Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BANKACILIK KANUNU 5411 Sayılı Kanun 01/11/2005 Tarih ve 25983 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BANKACILIK KANUNU 5411 Sayılı Kanun 01/11/2005 Tarih ve 25983 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete."— Sunum transkripti:

1 BANKACILIK KANUNU 5411 Sayılı Kanun 01/11/2005 Tarih ve 25983 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete

2 MEVDUAT BANKALARI -KATILIM BANKALARI KALKINMA BANKALARI-YATIRIMBANKALARI TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ(TBB) VE http://www.tbb.org.tr TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ(TKBB) http://www.tkbb.org.tr BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUL(M)U (BDDK) http://www.bddk.org.tr TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNU (TMSF) http://www.tmsf.org.tr http://www.tbb.org.trttp://www.tkbb.org.trhttp://www.bddk.org.trhttp://www.tmsf.org.tr

3 FİNANSAL KURULUŞ Kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya Bankacılık Kanunu’nda yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketlerdir.

4 KREDİ KURULUŞU MEVDUAT BANKASI KATILIM BANKASI

5

6 BANKA MEVDUAT BANKASI KATILIM BANKASI KALKINMA VE YATIRIM BANKASI

7 MEVDUAT BANKASI Kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleridir.

8 MEVDUAT Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karsılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen paradır.

9 TASARRUF MEVDUATI Mevduat bankaları nezdinde açtırılan, gerçek kişilere ait ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan mevduat hesaplarıdır.

10 MERKEZ ŞUBE Yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye'de açtığı şubeyi, birden fazla şubenin olması hâlinde ise Kuruma bildirilecek ve Kurulca onaylanacak şubedir.

11 FON BANKASI Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi ve denetimi Fona (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna) intikal eden bankalar ile Fonun çoğunluk hissesine sahip olduğu bankalardır.

12 TÜRKİYE’DE 31 MEVDUAT BANKASI VARDIR. 3Kamusal Sermayeli Mevduat Bankası 11Özel Sermayeli Mevduat Bankası 1Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Banka 10Türkiye´de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bankalar 6Türkiye´de Şube Açan Yabancı Sermayeli Bankalar

13 BANKALARŞube Sayıları MEVDUAT BANKALARI7559 Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları2917 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 1448 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 782 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 687 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları4642 Adabank A.Ş. 1 Akbank T.A.Ş. 935 Alternatif Bank A.Ş. 63 Anadolubank A.Ş. 88 Şekerbank T.A.Ş. 272 Tekstil Bankası A.Ş. 44 Turkish Bank A.Ş. 20 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 505 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 913 Türkiye İş Bankası A.Ş. 1192 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 909

14 BANKALARŞube Sayıları MEVDUAT BANKALARI7559 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN BANKALAR 1 Birleşik Fon Bankası A.Ş. 1 YABANCI SERMAYELİ BANKALAR1927 Türkiye´de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bankalar1902 Arap Türk Bankası A.Ş. 7 Citibank A.Ş. 37 Denizbank A.Ş. 588 Deutsche Bank A.Ş. 1 Eurobank Tekfen A.Ş. 60 Fibabanka A.Ş. 22 Finans Bank A.Ş. 521 HSBC Bank A.Ş. 325 ING Bank A.Ş. 314 Turkland Bank A.Ş. 27

15 BANKALARŞube Sayıları MEVDUAT BANKALARI7559 YABANCI SERMAYELİ BANKALAR1927 Türkiye´de Şube Açan Yabancı Sermayeli Bankalar25 Bank Mellat 3 Habib Bank Limited 1 JPMorgan Chase Bank N.A. 1 Société Générale (SA) 16 The Royal Bank of Scotland N.V. 3 WestLB AG 1

16 KATILIM BANKASI Özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleridir.

17 ÖZEL CARİ HESAP Katılım bankalarında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonların oluşturduğu hesaplardır.

18 KATILMA HESABI Katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu hesaplardır.

19 KATILMA FONU Katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari hesap ve katılma hesaplarında yer alan paraların toplamıdır.

20 KATILIM BANKALARIŞUBE SAYILARI Albaraka122 Bank Asya198 Kuveyt Türk178 Türkiye Finans182 TÜRKİYE’DE 4 KATILIM BANKASI VARDIR. 31.12.2011 680

21 KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleridir.

22 TÜRKİYE’DE 13 KALKINMA VE YATIRIM BANKASI VARDIR. 3 Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankalar 6 Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları 4 Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları

23 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI41 Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları22 İller Bankası A.Ş. 19 Türk Eximbank 2 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 1 Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları15 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 7 Diler Yatırım Bankası A.Ş. 1 GSD Yatırım Bankası A.Ş. 1 İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 2 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 3 Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları4 BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 1 Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.1 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Taib Yatırım Bank A.Ş. 1

24 FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETİ İçlerinden en az bir tanesi bir kredi kuruluşu olmak şartıyla bağlı ortaklıklarının tümü veya çoğunluğu kredi kuruluşu veya finansal kuruluş olan şirkettir

25 30 EYLÜL 2011 Toplam Aktifler (Milyon TL) 1.158.930,13 Toplam Krediler ve Alacaklar(Milyon TL) 645.497,47 Toplam Mevduat (Milyon TL) 685.665,44 Toplam Özkaynaklar (Milyon TL) 135.577,38 Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 46.768,32 Net Dönem Kar/Zararı (Milyon TL) 14.025,12 Bilanço Dışı Hesaplar (Milyon TL) 16.701.663,35 Şube Sayısı 9.841 Personel Sayısı 181.277 MEVDUAT BANKALARI

26 30 EYLÜL 2010 Toplam Fonlar (Bin TL) 30.413.307 Toplam Kullandırılan Fonlar (Bin TL) 29.122.248 Toplam Aktif (Bin TL) 39.511.112 Toplam Özkaynaklar (Bin TL) 5.224.915 Net Dönem Kar/Zararı (Bin TL) 227.599 Şube Sayısı 595 Personel Sayısı 12.404 KATILIM BANKALARI

27 TOPLANAN FON YAPISI

28 KATILIM BANKALARI KULLANDIRILAN FON TÜRLERİ

29 BANKALARIN FAALİYET KONULARI a) Mevduat kabulü..( Katılım bankaları - yatırım ve kalkınma bankaları yapamaz) b) Katılım fonu kabulü.(Mevduat bankaları -yatırım ve kalkınma bankaları yapamaz) c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri. d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri. e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri. f) Saklama hizmetleri.

30 BANKALARIN FAALİYET KONULARI g) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri. h) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri.

31 BANKALARIN FAALİYET KONULARI i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri. j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri. k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri.

32 BANKALARIN FAALİYET KONULARI l) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri. m) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işleri. n) Yatırım danışmanlığı işlemleri. o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi.

33 BANKALARIN FAALİYET KONULARI p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı. r) Faktoring ve forfaiting işlemleri. s) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık.

34 BANKALARIN FAALİYET KONULARI t) Finansal kiralama işlemleri. ( Mevduat bankaları yapamaz) u) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri. v) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler.

35 BANKALARIN KURULUŞ ŞARTLARI a) Anonim şirket şeklinde kurulması, b) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, c) Kurucularının bu Kanunda belirtilen (müflis,konkordato,iflas etmemiş olmak, v.b. Suçların olmaması,dürüst,şeffaflık gibi) şartları haiz olması, d) Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri ve plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olması,

36 BANKALARIN KURULUŞ ŞARTLARI e) Öngörülen faaliyet konularının plânlanan malî, yönetim ve organizasyon yapısı ile uyumlu olması, f) Nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiş sermayesinin en az 30 milyon Yeni Türk Lirası olması (yatırım ve kalkınma bankalarında 20 milyon Yeni Türk Lirası’ndan az olamaz), g) Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,

37 BANKALARIN KURULUŞ ŞARTLARI h) Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon şemasına sahip olması, i) Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmaması, j) Öngörülen faaliyet konularına ait iş plânlarını, kuruluşun malî yapısı ile ilgili projeksiyonlarını sermaye yeterliliğini de içerecek şekilde, ilk üç yıl için bütçe plânını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi de dahil olmak üzere ibraz etmesi,

38 NİTELİKLİ PAY Bir ortaklığın sermayesinin veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasını teşkil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren paylardır.

39 HAKİM ORTAK Bir ortaklığı doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol eden gerçek veya tüzel kişidir.

40 DOLAYLI PAY SAHİPLİĞİ Gerçek kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde, bir gerçek kişi ile eş ve çocuklarına ve bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklara veya bu kişi veya ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte dikkate alınır. Tüzel kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde, bunlara ait paylar ile bunların kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte hesaplanır.

41 KONTROL Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgarî yüzde ellibirine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasıdır.

42 KONTROL Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgarî yüzde ellibirine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasıdır.

43

44 YÖNETİCİLER Bankanın; Yönetim kurulu, Denetim komitesi ve kredi komitesi başkan ve üyeleri, Genel müdür, genel müdür yardımcıları, İmza yetkisine sahip mensuplarından; Bölge müdürleri, şube müdürleri Genel müdürlük merkez teşkilatında yer alan bölüm, kısım, grup ve bunlara eşdeğer isimler altında faaliyet gösteren birimlerin yöneticileridir.

45 BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ İÇ KONTROL RİSK YÖNETİMİ İÇ DENETİM

46 İÇ KONTROL Faaliyetlerinin mevzuata, iç düzenlemelerine ve bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, Muhasebe ve raporlama sisteminin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini her seviyedeki personeli tarafından uyulacak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlamak

47 İÇ KONTROL Görevlerin fonksiyonel ayrımlarını, yetki ve sorumlulukların paylaşımını, Fon ödemelerini, Banka işlemlerinin mutabakatını, Varlıkların korunmasını ve yükümlülüklerin kontrol altında tutulmasını temin etmek, ZORUNDADIR

48 İç kontrol faaliyetleri yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan iç kontrol birimi ve personeli tarafından yürütülür.

49 RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ Risk politikalarını oluşturmak, uygulamak ve raporlamaktır. Risk yönetimi faaliyetleri yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan risk yönetimi birimi ve personeli tarafından yürütülür.

50 İÇ DENETİM SİSTEMİ Bankaların bütün birim, şube ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan bir iç denetim sistemi kurmak zorundadır. Bu çerçevede, faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve bankacılık ilkelerine uygunluğu, banka müfettişleri tarafından denetlenir.

51 İÇ DENETİM SİSTEMİ İç denetim raporu, en az üçer aylık dönemler itibarıyla ve denetim komitesi aracılığıyla yönetim kuruluna sunulması zorunludur.

52 YETKİLİ KURULUŞLARI Bağımsız denetim kuruluşları Sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. Değerleme ve derecelendirme kuruluşları Destek hizmeti kurulusları Bankalarca talep edilmesi ya da Kurulca gerekli görülmesi halinde sorumluluk sigortası yaptırırlar.

53


"BANKACILIK KANUNU 5411 Sayılı Kanun 01/11/2005 Tarih ve 25983 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları