Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1)Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1)Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir?"— Sunum transkripti:

1 1)Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir?
A)Kumlu B)Kenarında C)İşten D)Korkulu

2 ÇÖZÜM: D seçeneğindeki sözcüğün yapısı Kork u lu Fiil fiilden isimden Kökü isim fiil YANIT:D

3 2)Aşağıdakilerden hangisi “takı” sözcüğündeki yapım ekiyle türemiştir?
A)Tartı B)Kuruntu C)Biçki D)Sevgi

4 ÇÖZÜM: Tak ı Fiil Yapım kökü eki A da=> Tart ı fiil yapım kökü eki YANIT:A

5 3)Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hem yapım, hem çekim eki almış bir sözcük bulunmaktadır?
A)Ağacın kurdu içinde olur. B)El ile gelen düğün bayram. C)Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir. D)Bin bilsen de bir bilene danış.

6 ÇÖZÜM: D seçeneğinde “bilene” sözcüğü hem yapım, hem çekim eki almıştır. bil en e Fiil fiilden ad durum kökü isim eki yapan ek YANIT:D

7 4)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ek sözcüğe “bir şeye benzeme” anlamı vardır?
A)Bence bütün insanlar saygıdeğerlerdir. B)Yeni elbisesi ipeksi bir kumaştı. C)Annesinden ayrılan kuzucuk meliyordu.. D)Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

8 ÇÖZÜM: A seçeneğinde “görelik” anlamı B seçeneğinde “benzerlik” anlamı C seçeneğinde “acıma” anlamı D seçeneğinde “ tat” anlamı yeni bir ad yapmıştır. YANIT:B

9 5)”Bu taşlar, tahtalar, kiremitler, benim gözümde cansız birer madde değildir.” cümlesinde kaç sözcük yapım eki almıştır? A)2 B)3 C)4 D)5

10 ÇÖZÜM: Yapım eki almış sözcükler: Can - sız, bir - er Ad y.e ad y.e YANIT:A

11 6)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?
A)Yoğurtçuluk B)Yolardan C)Kitapçıya D)Ayranları

12 ÇÖZÜM: A da, avlana + bilir B de, bir+ birine C de, his + et sözcükleri birleşik sözcüktür. YANIT:D

13 7)Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü eylemdir?
A)kumlu B)kenarında C)işten D)korkulu

14 ÇÖZÜM: Bir sözcüğün kökünün eylem olması ya da ad olduğunu anlamak için o kökün sonuna –mek/-mak mastar eki getirilir.Bu ek, sözcüğe uygun düşüyorsa kök, eylem kökü; düşmüyorsa ad köküdür. Seneklerindeki sözcükleri, kök ve eklerine ayırarak bu bilgiler ışığında bulunur. Kum-lu (kum-ad kökü) Kenar-ı-(n)a(kenar-ad kökü) İş-ten(iş-ad kökü) Kork-u-lu(kork-fiil kökü) YANIT:D

15 8)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır?
A)yurttaşlar B)gençlikten C)susuzluğa D)korkudan

16 ÇÖZÜM: C deki sözcük, -siz ve –lık eklerini alarak birden fazla yapım eki almıştır. Su suz - luk - a Kök y.e y.e ç.e YANIT:C

17 9)Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde, hem yapım eki hem de çekim eki vardır?
A)yollarda B)gözledi C)yazıcı D)uyarı

18 ÇÖZÜM: B deki gözledi sözcüğünün kökü,göz’dür.Bu ad kökü –le yapım ekiyle eylem yapılmış, -di çekim ekiyle de eylemin zamanı belirtilmiştir.Bundan dolayı, hem yapım hem de çekim eki vardır. A da sadece çekim ekleri, C ve D de ise sadece yapım eki vardır. YANIT:B

19 10)Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür?
A)çocuklarım B)kitaplar C)kitaplığa D)dizdiler

20 ÇÖZÜM: Sözcüklerin köklerini bularak, aldıkları eklerin işlevlerini kolayca belirlesek soruyu kolayca yanıtlayabiliriz. Çocuk - lar ım Ad kökü çoğul iyelik eki eki Kitap lar Ad kökü çoğul eki Kitap lık a Ad kökü y.e durum e. Diz di ler Ad kökü kip eki kişi eki


"1)Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları