Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Algoritma & Programlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Algoritma & Programlama"— Sunum transkripti:

1 Algoritma & Programlama
Ekran Fonksiyonları

2 Ekran Fonksiyonları clrscr(): Ekran temizlemek için kullanılır.
gotoxy: Pencerede imleci ekranın istenilen noktasına taşır. getch(): Klavyeden basılan bir tuşu okumak için kullanılır. insline: İmlecin üzerinde bulunduğu satırdan itibaren alt satırları aşağıya doğru kaydırarak yeni bir satır ekler. delline: İmlecin üzerinde bulunduğu satırı siler, alt satırları yukarıya çeker. kbhit: Herhangi bir tuşa basılıp basılmadığını kontrol eder.

3 Örnekler 1- ESC tuşuna basılana kadar klavyede basılan tuşun ASCII kodunu ekrana yazan program (ESC’nin ASCII kodu 27). #include <stdio.h> #include <conio.h> main(){ clrscr(); char a; do{ printf(“Bir harf girin:\n”); a=getche(); printf(“%c harfinin ASCII kodu %d\n”,a,a); }while(a!=27); getch(); }

4 Örnekler 2- Herhangi bir tuşa basılana kadar ekrana sürekli “Dokuz Eylül Üniversitesi” yazan program. #include <stdio.h> #include <conio.h> main(){ clrscr(); char a; do{ printf(“DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ\n”); }while(!kbhit()); getch(); }

5 Örnekler 3- Ekranın ortasına “Dokuz Eylül Üniversitesi” yazan, sonra satırları silerek yazıyı yukarı kaydıran program. #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <dos.h> main(){ clrscr(); gotoxy(35, 40); printf(“DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ”); gotoxy(1,1); for(int i=1;i<40;i++) { delline(); delay(100); }

6 Algoritma & Programlama
Grafik Fonksiyonları

7 Grafik Fonksiyonları #include <graphics.h>
Grafik Kartının Desteklenmesi ve Kontrolü: detectgraph(int *graphdriver, int *graphmode ) : Bilgisayardaki grafik sürücüsü ve modunu belirler. initgraph( int graphdriver, int *graphmode, char *path): Grafik ortama geçmek için kullanılır. closegraph(): Grafik ortamdan çıkmak ve ekranın text monitör özelliğini aktif hale getirmek için kullanılır. int getmaxx() / getmaxy() : Grafik ekranının kullanılabilir en büyük x ve y değerlerini verir. cleardevice(): Ekranın tamamını siler ve imleci ekranın başlangıç değerine konumlandırır.

8 Grafik Fonksiyonları Renk Kontrolü: Çizim Komutları:
int getmaxcolor() : Aktif olan grafik kartı için kullanılabilecek renk sayısını verir. setcolor (int color) : Yazı ve çizgi renklerinin ayarlanmasını sağlar. setbkcolor(int color) : Arka plan(zemin) renklerinin ayarlanmasını sağlar. Çizim Komutları: lineto(int x, int y) : İmlecin olduğu noktadan, verilen x,y noktasına bir çizgi çizilmesini sağlar. line(int x1, int y1, int x2, int y2): x1,y1 noktasından x2,y2 noktasına çizgi çizmeyi sağlar. rectangle (int left, int top, int right, int bottom) : Verilen noktalar arasına dikdörtgen çizer. bar(int x1, int y1, int x2, int y2) : Verilen noktalar arasına bar (kutu) çizer. circle(int x, int y, int radius) : Merkezi (x,y) noktası olan radius yarıçaplı çember çizer.

9 Grafik Fonksiyonları Tarama Komutları:
arc(int x, int y, int angle1, int angle2, int radius) : Merkezi (x,y) noktası olan radius yarıçaplı çember yayını angle1 ile angle2 arasında kalan kısmını çizer. pieslice(int x, int y, int angle1, int angle2, int radius) : Çember yayını çizer ve merkeze birleştirir. Tarama Komutları: setfillstyle(int pattern, int color) pattern (tarama stili): 12 adet stil vardır. EMPTY_FILL SOLID_FILL LINE_FILL SLASH_FILL BKSLASH_FILL HATCH_FILL ...

10 Örnekler 1- Ekrana çizgi çizen program. #include <stdio.h>
#include <conio.h> #include <graphics.h> main(){ int gdriver=DETECT, gmode; initgraph(&gdriver, &gmode, “C:\\BORLANDC\\BGI”); line(0,0,600,400); getch(); closegraph(); } 2- Ekrana dikdörtgen çizen program. rectangle(0,0,300,300);

11 Örnekler 3- Ekrana pasta grafik çizen program.
#include <stdio.h> #include <conio.h> #include <graphics.h> main(){ int gdriver=DETECT, gmode; initgraph(&gdriver, &gmode, “C:\\BORLANDC\\BGI”); randomize(); setfillstyle(random(12), random(getmaxcolor()) ); pieslice(100,100,0,50,120); getch(); closegraph(); }


"Algoritma & Programlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları