Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME"— Sunum transkripti:

1 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME

2 Aşağıda eşeyli üreme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Üreme hücreleri 2n kromozomludur. B) Erkek üreme hücrelerine sperm adı verilir. C) Döllenmiş yumurtaya zigot adı verilir. D) Yumurta yumurtalıkta üretilir.

3 I. Sperm II. Zigot III. Yumurta Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri n kromozomludur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I , II ve III

4 İnsanda yumurtanın spermle karşılaşarak döllenmenin gerçekleştiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yumurtalık B) Yumurtalık Kanalı C) Döl yatağı D) Testis

5 I. Gelişme II. Gamet Oluşumu III. Döllenme Yukarıda eşeyli üremenin ana safhaları verilmiştir. Bunun meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) II - III - I B) I - II - III C) III - II - I D) II - I - III

6 Çiçekli bitkilerde döllenme olayı aşağıdaki yapılardan hangisinin içinde gerçekleşir?
A) Dişi organın tepeciği B) Dişi organın yumurtalığı C) Erkek organın başcığı D) Erkek organın sapcığı

7 Çeşitli hayvanların üremelerinde gözlenen:
l. Gametlerin oluşumu ll. Zigotun oluşumu lll. Embriyonun gelişimi olaylarından hangisi ya da hangileri kesinlikle bireyin vücudu içinde gerçekleşir? A) Yalnız l B) I ve lll C) Il ve lll D) I ve ll

8 l. Hem yumurta hem de sperm hücrelerine sahip toprak solucanının, kendi kendisini döllemesi ile
ll. Süngerin tomurcuklanması ile lll. Paramesyum (terliksi hayvan)'un bölünmesi ile Yukarıdaki çoğalma şekillerinden hangisi ya da hangileri ile oluşan canlıların ata bireyleri arasında kalıtsal yapı farklılığı bulunabilir? A) Yalnız l B) Il ve lll C) I ve lll D) I ve ll

9 Bütün eşeysiz ve eşeyli üreme çeşitleri düşünüldüğünde, aşağıda verilenlerden hangisinin ortak olduğu söylenebilir? A) Oluşan yavru bireylerin kalıtsal bilgilerinin farklı olması B) Türün kromozom sayısının sabit tutulması C) Döllenmenin vücut içinde gerçekleşmesi D) Mayoz bölünme ile gametlerin oluşturulması

10 Eşeyli üremede aşağıda verilen özelliklerden hangisi, yumurta hücrelerinin döllenme ihtimalini arttırmaz? A) Gamet sayısının fazla olması B) Spermlerin kamçılı ve hareketli olması C) Gametler oluşurken, mayoz bölünme sırasına krosing - over olayının meydana gelmesi D) Yumurta hücresinin spermi kendine çekecek bir kimyasal madde salgılaması

11 Toprak solucanı gibi bazı canlılar hem yumurta hem de sperm hücrelerini üretebildiği halde kendi kendilerini döllemezler, çoğunlukla bir başka toprak solucanı ile çiftleşerek çoğalırlar. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kromozom sayısını sabit tutmak B) Kalıtsal çeşitliliği arttırmak C) Bireyler arası rekabeti azaltmak D) Türün devamlılığını sağlamak

12 I. Tohum oluşumu II. Polen oluşumu III. Döllenme IV. Tozlaşma V. Çimlenme Çiçekli bitkilerin üreme ve gelişmeleri ile ilgili yukarıda verilen olayların gerçekleşme sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ? A) III - II - IV - V - I B) III - V - II - IV - I C) II - IV - V - III - I D) II - IV - III - I - V

13 Aşağıda verilen çoğalma şekillerinden hangisi, diğerlerinden farklıdır ?
A) Döllenme ile çoğalma B) Bölünme ile çoğalma C) Tomurcuklanma ile çoğalma D) Vejetatif çoğalma

14 I Genellikle gelişmiş canlılarda görülür.
II Oluşan yavrular ana canlının kalıtsal olarak aynısıdır. III Cinsiyet faktörü yoktur. Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri eşeysiz üremenin özelliklerindendir? A) Yanlız II B) II ve III C) I ve III D) I , II ve III

15 Aşağıdakilerden hangisi bölünmeyle ürer?
A) Amip B) Eğrelti Otu C) Planarya D) Hidra

16 I. Kara yosunları II. Eğrelti Otları III.Terliksi hayvan Yukarıdakilerden hangisi yada hangilerinde sporla üreme görülür? A) Yanlız I B) Yanlız II C) I ve II D) I , II ve III

17 Bitkilerde çiçek gibi üreme yapıları haricinde dal, yaprak gibi vücut parçalarından yeni birey meydana gelmesiyle gerçekleşen üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Sporla üreme B) Bölünerek üreme C) Tomurcuklanarak Üreme D) Çelikle Üreme

18 Aşağıdakilerden hangisinde tomurcuklanma ile üreme görülür?
A) Öglena B) Bira Mayası C) Kara yosunu D) Patates

19 Eşeysiz üreme ile: l. Türün devamlılığı ll. Canlı sayısının arttırılması lll. Kalıtsal çeşitliliğin arttırılması yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sağlanır? A) Yalnız l B) I ve ll C) Il ve lll D) I, ll ve lll

20 I. Canlı sayısının arttırılması
II. Türün devamlılığının sağlanması III. Kalıtsal çeşitliliğin arttırılması Eşeyli üreme, ile yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sağlanabilir ? A) Yanlız I B) I ve III C) II ve III D) I - II ve III

21 I. Kraliçe arının yumurta oluşturması
II. Amipin ikiye bölünmesi III. Bira mayası hücresinin tomurcuklanması IV. Planarya'nın rejenerasyon ile çoğalması Yukarıdaki olaylardan hangisi veya hangilerinin gerçekleşmesi sırasında krosing-over olma ihtimali vardır ? A) Yanlız I B) II ve III C) I ve IV D) I - III ve IV

22 I - Mitoz bölünme II - Döllenme III - Mayoz bölünme Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri, bir yassı solucanın, eşeyli üremesi ve rejenerasyonla eşeysiz üremesi sırasında gözlenen ortak olaylardandır ? A) Yanlız I B) II ve III C) I ve II D) I - II ve III

23 Aşağıda verilen canlılardan hangisi rejenerasyon (yenilenme) ile eşeysiz olarak çoğalabilen bir canlıdır ? A) Kurbağa B) Deniz yıldızı C) Kertenkele D) Bakteri

24 Aşağıda verilenlerden hangisi bir eşeysiz üreme şekli değildir ?
A) Hidra canlısının tomurcuklanması B) Amip hücresinin bölünmesi C) Toprak solucanının kendini döllemesi D) Patatesin yumru (rizom) gövdesi ile çoğalması

25 Aşağıda verilenlerden hangisi bir eşeysiz üreme örneğidir ?
A) Buğday tohumundan yeni bir buğday fidesinin gelişmesi B) Bir bitkinin kendi polenleri ile tozlaştırılması C) Gül bitkisinin çelikle çoğaltılması D) Bakterilerin kötü ortam koşullarında endospor oluşturması


"EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları