Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Madde ve değişim 6. Sınıf /3. ünite m

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Madde ve değişim 6. Sınıf /3. ünite m"— Sunum transkripti:

1 Madde ve değişim 6. Sınıf /3. ünite m
Madde ve değişim Sınıf /3.ünite m.mervekiraz fen bilgİSİ ÖĞRT örgün öğretim sınıf/2.şube

2 Madde nedir? Madde ya da özdek, uzayda yer kaplayan (hacim), kütlesi olan tanecikli yapılara denir. 5 duyu organımızla algılıyabildiğimiz (hissedebildiğimiz) canlı ve cansız varlıklara denir. Maddenin en küçük yapı birimi atomlardır. Atomlar birleşerek maddeleri meydana getirir.   

3 Maddede iki tür değişim vardır :

4 Fiziksel Özellikler Maddenin bileşimini değiştirmeyen özellikler ya da diğer maddelerle olan etkileşimleri düşünülmeden gösterdiği davranışlar yani sadece kendisine bağlı olan özelliklerdir.Fiziksel özelikleri, maddenin kimyasal yapısını değiştirmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen özellikler olarak tanımlayabiliriz. Fiziksel özellikler beş duyu organı ile algılanabilen ve kimyasal ölçülebilen büyüklüklerdir. Maddenin rengi, kokusu, tadı, hacmi, yoğunluğu, hal değişim sıcaklıkları (erime, kaynama, süblimleşme...)kırılgan olup olmama, fiziksel hal, parlaklık, ısısal iletkenlik, elektriksel iletkenlik (metalik), şekil... vb

5 Fiziksel değişim: Maddelerin fiziksel özelliklerinin değiştiği olaylara fiziksel değişim denir. Fiziksel değişimler sonucu madde kendi yapısını korur, başka maddeye dönüşmez. Örneğin kağıdın yırtılması, camın kırılması, bütün hal değişim olayları, bütün ezilme, ufalanma, kırılma, şekerin ve tuzun suda çözünmesi gibi olaylar fiziksel değişime örnektir

6 Fiziksel değişmede; Geçici değişiklik olur.
Moleküller arası bağlar kopar. Kimyasal yapı değişmez. Eşlik eden enerji düşüktür. Yalnız fiziksel özellikleri değişir. Isı alınır ya da ısı salınır.

7 Fiziksel değişime örnekler

8 Fiziksel değişime örnekler

9 Kimyasal özellik Enerji etkisiyle veya diğer kimyasal maddelerle etkileşerek yeni madde türlerini oluşturabilme yatkınlığıdır. Maddenin asit ya da bazik karakteri, yanıcı olup olmaması vb. kimyasal özelliklere birer örnektir. Fiziksel özellikler gibi kimyasal özellikler de gerekli önlemler alınarak algılanabilir ve ölçülebilir özelliklerdir. Kimyasal özelliklerin ölçülebilmesi ve yorumlanabilmesi için bir kimyasal olayın gerçekleşmesi gerekir. Örneğin azot gazı normal sıcaklıklarda oksijen gazı ile tepkime vermediği halde yüksek sıcaklıklarda oksijen gazı ile tepkime vermektedir.

10 Kimyasal değişim Kalıcı değişiklik olur.
Hem molekül içi hem de moleküller arası baglar kopar. Kimyasal yapı değişir. Eşlik eden enerji yüksektir. Hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri değişir. Isı alınır ya da ısı salınır. Bu sırada elektronların paylaşımı da değişir. Fakat atomların çekirdek yapısı yani türü değişmez.oluşur. Bu olaylara bir enerji eşlik eder. Kimyasal değişim maddenin farklı maddelere ayrışmasına veya farklı maddelerin etkileşerek yeni maddeleri oluşturmasına denir. Kimyasal değişim sonrasında farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip maddeler meydana gelir. Kimyasal reaksiyonlarda, kimyasal bağlar kırılır ve yeni bağlar İki ya da daha fazla madde bir araya geldiğinde, moleküllerdeki atomlar aralarında yeniden düzenlenir.

11 Kimyasal Reaksiyonlarda:
Kalıcı değişiklik olur. Hem molekül içi hem de moleküller arası baglarkopar. Kimyasal yapı değişir. Eşlik eden enerji yüksektir. Hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri değişir. Isı alınır ya da ısı salınır.

12 Kimyasal değişime örnekler

13 Kimyasal değişime örnekler

14

15 CEVAP:e ALIŞTIRMALAR 1.Mumun yanması 2.mumun erimesi
3.yumurtanın pişmesi Olayların hangisi kimyasal değişime örnektir? A)Yalnız 2 B) 1 ve 2 C)Yalnız 3 D)1 ve E)1 ve 3 CEVAP:e

16 AşağIdaki boşluklarI doldurunuz.
Kimyasal değişimde maddenin iç yapısı ………… Kaynama olayı ………….. Yanma olayı .………… değişir. fizikseldir. kimyasaldır.

17 Kaynakça www.fenokulu.com www.vikipedia.com
Sistem dergisi fen yayınları


"Madde ve değişim 6. Sınıf /3. ünite m" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları