Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar Programlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar Programlama"— Sunum transkripti:

1 Bilgisayar Programlama
Fonksiyonlar Bilgisayar Programlama

2 Böl ve Yönet (Divide and Conquer)
Bu yaklaşımda program daha küçük parçalardan veya bileşenlerden oluşturulur. Bu küçük parçlara modül denir. Her bir parça orijinal programdan daha fazla yönetilebilir özelliktedir. Bilgisayar Programlama

3 C’de Program Modülleri
Fonksiyonlar C’deki modüllerdir. Programlar kullanıcı tanımlı fonksiyonları kütüphane fonksiyonları ile bağlar. C standart kütüphanesi çok çeşitli kütüphanelere sahiptir. Fonksiyon Çağrıları Fonksiyonların çağrılması Fonksiyon ismi ve parametreleri belirtilir. Çağrılan bu fonksiyon bir takım işlemler gerçekleştirir. Sonuçta fonksiyon bir değer geri döndürür. Benzer yaklaşım: İşveren bir çalışana bir işi tamamlamasını ister Çalışan görevi yerine getirir ve sonuçları patrona iletir. İşveren verilen görevin detaylarını bilmek zorunda değildir. Bilgisayar Programlama

4 Bilgisayar Programlama
İşveren Çalışan 1 Çalışan 2 Çalışan 3 Çalışan 4 Çalışan 5 Bilgisayar Programlama

5 Matematik Kütüphanesi Fonksiyonları
Yaygın olarak bilinen hesaplamaları gerçekleştirir. #include <math.h> Fonksiyonları çağırmak için kullanılan format Fonksiyonİsmi( parametre ); Eğer 2’den fazla sayıda parametre var ise virgül kullanılır. printf( "%.2f", sqrt( ) ); Yukarıdaki ifade verilen parametrenin kareköküne bulan bir fonksiyondur. Bütün matematiksel fonksiyonlar double türünden değer döndürür. Parametre olarak girilen ifadeler değişken,sabit veya ifade olabilir. Bilgisayar Programlama

6 Bazı Temel Matematik Kütüphane Fonksiyonları
Bilgisayar Programlama

7 Bilgisayar Programlama
Fonksiyonlar Fonksiyonlar Programı modüler hale getirir. Fonksiyon içerisinde tanımlanan değişkenler yerel değişken olarak isimlendirilirler (local variables) Sadece fonksiyonun tanımlanmış olduğu blok içerisinde geçerlidir. Parametreler Fonksyionlar arasında bilgi alış-verişinde kullanılır. Fonksiyonel yapının avantajı: Böl ve yönet Program geliştirme sürecini daha yönetilebilir hale getirir. Yazılımın tekrar kullanımını arttırır. Yeni programların yazımında daha önceden oluşturulmuş olan fonksiyon blokları kullanılabilir. Soyutlama- Kütüphane fonksiyonlar içsel detayları saklar. Kod tekrarlarının önüne geçer. Bilgisayar Programlama

8 Fonksiyon Tanımlamaları (Function Definitions)
Fonksiyon tanımlama formatı Geri dönüş değer tipi fonksiyon ismi( parametre listesi ) { tanımlamalar ve ifadeler. } Fonksiyon ismi: Geçerli bir isim olmalıdır. Geri dönüş değer tipi: Var olan veri türlerinden herhangi biri (varsayılan olarak int’tir.) void – fonksiyonun herhangi bir değer döndürmeyeceğini belirtir. Parametre listesi: parametreler tanımlanır. Parametrenin tipi bilinçli olarak belirtilmelidir. Aksi takdirde varsayılan olarak int kabul edilecektir. Bilgisayar Programlama

9 Bilgisayar Programlama
Fonksiyon tanımlama formatı Geri dönüş değer tipi fonksiyon ismi( parametre listesi ) { tanımlamalar ve ifadeler. } Tanımlamalar ve ifadeler: fonksiyon gövdesi (blok) Değişkenler blokların içinde tanımlanabilirler (iç –içe olabilirler) Bir fonksiyonun içinde başka bir fonksiyon tanımlanamaz. Geri dönüş değeri Eğer hiçbir şey dönmüyorsa Return ile veya, } karakteri ile karşılaşılınca geri dönülür. Eğer bir ifade geriye döndürülüyorsa return expression; Bilgisayar Programlama

10 Bilgisayar Programlama
Örn1 Bilgisayar Programlama

11 Bilgisayar Programlama
Örn1(devam) Bilgisayar Programlama

12 Bilgisayar Programlama
Örn2 Bilgisayar Programlama

13 Bilgisayar Programlama
Örn2(Devam) Enter three integers: Maximum is: 85 Enter three integers: Enter three integers: Bilgisayar Programlama

14 Fonksiyon Prototipleri
Fonksiyon Prototipi Fonksiyon ismi Parametreler –hangi parametreleri aldığını belirtir. Dönüş tipi – fonksiyonun geriye döndürdüğü değerdir. (Varsayılan olarak int’dir.) Fonksiyonu geçerli kılmak için kullanılır. Prototip kullanımı fonksiyon tanımlamalarının fonksiyonun kullanımından sonra yapıldığı durumlarda gereklidir. Örnek fonksyion prototipi: int maximum( int x, int y, int z ); Bilgisayar Programlama

15 Printf ve scanf İçin Fonksiyon Prototipleri
Bilgisayar Programlama

16 Başlık Dosyaları (Header Files)
Kütüphane fonksiyonları için fonksiyon prototiplerini barındırırlar. <stdlib.h> , <math.h> , vb. #include <filename> şeklinde yüklenirler #include <math.h> Kullanıcı tanımlı başlık dosyaları Fonksyionlardan oluşan bir dosya oluşturulur. Uzantısı .h olarak verilir. (filename.h) #include "filename.h“ şeklinde programa dahil edilir. Böylelikle fonksiyonlar tekrar tekrar kullanılabilir. Bilgisayar Programlama


"Bilgisayar Programlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları