Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ-GÜÇ-ENERJİ Hareket eden tren Hareketli elektronlar Nükleer kuvvet Kimyasal kuvvet Yer çekimi kuvveti Elektriksel kuvvet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ-GÜÇ-ENERJİ Hareket eden tren Hareketli elektronlar Nükleer kuvvet Kimyasal kuvvet Yer çekimi kuvveti Elektriksel kuvvet."— Sunum transkripti:

1 İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ-GÜÇ-ENERJİ Hareket eden tren Hareketli elektronlar Nükleer kuvvet Kimyasal kuvvet Yer çekimi kuvveti Elektriksel kuvvet

2 Enerji çeşitleriEnerji formları Enerji Korunumu kanunu Yenilenemez enerji kaynakları İş Yenilenebilir Enerji kaynakları Enerji Dönüşümü Verim

3 İŞ VE KUVVET İş yapma ? İŞ = kuvvet x alınan yol W = F. x = F. d = F. Δx Joule = Newton. Metre 1 j = 1 N.m

4

5  İş yapmanın hedefi enerji aktarımıdır  İş yapılıyor ifadesi varsa bir nesneden diğerine enerji transfer ediliyordur.  İş yapılıyor olabilmesi için kuvvetin nesneyi hareket ettirebilmesi gerekir.  İnsanların hedefi daha az kuvvet uygulayarak işlerini yapmaktır.

6

7 W = mgh yükseklik (m) Yerçekim sabiti (10 m/s 2 ) İ ş (joules) kütle (kg)

8 KAVRAM SORUSU Bir nesneye uygulanan kuvvet o nesneyi hareket ettiremiyorsa iş yapılır mı? 1) evet 2) hayır

9 Kavram sorusu Eğer cisim hareket etmezse iş yapılmaz. Eğer cisim hareket etmezse iş yapılmaz. İş yapılabilmesi için uygulanan kuvvet doğrultusunda bir hareketin gerçekleşmesi gerekir. 1) evet 2) hayır Bir nesneye uygulanan kuvvet o nesneyi hareket ettiremiyorsa iş yapılır mı?

10  HAREKET YOKSA İŞ YOKTUR  SARFEDİLEN KUVVET(ÇABA) İŞ YAPILDIĞI ANLAMINA GELMEZ

11

12

13  4 metre yol aldığında (sürtünme önemsiz)  Her bir kuvvetin yaptığı işi hesaplayınız  Net işi hesaplayınız

14  Bir vinç 2500 N ağırlığındaki bir yükü sabit hızla 8 katlı binanın çatısına çıkartıyor. Binanın her bir katının yüksekliği 2,5 m. olduğuna göre, vincin uyguladığı kuvvetin yaptığı işi hesaplayınız.

15  Cisim 25 Newtonluk kuvvet yönünde 5 metre yol alıyor. Net iş 50 Joule olduğuna göre F=? (SÜRTÜNME ÖNEMSİZ)

16  Cisim sürtünme katsayısı 0,1 olan düzlemde 25 Newtonluk kuvvet yönünde 5 metre yol alıyor. Net iş 50 Joule olduğuna göre F=?

17 Sin 53= 0,8 Cos53 = 0,6  Cisim, F kuvvetinin etkisiyle 10 metre sürtünmenin önemsiz olduğu yatay düzlemde hareket ediyor. Yapılan işi hesaplayınız.

18 A cismi şekilde belirtilen 3 kuvvetin etkisiyle K noktasından L noktasına götürülürken yalnız F kuvvetinin yaptığı iş W oluyor. Buna göre sürtünmelerin önemsenmediği düzlemde K noktasından L noktasına giderken yapılan toplam iş kaç W olur?

19 Bir cisme uygulanan net kuvvetin yola bağlı değişimi şekildeki gibi olduğuna göre net kuvvetin 10 m yol boyunca yaptığı iş kaç J’dur?

20 Güç birim zamanda yapılan işi ifade eder.

21  Makara 6 kg’lık yükü bir dakikada 20 m. yükseğe çıkarıyor. Makaranın gücü kaç watt’dır?

22  40 kg’lık bir çocuk, herbirinin yüksekliği 18 cm olan 100 merdiven basamağını 36 saniyede çıkıyor. Buna göre çocuğun gücü kaç watt’dır? (g = 10 alınız)

23 Yatay yolda F=50 N büyüklüğündeki kuvvetle itilen şekildeki el arabası v=10m/s ortalama hızla gitmektedir. Buna göre harcanan güç kaç watt’dır?

24  Bir otomobil motorunun 5 saniyede yaptığı iş 40000 J ise motorun gücü kaç Watt’dır?

25 İş yapabilme yeteneği

26  Potansiyel enerji  Yerçekimi potansiyel enerjisi  Elektrik enerjisi  Elektromanyetik enerji  Isı enerjisi  Atom enerjisi  Kinetik enerji  Ses enerjisi  Işık Enerjisi  Kimyasal Enerji

27  GÜNEŞ ENERJİSİ ISI IŞIK BİYOKÜTLE Biyokütle enerjisi ÜTÜ …… ELEKTRİK ISI Elektrik prizi lamba (ışık) ısı Fotosentez Mikser (hangi enerjiyi kullanır- hangi enerjiye dönüşür?

28  Enerji bir türden diğerine dönüşebilir  Enerji yok olmaz, yoktan varolmaz.  Enerji bir cisim veya sistemden diğerine aktarılabilir.

29

30 Kinetik enerjiPotansiyel enerji

31 durum ve konumu nedeniyle sahip olduğu potansiyel enerji. Nesnede depolanmış ve iş yapabilme potansiyeline sahip enerji çeşidi Potansiyel enerjiPotansiyel enerji pozisyon(durum) Yerçekim potansiyel enerjisi W = F. Δx = mgh = PE (potansiyel enerji)

32  Yerde duran kütlesi 2 kg olan küpün bir kenarı 2 metredir. Bu cismin yere göre potansiyel enerjisi kaç J’dir?

33 Eşit hacimli türdeş cisimler şekil-I deki gibi konulduklarında yere göre potansiyel enerjisi E olduğuna göre Şekil-II de ki potansiyel enerjisi kaç E’dir?

34  Hareket enerjisi = kinetik enerji.  Kinetik enerji kütle hız  Kinetik enerji kütle ile doğru orantılıdır.

35  Kinetik enerji –(hız) grafiği yandaki gibi olan cismin kütlesini hesaplayınız.

36  Hızı 4 m/s 2 olan 2 kg kütleli cismin sahip olduğu kinetik enerjiyi hesaplayınız.

37  Sürtünmesiz yatay düzlemde duran 4 kg lik cisim 2 m/s 2 lik ivme ile 4. saniye boyunca düzgün hızlanıyor. Buna göre sürenin sonunda cismin sahip olduğu kinetik enerjiyi hesaplayınız.

38

39

40  Bir kuvvet tarafından yapılan iş = o nesnedeki kinetik enerji değişimi = son durumda sahip olduğu kinetik enerjisi – ilk durumda sahip olduğu kinetik enerji

41  F net. x = ΔKE

42  10 kg kütleli bir nesneye uygulanan bir kuvvet sonucunda, duran nesne 5 m/s hıza ulaşmıştır. Yapılan işi hesaplayınız.

43 Elektrik Kimyasal Isı Nükleer Elektromanyetik Manyetik Ses Mekanik

44

45 Renewable Nonrenewable

46

47

48  Sürtünmesi önemsiz düz bir yoldaki yatay ve sabit olan 8N luk kuvvet 150cm yol boyunca uygulanıyor. Buna göre, cismin üzerine yapılan iş kaç joule dür?  W = F.∆x F= Newton(SI) W= 8N. (1,5m) ∆x = metre (SI) W= 12 N.m. = 12 J

49  Sürtünmesi önemsiz düz bir yoldaki yatay ve sabit olan 20N luk kuvvet 150cm yol boyunca uygulanıyor. Kuvvetin uygulama süresi 5s olduğuna göre, kuvveti uygulayan aracın gücü kaç watt tır?  Güç (P)= İş /zaman =W/t  İş = Kuvvet x Alınan yol = 20N x 1,5 m =30 J.  P= W/t = 30/5 = 6 Watt = 6 W.

50  Bir vinç 5000kg kütleli yükü sabit hızla 15m yüksekliğe 30s de çıkarıyor. Buna göre vincin gücü kaç kW (kilowatt)tır?  P= W/ t  W= m.g.h = 5000. 10.15 = 750.000Joule  P= 750000/30 = 25000 W = 25 kW

51  Sürtünmesi önemsiz yatay yüzeyde K cismine etki eden F1 ve F2 kuvvetleri toplamı 70 J lük iş yaptıklarına göre, cisim kaç metre yol almıştır?  A) 10 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4  W= F. ∆x  70 J = (12-5)N. ∆x F 1 =12N F 2 =5N K

52 sin 37 =0,6  Sürtünmesiz yatay düzlemdeki F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Cismin 30 metrelik yer değiştirmesi durumunda yapılan iş kaç joule olur? cos 37 = 0,8

53

54  Bir elektrik motoru 40 kg kütlesindeki bir cismi 3 m. yükseğe sabit hızla 6 saniyede çıkarmaktadır. Motorun gücü kaç watt’dır? (g=10, ortam sürtünmesiz) a) 150 b) 200 c) 300 d) 400 e) 600

55  Bir asansör içindeki 300 kg yükü 0,5 m/s sabit hızla 5 metre yükseğe çıkardığına göre, asansörün motorunun gücü kaç watt’tır? (g=10, sürtünmeler önemsiz)


"İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ-GÜÇ-ENERJİ Hareket eden tren Hareketli elektronlar Nükleer kuvvet Kimyasal kuvvet Yer çekimi kuvveti Elektriksel kuvvet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları