Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZI TÜRLERİ. ROMAN YAZI TÜRÜ İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZI TÜRLERİ. ROMAN YAZI TÜRÜ İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir."— Sunum transkripti:

1 YAZI TÜRLERİ

2 ROMAN YAZI TÜRÜ İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir. *Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır. *Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır. *Ana olay etrafında olaycıklar vardır. *Ana olay etrafında olaycıklar vardır. *Şahıs kadrosu geniştir.Karakter çözümlemeleri yapılır. *Şahıs kadrosu geniştir.Karakter çözümlemeleri yapılır. *Zaman olarak geri dönüşler olur. *Zaman olarak geri dönüşler olur. Romanlar çeşitli türlere ayrılır; Romanlar çeşitli türlere ayrılır; - Tarihi Roman: Konusunu tarihten alır. - Tarihi Roman: Konusunu tarihten alır. - Töre Romanı: Toplumun yaşayış tarzını, geleneklerini, adetlerini işleyen romandır. - Töre Romanı: Toplumun yaşayış tarzını, geleneklerini, adetlerini işleyen romandır. - Psikolojik Roman: Ruh çözümlemelerinin yapıldığı romanlardır. - Psikolojik Roman: Ruh çözümlemelerinin yapıldığı romanlardır. - Egzotik Roman: Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romandır. - Egzotik Roman: Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romandır. - Tezli Roman: Bir görüş veya düşünceyi savunan romandır. - Tezli Roman: Bir görüş veya düşünceyi savunan romandır. - Polisiye Roman: Dedektif hikayelerini anlatan romandır. - Polisiye Roman: Dedektif hikayelerini anlatan romandır.

3 HİKAYE YAZI TÜRÜ HİKAYE HİKAYE Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan kısa sanat eserleridir. Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan kısa sanat eserleridir. *Tek bir olay vardır.Olaycıklar yoktur. *Tek bir olay vardır.Olaycıklar yoktur. *Şahıs kadrosu romana göre dardır. *Şahıs kadrosu romana göre dardır. *Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır. *Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır. *İki tür hikaye görülür; *İki tür hikaye görülür; a)Olay Hikayesi: Maupassant tarzı da denir. Olay esastır.Bizdeki temsilcisi, Ömer Seyfettindir. a)Olay Hikayesi: Maupassant tarzı da denir. Olay esastır.Bizdeki temsilcisi, Ömer Seyfettindir.Ömer SeyfettinÖmer Seyfettin b)Durum Hikayesi: Çehov tarzı da denir. Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumu anlatılır.Bizdeki temsilcisi, Sait Faik Abasıyanıktır b)Durum Hikayesi: Çehov tarzı da denir. Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumu anlatılır.Bizdeki temsilcisi, Sait Faik AbasıyanıktırSait Faik AbasıyanıktırSait Faik Abasıyanıktır

4 DENEME YAZI TÜRÜ Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir. *Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır. *Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır. *Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır. *Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır. *Söz oyunlarına baş vurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur. *Söz oyunlarına baş vurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur. *Her konuda makale yazılabilir. *Her konuda makale yazılabilir. *Gazete ve dergilerde yayımlanır. *Gazete ve dergilerde yayımlanır.

5 DENEME YAZI TÜRÜ Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür. Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür. *Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava sezdirir. *Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava sezdirir. *Samimi bir dil kullanılır. *Samimi bir dil kullanılır. *Yazar, öne sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir. *Yazar, öne sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir. *Yazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur. *Yazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur.Yazar *Nurullah Ataç "Deneme, ben ülkesidir" der. *Nurullah Ataç "Deneme, ben ülkesidir" der.Deneme *Yazar anlatımda ve konu seçiminde özgürdür. *Yazar anlatımda ve konu seçiminde özgürdür. *Türün ünlüleri, Ahmet Haşim, Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Selahattin Eyyüboğlu. *Türün ünlüleri, Ahmet Haşim, Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Selahattin Eyyüboğlu.Ahmet HaşimNurullah AtaçSuut Kemal YetkinAhmet Hamdi TanpınarAhmet HaşimNurullah AtaçSuut Kemal YetkinAhmet Hamdi Tanpınar

6 FIKRAYAZI TÜRÜ Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır. Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır. *Gazete yazısıdır. *Gazete yazısıdır. *Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez. *Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez. *Dil tabiidir.Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir. *Dil tabiidir.Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir.GünlükdeyimlerGünlükdeyimler *Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir hava sezdirilir. *Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir hava sezdirilir.sohbet *Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Falih Rıfkı, *Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Falih Rıfkı,Ahmet RasimFalih RıfkıAhmet RasimFalih Rıfkı Ahmet Haşim, Hüseyin Cahit Yalçın, Peyami Safa. Ahmet Haşim, Hüseyin Cahit Yalçın, Peyami Safa. Ahmet HaşimHüseyin Cahit YalçınPeyami Safa Ahmet HaşimHüseyin Cahit YalçınPeyami Safa

7 SOHBET YAZI TÜRÜ Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir.. Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir..sohbet *Herkesi ilgilendiren konular seçilir. *Herkesi ilgilendiren konular seçilir. *Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir. *Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir. *Yazar, sorulu-cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi verir. *Yazar, sorulu-cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi verir. *İçtenlik, samimilik,doğallık sohbetin özelliklerindendir. *İçtenlik, samimilik,doğallık sohbetin özelliklerindendir. *Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Şevket Rado, Atilla İlhan. *Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Şevket Rado, Atilla İlhan.Ahmet RasimAtilla İlhanAhmet RasimAtilla İlhan

8 ELEŞTİRİ YAZI TÜRÜ Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir.. Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir..sohbet *Herkesi ilgilendiren konular seçilir. *Herkesi ilgilendiren konular seçilir. *Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir. *Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir. *Yazar, sorulu-cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi verir. *Yazar, sorulu-cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi verir. *İçtenlik, samimilik,doğallık sohbetin özelliklerindendir. *İçtenlik, samimilik,doğallık sohbetin özelliklerindendir. *Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Şevket Rado, Atilla İlhan. *Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Şevket Rado, Atilla İlhan.Ahmet RasimAtilla İlhanAhmet RasimAtilla İlhan

9 GÜNLÜK(GÜNCE)YAZI TÜRÜ Yaşanan olayların, izlenimlerin, tarih atılarak, günü gününe yazılması ile oluşan türe günlük denir. Yaşanan olayların, izlenimlerin, tarih atılarak, günü gününe yazılması ile oluşan türe günlük denir.günlük *Kısa yazılardır. *Kısa yazılardır. *Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır. *Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır. *Yazarın hayatından izler taşır. *Yazarın hayatından izler taşır. *İçten ve sevecendir. *İçten ve sevecendir. *Ruzname de denir. *Ruzname de denir. *Türün ünlüleri, Oktay Akbal, Suut Kemal Yetkin, *Türün ünlüleri, Oktay Akbal, Suut Kemal Yetkin,Suut Kemal YetkinSuut Kemal Yetkin Seyit Kemal Karaalioğlu Seyit Kemal Karaalioğlu

10 HATIRA YAZI TÜRÜ HATIRA (ANI) HATIRA (ANI) Bir yazarın kendisini yaşadığı ya da tanık olduğu olayları, sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır. Bir yazarın kendisini yaşadığı ya da tanık olduğu olayları, sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır. *Geçmişteki olay üzerine yazılır. *Geçmişteki olay üzerine yazılır. *Yazar, olayları kendi bakış açısından anlatır. *Yazar, olayları kendi bakış açısından anlatır. *Anılar, yaşandığı dönem hakkında bilgi verir. *Anılar, yaşandığı dönem hakkında bilgi verir. *Anılarda, yazarın kişisel bakışı söz konusudur. *Anılarda, yazarın kişisel bakışı söz konusudur.Anılar *Türün ünlüleri, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Rasim, Halit Ziya, Hüseyin Cahit, Falih Rıfkı. *Türün ünlüleri, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Rasim, Halit Ziya, Hüseyin Cahit, Falih Rıfkı.Namık KemalZiya PaşaAhmet RasimHalit ZiyaHüseyin CahitFalih RıfkıNamık KemalZiya PaşaAhmet RasimHalit ZiyaHüseyin CahitFalih Rıfkı

11 OTOBİYOGRAFİ-BİYOGRAFİYAZITÜRLERİ BİYOGRAFİ Ünlü kişilerin hayatını anlatan yazı türüdür. Ünlü kişilerin hayatını anlatan yazı türüdür. *Kişiyi tüm yönleriyle tanıtır. *Açık, sade bir dil kullanılır. *Divan edebiyatında şairleri anlatan bu eserlere, "Tezkire" denirdi. Divan edebiyatıDivan edebiyatı *Türün ünlüleri; Mithat Cemal Kuntay, Şevket Süreyya Aydemir. Mithat Cemal KuntayMithat Cemal Kuntay OTOBİYOGRAFİ OTOBİYOGRAFİ Bir kimsenin kendi yaşam olaylarını anlattığı eserlerdir. Bir kimsenin kendi yaşam olaylarını anlattığı eserlerdir. *Çoğu zaman bunlarda, sanatçı kendisiyle beraber aile büyüklerinden, çevreden, aile içi durumlardan da söz eder.

12 GEZİ YAZI TÜRÜ Gezilip görülen yerler hakkında yazılan yazılardır. *Gezi yazısında yazar daima, gezdiği yerleri anlatmalı, uydurma, yanlış bilgiler vermemelidir. Gezilip görülen yerler hakkında yazılan yazılardır. *Gezi yazısında yazar daima, gezdiği yerleri anlatmalı, uydurma, yanlış bilgiler vermemelidir.Gezi *Yazar gördüklerini, okuyucusunun daha iyi algılaması için, karşılaştırma yapar.Okur sanki o yerleri sanatçıyla gezer gibi olur. *Yazar gördüklerini, okuyucusunun daha iyi algılaması için, karşılaştırma yapar.Okur sanki o yerleri sanatçıyla gezer gibi olur.

13

14 1) 1) Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir. Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir. Gazete Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Eleştiri A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Eleştiri DenemeMakaleDenemeMakale

15 CEVAP B’DİR CEVAP B’DİR

16 2) 2) I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır. I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır. II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir. II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.Yazar III. Gündelik bir dil kullanılır. III. Gündelik bir dil kullanılır. IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez. IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Makale B) Anı C) Mülakat (Görüşme) D) Fıkra A) Makale B) Anı C) Mülakat (Görüşme) D) Fıkra

17 CEVAP D’DİR CEVAP D’DİR

18 3) 3) Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır. Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez? Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez? A) Tiyatro B) Masal C) Makale D) Hikaye A) Tiyatro B) Masal C) Makale D) Hikaye

19 CEVAP C’DİR CEVAP C’DİR

20 4) 4) I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar. I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar. II. Uzman kişilerce yazılır. II. Uzman kişilerce yazılır. III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir. III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir. IV. Kesin sonuçlara varmaz. IV. Kesin sonuçlara varmaz. V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir. V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir. Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir? Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir? A) Yalnız III B) I-II-IV C) IV-V D) III-IV A) Yalnız III B) I-II-IV C) IV-V D) III-IV

21 Cevap D Cevap D

22 5) 5) I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için. I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için. II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor. II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor. III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi. III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi. IV.Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda. IV.Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda. Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz? Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz? A) I B) II C) III D) IV A) I B) II C) III D) IV

23 Cevap D Cevap D

24 6) 6) Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur. Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? A) Anı B) Deneme C) Röportaj D) Gezi A) Anı B) Deneme C) Röportaj D) Gezi

25 Cevap B Cevap B

26 7) 7) Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım. Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? A) Günlük B) Deneme C)Anı D) Gezi A) Günlük B) Deneme C)Anı D) Gezi Günlük

27 CEVAP C’DİR CEVAP C’DİR

28 8) 8) II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır. II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır. * Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır. * Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır. Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar? Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar? A) Anı-Deneme B) Biyografi-röportaj C) Gezi-eleştiri A) Anı-Deneme B) Biyografi-röportaj C) Gezi-eleştiriBiyografieleştiriBiyografieleştiri D) Makale-otobiyografi D) Makale-otobiyografi otobiyografi

29 Cevap B Cevap B

30 9) 9) ………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını! ………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını! Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir? Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir? A) Deneme B) Makale C) Gezi D) Anı A) Deneme B) Makale C) Gezi D) Anı DenemeMakale Gezi AnıDenemeMakale Gezi Anı

31 Cevap C Cevap C

32 10) 10) I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. II. Derin karakter tahlilleri yoktur. II. Derin karakter tahlilleri yoktur. III. Romana göre daha kısa bir türdür. III. Romana göre daha kısa bir türdür. IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir. IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir. Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D)IV A) I B) II C) III D)IV

33 Cevap D

34 11) Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gün****k konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir. Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Eleştiri E) Röportaj 11) Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gün****k konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir. Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Eleştiri E) Röportaj

35 Cevap B Cevap B

36 12) I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır. II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir. III. Gün****k bir dil kullanılır. IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Makale B) Anı C) Biyografi d) Fıkra 12) I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır. II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir. III. Gün****k bir dil kullanılır. IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Makale B) Anı C) Biyografi d) Fıkra

37 Cevap d Cevap d

38 13) “Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.” I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir. IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir. Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır? A) V B) IV C) III D) II 13) “Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.” I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir. IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir. Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır? A) V B) IV C) III D) II

39 Cevap B Cevap B

40 14) Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye B) Masal C) Roman D) Fabl 14) Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye B) Masal C) Roman D) Fabl

41 Cevap C Cevap C

42 15) I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. II. Derin karakter tahlilleri yoktur. III. Romana göre daha kısa bir türdür. IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir. Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV 15) I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. II. Derin karakter tahlilleri yoktur. III. Romana göre daha kısa bir türdür. IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir. Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV

43 Cevap D Cevap D

44 16) Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra B) Deneme C) eleştiri D) Makale 16) Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra B) Deneme C) eleştiri D) Makale

45 Cevap B Cevap B

46 17) I. Makale II. Fıkra III. Deneme IV. Günce (Günlük) Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir? A) I B) II C) III D) IV 17) I. Makale II. Fıkra III. Deneme IV. Günce (Günlük) Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir? A) I B) II C) III D) IV

47 Cevap D Cevap D

48 18) I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir. II. Kişi kadrosu geniştir. III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır. IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye B) Deneme C) Roman D) Masal E) Fabl 18) I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir. II. Kişi kadrosu geniştir. III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır. IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye B) Deneme C) Roman D) Masal E) Fabl

49 Cevap C Cevap C

50 19) I. Biyografi II. Anı III. Günlük IV. Masal V. Otobiyografi Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez? A) V B) IV C) III D) II E) I 19) I. Biyografi II. Anı III. Günlük IV. Masal V. Otobiyografi Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez? A) V B) IV C) III D) II E) I

51 Cevap B Cevap B

52 10) I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür. II. Yer ve zaman belli değildir. III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır. IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye B) Fabl C) Roman D) Masal E) Günlük Cevap D 10) I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür. II. Yer ve zaman belli değildir. III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır. IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye B) Fabl C) Roman D) Masal E) Günlük Cevap D

53 Cevap E Cevap E

54 11) Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez? A) Tiyatro B) Masal C) Makale D) Hikaye E) Roman 11) Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez? A) Tiyatro B) Masal C) Makale D) Hikaye E) Roman

55 Cevap C Cevap C

56 12) I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar. II. Uzman kişilerce yazılır. III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir. IV. Kesin sonuçlara varmaz. V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir. Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir? A) Yalnız III B) I-II-IV C) IV-V D) III-IV 12) I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar. II. Uzman kişilerce yazılır. III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir. IV. Kesin sonuçlara varmaz. V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir. Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir? A) Yalnız III B) I-II-IV C) IV-V D) III-IV

57 Cevap D Cevap D

58 13) I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için. II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor. III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi. IV.Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda. Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz? A) I B) II C) III D) IV 13) I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için. II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor. III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi. IV.Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda. Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz? A) I B) II C) III D) IV

59 Cevap d Cevap d

60 14) Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? A) Fıkra B) Deneme C) Eleştiri D) Biyografi E) Anı 14) Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? A) Fıkra B) Deneme C) Eleştiri D) Biyografi E) Anı

61 Cevap C Cevap C

62 15) Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? A) Anı B) Deneme C) Röportaj D) Gezi 15) Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? A) Anı B) Deneme C) Röportaj D) Gezi

63 Cevap B Cevap B

64 17) Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir. I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir. II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır. III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır. IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak niteliğindedir. V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir. Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir? A) I B) II C) III D) IV E)V 17) Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir. I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir. II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır. III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır. IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak niteliğindedir. V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir. Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir? A) I B) II C) III D) IV E)V

65 Cevap E Cevap E

66 18) I. *Kişilerin hayatını anlatan yazılardır. * İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler. II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır. * Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır. Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar? A) Anı-Deneme B) Biyografi-röportaj C) Gezi-eleştiri D) Makale-otobiyografi 18) I. *Kişilerin hayatını anlatan yazılardır. * İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler. II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır. * Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır. Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar? A) Anı-Deneme B) Biyografi-röportaj C) Gezi-eleştiri D) Makale-otobiyografi

67 Cevap B Cevap B

68 19 ………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını! Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir? A) Deneme B) Makale C) Gezi D) Anı 19 ………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını! Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir? A) Deneme B) Makale C) Gezi D) Anı

69 Cevap C Cevap C

70 20) I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır. II. Yaratıcı yazılardır. III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır. IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir. V. Olaylar oldukça geniş yer tutar. Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz? A)Yalnız IV B) II ve IV C) Yalnız V D) II-IV-V E) IV ve V 20) I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır. II. Yaratıcı yazılardır. III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır. IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir. V. Olaylar oldukça geniş yer tutar. Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz? A)Yalnız IV B) II ve IV C) Yalnız V D) II-IV-V E) IV ve V


"YAZI TÜRLERİ. ROMAN YAZI TÜRÜ İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları