Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 1989'dan sonra Dünya'nın yeni bir döneme girdiğinden, "Yeni Dünya Düzeni" nden söz edilmektedir. 1989'da sona eren düzen, büyük ölçüde İkinci Dünya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " 1989'dan sonra Dünya'nın yeni bir döneme girdiğinden, "Yeni Dünya Düzeni" nden söz edilmektedir. 1989'da sona eren düzen, büyük ölçüde İkinci Dünya."— Sunum transkripti:

1

2  1989'dan sonra Dünya'nın yeni bir döneme girdiğinden, "Yeni Dünya Düzeni" nden söz edilmektedir. 1989'da sona eren düzen, büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı tarafından belirlenmişti. Yani, ABD ve Sovyetler Birliği'nin (iki süper gücün) liderliğindeki bir dünya.

3  Elbette, söz konusu 50 yılın içinde birtakım değişiklikler olmuş, bazı yeni güç merkezleri de ortaya çıkmıştı. Hatta, "iki-kutupluluk" yerine "çok-kutupluluk"tan söz edilebildiği dönemler de olmuştu.

4

5 Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası Sebepleri Doğu Blokunda Çözülmeler Soğuk Savaş'ın çözülmesi yolundaki ilk gelişmeler Doğu Bloku'nda görüldü. 1953'te Stalin'in ölümü ile başladı. Moskova ile Pekin arasında doğmaya başlayan ideolojik görüş ayrılığı ile devam etti. Batı Blokunda Çözülmeler 1958 yılında Fransa'da de Gaulle'in devlet başkanlığına gelmesi Batı Bloku'ndaki çözülme süreci açısından yeni bir dönüm noktası oldu. Fransa’nın Nato’dan çekilmesi. 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu' nun (Avrupa Birliği'nin) temelini atan Roma Anlaşması'nın imzalanması Batı Bloku ile Doğu Bloku arasındaki ilişkiler Doğu ile Batı bloku arasındaki ilk ilişkiler 1958 Berlin Buhranı sonrası Cenevre’de başladı. 1959 yılında Kruşcev ABD’ye gitti. 1961’de ABD ve SSCB Viyana’da bir araya geldi1963 yılında Moskova’da ABD- SSCB görüşmesi oldu.

6 Yumuşama Dönemi Olayları (Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmelerinin başladığı 1969 yılı Yumuşama yılının başlangıcı sayılır) Ping-Pong Diplomasisi ABD-ÇİN 1962'deki Küba Bunalımı (Ekim Füzeleri Bunalımı) ABDABD’nin Türkiye’ye, SSCB’nin de Küba’ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesi ile başlayan, Ekim 1962’de dönemin iki süper gücünü karşı karşıya getiren ve dünyayı nükleer savaş tehditi altında bırakan bunalımdır. Türkiye ve Küba’daki füzeler karşılıklı sökülerek anlaşma sağlandı.Türkiye SSCB Küba 1962 nükleer savaş Salt-I Antlaşması 1972- Moskova Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Helsinki Nihai Senedi (1975) Arnavutluk hariç bütün Avrupa Devletleri,Ka nada ve ABD. 1968'de Çekoslo- vakya'nın işgali Ancak Prag Baharı adı verilen bu dönem aynı yılın 20 Ağustosund a Sovyet Sosyalist Cumhuriyetl er Birliği ve Varşova Paktı müttefiklerin in (Romanya hariç) ülkeyi işgal etmesi ile sona erdi. vb.)Prag Baharı20 Ağustosund aSovyet Sosyalist Cumhuriyetl er Birliği Varşova Paktı

7 Yumuşama Dönemi Olayları (Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmelerinin başladığı 1969 yılı Yumuşama yılının başlangıcı sayılır) Vietnam Savaşı 1954-Güney ve Kuzey Vietnam 1965-1973 ABD’den Vietnam’dan çekildi. 1976 Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Arap-İsrail Savaşları 1948-1956- 1967 1974 Sina Camp David Antlaşma- ları (1978) Keşmir Meselesi Hindistan- Pakistan 1948 1954-ABD yardımı 1966-Taşkent Deklaras- yonu Afganistan’ ın SSCB Tarafından İşgali 1979 1988- Cenevre Antlaşması Afganistan’ ın boşaltılması 1988-89 OPEC ve 1973 Petrol Krizi 1967 savaşı sonunda nasıl Araplar, Filistin komandolarını İsrail'e karşı bir yıpratma savaşının vasıtası olarak kullanmaya karar verdilerse, 1973 Savaşı'nın sonunda da, "petrolü" İsrail'e karşı değil, fakat Batı'ya karşı siyasi silah olarak kullanmaya karar verdiler ve bunun neticesinde de bütün dünyada bir petrol krizi ortaya çıktı.

8

9


" 1989'dan sonra Dünya'nın yeni bir döneme girdiğinden, "Yeni Dünya Düzeni" nden söz edilmektedir. 1989'da sona eren düzen, büyük ölçüde İkinci Dünya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları