Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fonksiyonlar 1Bilgisayar Programlama. Böl ve Yönet (Divide and Conquer) Bu yaklaşımda program daha küçük parçalardan veya bileşenlerden oluşturulur. Bu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fonksiyonlar 1Bilgisayar Programlama. Böl ve Yönet (Divide and Conquer) Bu yaklaşımda program daha küçük parçalardan veya bileşenlerden oluşturulur. Bu."— Sunum transkripti:

1 Fonksiyonlar 1Bilgisayar Programlama

2 Böl ve Yönet (Divide and Conquer) Bu yaklaşımda program daha küçük parçalardan veya bileşenlerden oluşturulur. Bu küçük parçlara modül denir. Her bir parça orijinal programdan daha fazla yönetilebilir özelliktedir. 2Bilgisayar Programlama

3 C’de Program Modülleri Fonksiyonlar – C’deki modüllerdir. – Programlar kullanıcı tanımlı fonksiyonları kütüphane fonksiyonları ile bağlar. C standart kütüphanesi çok çeşitli kütüphanelere sahiptir. Fonksiyon Çağrıları – Fonksiyonların çağrılması Fonksiyon ismi ve parametreleri belirtilir. Çağrılan bu fonksiyon bir takım işlemler gerçekleştirir. Sonuçta fonksiyon bir değer geri döndürür. – Benzer yaklaşım: İşveren bir çalışana bir işi tamamlamasını ister – Çalışan görevi yerine getirir ve sonuçları patrona iletir. – İşveren verilen görevin detaylarını bilmek zorunda değildir. 3Bilgisayar Programlama

4 4

5 Matematik Kütüphanesi Fonksiyonları Matematik kütüphanesi fonksiyonları – Yaygın olarak bilinen hesaplamaları gerçekleştirir. – #include Fonksiyonları çağırmak için kullanılan format – Fonksiyonİsmi( parametre ); Eğer 2’den fazla sayıda parametre var ise virgül kullanılır. – printf( "%.2f", sqrt( 900.0 ) ); Yukarıdaki ifade verilen parametrenin kareköküne bulan bir fonksiyondur. Bütün matematiksel fonksiyonlar double türünden değer döndürür. – Parametre olarak girilen ifadeler değişken,sabit veya ifade olabilir. 5Bilgisayar Programlama

6 Bazı Temel Matematik Kütüphane Fonksiyonları 6Bilgisayar Programlama

7 Fonksiyonlar – Programı modüler hale getirir. – Fonksiyon içerisinde tanımlanan değişkenler yerel değişken olarak isimlendirilirler (local variables) Sadece fonksiyonun tanımlanmış olduğu blok içerisinde geçerlidir. – Parametreler Fonksyionlar arasında bilgi alış-verişinde kullanılır. Fonksiyonel yapının avantajı: – Böl ve yönet Program geliştirme sürecini daha yönetilebilir hale getirir. – Yazılımın tekrar kullanımını arttırır. Yeni programların yazımında daha önceden oluşturulmuş olan fonksiyon blokları kullanılabilir. Soyutlama- Kütüphane fonksiyonlar içsel detayları saklar. – Kod tekrarlarının önüne geçer. 7Bilgisayar Programlama

8 Fonksiyon Tanımlamaları (Function Definitions) Fonksiyon tanımlama formatı Geri dönüş değer tipi fonksiyon ismi( parametre listesi ) { tanımlamalar ve ifadeler. } – Fonksiyon ismi: Geçerli bir isim olmalıdır. – Geri dönüş değer tipi: Var olan veri türlerinden herhangi biri (varsayılan olarak int’tir. ) void – fonksiyonun herhangi bir değer döndürmeyeceğini belirtir. – Parametre listesi: parametreler tanımlanır. Parametrenin tipi bilinçli olarak belirtilmelidir. Aksi takdirde varsayılan olarak int kabul edilecektir. 8Bilgisayar Programlama

9 Fonksiyon tanımlama formatı Geri dönüş değer tipi fonksiyon ismi( parametre listesi ) { tanımlamalar ve ifadeler. } – Tanımlamalar ve ifadeler: fonksiyon gövdesi (blok) Değişkenler blokların içinde tanımlanabilirler (iç –içe olabilirler) Bir fonksiyonun içinde başka bir fonksiyon tanımlanamaz. – Geri dönüş değeri Eğer hiçbir şey dönmüyorsa – Return ile – veya, } karakteri ile karşılaşılınca geri dönülür. Eğer bir ifade geriye döndürülüyorsa – return expression ; 9Bilgisayar Programlama

10 Örn1 10Bilgisayar Programlama

11 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 Örn1(devam) 11Bilgisayar Programlama

12 Örn2 12Bilgisayar Programlama

13 Enter three integers: 22 85 17 Maximum is: 85 Enter three integers: 85 22 17 Maximum is: 85 Enter three integers: 22 17 85 Maximum is: 85 Örn2(Devam) 13Bilgisayar Programlama

14 Fonksiyon Prototipleri Fonksiyon Prototipi – Fonksiyon ismi – Parametreler –hangi parametreleri aldığını belirtir. – Dönüş tipi – fonksiyonun geriye döndürdüğü değerdir. (Varsayılan olarak int’dir.) – Fonksiyonu geçerli kılmak için kullanılır. – Prototip kullanımı fonksiyon tanımlamalarının fonksiyonun kullanımından sonra yapıldığı durumlarda gereklidir. – Örnek fonksyion prototipi: int maximum( int x, int y, int z ); 14Bilgisayar Programlama

15 Printf ve scanf İçin Fonksiyon Prototipleri 15Bilgisayar Programlama

16 Başlık Dosyaları (Header Files) Başlık dosyaları – Kütüphane fonksiyonları için fonksiyon prototiplerini barındırırlar. –,, vb. – #include şeklinde yüklenirler #include Kullanıcı tanımlı başlık dosyaları – Fonksyionlardan oluşan bir dosya oluşturulur. – Uzantısı.h olarak verilir. ( filename.h ) – # include "filename.h“ şeklinde programa dahil edilir. – Böylelikle fonksiyonlar tekrar tekrar kullanılabilir. 16Bilgisayar Programlama


"Fonksiyonlar 1Bilgisayar Programlama. Böl ve Yönet (Divide and Conquer) Bu yaklaşımda program daha küçük parçalardan veya bileşenlerden oluşturulur. Bu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları