Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİNDEKİLER R&S A) MESLEK İŞ VE MESLEK NE DEMEKTİR? MESLEĞİN İNSAN HAYATINDAKİ ÖNEMİ MESLEĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ MESLEK SEÇİMİ B) İLGİLER A) MESLEK İŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİNDEKİLER R&S A) MESLEK İŞ VE MESLEK NE DEMEKTİR? MESLEĞİN İNSAN HAYATINDAKİ ÖNEMİ MESLEĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ MESLEK SEÇİMİ B) İLGİLER A) MESLEK İŞ."— Sunum transkripti:

1

2 İÇİNDEKİLER R&S A) MESLEK İŞ VE MESLEK NE DEMEKTİR? MESLEĞİN İNSAN HAYATINDAKİ ÖNEMİ MESLEĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ MESLEK SEÇİMİ B) İLGİLER A) MESLEK İŞ VE MESLEK NE DEMEKTİR? MESLEĞİN İNSAN HAYATINDAKİ ÖNEMİ MESLEĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ MESLEK SEÇİMİ B) İLGİLER İÇİNDEKİLER

3 R&S mesleğe oranla daha kısa süreli bir öğrenim veya eğitimi gerektirir. mesleğe oranla daha kısa süreli bir öğrenim veya eğitimi gerektirir. -İŞ :

4 İÇİNDEKİLER R&S sürekli bir şekilde yapılan insan ve toplumun maddi manevi ihtiyaçlarını karşılayan özellikle ilgi ve kabiliyetlere bağlı olarak öğrenilmiş bir hizmettir. sürekli bir şekilde yapılan insan ve toplumun maddi manevi ihtiyaçlarını karşılayan özellikle ilgi ve kabiliyetlere bağlı olarak öğrenilmiş bir hizmettir. MESLEK

5 İÇİNDEKİLER R&S İnsanın hayatı boyunca duyacağı ruhi tatmin ve tatminsizlik, mutluluk mutsuzluk, bağımlılık ve bağımsızlık ve kendini gerçekleştirme duygularında rol oynayan en büyük etkenlerden biridir. İnsanın hayatı boyunca duyacağı ruhi tatmin ve tatminsizlik, mutluluk mutsuzluk, bağımlılık ve bağımsızlık ve kendini gerçekleştirme duygularında rol oynayan en büyük etkenlerden biridir. MESLEĞİN İNSAN HAYATINDAKİ ÖNEMİ

6 İÇİNDEKİLER R&S Meslekteki kazanç durumu, ferdin bütün hayatını etkiler. Mesela; onun eş seçimini, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin maddi imkan ve imkansızlık içinde yaşamalarını bile etkiler. Meslekteki kazanç durumu, ferdin bütün hayatını etkiler. Mesela; onun eş seçimini, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin maddi imkan ve imkansızlık içinde yaşamalarını bile etkiler.

7 İÇİNDEKİLER R&S Mesleğin tarihçesi, Mesleğin önemi, sosyal çevre ve meslek ilişkisi Mesleki görevler, Meslekte çalışanların sayısı, Mesleğe giriş şartları- imkanları, Mesleğe hazırlık, Mesleğin tarihçesi, Mesleğin önemi, sosyal çevre ve meslek ilişkisi Mesleki görevler, Meslekte çalışanların sayısı, Mesleğe giriş şartları- imkanları, Mesleğe hazırlık, MESLEĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

8 İÇİNDEKİLER R&S Mesleki organizasyonlar olup olmadığı, Meslekte staj süresi ve çıraklık, Meslekte yükselme imkanları, Birbirine yakın meslekler, Çalışma şartları, Çalışma ortamı, Mesleki organizasyonlar olup olmadığı, Meslekte staj süresi ve çıraklık, Meslekte yükselme imkanları, Birbirine yakın meslekler, Çalışma şartları, Çalışma ortamı, MESLEĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

9 İÇİNDEKİLER R&S Meslekteki ücret ve maaş durumu; -Mesleğe ilk girişteki maaş ve ücret, -Ücret ve maaş dışında mesleğin sağladığı imkanlar, -Mecburi mesleki harcamalar, -Meslekteki en usta ve tecrübelilerin maaş ve ücretleri, Meslekteki ücret ve maaş durumu; -Mesleğe ilk girişteki maaş ve ücret, -Ücret ve maaş dışında mesleğin sağladığı imkanlar, -Mecburi mesleki harcamalar, -Meslekteki en usta ve tecrübelilerin maaş ve ücretleri, MESLEĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

10 İÇİNDEKİLER R&S Bu gün her meslek kişiden belirli niteliklere sahip olmasını gerektirir. -Kişi kendi zeka ve kabiliyetlerine, ilgi ve eğilimlerine en uygun olan meslek alanlarına yönelmelidir. Bu gün her meslek kişiden belirli niteliklere sahip olmasını gerektirir. -Kişi kendi zeka ve kabiliyetlerine, ilgi ve eğilimlerine en uygun olan meslek alanlarına yönelmelidir. MESLEK SEÇİMİ

11 İÇİNDEKİLER R&S Meslek seçiminde en önemli faktör meslek olgunluğudur. -Meslek olgunluğu, ferdin seçeceği mesleğe bedeni, zihni, duygu hayatı ve karakter bakımından yeterli olgunluğa sahip olup olmamasıyla ilgilidir. Meslek seçiminde en önemli faktör meslek olgunluğudur. -Meslek olgunluğu, ferdin seçeceği mesleğe bedeni, zihni, duygu hayatı ve karakter bakımından yeterli olgunluğa sahip olup olmamasıyla ilgilidir. MESLEK SEÇİMİ

12 İÇİNDEKİLER R&S Ergenlik döneminde bulunan bir kişiye içinde bulunduğu gelişim döneminin özellikleri önemli bir takım problemler çıkarır. -Çünkü bu dönemde genç bocalama dönemindedir ve kendine bir hayat felsefesi kurmak zorundadır. Ergenlik döneminde bulunan bir kişiye içinde bulunduğu gelişim döneminin özellikleri önemli bir takım problemler çıkarır. -Çünkü bu dönemde genç bocalama dönemindedir ve kendine bir hayat felsefesi kurmak zorundadır. MESLEK SEÇİMİ

13 İÇİNDEKİLER R&S Bu dönemde genç kendi gerçeklerini dikkate almadan, kendine hayali meslekler seçer. Bunlara genelde “Ergenlik Meslekleri” adı verilir. Bu dönemde genç kendi gerçeklerini dikkate almadan, kendine hayali meslekler seçer. Bunlara genelde “Ergenlik Meslekleri” adı verilir. MESLEK SEÇİMİ

14 İÇİNDEKİLER R&S Okulun duyguya dayalı atmosferinden, mesleğin soğuk ve katı havasına geçiş, geniş bir davranış hürriyetinden kısıtlı bir alana, akranlar arasından genellikle yaşlı meslek mensupları arasına katılma gibi durumların hepsi, iş hayatına atılışta bir dönüm noktasıdır. -Bu durumun problemsiz bir şekilde atlatılabileceğini düşünmek yanlıştır. Okulun duyguya dayalı atmosferinden, mesleğin soğuk ve katı havasına geçiş, geniş bir davranış hürriyetinden kısıtlı bir alana, akranlar arasından genellikle yaşlı meslek mensupları arasına katılma gibi durumların hepsi, iş hayatına atılışta bir dönüm noktasıdır. -Bu durumun problemsiz bir şekilde atlatılabileceğini düşünmek yanlıştır. MESLEK SEÇİMİ

15 İÇİNDEKİLER R&S Sanayi toplumu; fertleri başarılarına göre değerlendirir. Alanlarında yetenekli olanlar yükselir. Diğerleri toplumun alt tabakalarında yer alırlar. Yani bir elenme ve ayıklanma sürecine tabi tutulurlar. Sanayi toplumu; fertleri başarılarına göre değerlendirir. Alanlarında yetenekli olanlar yükselir. Diğerleri toplumun alt tabakalarında yer alırlar. Yani bir elenme ve ayıklanma sürecine tabi tutulurlar. MESLEK SEÇİMİ

16 İÇİNDEKİLER R&S İlgi, bir şeyin bizi ilgilendirmesi o şeyin o anda bizim için önemli olmasıdır. Bedeni veya zihni bir ihtiyacı karşıladığı anda, o şey bizi ilgilendirir. İlgi, bir şeyin bizi ilgilendirmesi o şeyin o anda bizim için önemli olmasıdır. Bedeni veya zihni bir ihtiyacı karşıladığı anda, o şey bizi ilgilendirir. İLGİ

17 İÇİNDEKİLER R&S Donald Super’e göre ilgiler 3 grupta toplanabilirler. A) İfade edilmiş ilgi B) Davranışla ortaya konan ilgi C) Ölçülen ilgi Donald Super’e göre ilgiler 3 grupta toplanabilirler. A) İfade edilmiş ilgi B) Davranışla ortaya konan ilgi C) Ölçülen ilgi İLGİLER

18 Bu yaştakilerin çoğu meslek seçimlerinde oldukça kararsızdır. Doktor, artist ve yazarlık gibi meslek adlarını söylemek yerine genellikle “tıbba gitsem, sahneye çıksam, gazeteci olsam” gibi tercihlerini üstü kapalı bir şekilde dile getirirler, R&S 15 yaşlarındaki ilgiler


"İÇİNDEKİLER R&S A) MESLEK İŞ VE MESLEK NE DEMEKTİR? MESLEĞİN İNSAN HAYATINDAKİ ÖNEMİ MESLEĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ MESLEK SEÇİMİ B) İLGİLER A) MESLEK İŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları