Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARSHALL PLANI II. Dünya Savaşı so asında savaştan büyük yaralar almış Batılı ekonomileri yeniden can­landırıp dünya işbölümündeki İşlevlerini yerine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARSHALL PLANI II. Dünya Savaşı so asında savaştan büyük yaralar almış Batılı ekonomileri yeniden can­landırıp dünya işbölümündeki İşlevlerini yerine."— Sunum transkripti:

1 MARSHALL PLANI II. Dünya Savaşı so asında savaştan büyük yaralar almış Batılı ekonomileri yeniden can­landırıp dünya işbölümündeki İşlevlerini yerine getirebilmeleri için kendi ayaklan üzerinde durabilecek hale getirmek ama­cıyla ABD'nin Batı Avrupa ülkelerine yardım etmesi gerektiği­ni öngören plan. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı G. Marshall tarafından hazırlandığı için bu adla anılan planın, Batı Avrupa ekonomilerini güçlendirerek bu ülkelerin ithal malları talebini uyarıp ABD'nin ihraç malları için iyi bir pazar bulmak, komü­nizmin Batıya doğru yayılmasını önlemek gîDi hedefleri de bulunmaktaydı

2 Marşal planı çerçevesinde, sözü edilen ülkele­re yapılan ekonomik yardımlara marşal yardımı denmekte­dir. Toplam milyar dolar dolayında olan bu yardımlar­dan en büyük payı sırası ile İngiltere, Fransa, Almanya ve İtal­ya almış, Türkiye'ye yapılan küçük miktardaki yardım da 1950'li yıllarda yapılan altyapı hamlesinde kullanılmıştır

3 MARSHALL’ IN GEREKÇELERİ
1949 da george catlett marshall ın ikinci dünya savaşı sonrasında avrupa ekonomisinin yeniden kurulması için sunduğu yardım planıdır.fakirlik, umutsuzluk, kaos ve açlığa karşı yardım planı olarak ilan edilmiştir.amerikanın amaçları şunlardır: kriz halindeki avrupaya yardım etmek,ekonomik mekanizmaları yeniden kurmak,amerikan ihraçlarını kolaylaştırmak ve de komünist güçlerin varlığını engellemek. 16 avrupa ülkesi yardımı kabul etmiş, fakat doğu avrupa ülkeleri reddetmiştir.abd 12 milyon dolar yardımda bulunmuş bu paranın paylaşılması içinde avrupa ekonomik işbirliği örgütü * kurulmuştur.marshall planı amaçlarına ulaşmıştır,avrupa hızlı bir şekilde ekonomik açıdan güçlenmiş ve komünizm doğu avrupa da kalmıştır.

4 bu plan dahilinde türkiye'ye verilen silahlar ilk önce gökten inmiş gibi karşılanmış, tüm türkiye beleşten silah aldık diye sevinmiştir fakat işin aslı bu silahlara harcanan para bu ekonomik olmayan hediyenin kendi değerinin çok fazla üstündedir.. türkiye her zamanki gibi eline almıştır, yetkililer sağolsundur.. türkiye ye yaklaşık 130 milyon dolar yardım yapılmıştır bu plan vasıtasıyla. bunun sonucu olarak da ithalat patlamış, sokaklarda radyolarda yoğun amerikan proragandası yapılmıştır.günümüzdeki amerikan hayranlığının tohumu bir bakıma bu planla atılmıştır

5 Varşova Paktı 14 Mayıs 1955'de Varşova'da sekiz sosyalist ülkenin imzaladığı Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması ile kurulan askeri ve siyasal birlik. Antlaşmayı imzalayan ülkeler Arnavutluk, Romanya, SSCB, Demokratik Almanya, Bulgaristan, Polonya, Çekoslavakya ve Macaristan'dı. Demokratik Almanya Pakt'ın askeri kanadına 1956'da katıldı. Arnavutluk, döneminde çalışmalarına katılmadığı Pakt'an 1968'de kesin olarak çekildi. Anlaşma, daha önceleri SSCB ile Çekoslavakya(1943), Polonya (1945), Bulgaristan, Macaristan ve Romanya (1948) arasında imzalanan ikili anlaşmaları bütünlüyordu.

6 Kurulmasının nedenleri
Sosyalist ülkeleri, karşılıklı bağlarını bir pakt içinde güçlendirmeye yönelten başlıca neden; 1949'da dünyadaki barışı sağlamak amacıyla aynı zamanda sosyalist ülkelere ve sosyalizmin yayılmasına karşı kurulan NATO'nun askersel etkinliklerini artırması ve silahlanmaya hız vermesiydi. Birliğin kuruluşuna ilişkin ilk adım, 29 Kasım-2 Aralık 1954 tarihleri arasında sekiz sosyalist ülkenin katılımıyla, ortak güvenliğin ve barışın korunması konusunda ve Moskova'da düzenlenen konferansta atıldı. Varşova Paktı, Londra ve Paris Antlaşmaları ile Federal Almanya'nın NATO'ya girmesi ve NATO'ya bağlı olarak Batı Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla Avrupa'da doğan ve giderek artan savaş tehlikesine karşı biçimlendi. Pakt kurucularına göre bu gelişmeler, barışsever devletlerin güvenliği bakımından bir tehdit oluşturuyor ve savunma sağlayıcı karşı önlemlerin alınmasını gerektiriyordu. Paktın kuruluşundan hemen sonra, Temmuz 1955'de Moskova'da, ABD'yi de içine alan bir Avrupa güvenliğinin yararına olmak üzere, NATO ve Varşova Paktı'nın dağıtılması önerildi. Varşova paktını kuruluşunu izleyen süreçte, SSCB ile üye ülkeler arasındazincirleme bir biçimde ikili yardım anlaşmaları imzalandı. SSCB aynı zamanda Polonya, Macaristan, Romanya ve Demokratik Almanya ile 1956 Aralık Mayıs döneminde bir dizi kuvvet statüsü anlaşması imzaladı. Aynı tür bir antlaşma, Çekoslavakya'yla 1968'de imzalandı. Anlaşmada uluslararası ilişkilerde tehdit ve kuvvete başvurma kınanarak, üyelerin bunu önlemek konusunda gerekli tüm çabayı gösterecekleri belirtiliyordu.

7 Silahlı gücü] Varşova Paktı kuvvetleri, 4,5 milyona yakını Avrupa'da olmak üzere yaklaşık 6,3 milyon muvazaf personele sahiptir. Ek olarak kişilik ulusal güvenlik kuvvetleri vardır. Pakt'ın dünya üzerinde aktif durumda; 244 tümen, 27 bağımsız tugay, 60,000 savaş tankı ve uçağı içeren Hava Kuvvetleri vardı. Büyük bölümünü Sovyet donanmasının oluşturduğu Deniz Kuvvetleri, nükleer balistik füze denizaltılarına ek olarak 300 denizaltı gemisi vardır. Bunların bir bölümü, denizaltılarından Cruise-seyir füzeleri atabilmektedir. Su üstü kuvvetlerinde, uçak gemisi ve kruvazörlerden oluşan 40 savaş gemisi, çok sayıda değişik tipten gemi ve havadan gemilere güdümlü füze atabilen 500 deniz bombardıman uçağı bulunmaktadır. Sovyetler'in 1984 yılında Dünya üzerinde bulunan denizüsleri ve gemileri Paktın kıtalararası balistik (ICBM), denizaltı gemilerindan atılan balistik füzeler (SLBM) ve bombardıman uçaklarından oluşan stratejik kuvvetlerinin tümü Sovyetler Birliği tarafından sağlanmaktadır. 1989’da Varşova paktının asker sayısı dolayındaydı. Fiili asker sayısı olan NATO silahlı kuvvetleriyle kişilik bir fark vardı. SSCB ise tek başına ABD’den üç kat fazla askere sahipti.

8 Maddeleri NATO ve Varşova Paktı 1973
Üyelerin ortak çıkarlarını ilgilendiren tüm sorunlarda birbirlerine danışacaklardır. Avrupa'da silahlı bir saldırı durumunda üyelerin tek tek ya da ortak bir biçimde kendilerini savunacaklardır. Birleşik Komutanlık kurulacaktır. Siyasal Danışma Komitesi kurulacaktır. Üyeler bu anlaşmanın amaçlarıyla herhangi bir uluslararası bağlantıya girmeyecekler ve girişimlerde bulunmayacaklardır. Tarafların birbirleriyle ekonomik ve kültürel ilişkilerinidaha ileri boyutlarda bir dostluk ruhu içinde davranacaklardır. Bu sözleşmenin toplumsal ve siyasal sistemleri gözönüne alınmaksızın öteki tüm devletlere açıktır. Antlaşma 20 yıl geçerli olacaktır. Sürenin bitiminden bir yıl önce, anlaşmayı sona erdirme isteğinin belirtilmemesi durumunda, anlaşmanın 10 yıl daha uzayacaktır. Varşova Paktı'ın en yüksek siyasal organı Siyasal Danışma Komitesi'dir(CPC). Doğu ile Batı arasında ortak güvenlik sağlayan bir pakt yürürlüğe girince, Varşova Paktı'nın kaldırılması gözönüne alınabilir.

9 ÇÖKÜŞÜ 1989'da SSCB'nin çökmesi ve çok partili parlamenter rejime geçilmesi, Avrupa'nın iki bloklu yapısını siyasal bakımdan ortadan kaldırdı. Varşova Paktı, 1 Temmuz 1991'de dağıtıldı ve böylece savaş sonrası Avrupa'sının iki kutuplu yapısı askeri bakımdan da tarihe karıştı.

10 NATO NATO; Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü anlamına gelen North Athlantic Traty Organization olarak yazılan İngilizce aslındaki sözcüklerin kısaltılmış şeklidir. Uluslararasında sık kullanılan bu kısaltılmış biçim artık bir kısaltma olmaktan çıkmış, kendine özgün anlamı olan bir sözcük gibi kullanılmaya başlanmıştır. NATO, uluslararası bir kuruluştur. Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye bazı uluslar 1949 yılında kendi aralarında yeni bir birleşme ve dayanışma örgütü kurdular. Bu örgütü Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, İngiltere, İzlanda, Hollanda, Belçika, İtalya, Danimarka, Norveç ve Portekiz kurdu. Daha sonra NATO'ya 1952 yılında Türkiye, 1954 yılında Yunanistan, 1982 yılında da Batı Almanya ve ispanya katıldı. Bugün NATO'ya üye 16 ülke vardır.

11


"MARSHALL PLANI II. Dünya Savaşı so asında savaştan büyük yaralar almış Batılı ekonomileri yeniden can­landırıp dünya işbölümündeki İşlevlerini yerine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları