küre şeklindedir.

9 Peki atom nedir?

10 Elementin bütün özelliklerini gösteren en küçük yapı taşına ATOM denir.
Atom 2 bölgeden oluşur. Çekirdek (proton ve nötronlar bulunur) Yörünge (elektronlar bulunur) Atomun temel taneciklerini tanıyalım: SEMBOL YÜK KÜTLE BULUNDUĞU BÖLGE PROTON P +1 1 Çekirdek NÖTRON n ELEKTRON e -1 Yörünge

11 İZOELEKTRONİK TANECİKLER
Atom çeşitleri İZOTOP İZOTON İZOBAR İZOELEKTRONİK İzotop atomlar İZOTON ATOMLAR İZOBAR ATOMLAR İZOELEKTRONİK TANECİKLER

12 FARKLI OLAN ÖZELLİKLER
İZOTOP ATOMLAR Atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı olan atomlara denir. AYNI OLAN ÖZELLİKLER FARKLI OLAN ÖZELLİKLER Atom numaraları aynıdır. Nötr hallerinin kimyasal özellikleri aynıdır. Periyodik cetveldeki yerleri aynıdır. Aynı element ile oluşturdukları bileşiklerin kimyasal formülleri aynıdır. Ortalama atom ağırlıkları aynıdır. Kütle numaraları ve nötron sayıları farklıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır. Doğada bulunma yüzdeleri (miktarları) farklıdır. Gaz olanlarda yayılma hızları farklıdır. Radyoaktif olanlarda yarı ömürler farklıdır. Aynı element ile oluştur-dukları bileşiklerin mol kütleleri farklıdır. Hidrojen Döteryum Tridyum

13 İZOTON ATOMLAR Nötron sayıları aynı olan farklı element atomlarıdır. İZOBAR ATOMLAR Kütle numaraları aynı olan farklı element atomlarıdır.

14 İZOELEKTRONİK TANECİKLER
Elektron sayıları aynı olan taneciklerdir.


"Büşra Özdemir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları