Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DNA ve Kromozom. baz, 5 carbonlu şeker ve fosfat Baz çifti = merdiven basamak kenar = şeker-fosfat backbone Double Helix Anti-Parallel DNA yap ı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DNA ve Kromozom. baz, 5 carbonlu şeker ve fosfat Baz çifti = merdiven basamak kenar = şeker-fosfat backbone Double Helix Anti-Parallel DNA yap ı."— Sunum transkripti:

1 DNA ve Kromozom

2 baz, 5 carbonlu şeker ve fosfat Baz çifti = merdiven basamak kenar = şeker-fosfat backbone Double Helix Anti-Parallel DNA yap ı

3 DNA’nın genetik materyal olduğunu gösteren deney

4 Genetik bilgi DNAdaki linear sekanslarda taşınır Genetic bilgi protein sentezi için gerekli bilgiyi taşır DNA; double helix (anti paralel) (complimentary strands) Hidrojen bağ A-T (2 bağ) ve G-C (3 bağ) DNA duplikasyonu: tek DNA zinciri (strand) DNA Okaryotta nukleus içinde DNA

5 1953 Watson ve Crick model Nucleotides: Guanine (G), Adenine (A), Cytosine (C), Thymine (T). Polarized strand, 5’->3’ Base inside, sugar outside

6 DNA and its Building Antiparallel strands

7 DNA Pairs A always pairs with T, and G with C, A-T two hydrogen bonds, G-C three hydrogen bonds

8 DNA Double Helix 10.4 tek dönüşteki nukleotid; 3.4 nm nukleotidler arasında

9 DNA’dan Proteine Genom?? İnsan hücresinde DNA uzunluğu yaklaşık 2 metre ve yaklaşık 30000 protein (gen)

10 Genetik bilgiyi yavru hücrelere taşımak için DNA Duplikasyonu

11 Cell Nucleus Nuclear pores görev ?? Nuclear lamina görev??

12 gene (protein production) RNA sentezi Intron ve Exon Kromozom: tek uzun linear (cok sayıda gen) Insan genom:2.9x10 9 DNA nucleotide pairs, with 22 different autosomes and 2 sex chromosomes Kromozom: telomer, sentromer Histon???: protein core for DNA wrapping Nucleosom: DNA+protein Kromozomal DNA ve Paketlenme

13 Kromozom Boyutu Hücre bölünmesinin farklı fazlarında Kromozom boyutu farklılık gösterir Interfaz: Kromozom (kromatin) uzun & ince Profaz: uzunluk azalır ve kalınlık artar Metafaz: mikroskopta kromozomun en güzel göründüğü faz (kromozom ölçümleri genelde bu fazda yapılır) Anafaz/Telefaz: kromozom çok kısa

14 Kromozom Yapısı Kardeş Kromatid –Duplike olmuş Ökaryotik kromozomda birbirine bağlanmış zincirlerden herbiri Sentromer –Kromoozmda, kardeş kromatidlerin birbirlerine bağlandığı dar alan

15 Telomer –Her kromozomun sonunda buluna tekrarlı sekans – Uç kısımlarda oluşacak gen erozyonunu engeller 1 µm

16 Germ hücrelerinde olan her bölünmeden sonra kromozom uç kısımlarından kısalsaydı –Zorun olarak bulunması gereken genler yeni nesillerde zamanla yok olabilecekti Telomeraz Enzimi –Germ hücrelerinde telomerik bölgelerin uzamasını katalizler

17 Sentromer Genelde kromozom orta hatta yakın dar bölge Satellit DNA Kardeş kromtidler bir arada Kinetekor Heterokromatik Metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, telosentrik

18 Kromozom Yapısı Proteinler DNA’nın yapısını organize eder –Kromozomun sıkıca paketlenmesi Histon –En önemli protein –100 a.a (arginine ve lysine) –+ yük –Amino ucu nukleozom dışında –H2A, H2B, H3, H4 (merkez) –H1 (sabitleyici, linker DNA ile bağlantılı)

19 The bending of DNA in a nucleosome 1. Flexibility of DNAs: A-T riched minor groove inside and G-C riched groove outside 2. DNA bound protein can also help

20 The function of Histone tails

21 Cyclic Diagram for nucleosome formation and disruption

22 DNA Molecules are highly condensed in chromosomes Nucleosomes of interphase under electron microscope Nucleosome: basic level of chromosome/chromatin organization Chromatin: protein-DNA complex Histone: DNA binding protein A: diameter 30 nm; B: further unfolding, beads on a string conformation

23 X-ray diffraction analyses of crystals Structure of a nucleosome core particle

24 Chromatin Packing Condensin plays important roles

25 Human Chromosome Complex of DNA and protein is called chromatin 44 homologous chromosomes and 2 sex chromosomes Complementary DNA with different Dyes The arrangement of the full chromosome set is called karyotype

26 Ökromatin and Heterokromatin Kromozom bazı spesifik kimyasallarla reaksiyona girdiğinde farklı boyanma karakterleri gösrerir kromozom bandı Koyu bant; sentromer bölgelerine yakın veya kromozom uçlarında (telomer), diğer kısımlar daha açık renk Heterokromatin (Koyu) Ökromatin (açık renk)

27

28 Banding Pattern of human chromosomes Giemsa Staining Green line regions: centromeres Encoding ribosome

29 The organization of genes of a human chromosome

30

31 Lampbrush Kromozom (amphibian immature eggs)

32 A model for the structure of a lampbrush chromosome Chromomeres: highly condensed and in general not expressed until unfolding

33 Çok büyük kromozomlar Replikasyondan sonra kromatidler ayrılmaz, hücre bölünmesi olmaz Daha fazla ürün (gen ifadesi) Interfaz evresindeki hücrenin nukleusunda kromozom görünür Boya olmadan ısık mik. ile bantlar görülebilir Drosophilada (Tükrük bezi hücreleri) yaklaşık 5000 bant Giant (politen) Kromozom

34 Puffs veya Balbiani rings; politen kromozomda çapı yüksek olan bant kısımları (kromatin paketlenmesi azalıyor, uncoil) RNA sentezi yönünden aktif

35 RNA synthesis in Chromosome puffs Red: newly synthesized BrUTP; Blue: old ones diffused

36 RNA synthesis in Chromosome puffs


"DNA ve Kromozom. baz, 5 carbonlu şeker ve fosfat Baz çifti = merdiven basamak kenar = şeker-fosfat backbone Double Helix Anti-Parallel DNA yap ı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları