Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRBÜLANSLI SINIR TABAKALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRBÜLANSLI SINIR TABAKALAR"— Sunum transkripti:

1 TÜRBÜLANSLI SINIR TABAKALAR
Bir türbülanslı düzlemsel sınır tabakanın zaman-ortalamalı hız profili için yaygın olan bir ampirik yaklaştırım 1/7’nci kuvvet yasasıdır: Bu profil y = 0 için sonsuz hız gradyeni vermektedir ki bu da sonsuz kayma gerilmesi demektir. Ancak bu imkansızdır. Bu eksikliği ortadan kaldırmak için özel çeper fonksiyonları kullanılır. Laminer ve türbülanslı sınır tabaka özellikleri Tablo 10-4’te karşılaştırılmıştır.

2 Düz plaka üzerindeki hava akışı için laminer ve türbülanslı sınır tabakaların karşılaştırılması
Laminer ve türbülanslı düz plaka sınır tabakalarının, aynı x-konumunda fiziksel değişkenler cinsinden karşılaştırılması. Reynolds sayısı Re =

3 1/7’nci kuvvet yasası, akışkan mekanikçileri tarafından kullanılan tek türbülanslı sınır tabaka yaklaştırımı değildir. Yaygın olan diğer bir yaklaştırım da logaritma yasasıdır. Bu yasa sadece düz plakalar için değil, katı çeperlerle çevrili tüm akışlar için de borular için kullanılabilir. Logaritma yasası Sürtünme hızı Logaritma yasası çepere çok yakın yerlerde işe yaramaz (ln0 tanımsızdır). Ayrıca sınır tabaka kenarında deneysel değerlerden sapma gösterir.

4 Tüm çeper boyunca uygulanabilen bir başka yasa ise Spalding çeper yasasıdır:
ÖRNEK 10-13

5 BASINÇ GRADYENLİ SINIR TABAKALAR
Şu ana kadar basınç gradyenini dikkate almadık. Basınç gradyeni uygulandığında da sınır tabakalar laminer veya türbülanslı olabilir. Düz plaka çözümleri, türbülans başlangıç yerinin belirlenmesi sınır tabaka kalınlığı yüzey direnci vs gibi büyüklükleri hesaplamada yaklaşık tahmin olarak iyi iş görür. Daha yüksek doğruluk gerektiğinde 2-B laminer sınır tabaka denklemleri çözülmeli ve UdU/dx terimi çözüme dahil edilmelidir.

6 TERMİNOLOJİ Eğer akış, viskoz olmayan ve/veya dönümsüz bir dış akış bölgesinde (sınır tabakanın dışı) ivmeleniyorsa U(x) artar, P(x) azalır. Buna elverişli basınç gradyeni denir. Çünkü sınır tabaka incedir ve çepere sıkıca tutunmuştur. Öte yandan dış akış yavaşlıyorsa (negatif ivmeleniyorsa) U(x) azalır, P(x) artar ve bu durumda bir elverişsiz veya ters basınç gradyeni söz konusudur. Bu arzu edilmeyen bir durumdur. Çünkü sınır tabaka bu tür durumlarda genellikle daha kalındır, çepere sıkıca tutunmamıştır ve dolayısıyla çeperden ayrılması çok daha muhtemeldir. Serbest akıma daldırılan bir cisim boyunca olan sınır tabaka, tipik olarak cismin ön kısmında elverişli bir basınç gradyenine, cismin arka kısmında ise elverişsiz bir basınç gradyenine maruz kalır

7 Eğer ters basınç gradyeni yeterince büyükse (dP/dx = –U dU/dx büyükse) sınır tabakanın çeperden ayrılması olasıdır. Sınır tabaka denklemleri paraboliktir, yani aşağıakım sınırından hiçbir bilgi geçirilemez. Bununla birlikte ayrılma, çeper civarında akış alanının parabolik yapısını bozan ve böylece sınır tabaka denklemlerini uygulanamaz duruma getiren ters akışa neden olur

8 Momentum denklemi Çeper üzerinde sınır tabaka momentum denklemini incelemek suretiyle çeşitli basınç gradyeni şartlarında hız profilinin şekli konusunda çok şey öğrenilebilir. Çeperde hız sıfır olduğundan (kaymama koşulu) Denklem 10 71’in sol tarafının tamamı yok olur. Çeperde: Bu denklemden yola çıkılarak, denklemi çözmeden bile, hız profili hakkında çok yararlı gözlemler yapılabilir.

9 Elverişli basınç gradyeni şartlarında (ivmelenen dış akış) dU/dx pozitiftir ve Denklem 1086’ya göre u’nun ikinci türevi negatif, yani (∂2u/∂y2)y = 0 < 0 olur. Sınır tabaka kenarında u hızı U(x)’e yaklaştıkça ∂2u/∂y2’nin negatif olarak kalması gerektiğini biliyoruz. Buna göre herhangi bir büküm noktası olmaksızın sınır tabaka enlemesine hız profilinin, Şekildeki gibi yuvarlak bir hal alması beklenir. Öte yandan sıfır basınç gradyeni şartlarında, (∂2u/∂y2)y = 0 = 0, Şekil 10123b’de çizildiği gibi u, y ile doğrusal bir büyüme gösterir.

10 Ters basınç gradyenleri için dU/dx negatiftir ve bu durumda Denklem 1086, (∂2u/∂y2)y = 0 ifadesinin pozitif olmasını gerektirir. Ancak sınır tabaka kenarında u hızı U(x)’e yaklaştıkça ∂2u/∂y2’nin negatif olması gerektiğinden, sınır tabaka içerisinde bir yerde, Şekil 10123c’de gösterildiği gibi, bir büküm noktası (∂2u/∂y2 = 0) bulunması gerekir. Eğer ters basınç gradyeni yeterince yüksekse (∂u/∂y)y = 0 sıfır olabilir (Şekil 10123d). Çeper boyunca bunun gerçekleştiği konum ayrılma noktasıdır

11 Yüksek ters basınç gradyeninin bulunması
Akış ayrılmasına karşı türbülans sınır tabakalar, aynı ters basınç gradyenine maruz laminer sınır tabakalardan daha dirençlidir.

12 MOMENTUM-İNTEGRAL YÖNTEMİ
Bu yöntem ile laminer ve türbülanslı sınır tabakalara ait genel özellikler hesaplanabilmektedir. Ayrıca basınç gradyeninin bulunup bulunmaması da önemli değildir.

13 Giren ve çıkan kütlesel debiler:
Burada w, sayfa düzlemine dik kontrol hacminin genişliğidir, w = 1 alınabilir. KH’e kütle korunumu yasasını uygularsak ( )

14 Doğrusal momentum denklemi x-yönü:
Bazı sadeleştirmelerden sonra; Dış akış çözümü (Bernoulli’den): dP/dx = –U dU/dx alınarak;

15 Çarpma kuralının tersini kullanarak;

16 Ancak, olduğundan, Kármán integral denklemi almak suretiyle, Kármán integral denklemi, alternatif form: Düz plaka için:


"TÜRBÜLANSLI SINIR TABAKALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları