Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇAĞDAŞ BİLİM DAMLA SÖNMEZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇAĞDAŞ BİLİM DAMLA SÖNMEZ."— Sunum transkripti:

1 ÇAĞDAŞ BİLİM DAMLA SÖNMEZ

2 YİRMİNCİ YÜZYILA GİRERKEN DURUM
Galileo ve Newtonun temellierini attığı ve onları izleyen iki yüzyıl boyunca sayısız kanıtlamalarla güçlenen mekanik teori,gelişmeler karşısında yetersiz kalmıştır.

3 YİRMİNCİ YÜZYILA GİRERKEN DURUM
Newton teorisi,evreni bir takım kuvvet,basınç,gerilim,titreşim ve dalgalarla işleyen bir makine modeline yorumlamayı içeriyordu.Doğada olup biten tüm olguların,insan deneyimine giren herşeyin,bu modele uygun açıklanabileceği çok yaygın bir kanıydı.

4 YİRMİNCİ YÜZYILA GİRERKEN DURUM
Newton fiziğinin ancak belli hız ve büyüklük limitleri içinde geçerli olduğu,atom-altı boyutlarda hızın ışık hızına yaklaştığı hallerde bu bu fiziğin yetersiz kaldığı ortaya çıkar.

5 YİRMİNCİ YÜZYILA GİRERKEN DURUM
Özetle;Einstein teorisini newton’ın «mutlak uzay», «mutlak zaman» ve «mutlak hareket» reddetmekle kurmaya başlar.

6 YİRMİNCİ YÜZYILA GİRERKEN DURUM
Einstein, Newton’un kütlesel çekim kavramını da yetersiz bulur. Newton’a göre kütleler birbirlerini ‘yerçekimi’ dediğimiz kuvvetle çekerler. Oysa Einstein, çekim(gravitasyon) olgusunu kütlelerin içinde bulunduğu uzayın geometrik yapısının bir özelliği saymaktadır.

7 YİRMİNCİ YÜZYILA GİRERKEN DURUM
Einstein bu durumu bilgimizin yetersizliği ile açıklama yoluna giderek geçici saymış, yaşamı boyunca doğanın nedensel yasalara bağlı işlediği görüşünü korumuştur.

8 Einstein devrimi Özel Relative Teorisinin doğuşu
1881’de Michelson ve morley adında iki Amerikan fizikçisinin yaptığı bir deney bilim dünyasını bir çıkmazla karşılaştırmıştı.

9 Einstein devrimi Özel Relative Teorisinin doğuşu
1-) Doğa yasaları düzgün hareket eden tüm sistemler için geçerlidir. 2. Bir gözlemciye bağlı olarak ışığın hızı daima sabittir. Başka bir deyişle, ışık hızı tüm referans sistemleri için değişmezdir.

10 Özel Relativite Teorisi(İzafiyet Teorisi)’nin Sonuçları
Teorem’in en önemli ve atom bombasının patlatılmasıyla e çok bilinen bir sonucu da, madde ve enerjinin eşdeğerliğine ilişkindi. Buna göre maddeyi enerjiye,enerjiyi de maddeye dönüştürmek olanağı vardır.

11 Özel Relativite Teorisi(İzafiyet Teorisi)’nin Sonuçları
Örneğin, bir uranyum veya herhangi bir radyoaktif madde atomunu laboratuvarda ikiye ayıracak olursak ,meydan gelen iki parçanın başlangıçtaki atomdan daha hafif çektiğini görürüz; ancak bu ayrılmada bir miktar enerjinin açığa çıktığı da gözden kaçmayacaktır.

12 Genel Relativite İlkesi
Klasik mekanikte ve Özel Relativite’de düzgün doğrusal hareket eden sistemlerin ayrıcalığı vardır.Einstein sistemler arasında ayrıcalık olmaması gerektiğine inanır.

13 Genel Relativite İlkesi
Sıkıntıyı önce Newton görmüş ama düzeltememişti. Daha sonra Mach, klasik mekaniğin yeni bir temele oturtulması için önemli çalışmalar yapmıştır.

14 Genel Relativite İlkesi
Sistemler arası ayrıcalıklar ancak şu genelleştirilmiş relativite ilkesi ortadan kaldırabilirdi. Bütün referans sistemleri doğa olaylarının betimlenmesi için eşdeğerdir.

15 Çekim Alanı Kavramı Einstein’ın 1916’da açıkladığı Genel Relativite teorisi işte bu eşdeğerlik üzerinde kurulmuştur. Bu teori daha önce ayrı sanılan yerçekimi kuvveti ile eylemsizlik etkisini ‘çekim alanı’ denilen bir tek kavram altında birleştirir.

16 Çekim Alanı Kavramı Einstein’ın bu noktada, Maxwell’in elektrik ve manyetik kuvvetlerin ‘elektro-manyetik alanı’ kavramı altında birleştirmesinden esinlendiği söylenebilir.

17 Çekim Alanı Kavramı Bunlardan ilki Newton teorisinin açıklamada yetersiz kaldığı bir gözlemdi : Merkür gezegeninin periheli(yörünge elipsi üzerinde Güneş’e yakın nokta)’sinin kayması

18 Çekim Alanı Kavramı Astronomlar bu kaymayı volkan dedikleri bilinmeyen bir gezegenin etkisine bağlamak isteseler de böyle bir gezegenin varlığı saptanamadığından önerilen açıklama geçersiz kalmıştır. Genel relativite bu kaymanın her yüzyıl için 43 açı saniyesi kadar olduğu içeriyordu. Bu rakam ölçme ile ulaşılan değere çok yakındır.

19 Çekim Alanı Kavramı Özel relativite’den daha kapsamlı ve bilimsel yönden daha önemli olan Genel relativite garip görünen bazı sonuçlar da getirmiştir. Örneğin teoriye göre, evren büyüklük itibariyle sonlu fakat sınırsızdır.

20 Çekim Alanı Kavramı Yine teori, evrenin giderek ya büyümekte ya da küçülmekte olduğu gereğini içermektedir ki, uzak nebülözler üzerindeki gözlemler büyümekte olduğunu göstermektedir.

21 Çekim Alanı Kavramı Teorinin açıklanmasından üç sene sonra, bir grup bilim adamının Güneş’in tam tutulmasından yararlanarak yaptıkları son derece duyarlı ölçmeler sapmanın, teorinin haber verdiği ölçüye yakın var olduğunu ortaya koymuştur.

22 Çekim Alanı Kavramı İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi’nin bu sonucu açıklaması üzerine, Einstein bir anda tüm insanlığın gözünde tarihin sayılı bilginlerinden biri olarak yükseldi.

23 Kuantum Teorisi ve Atom Fiziğinin Doğuşu
Plank’ın Başarısı Işığın en küçük birimi fotonların, hem dalga hem de parçacık özelliğini göstermesi öteki adıyla dalga parçacık ikililiği, Planck`ın başarısı olup kuantum mekaniğinin de kilidini açan anahtar olmuştur. Bu bir devirdir. Modern fiziğin başlangıcıdır. Onun için, «İnsanlık tarihinde gelmiş geçmiş en büyük fizikçilerdendir « diye söylenir.

24 Foto-Elektrik Etki Başlangıçta her türlü radyasyanun(ısı,ışık,elektro manyetik vb.) kuanta biçiminde verilip alındığı görüşünde olan Planck daha sonraışık radyasyonun sadece verildiğinde(veya saçıldığında) bu biçimde olduğunu ileri sürmekle yetinir. Böylece, ışığın dalgasal nitelikte olduğunu gösteren girişim ve kırınım gibi olguları açıklama olanağı korunmuş oluyordu.

25 Kuantum Teorisinde Gelişmeler
Teknolojinin gelişmesiyle daha hassas ölçümler yapılmaya başlanmış ve garip olaylar gözlenmiştir. Kuantum fiziğinin doğuşu, 1900 yılında Max Planck’ın «Siyah Cisim Işıması» olayına yaptığı katkıya dayanır..

26 Alanın gelişimi Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg,Erwin Schrödinger (sırasıyla resimlerde) ve daha birçok bilim insanının çalışmalarıyla sürdürülmüştür. İronik olarak Albert Einstein’ın kuantum fiziği ile ciddi kuramsal sorunları vardı ve onu çürütmek veya değiştirmek için yıllarca çalışmıştı

27 Kaynakça;bilim tarihi kitabı cemal yıldırım remzi kitap evi


"ÇAĞDAŞ BİLİM DAMLA SÖNMEZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları