Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Devrim, 18. ve 19. yüzyılları aydınlatmıştır. Özellikle Aydınlanma Çağı olarak bilinen dönemde, 18. yüzyılda Avrupa’da bilim ve teknolojiye bakış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Devrim, 18. ve 19. yüzyılları aydınlatmıştır. Özellikle Aydınlanma Çağı olarak bilinen dönemde, 18. yüzyılda Avrupa’da bilim ve teknolojiye bakış."— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Devrim, 18. ve 19. yüzyılları aydınlatmıştır. Özellikle Aydınlanma Çağı olarak bilinen dönemde, 18. yüzyılda Avrupa’da bilim ve teknolojiye bakış tamamen sekülerleşmiştir. Hatta yeni deneysel yöntemlerle yeni bilim dalları yaratılmasına çabalıyorlar. 18. yüzyılda yerkürenin yapısı, maddenin temel unsurları, canlıların nasıl ortaya çıktığı ve çeşitlendiği gibi konular ön plana çıkmıştır. 18. yüzyıl aynı zamanda, tüm bilgilerin, bilimlerin, tekniklerin sınıflandırıldığı ansiklopedik bir çağ olmuştur. Önceki iki yüzyılda bilim, astronomi, fizik ve matematik alanında gelişmiştir. 18. yüzyılda, Aydınlanma Çağında jeoloji, biyoloji, kimya alanlarında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Mühendislik, tıp ve tarımda da bu yüzyılda sıçrama yaşanmıştır. C. Darwin (1809–1882), 1832 yılında yaptığı dünya seyahati sonucunda, evrim alanındaki çalışmalarını yeni bir boyuta taşımış ve dünyayı değiştiren evrim teorisini 1859 yılında yayımlanan Türlerin Kökeni [The Origin of Species] adlı eserinde ortaya koymuştur. 1

2 Toplumsal bilimlerdeki gelişmeler fazlasıyla gecikmelidir. Modern zamanların ilk laik siyaset bilimcisi Machiavelli (1459–1527) bir Rönesans aydınıdır. Asıl olarak siyaset bilimi ve iktisat teorisi ya da daha kapsayıcı bir tanımlamayla ekonomi politik, piyasaların genişlemesi, ulus devletlerin ve kapitalizmin doğuşu ile ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Ardından tarih, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, paleoantropoloji, prehistorya vd. 18. yüzyılında doğmuş ve 19. yüzyılda gelişme kaydetmiştir. Sanayi Devrimi döneminde toplum bilimleri alanında gerçek bir ilerleme ekonomi politik, dilbilim ve istatistikte görülmüştür. 2 18. ve 19. yüzyıllarda çok önemli matematikçiler ortaya çıkmaya devam etmiştir. Bernoulli (1700–1782), De Maupertuis (1698–1759), Euler (1707–1783), Lagrange (1736–1813) ve Gauss (1777–1855) öncelikle akla gelenlerdir

3 BİLİM VE TEKNOLOJİK GELİŞME Doğaya egemen olma anlayışı İlerlemecilik → Teknolojik İlerleme emek-yoğun olandan sermaye-yoğun olana İcat → Yenilik Yeni makine, yeni teçhizat, yeni ürün, yeni kaynak, yeni üretim tekniği, yeni pazar, yeni bir organizasyon Teknolojik gelişme → Sermaye birikimi Verimlilik ve üretim artışı üzerindeki etkisi 3

4 SANAYİ DEVRİMİNDE TEKNOLOJİK GELİŞME Bilimsel Devrim. Rasyonalizm ve sekülerizm Newtoncu – Mekanik paradigma Evrimsel bir birikimin sonucu Yenilik: Ekonomik değeri olan icatlar Yenilikçi – girişimcinin önemi Başarı ve verimlilik tutkusu Buhar gücü Dairesel hareket ve tekerlek Tekstil, demir ve kömür sektöründeki yenilikler Fabrika sistemi 4

5 Newcomen’in Buhar Makinesi James Watt’ın İlk Modeli (1775) 5

6 J. Watt’ın Gelişmiş Modeli (1784) 6

7 Trevithick'in Lokomotifi (1804)Stephenson’un İlk Buharlı Lokomotifi (1825) 7

8 Stephenson’un Lokomotifi: Roket (1829)Buharlı Gemi: “Great Eastern” 8

9 Pamuk İpliğinde Teknik İlerleme: 1780–1830 100 libre pamuk ipliğinin maliyeti100 libre pamuk ipliğini eğirmek için gereken süre (endeks değeri) Pound olarakEndeks 17802,10100 17901,0749- 17950,572315 18100,215- 18300,1347 Pamuk İpliği Üretiminde İşgücü Verimliliği (O.H.P) Hintli el işçisi18. yüzyıl50.000 Crompton’un Katırı17802.000 100 iğlik makine17901.000 İlk makineli tezgâh1795300 Robert’in otomatik tezgâhı1825135 Günümüzün en verimli makinesi199040 9

10 Sanayi Devrimi ve İngiliz Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm Yıllık Büyüme Oranları (%)1700–17601761–18011801–1831 Pamuklu Dokuma Sektörü1,49,06,0 Demir Sektörü0,65,04,5 İnşaat Sektörü (Kanallar) 0,7 (1,0) 3,2 (6,0) 2,9 (3,0) Tüm Sanayi Sektörü1,02,02,8 İngiliz Sanayi Sektörlerinde Katma Değer (milyon Sterlin, cari) 177018011831 Pamuklu Dokuma0,69,225,3 Yünlü Dokuma7,010,115,9 İnşaat2,49,326,5 Demir1,54,07,6 Kömür0,92,77,9 10

11 İngiltere'de Sanayi Devriminin Belirleyenleri Tarım Devrimi Bilimsel Devrim (Paradigmal Sıçrama) Doğal Kaynaklar - Demir, kömür vb. Coğrafî Avantajlar - Ada ülkesi - Nehirler - Engebesiz arazi Nüfus Artışı Sanayileşme Süreci Mekânsal Yapılanma - Kentleşme (yığılma, yoğunlaşma) Kurumsal Yapılanma - Devlet, ulus-devlet - Hukuk sistemi - Finans sistemi - Piyasa sistemi Teknolojik Gelişme Pazarın Genişlemesi - Ulusal pazar - Dış ticaret/sömürgeler - Ulaşım ağları 11

12 Sanayi Devriminin Temel Özellikleri ve Bilimin Etkisi Modern bilim ve uygulamalı bilginin pazar için üretim sürecinde sistematik olarak uygulanması. İktisadî faaliyetin, aile içi veya yerel kullanımdan ülke çapında ve uluslararası pazarlar için üretime doğru bir uzmanlaşmaya yönelmesi. Nüfusun kırsal bölgelerden kentlere göç etmesi. Manifaktür üretim biçiminden fabrika sistemine geçilmesi. İşgücünün temel mallar üretiminden mamul mallar ve hizmetler üretimine kayması. Sermaye malları üretiminin başlaması. Sermayenin emeğin yerini alması veya onu tamamlayıcı olarak daha yaygın ve yoğun şekilde kullanılması. Sermaye mülkiyetinin veya sermaye ile olan ilişkinin belirlediği yeni toplumsal ve meslekî sınıfların ortaya çıkması. 12

13 Geleneksel Toplumdan Bilgi Çağına Toplumsal Gelişme 13

14 Bilimlerin Sınıflandırılması Formal Bilimler (Matematik, Mantık, İstatistik, Bilgi Teorisi, Bilgisayar Bilimi) Fiziksel Bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi, Yerbilim) Yaşam Bilimleri (Anatomi, Botanik, Genetik, Tıp, Farmakoloji, Psikoloji, Zooloji vb.) Sosyal Bilimler (Tarih, İktisat, Sosyoloji, Antropoloji, Siyaset Bilimi vb.) Uygulamalı Bilimler (Mühendislik) 14

15 Fiziksel Bilimler (Doğa Bilimleri) Fizik (Mekanik, Optik, Akustik, Elektrik…) Kimya Biyoloji (Ekoloji, Doğa Tarihi) Astronomi Yerbilim (Jeofizik, Hidroloji, Meteoroloji, Coğrafya, Oşinografi, Pedoloji, Speleoloji, Klimatoloji, Jeomorfoloji) Astrofizik, Biyokimya, Fizikokimya, Elektrokimya Mekanik, Elektrodinamik, Termodinamik 15

16 Yaşam Bilimleri Beşeri Bilimler Duyuşsal Nöroloji Anatomi Biyomedikal Botanik Bilişsel Nörobilim Çevre Bilimi Ekoloji Etoloji Genetik Gıda bilimi Tıp bilimleri Mikrobiyoloji Onkoloji Patoloji Parazitoloji Zooloji Psikoloji Spor bilimleri Fizyoloji Nüfus bilimleri 16

17 Sosyal Bilimler Tarih İktisat Sosyoloji Antropoloji Siyaset Bilimi Psikoloji Arkeoloji Demografi İnsanî Coğrafya Hukuk Dil Bilimleri Eğitim Bilimleri İletişim Bilimleri Yönetim Bilimi Davranış Bilimleri 17

18 Uygulamalı Bilimler Tarım Mimarlık ve Tasarım Mühendislik İşletme İlahiyat Eğitim Çevre Aile ve tüketici Sağlık Bilimleri Medya ve iletişim Hukuk Sosyal Hizmetler Kamu Yönetimi Savaş Bilimleri Eğlence ve fiziksel performans Taşımacılık Kütüphanecilik ve müzecilik 18

19 İktisat Mikro iktisat Makro iktisat Uluslararası iktisat Kalkınma ve büyüme Çevre ekonomisi Enerji ekonomisi Bilgi, sanayi, tarım Parasal iktisat Refah iktisadı Çalışma ekonomisi Davranışsal iktisat Oyun teorisi Maliye Kaynak ekonomisi Yönetim ekonomisi Menkul kıymetler Ekonometri İktisadî sistemler 19


"Bilimsel Devrim, 18. ve 19. yüzyılları aydınlatmıştır. Özellikle Aydınlanma Çağı olarak bilinen dönemde, 18. yüzyılda Avrupa’da bilim ve teknolojiye bakış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları