Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CAM FIRINI VE REFRAKTERLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CAM FIRINI VE REFRAKTERLERİ"— Sunum transkripti:

1 CAM FIRINI VE REFRAKTERLERİ
Özen Gürsoy İlayda Özkan Bengisu Yılmaz

2 CAM ÜRETİMİ

3 sıcaklığının düşürüldüğü rafinasyon veya işleme kısmı.
Ergitme Teknesi: Karışımın şarj edildiği ve ergitildiği ve camın konvektif (sıvının veya gazın ısınarak buharlaşması ve soğuk bölgelerde tekrar yoğunlaşması) akımlarının karışım etkisiyle homojenize edildiği arka uç kısımdaki melter (ergitici). Karışımın fırına şarj edildiği çok yüksek aşınmaların meydana geldiği ve geniş sıcaklık gradyentlerinin ve streslerin oluştuğu bölümdür. Çalışma Teknesi: Ön hazneye (forehearth) girmeden önce cam sıcaklığının düşürüldüğü rafinasyon veya işleme kısmı. Soğutma Fırını: Cam sıcaklığının homojenize edildiği ye daha fazla düşürüldüğü forenearth (ön hazne) kısmı. Bu bölümden cam döküm için değişik istasyonlara aktarılır..

4 Cam Ergitme Fırını Ergitme fırınının temel görevi; fırındaki bekler tarafından oluşturulan alevlerin verdiği yüksek ısı ile tank haznesi içine beslenen harmanın ergitilerek cama dönüştürülmesini ve daha sonra da gazlardan arındırılmasını (rafinasyon) sağlamaktır.

5 Cam Ergitme Fırını Oluşturulan bu yanma hacmi sayesinde fırında yanmakta olan beklerin(alevlerin) verdiği ısının çok büyük bir bölümü ergimiş cam üzerinde ilerleyen harman halısına iletilmektedir ve böylece harmanın ergitilerek cama dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Ergitme havuzunda ergimiş ve içindeki gazlardan arındırılmış cam Boyun Bölgesi adı verilen dar bir bölgeden geçirilerek dinlendirme bölgesine alınır. Bu bölgenin temel görevi ; ergimiş camın dinlendirme öncesi ergimemiş hammadde parçalarının parçalanmasını ve giderilmesini sağlamaktır.

6 Cam Ergitme Fırını Dinlendirme bölgesinde cam belirli bir rejime göre soğutularak uygun bir sıcaklığa düşürülür. Buradan da kalay banyosuna dökülerek şekil verilir. Banyodan top-roll makineleri ile çekilen cam şerit daha sonra soğutulur. En sonunda istenilen ebatlarda kesilerek stoklanır.

7 Cam Ergitme Fırını Refrakterleri
Tabanda Şamot refrakterler kullanılmaktadır. Bu tuğlaların kalınlığı 305 mm ve %40 Al2O3 ihtiva eder. Tabana stud denilen parçalar yardımıyla civatalarla tutturulur. Üzeri X-ZİT denilen harç ile sıkıştırılarak kapatılır. Şamot’un üretimi için hamurda mümkün olduğu kadar yüksek Al2O3 ve mümkün olduğu kadar düşük alkali ve toprak alkali bulunması gerekir. Şamotun bileşimi şöyledir : % Al2O3 - % 1-3 Fe2O3 - % 0,5-2 TiO2 – 0,8 M2 O ve geriye kalan SiO2 ‘dir. Termal şoka ve esnemeye yüksek dayanım gösterir.

8 Cam Ergitme Fırını Refrakterleri
Ergitme fırını içinde camla temas halinde olan taban refrakterlerine paving adı verilir. Camı yandan çevreleyen refrakterler yan blok adını alır ve pavinglerle aynı kimyasal özellikleri gösterir. Bu refrakterlerin cam sanayinde daha genel olarak adlandırma şekli AZS refrakterleridir.

9 Cam Ergitme Fırını Refrakterleri
AZS refrakterler yüksek sıcaklıkta eritilerek kalıplara dökülmek suretiyle elde edilen bloklardır. Yüksek aşınma ve sürtünme direnci, yüksek mukavemet ve yüksek çalışma sıcaklığı nedeniyle yoğun olarak cam sanayi ve seramik sanayinde kullanılmaktadır. Bünyesinde içerdiği ZrO2 oranına bağlı olarak çalışma sıcaklığı ⁰C derece arasında değişir.Bu tuğlalar fırın tabanı, yan duvarları ve kemer tavan yapıda da kullanılır.

10 Cam Ergitme Fırını Refrakterleri
AZS refrakterlerin kimyasal yapısı: Al2O3 Max(%) 35-40 ZrO2 33-40 SiO2 20-23 Fe2O3 0.06 Na2O 1.5 TiO2 0.01

11 Cam Ergitme Fırını Refrakterleri
AZS refrakterlerin fiziksel özellikleri: Yoğunluk kg/m3 Porozite (%) Soğuk Kırılma Mukavemeti MPa Isıl Genleşme (1000°C) 0.80

12 Kalay Banyosu Refrakterleri
Taban ve yan duvarlar banyo atmosferine temas ve uzaklığa göre 3 sıradır. 1. Sıra Silimanit tuğlalardan oluşur. Bu tuğlalar %62 (%45) Al2O3 içerir. Termik şoka dayanıklıdır. Bu yüzden kalay banyosunun atmosferine direk temas eden ilk sırayı oluştururlar. 2. Sıra H.T.I. (High Temperature Insulation) yüksek sıcaklığa dayanıklı izolasyon tuğlasıdır. Yapısında %40-41 Al2O3, %56-57 SiO2 bulunur. 3. Sıra L.T.I. (Low Temperature Insulation) düşük sıcaklık tuğlasıdır. %81 SiO2, %11 Al2O3 içerir. Banyo tavanı da %45 Al2O3 içeren silimanit refrakterdir.

13 Spout Lip, Spout Kasası ve Tivil Refrakterleri

14 Spout Lip, Spout Kasası ve Tivil Refrakterleri
Spout Lip : Camın kalay banyosuna aktığı kısım olup Jargal-M adı verilen %100 Al2O3 içerikli yüzeyi taşlanmış bloklardır. Termal genleşmesi çok düşüktür. Spout Kasası : Spout taban bloğunu taşır. Bu da %100 Al2O3 içerir. Tivil : Camın kalay banyosuna akış hızını belirler. Kısaca debiyi ayarlar. %100 Al2O3 ihtiva eder.

15 SON

16 Kaynakça Refrakterler ve Endüstriyel Fırınlar - Adem Şahin, malzemebilimi.net

17 TEŞEKKÜRLER…


"CAM FIRINI VE REFRAKTERLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları