Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON BELİRTİLERİ TAŞIMA DURUMU Depresyon, duygulanımda elem tarzında çökkünlük, ilgi ve istek kaybı, olumsuz düşünceler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON BELİRTİLERİ TAŞIMA DURUMU Depresyon, duygulanımda elem tarzında çökkünlük, ilgi ve istek kaybı, olumsuz düşünceler."— Sunum transkripti:

1 GİRİŞ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON BELİRTİLERİ TAŞIMA DURUMU Depresyon, duygulanımda elem tarzında çökkünlük, ilgi ve istek kaybı, olumsuz düşünceler ve davranış bozuklukları ile belirli çeşitli ruhsal ve bedensel belirtilerle kendini gösteren psikiyatrik bir hastalıktır. Klinik depresyon ise tıbbi bir teşhis olup, normal üzüntü hissinden daha yoğun, sürekli ve kişinin günlük işlerini etkileyecek düzeydeki çökkün bir duygusal durumu ifade eder. Üniversite yılları gençlerin erişkinliğe geçiş yıllarıdır.Bu dönemde görülen sosyal, ekonomik ve kültürel değişiklikler gençleri ruhsal açıdan etkileyebilir. Uzun ve zorlu tıp eğitiminin öğrencilerin ruh sağlığı üzerinde negatif etkileri olduğu düşünülmektedir. AMAÇ BULGULAR Araştırmamızda amacımız Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencileri ile 3. Sınıf öğrencileri arasında depresyon belirtileri taşıma durumunu karşılaştırmaktır. SONUÇ Anketimiz 1.sınıflardan 18 bay 32 bayan, 3. Sınıflardan 24 bay 26 bayan olmak üzere toplam 100 kişiye gönüllülük esas alınarak yapılmıştır. 1.sınıflardan17kişi( %34) ailesinin yanında, 33kişi(%66) yurt/öğrenci evinde kalmaktadır. 3.sınıflardan 24 kişi(%48) ailesinin yanında,26 kişi(%52) yurt/öğrenci evinde kalmaktadır.1.sınıflardan 8 kişi(%16), 3.sınıflardan 16 kişi(%32) madde bağımlısıdır.1.sınıflardan 8 kişi (%16), 3.sınıflardan 8 kişinin(%16) aile bireylerinde depresyon öyküsü vardır. 1.sınıflardan 19 kişi (%38), 3.sınıflardan 14 kişi (%28) daha önce depresyona girdiğini düşünmüştür.1.sınıflardan 11kişi(%22), 3.sınıflardan 10 kişi(%20) daha önce depresyon tedavisi görmüştür. Yapılan anketin sonucunda 1.Sınıflardan 24 kişi(%48) normal, 15 kişi (%30) hafif derecede depresif, 11 kişi (%22) psikiyatrik yardıma ihtiyaç duyacak şekilde depresif olarak tespit edilmiştir.(Grafik 1) 3. sınıflardan ise 24 kişi (%48) normal, 12 kişi (%24) hafif derecede depresif, 14 kişi (%28) psikiyatrik yardıma ihtiyaç duyacak şekilde depresif olarak tespit edildi.(Grafik 2) Yaptığımız araştırmaya göre 1.sınıflar ve 3. Sınıflar arasında depresyon belirtileri taşıma bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Çalışmamızda dönem1 ve dönem 3 öğrencileri arasında depresyon belirtileri açısından fark olmaması her iki grup için de farklı stres faktörlerinin olabileceğini gösterebilir.Daha geniş bir kitleye uygulanacak bu tarz çalışmalarla öğrencilerin depresyon konusunda farkındalıkları artırılarak yaşam kaliteleri yükseltilebilir. YÖNTEM Çalışmamızda Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 - 2013 dönem 1 ve dönem 3 öğrencileri arasında depresyon belirtileri taşıma durumu bakımdan fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmamız gözlemsel- kesitsel bir araştırmadır. Katılımcılara Beck Depresyon Envanterinin 1978 tarihli Türkçe’ ye uyarlanmış formu uygulanmıştır. Beck Depresyon Envanteri’nin 1961 ve 1978 tarihlerine ait Türkçe’ye çevrilmiş geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmış iki versiyonu vardır. Beck Depresyon Envanteri formunda 21 belirti kategorisinin her biri için dört seçenek vardır. Hastadan uygulama günü de dahil son bir hafta içinde kişinin kendini nasıl hissettiğini en iyi ifade eden cümleyi seçerek işaretlemesi istenir. Her madde 0 ile 3 arasında puan alır. Alınabilecek en yüksek puan 63 ’tır.Veriler SPSS programına girildi. Karşılaştırmalar için Levene's ve t-testi uygulandı. Posteri Hazırlayanlar: Yaprak S.Deveci, Mahmut Karaca, Murat Akpınar Araştırmayı Yapanlar: Nafiye Merve Yılmaz, Yetkin Yarangünü, Melek Tekin, Sefa Koca, Harun Reşit İzgin Danışman: Yrd.Doç.Dr.Ü. Zeynep Avşar Grafik 1Grafik 2


"GİRİŞ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON BELİRTİLERİ TAŞIMA DURUMU Depresyon, duygulanımda elem tarzında çökkünlük, ilgi ve istek kaybı, olumsuz düşünceler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları