Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Merkezi"— Sunum transkripti:

1 Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Merkezi
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Merkezi Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

2 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları
İçindekiler Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi . İhtiyaç . Gayesi . Model Genel Yapısı . Yapılan Çalışmalar . Model sonuçları Nehir Taşkın Tahmin Sistemi ve Ani Taşkın Tahmin Sistemi Arasındaki Farklar Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

3 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları
İhtiyaçlar Küresel olarak Ani Taşkınlar, her sene 5.000’den fazla kişinin ölümüne neden olmaktadır. Fakat, kayıpların azaltılması için yapılan çalışmalar çok yetersizdir. Nüfusun yoğun olduğu bir çok bölgede ani taşkın erken uyarıları yapılmamaktadır. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

4 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları
İhtiyaçlar Konuyla ilgili uzman sayısı azdır ve bölgesel işbirliği yapılmamaktadır. Kırsal bölgelerde gözlem ağı yetersizdir. Büyük nehir erken uyarı sistemleri ani taşkınlar için etkili değildir. İklim değişikliği bir çok ülkede ani hava olaylarının artmasına neden olacaktır. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

5 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları
Projenin Arka planı Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO),Dünya genelinde Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemlerinin oluşturulması kararı almıştır. Proje; WMO Hidroloji ve Temel Sistemler Komisyonları, ABD de Meteoroloji Servisi (NOAA), ABD Hidroloji Araştırma Merkezi (HRC) ve ABD Yardım Kurumu (USAID) ile işbirliği yapılarak geliştirilmiştir. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

6 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları
Projenin Gayesi Dünya genelinde, Ani Taşkınlara maruz kalan alanlarda, Meydana gelebilecek hasarları azaltmak Bölgesel kapasiteleri artırmak Gerçek zamanlı doğruluğu yüksek Ani Taşkın Uyarıları yapmak Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemlerini geliştirmek. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

7 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları
Projenin Gayesi Ani Taşkınlar ile ilgili yeni teknolojilerin uygulamaya konulmak üzere geliştirilmesi ve eğitim vermek. Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesi için Ani Taşkın ve Erken Uyarı sistemi geliştirmek ve uygulamaya koymak. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

8 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın
Erken Uyarı Projesi 29-31 Mart 2010 tarihinde İstanbul’da yapılan ilk çalıştayda, projenin başlangıç fazına katılacak ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Irak, Suriye ve Lübnan olarak belirlenmiş ve Türkiye bölgesel merkez seçilmiştir. Projeye katılmak için Dünya Meteoroloji Örgütüne Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Suriye ve Bulgaristan taahhüt mektubu göndermiştir. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

9 Küresel Tasarım Konsepti
Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

10 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları
Terminoloji Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı sistemleri iki ana kısımdan oluşmaktadır. ANİ TAŞKIN UYARI SİSTEMİ 2. NEHİR TAŞKIN TAHMİNİ VE ERKEN UYARI SİSTEMİ. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

11 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları
Terminoloji ANİ TAŞKINLAR yağış başladıktan sonra 6 saat içinde meydana gelen taşkınlardır. Bu taşkınlar genelde şiddetli yağış sonucunda meydana gelmektedir. NEHİR TAŞKINLARI ise nehir havzalarında, genelde 6 saat veya daha fazla süre içinde büyük nehirlerin seviyelerinin yükselmesi ile meydana gelmektedir. Bazı durumlarda ise günler sonrasında meydana gelmektedir. ANİ TAŞKIN ERKEN UYARI PROJESİ 0-6 saat arasında meydana gelecek taşkınlar için erken uyarı vermek için geliştirilmiş bir projedir. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

12 Şiddetli yağış bırakan orajlar ve tropik sistemler,
Ani Taşkınlara Neden Olan Tabii Olaylar Şiddetli yağış bırakan orajlar ve tropik sistemler, Topografyanın çok dik olmasından kaynaklanan şiddetli orografik yağışlar, Toprak ve bitki örtüsü, Kanal özellikleri. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

13 Proje Faaliyet Takvimi
Ana Faaliyetler Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015 1.Projenin Uygulamaya konması 1.1 Alt Havzaların Oluşturulması 1.2 Hidro-Meteorolojik Model Parametrelerinin oluşturulması 1.3 Model Kalibrasyonu 1.4 Gerçek zamanlı Meteorolojik Veriler ile Model Test Çalışmaları 1.5 Test Model Çıktılarının Değerlendirilmesi 1.6 Proje Ortaklarının Katılacağı Çalıştay Proje Ortaklarına ABD’de Uzun Dönemli Eğitim 1.8 Modelin MGM’de Kurulması ve Operasyonel Çalışması 1.9 Bölgesel Eğitimlerin Verilmesi 2. Model doğrulama (Verifikasyon) Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

14 Model Parametrelerinin Hazırlanması
Modelin operasyonel olarak çalışmaya başlamasından önce üç ana faz uygulamaya konacaktır.

15 Ani Taşkın Uyarı Sistemi Model Konsepti
Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

16 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları
Yapılan Çalışmalar Model parametrelerinin oluşturulması için 30’dan Fazla Hidro-meteorolojik parametre Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında oluşturularak MGM sunucusuna konmuştur. Bu parametrelerden bazıları şunlardır; Toprak çeşitleri, Arazi örtüsü, Bazı DSİ akım verileri, Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

17 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları
Yapılan Çalışmalar Barajlar, Göletler, Göller, Nehir verileri, Uzun yıllar yağış,sıcaklık,nem,rüzgar verileri, Buharlaşma, Toprak nemi, Rüzgar ve Radyasyon verileri Tüm veriler ulusal gizlilik prensipleri doğrultusunda ilgili kurumların izni alınarak hazırlanmıştır. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

18 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları
Arazi Örtüsü Arazi Örtüsü Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1/ ölçekli. “Corine” arazi sınıflandırması; 5 temel sınıf, 44 alt sınıf ve Türkiye'ye has 12 alt sınıf ilave yapılmış. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

19 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları
Topoğrafya Kaynak: USGS 90 Metre çözünürlülük’de DEM (Sayısal Yükseklik Modeli); USGS internet Sayfasında ücretsiz olarak kullanıma açıktır. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

20 1/25.000 ölçekli. Toprak Sınıflandırması
Toprak Verisi Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ABD Toprak sınıflaması esas alınarak hesaplanmıştır. 1/ ölçekli. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

21 Hidrolik Parametreler
Barajlar ve Göletler Nehirler Ölçek: 1/ Ölçek: 1/ Akım İstasyonları Kaynak: DSİ Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

22 Sıcaklık, Radyasyon, Güneşlenme, Buharlaşma, Toprak nemi, Rüzgar vs.
Meteorolojik Parametreler Yağış, Sıcaklık, Radyasyon, Güneşlenme, Buharlaşma, Toprak nemi, Rüzgar vs. Geçmiş 30 Yıllık Meteorolojik Veriler Kaynak: MGM Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

23 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları
Model Kalibrasyonu Geçmişte Taşkın Meydana Gelen 19 Akım ve Meteoroloji İstasyonları Akım İstasyonu Meteoroloji istasyonu Geçmişte taşkın olan 19 yerdeki akım ve yağış verileri kullanılarak model kalibrasyonu yapılmıştır. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

24 Yüzey akışlar Sacramento modeline benzer şekilde hesaplanmaktadır,
Modelin Genel Özellikleri Dağıtılmış (Distributed) model olup model gridlerini alt havzalar oluşturmaktadır, Her bir alt havzada toprak nemi ve kar modeli hesaplaması yapılmaktadır, Yüzey akışlar Sacramento modeline benzer şekilde hesaplanmaktadır, Donmuş yüzeyler için NOAA donmuş yüzeyler parametrizasyonu kullanılmaktadır. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

25 Alt Havzaların Oluşturulması
Tüm Türkiye için 2900’den fazla alt havza oluşturulmuş olup entegre bir sistemdir, Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

26 Tüm Üye Ülkeler İçin Oluşturulan Alt Havzalar
Proje ortağı diğer ülkeler içinde aynı ürünler elde edilmektedir. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

27 Büyük Menderes Havzası- Alt Havzalar
128 Alt Havza Oluşturulmuştur

28 Doğu Karadeniz Bölgesi- Alt Havzalar
Topografya şartları göz önüne alınarak toplam 116 alt havza oluşturuldu. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

29 Alt Havzalar İçin Üretilen Ürünler
Üretilen ana ürünler: Birleştirilmiş yağış miktarı (METEOSAT + ALADIN + GÖZLEMLER + RADAR), Yüzey Akış, Toprak Nemi haritaları, Ani Taşkın Uyarı haritaları, Ani Taşkın tehlike haritaları, Ani Taşkına Neden olacak akım (Q) (Alt havza çıkışında).

30 çıkışında debi hesaplaması yapılmaktadır
Alt Havzalar İçin Üretilen Ürünler Her bir alt havza çıkışında debi hesaplaması yapılmaktadır Yüzey Akışı ve Sızma Havza Çıkışında Q hesabı Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

31 Alt Havzalar İçin Üretilen Ürünler
Sacramento SAC-SMA modeli ile yüzey akışı, toprak nemi, sızma gibi hesaplamalar yapılmaktadır. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

32 Toprak Nemi SAC-SMA modeli ile yapılmaktadır.
Alt Havzalar İçin Üretilen Ürünler Toprak Nemi SAC-SMA modeli ile yapılmaktadır. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

33 sensörleri Verilerinden Yağış elde edilir. Düzetmeleri yapılır.
Alt Havzalar İçin Üretilen Ürünler GOES MSG Meteorolojik Sabit ve Kutupsal Yörüngeli Uyduların Kızılötesi (IR) ve Mikrodalga sensörleri Verilerinden Yağış elde edilir. Kalman Filtreleme Yöntemi ile veri asimilasyonu,Yer gözlemleri ve Klimatolojik Hata Düzetmeleri yapılır. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

34 Model Çıktısı Kullanıcı Arayüzü
Ürünlere kullanımı kolay ara yüz ile erişebilmektedir. Projedeki her ülke yalnızca kendi ülkelerine ait ürünlerine erişmektedir. MGM proje yöneticisi olduğundan tüm ülkelerin ürünlerine erişebilmektedir. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

35 Model Çıktıları Yer Gözlemleri Uydu Yağışı Yer Gözlemleri (Yağış) Birleştirilmiş Yağış Kar Toprak Nemi FFG Geçmişteki Taşkın Tehlike Haritası Şimdiki Taşkın Tehlike Haritası ALADIN Model Çıktısı Yağış Tahmini Tahmini Taşkın Tehlike Haritası FFG: Banket Seviyesine kadar dere yatağının dolması için gerekli olan yağış miktarı. FFT: Banket Seviyesine ulaştıktan sonra taşkına neden olan yağış miktarı (Taşkın Tehlike Haritası).

36 Model Çıktıları: Ani Taşkın Tehlike Haritası
7 Şubat tarihinde Güney Ege ve Akdeniz’de Meydana gelen taşkınlar için 6 saat önceden uyarı vermiştir.

37 Model Çıktıları: Ani Taşkın Tehlike Haritası

38 Model Çıktıları: Birleştirilmiş Yağış

39 Model Çıktıları: Ani Taşkın Kılavuzu

40 Model Çıktıları: Karla Kaplı Alanlar

41 Model Çıktıları: Toprak Nemi

42 Ani Taşkınlar Arasındaki Farklar
Nehir Taşkını ile Ani Taşkınlar Arasındaki Farklar Nehir Taşkını, Nehirin Herhangi bir yerindeki debisinin (Q) zamanla değişiminin tahmin edilmesidir.

43 Ani Taşkınlar Arasındaki Farklar
Nehir Taşkını ile Ani Taşkınlar Arasındaki Farklar Ani Taşkın, herhangi bir alt havzada belirli bir süre içinde drenaj kanalının (dere, nehir) dolu olarak akmasını sağlayan yağış miktarı.

44 Ani Taşkınlar Arasındaki Farklar
Nehir Taşkını ile Ani Taşkınlar Arasındaki Farklar Nehir Taşkınları 6 saatten daha fazla süre içinde meydana gelen hadiselerdir. Ani Taşkın, 0-6 Saat arasında şiddetli yağışların meydana getirdiği hadiselerdir. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

45 Ani Taşkınlar Arasındaki Farklar
Nehir Taşkını ile Ani Taşkınlar Arasındaki Farklar Lokal yağışların nehir taşkınlarına etkileri yok denecek kadar azdır. Havzanın herhangi bir yerinde meydana gelen lokal kısa süreli yağışlar ani taşkınlara neden olur. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

46 Ani Taşkınlar Arasındaki Farklar
Nehir Taşkını ile Ani Taşkınlar Arasındaki Farklar Şehir taşkınlarına genellikle kısa süreli şiddetli yağışlar neden olmaktadır. Karadeniz bölgesinde meydana gelen taşkınların çoğu kısa süreli şiddetli yağışlardan dolayı oluşmuştur. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

47 Projenin Genişletilmesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Merkezine, Güney Doğu Avrupa Ülkelerinin dahil edilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları

48 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları
Teşekkürler… Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Çalışmaları


"Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları