Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

2 ELEMENT NEDİR? ELEMENT: Aynı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları saf maddeye element denir.elementin yapısındaki tüm atomlar aynı özelliğe sahiptir. Atomlar elementin yapısında farklı şekilde dizilebilirler.

3 ELEMENT Doğada canlı cansız her şey elementlerden oluşur.
Besinlerimiz,elbiselerimiz kullandığımız araçların yapısında elementler vardır. Bilinen elementlerin sayısı arttıkça, elementler numaralandırılmıştır. Ayrıca elementleri kısa şekilde ifade etmek için sembollerle gösterilir. Elementin sembolü iki harfli ise ikinci harf küçük yazılır.

4 İlk 20 elementin adı ve sembolü
No Elementin adı Sembolü 1 Hidrojen H 11 Sodyum Na 2 Helyum He 12 Magnezyum Mg 3 Lityum Li 13 Alüminyum Al 4 Berilyum Be 14 Silisyum Si 5 Bor B 15 Fosfor P 6 Karbon CL 16 Kükürt S 7 Azot N 17 Klor Cl 8 Oksijen O 18 Argon Ar 9 Flor F 19 Potasyum K 10 Neon Ne 20 Kalsiyum Ca

5 ELEMENT Semboller elementin otomatik yapıda mı yoksa moleküler yapıda mı olduğunu göstermez.moleküler yapıdaki elementlerin yapısında kaç tane atom olduğunu belirtmek için formüller kullanılır. Buna göre moleküler yapıda bulunmayan elementlerin formülleri yoktur. element sembol formül Hidrojen bakır H Cu H2 ---

6 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ
ALTIN: (Au) yumuşak parlak sarı renkte bir elementtir.altının parlak sarı rengi asitlere karşı dayanıklılığı doğada serbest halde bulunabilmesi gibi özellikleri ilk çağlardan beri insanların dikkatini çekmiştir.

7 Atom nedir? Atom:Elementler atomlardan oluşur.atomlarda proton (p),nötron(n) ve elektronlardan oluşur.proton ve nötronun bulunduğu kısma çekirdek denir.elektronlar ise çekirdeğin etrafında dolanırlar. elektron nötron çekirdek proton

8 ATOM Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüke sahiptir.pozitif yüklü parçacıklar proton, negatif yüklü parçacıklar elektrondur.nötronlar ise yüksüz parçacıklardır.elektron çok hızlı dönmesine rağmen protonla elektron arasındaki çekim kuvveti etkisiyle atomdan ayrılmaz. Elektronlar çekirdeğin etrafında belli katmanlarda bulunurlar.ilk 20 element için; 1.katmanda en fazla 2 elektron, 2.katmanda en fazla 8 elektron, 3.katmanda en fazla 8 elektron bulunur.. elektron - + proton

9 ATOM Atomun çekirdeğinde bulunan proton sayısına atom numarası denir.atom numarası elementin kimliğini belirler. Atomda proton ve nötronun kütlesi birbirine eşit olur. Bu nedenle atomda kütleyi oluşturan tanecikler proton ve nötronlardır. Atomun yapısında proton sayısı ile elektron sayısı eşit ise atom nötrdür. Proton sayısı eşit değilse atom nötr değildir. proton nötron elektron Nötr olmayan atom Nötr atom

10 Elektron Dizilimi Ve Kimyasal Özellikler
Helyum Neon Argon Bir atom tek katmana sahipse ve bu katmandaki elektron sayısını ikiye tamamlamışsa dublet kuralını, birden fazla katmana sahipse ve son katmandaki oktet kuralını gerçekleştirmiş olur.

11 ELEKTRON DİZİLİMİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Kararlı atomların elektron dizilişine sahip olamayan atomları elektron olarak veya vererek kararlı atomların elektron dizilişine ulaştıklarında iyon olarak adlandırılır.

12 ELEKTRON DİZİLİMİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Atomlar elektron aldığında negatif yüklü iyon haline gelirler.Negatif yüklü iyonlar anyon olarak adlandırılır. Atomlar elektron verdiğinde pozitif yüklü iyon haline gelirler. Pozitif yüklü iyonlar katyon olarak adlandırılır.

13 Kimyasal bağlar İyonik bağ Kovalent bağ
Farklı yüke sahip iyonların ve moleküllerdeki atomların bir arada durmasını sağlayan çekim kuvvetine kimyasal bağ denir.kimyasal bağlar iyonik ve kovalent bağ olmak üzere iki çeşittir. Not: iyonik bağ içeren yağlar moleküllerden oluşmaz,iyonlardan oluşur.

14 İyonik Bağ Anyon ve katyon arasındaki bu çekim kuvveti bir kimyasal bağdır ve bu kimyasal bağ iyonik bağ olarak adlandırılır

15 Kovalent Bağ Bu şekilde elektron ortaklaşması sonucu oluşan kimyasal bağa kovalent bağ denir. Atomlar arasında elektronların ortak kullanılmasıyla kimyasal bağ gerçekleştiğinde moleküller oluşur.kovalent bağlı yapılar moleküllerden oluşurken , iyonik bağlı yapılarda moleküllerden bahsedilemez

16 Bileşikler Ve Formülleri
Farklı elementlere ait atomların belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan yeni ve saf maddeye bileşik denir. Bir bileşiği oluşturan elementler özelliklerini kaybeder. Örneğin:suyun özelliği hidrojen ve oksijenden farklıdır.

17 BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ H2O, HF ve C6H12O6 gibi bileşikler molekül yapılıdır. Molekül yapılı bileşiklerde bileşiğin formülüne bakılarak molekülün hangi çeşit atomlardan oluştuğu ve bu molekülde kaçar tane olduğu anlaşılabilir.

18 KARIŞIMLAR Çeşitli element ya da bileşiklerin aralarında bağ kurmadan bir araya gelerek oluşturdukları maddeye karışım denir. HETEROJEN KARIŞIM HOMOJEN KARIŞIM

19 HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM
Karışımı oluşturan maddeler karışımın her yerine eşit dağılmıyorsa bu tür karışımlara heterojen karışım denir. Örnek:yemekler, ayran, zeytinyağı-su, tebeşir tozu, kum-su ve kum-çakıl… HOMOJEN KARIŞIM Karışımı oluşturan maddeler karışımın her yerine eşit dağılıyorsa bu tür karışımlara homojen karışım denir. Örnek:hava, şekerli su, alkollü su, gazoz….

20 Karışımın Özellikleri
Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yoktur. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez. Karışımı oluşturan maddeler rastgele oranlarda bir araya geldiği için belirli bir formül ya da sembolü yoktur. Karışımlar homojen veya heterojen görünümünde olabilir.

21 Dinlediğiniz için teşekkürler …
ESRA MEMİOĞLU


"MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları