Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İçindekiler Kapak Ön Söz İçindekiler Ses Bilgisi Sözcükte Anlam

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İçindekiler Kapak Ön Söz İçindekiler Ses Bilgisi Sözcükte Anlam"— Sunum transkripti:

1 İçindekiler Kapak Ön Söz İçindekiler Ses Bilgisi Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Paragrafta Anlam

2 Ses Bilgisi Soruları 1. Yolumun karanlığa karışan noktasında
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ünlü düşmesi B) Ünlü daralması C) Ünsüz yumuşaması D) Ulama

3 Cevap Altı çizili “karanlık” kelimesine “-a” eki getirilip “karanlığa” şeklinde dönüşürken,sonundaki “k” sesi yumuşayarak “ğ”’ye dönüşmüştür ve bu olaya “ünsüz yumuşaması” denir. Cevap “C”dir.

4 Ses Bilgisi Soruları Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur? A) Hamburg macerası hüsran ile sona erdi. B) Bu öğrencinin kaydını hemen yapalım. C) 1959 yılında topluluk iyice bir elekten geçti. D) Sorunsuz bir yaşam sürdürmek istiyoruz.

5 Cevap B seçeneğinde “kaydını” kelimesinin kökü “kayıt” tır. Buna ek geldiği için “kayıdını” değil de “ı” ünlüsü düşerek “kaydını” şeklinde olmuştur. Diğer seçeneklerde böyle bir ünlü düşmesine uğrayan kelime yoktur. Cevap B’dir.

6 Ses Bilgisi Soruları Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ulama" yapılabilir? A) Heyecanın düşünceyi yendiğini görüyoruz. B) Eleştiri, sanatçıyı küçültmez, aksine yüceltir . C) Batı Anadolu'nun kıyı kasabalarından birine yerleştiler. D) Bu sayıda derginin havası büsbütün değişmiştir.

7 Cevap A, C, D değildir. Cevap
Çünkü, onlarda ulama gözükmemektedir. B seçeneğinde ise “küçültmez aksine” kelime grubunda önceki kelime ünsüz ile bitip sonraki kelime ünlü ile başladığı için burada ulama yapılır. Cevap B’dir.

8 Ses Bilgisi Soruları Türkçede "p, ç, t, k" sert ünsüzlerinden biriyle biten sözcükten sonra, ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde, sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uyar? A) Zarafet B) Rest C) Gayret D) Ümit

9 Cevap Cevap D’dir. Çünkü “ümit” kelimesine ünlü bir ek getirdiğimizde sonundaki “t” sesi yumuşayarak “d”ye dönüşür. Diğer şıklardaki kelimelerde böyle bir yumuşama olmaz.

10 Ses Bilgisi Soruları 5. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin Yukarıdaki her iki dizede görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ünlü daralması B) Ünlü düşmesi C) Ünsüz düşmesi D) Ünlü yumuşaması

11 Cevap Dizelerde “beyninden” ve “göğsünden” kelimelerinde ünlü düşmesi olayı vardır. “beyin” ve “göğüs” kök halindedir. Bu kelimelere ünlü ile başlayan bir ek gelince “i” ve “ü” ünlüleri düşerek, “beyninden” ve “göğsünden” şeklinde olmaktadır. Cevap B’dir.

12 Ses Bilgisi Soruları 6. Senin derdin dert midir, benim derdim yanında
Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) Çaldığım her kapı yüzüme kapanıyor. B) Bize bu mağazayı devreden kişi uzaktan akrabamız oluyor. C) Artık o güzelim meyvelerin tadını bile unuttuk. D) Denizin derinliğini anlayabilmek için bir alet sarkıttılar.

13 Cevap “derdin” kelimesinde görülen ses olayı ünsüz yumuşamasıdır. Kelimenin aslı “dert” tir. Sonuna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sonundaki “t” sessizi yumuşayarak “d” ye dönüşür. Bu olay, C seçeneğindeki “tadını” kelimesinde de görülür. Cevap C’dir.

14 Ses Bilgisi Soruları “Çocuğunu ellerimle taşıdım,kıymet bilmedi.”cümlesinde geçen sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? A) çocuğunu B) ellerimle C) taşıdım D) bilmedi

15 Cevap Cümledeki “çocuğunu” kelimesinde kaynaştırma harflerinden “n” harfi vardır. Ünlüyle biten bir kelimeye yine ünlüyle başlayan bir ek getirilirse bu iki ünlüyü birleştiren kaynaştırma harfi araya girer. Kaynaştırma harfleri “y,ş,s,n” dir. Cevap A’dır.

16 Ses Bilgisi Soruları “Gençliğim yoluna feda, şehitler süsü bayrağım.”cümlesinde hangi iki sözcükte yumuşama görülür? A) gençliğim-feda B) gençliğim-bayrağım C) yoluna-şehitler D) süsü-bayrağım

17 Cevap Cümlede ünsüz yumuşaması olayı “gençliğim” ve “bayrağım” kelimelerinde olmuştur. Doğru cevap B’dir.

18 Ses Bilgisi Soruları Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükteki sırasına göre en başta yer alır? A) bakıcı B) bakım C) bakış D) bakır

19 Cevap Dört seçenekteki kelimelerde ilk dört harf aynı olduğu için kelimelerin beşinci harflerine bakılınca “bakıcı” kelimesinin beşinci harfi olan “c”, sözlükte diğer kelimelerin beşinci harflerinden önce gelir. Cevap A’dır.

20 Ses Bilgisi Soruları “Çocuklar,oynarken kendilerini unutuyorlar.”cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük hangisidir? A) çocuklar B) oynarken C) kendilerini D) unutuyorlar

21 Cevap A,C ve D seçeneğindeki kelimelerin hepsi büyük ünlü uyumuna uyar. Çünkü büyük ünlü uyumunda kelimede kalın ünlülerden sonra kalın ünlüler gelmesi, veya ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesi gerekir. B seçeneğinde kalın ünlü ile başlamış ince ünlü ile bitmiştir. Cevap B’dir.

22 Ses Bilgisi Soruları Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük vardır? A) Dostça davranması hoşuma gidiyor. B) Her sabah koşuya çıkarım. C) Kitap okumayı severim. D) Sanat dallarından birini seçmelisin.

23 Cevap Ünsüz benzeşmesi, sert sessizle biten bir kelimeye sessizle başlayan bir ek getirildiğinde ekin başındaki kelime sert sessize dönüşür. Bu olay A seçeneğinin “dostça” kelimesinde görülmektedir. Cevap A’dır.

24 Ses Bilgisi Soruları Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlü bir harf (a, e, ı, i, u, ü) eklendiğinde ünlü düşmesi görülür? A) Yanak B) Kulak C) Omuz D) Ayak

25 Cevap “omuz” kelimesine ünlü bir harf getirildiğinde “omuza” değil de “u” ünlüsü düşerek “omza” olur. Cevap C’dir.

26 Ses Bilgisi Soruları 13. Günlerdir içime çöktü ayrılık
Böyle boynu bükük duruşum ondan Altı çizili sözcükteki ses olayının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Bugün size gelebilirim. B) Akşam oldu hüzünlendim ben yine. C) Onun gibisini ömrümde görmedim. D) Çok az uyuduğu için yorgundu.

27 Cevap “boynu” kelimesinde ünlü düşmesi olayı vardır. Aynı olay C seçeneğindeki “ömrümde” kelimesinde de olmuştur. Cevap C’dir.

28 Ses Bilgisi Soruları Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? A) Elindeki kağıda bir resim çizmişti. B) O kitabı ben de okuyabilir miyim? C) Masadaki bardağı yere düşürdü. D) Ağaçtaki kediyi kurtarmaya çalışıyorduk.

29 Cevap A, B, C seçeneklerinde ünsüz yumuşaması olayı vardır. D seçeneğinde ise ünsüz benzeşmesi olayı vardır. Cevap D’dir.

30 Ses Bilgisi Soruları "-yor" ekinin geldiği her sözcükte ünlü daralması olmaz. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde "-yor" eki ünlü daralmasına neden olmamıştır? A) atlıyor B) başlıyor C) seviyor D) boyuyor

31 Cevap A, B, D seçeneklerindeki kelimeler “atla-, başla- ve boya-” şeklindedir. Bunların sonundaki “a” lar daralmıştır. Ancak “seviyor” kelimesinde böyle bir daralma olayı yoktur. Cevap C’dir.

32 Ses Bilgisi Soruları Türkçede bir sözcüğün son sesinde p, ç, t, k ün­süzleri varsa, bu sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün sonundaki sesler sırasıy­la b, c, d, g seslerine dönüşür. Buna "ünsüz yu­muşaması" denir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? A) O, çiçeği burnunda bir öğretmendi. B) Bebeği görünce çok sevindik. C) Derdini söylemeyen derman bulamaz. D) Dağın eteklerinde kar vardı.

33 Cevap “çiçek, bebek ve dert” kelimelerinde ünsüz yumuşaması olayı vardır. Ancak “dağ” kelimesinde bir ünsüz yumuşaması olayı yoktur. Cevap D’dir.

34 Ses Bilgisi Soruları "-yor" ekinin kendinden önce gelen "a ve e" seslerini "ı, i" ye dönüştürmesine ünlü daralması de­nir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır? A) Çabuk olun, çizgi film başlıyor! B) Ben de sizinle gelmek isterim. C) Akşamları erken yatarım. D) Babam bana bisiklet aldı.

35 Cevap “başlıyor” kelimesinde “başla-” şeklinde iken “-yor” eki getirildiğinde “a” sesi daralarak “ı” olmuştur. Cevap A’ dır.

36 Ses Bilgisi Soruları Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün yazımında bir değişiklik olmaz? A) Yurt B) Toprak C) Kök D) Bebek

37 Cevap A, B ve D seçeneklerinde ünsüz yumuşaması olayı görülür. Ancak “kök” kelimesinde herhangi bir ek geldiğinde kelimenin yazımında değişiklik olmaz. Cevap C’dir.

38 Ses Bilgisi Soruları Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerdeki sesli harflerin tamamı dar ünlüdür? A) Suda çırpınan bir balıktır sabahın ilk ışığı. B) Bu ufak tavan arası odalarda boğuluyorum. C) Yüzükoyun uzanıyorum yemyeşil çayırlarda. D) Gülen gözle mutlu bahar gelir.

39 Cevap B, C, ve D şıklarında altı çizili kelimelerde hem dar ünlü hem de geniş ünlü vardır. “ışığı” kelimesindeki ünlülerin hepsi dar ünlü olup, cevap A’dır.

40 Ses Bilgisi Soruları “Yaş” kelimesi, aşağıdakilerin hangisinde diğerleriyle “eş sesli” olacak şekilde kullanılmıştır? A) Yeğenim on yaşına bastı. B) Akıl yaşta değil, baştadır. C) Koşuda birinci gelen atın yaşı sekizdi. D) Çamaşırların çoğu hala yaştı.

41 Cevap A, B ve C seçeneklerinde “yaş” kelimesi bir yıl içindeki büyümeyi ifade eder. D seçeneğindeki “yaş” kelimesi ise ıslaklık anlamında kullanılmıştır. Cevap D’ dir.

42 Sözcükte Anlam “Kıvrak bir zekası olduğu için, sorunları hemen çözerdi.” cümlesindeki “kıvrak” sözcüğü aşağıdaki anlamlarından hangisinde kullanılmıştır? A) Canlı B) Aceleci C) İşlek D) Hareketli

43 Cümlede “kıvrak” sözcüğü işlek anlamında kullanılmıştır. Cevap C’dir.

44 Sözcükte Anlam Aşağıdakilerin hangisinde 'yazmak" sözcüğü ilk anlamıyla kullanılmıştır? A) Şiir yazmak herkesin harcı değildir. B) Soruları aklıma yazdım. C) Bu olayı tüm gazeteler yazmış. D) Adresini bilmiyorum ki yazayım.

45 Cevap “yazmak” kelimesinin sözlüğe baktığımızdaki ilk anlamı yazı yazmak anlamındadır. Bu nedenle D seçeneğinde bu anlamda kullanılmıştır. Cevap D’dir.

46 Sözcükte Anlam "Durup dururken dargınlık çıkardı." cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Bugün yarın işe girecek. B) Hiçbir neden yokken bayıldı. C) Öteden beri tanırım onu. D) Fiyatta aşağı yukarı anlaştık.

47 Cevap “durup dururken” sözcük grubunun cümleye kattığı anlam “hiçbir neden yokken” dir. Cevap B’dir.

48 Sözcükte Anlam Aşağıdakilerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcük yoktur? A) Mutluluktan havalara uçuyordu. B) Aşk, onun gözünü kör etmişti. C) Öfkesinden yerinde duramıyordu. D) Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu.

49 Cevap A,B ve C seçeneklerinde soyut anlamında kullanılmış kelimeler vardır. D seçeneğindeki cümledeki kelimeler soyut anlamında kullanılmamıştır. Cevap D’dir.

50 Sözcükte Anlam "Çatmak" kelimesi, hangi cümlede temel anlamıyla kullanılmıştır? A) Askerler, yolun kenarına silahlarını çattı. B) Komiser, o yana gelince, polis kaşlarını çattı. C) Nereden geldim buraya, belaya çattım şimdi! D) Yemeği beğenmeyince aşçıya çattı.

51 Cevap “çatmak” sözcüğü sözlüğe baktığımızdaki anlamı bir şeyi uç kısımlarını birbirine gelecek şekilde dayayarak durmasıdır. Buna göre cevap A’dır.

52 Sözcükte Anlam Aşağıdaki sözcüklerden, anlamca en geniş kapsamlı olanı hangisidir? A) Ağaç B) Kavak ağacı C) Canlı D) Bitki

53 Cevap Sözcükleri genel anlamdan öznele doğru sıraladığımızda “canlı-bitki-ağaç-kavak ağacı” olur. Buna göre cevap C’dir.

54 Sözcükte Anlam Aşağıdakilerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler kullanılmıştır? A) Gelen de gelmeyen de sağ olsun. B) Uzağı yakın eder bir selamın. C) Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. D) Yazın çalıştı, kışın rahat etti.

55 Cevap Bir kelimenin olumsuzu zıt anlamlısı değildir. B seçeneğinde “uzak” ve “yakın” kelimeleri zıt anlamdadır. Cevap B ‘dir.

56 Sözcükte Anlam 8. Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Bir şey yapamayız, ok yaydan çıktı artık. B) Ablam, elini sıcak sudan soğuk suya sokmaz. C) Bu olay iyice dal budak saldı. D) Üzüntüden dal gibi olmuşsun görmeyeli.

57 Cevap “ok yaydan çıkmak”, “dal budak salmak” ve “sıcak sudan soğuk suya el sokmamak” deyimdir. D seçeneğindeki cümlede deyim kullanılmamıştır. Cevap D’dir.

58 Sözcükte Anlam   Aşağıdakilerden hangisinde ikileme farklı bir yolla oluşturulmuştur? A) Serkan kanlı canlı bir çocuktu. B) Yalan yanlış konuşması hepimizi üzdü. C) Eşyaları kırık dökük olduğu için eskiciye verdi. D) Ona yarım yamalak bir şeyler anlattı.

59 Cevap A,B,C seçeneklerindeki ikilemeler oluşturulurken eş ya da yakın anlamlı kelimeler kullanılmıştır. D seçeneğindeki ikilemede ise kelimelerden biri anlamlı diğeri anlamsız kelime olarak ikileme yapılmıştır. Bu seçenekteki ikileme farklı yapıda oluşturulmuştur.Cevap D’dir.

60 Sözcükte Anlam   "Dününü unutan toplumların yarını olamaz" cümlesindeki altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Tarihini B) Geçmişini C) Mazisini D) Zamanı

61 Cevap A,B ve C seçeneğindeki kelimeler “dününü” kelimesinin yerine kullanılabilir. Çünkü eş anlamlısıdır. D seçeneğindeki “zamanını” kelimesi ise geçmişi ifade etmediği için “dününü” kelimesinin yerine kullanılamaz. Cevap D’dir.

62 Sözcükte Anlam 11. Al yerine karaları bağlar başına benim yârim.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi düşünülemez? A) Al B) karaları C) bağlar D) yârim

63 Cevap “al”, “kara” ve “bağ” kelimelerinin sesteşi vardır. Bu kelimelerin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Ancak “yarim” kelimesinin sesteşi yoktur. Cevap D’dir.

64 Sözcükte Anlam 12. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Bu sistem güçlükle kabul gördü. B) Uzun uzun eski günlerden söz ettiler. C) Yavaş yavaş olanların farkına varıyordu. D) Arkadaşına, alçak sesle bir şeyler söyledi.

65 Cevap Ağır ağır sözcüğü o cümlede “yavaş yavaş” anlamında kullanılıştır cevap C’dir

66 Sözcükte Anlam 13. Son gül dağıldı, son kuş uçup gitti
Şimdi yaz, yaprakların tabiatı örten pasındadır "Son" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır? A ) Son zamanlarda ortalıkta görünmez oldu. B) Son şiirlerinde sosyal sorunlara değiniyor. C) Son derece sakin tavırlı bir insandı. D) Son öğrenci de cevap kâğıdını verdi.

67 Cevap “Son” kelimesi sonuncu anlamında kullanılmıştır. Şıklara bakılınca bu anlamda kullanılan şık D’dir.

68 Sözcükte Anlam Aşağıdakilerin hangisinde sesteş bir sözcük kullanılmıştır? A) Çek kayıkçı kürekleri B) Gezdir seven şu kalpleri C) Ufukta günün boynu büküldü D) Bir karanfil gönderdik denize

69 Cevap B,C ve D seçeneklerinde sesteş bir kelime yoktur ama A seçeneğinde ise “Çek” kelimesinin birinci anlamı bir nesneyi çekmek,ikinci anlamı ise Para karşılığı verilen kağıt. Cevap A’dır

70 Sözcükte Anlam Mektubunda diyorsun ki gel gayri, Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım. Altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bozulmaz? A) tuttuktan hemen sonra B) tuttuktan bir süre sonra C) tutmaya başladığında D) tutuncaya kadar

71 Cevap Altı çizili sözcüğün (tutar tutmaz) anlamı tuttuktan hemen sonradır.Cevap A’dır

72 Cümlede Anlam Soruları
1. Kümbetler; Anadolu bozkırının ortasında, bir tepede veya bir göl kıyısında karşımıza çıkabilir. O zamanın taş ustaları hünerlerini bu yapıtlarda göstermişlerdir. Ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü, bu yapıtların taşlarında yumuşatmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili cümleyle aynı anlamdadır? A) Kümbetlerde taş ustalığının inceliklerini sergilemişlerdir. B) Ölümün acısını yaptıkları mimari eserlerle azaltmışlardır. C) Meydana getirdikleri eserlerle zamanı durdurmak istemişlerdir. D) Taşı yumuşatarak kullanmanın yollarını bulmuşlardır.

73 Cevap A,C ve D değildir çünkü onlar altı çizili kelime ile ilgili bir şey yazmıyor.B ise altı çizili sözcük ile ilişkili.B’dir

74 Cümlede Anlam Soruları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde korku ve heyecan söz konusudur? A) İlk defa yurt dışına çıkıyordum. B)Vah vah,demek iki oğlunu da kaybetmiş. C)Yetişin,hırsız var! D)Oh be,biraz olsun rahatladım!

75 Cevap Cevap A’dır çünkü korku ve heyecan söz konusudur.

76 Cümlede Anlam Soruları
3. “Dostumuz bizi her nedense hatırlamamışlar.”cümlesinde “-ler” eki anlatıma aşağıdakilerden hangisini katmaktadır? A) saygı B) üzüntü C) sitem D) sevgi

77 Cevap Cevap C’dir çünkü “ler” eki başka anlamlara da gelmektedir ama burada siten anlamında kullanılmıştır.

78 Cümlede Anlam Soruları
“Hayatın ve tutacağın yol konusunda kararsızlığa düşüp de bir ışık aradığın zaman, düşüncesini sorduğun kişiyi iyi seç.” (Ali Fuat Başgil) Yukarıdaki özdeyişin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) İyilik B) Danışma C) Yardımlaşma D) Birlik

79 Cevap Söz de asıl vurgulanmak isteyen “danışmadır” cevap B’dir.

80 Cümlede Anlam Soruları
“Boş fıçı çok tangırdar.”atasözünün içerdiği anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) Aç insanlar çok problemli olurlar. B) Önemsiz işler bazen insanı çok yorar. C) Amaçsız insanlar,hayat mücadelesinde yenik düşerler. D) Bilgisiz kişi çok konuşur.

81 Cevap Atasözünün anlamına bakıldığında “bilgisiz kişinin çok konuşması” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle cevap D’dir.

82 Cümlede Anlam Soruları
“oturanlar(1)-çaya(2)-soğuk(3)-düşkündürler(4)-yerlerde(5)-pek(6) Yukarıdaki sözcüklerin anlamlı ve kurallı sıralanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D)

83 Cevap Kelimeler sıralandığında “Soğuk yerlerde oturanlar çaya pek düşkündürler.” şeklinde cümle oluşur. Cevap B’dir.

84 Cümlede Anlam Soruları
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı söyleyiş yoktur? A) Eski dost düşman olmaz. B) El için kuyu kazan önce kendi düşer. C) Yalnız taş,duvar olmaz. D) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

85 Cevap B, C ve D seçeneklerindeki atasözlerinde mecazlı söyleyiş vardır. B seçeneğinde “kuyu kazmak”, tuzak kurmak anlamındadır. C seçeneğinde birlikten kuvvet doğması anlamı var. D seçeneğinde ise yanlış düşünme mecazlı söyleyişi vardır. Cevap A’dır

86 Cümlede Anlam Soruları
“Evet, çoğunlukla oltayla tutarım.”cümlesi, aşağıdaki soruların hangisinin cevabı olamaz? A) Balık tutmayı sever misiniz? B) Her zaman balık tutar mısınız? C) Balığa çıkar mısınız? D) Balığı ağla mı tutarsınız?

87 Cevap D’dir. Çünkü bu seçenekteki sorunun cevabı “Hayır” dır.

88 Cümlede Anlam Soruları
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur? A) Ben sorumluluklarımı bilmiyor değilim. B) Anlattıklarından haberdar değilim. C) Anlattıklarını anlamıyor değilim. D) Ayşe,buraya doğru geliyor.

89 Cevap Cevap B’dir. Bu cümle anlamca olumsuzdur.Diğer cümlelerin hepsi anlamca olumludur.

90 Cümlede Anlam Soruları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme” anlamı yoktur? A) Dilini düzeltmiş, güzel konuşuyor. B) İyi ki kötü haber doğru çıkmadı. C) Bu ceket üzerine tam oturmuş. D) Ağır bir konu ama iyi hazırlamış.

91 Cevap A,C ve D seçeneklerindeki cümlelerde beğenme durumu vardır. B seçeneğinde ise beğenme olayı yoktur. Cevap B’dir.

92 Cümlede Anlam Soruları
İşte şimdi oyunun can alıcı noktasına geldik.” Bu cümlede altı çizili söz grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? A) en önemli yerine B) en şaşırtıcı yerine C) en farklı yerine D) en komik yerine

93 “can alıcı noktası”, “en önemli yeri” anlamındadır. Cevap A’dır.

94 Cümlede Anlam Soruları
"Yapılamayacak gibi görünen büyük işleri başarmak" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? A) Çam devirmek B) Göze girmek C) Göz doldurmak D) Dağlar dayanmaz

95 Anlamı verilen deyim “dağlar dayanmaz” dır. Cevap D’dir.

96 Cümlede Anlam Soruları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir şeyi sürekli tekrar etmek" anlamında bir deyim kullanılmıştır? A) Bu kötü haberi söylemeye dilim varmıyor B) Parayı görünce çocuğun dili çözüldü C) Dilini tutmayı öğrenmelisin artık D) Bugünlerde seni diline dolamış.

97 Cevap “Sürekli tekrar etmek” “diline dolamak” anlamına gelmektedir. Cevap D’dir.

98 Cümlede Anlam Soruları
Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? A) Az veren candan, çok veren maldan B) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. C) Yüzünden düşen bin parçaydı. D) Görünen köy kılavuz istemez.

99 Cevap “Yüzünden düşen bin parçaydı.” cümlesi atasözü değildir. Çünkü insanın ruh halinin dışa yansımasını anlatmaktadır. Cevap C’dir.

100 Cümlede Anlam Soruları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "varsayım" söz konusudur? A) Kitabın son baskısı yüz bin liraydı B) Diyelim ki İzmir'e gittin C) Bana göre en iyi insan, okuyan insandır. D) Küçük Ağa romanı Huzur romanından daha etkilidir.

101 Cevap “varsayım” olmamış bir şeyi olmuş gibi ifade etme, ona göre düşünme demektir. Cevap B’dir.

102 Paragrafta Anlam Kalbim mutluluktan fırlayacaktı. İyileşecektim. Artık her şey daha güzel olacaktı. Bütün eski acılarım ve kalp sızılarım yüzümü aydınlatan, kalbimin hızla çarpmasını sağlayan büyük bir mutluluğa dönüşmüştü. İyi bir yazar olma hayalimi artık gerçekleştirebilecektim. Yazara yöneltilmiş aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bu parçada yoktur? A) Başkaları tarafından takdir edilmek istiyor musunuz? B) Geçmişteki acılarınızı ve üzüntülerinizi mutluluğa çeviren ne oldu? C) Sağlığınızın iyiye doğru gitmesi sizi nasıl etkiledi? D) Hayatta gerçekleştirmek istediğiniz bir hedefiniz var mı?

103 Cevap Parçada A seçeneğindeki sorunun cevabı yoktur. Diğer seçeneklerdeki soruların cevabı vardır. Bu nedenle Cevap A’dır.

104 Paragrafta Anlam Okumak; insan için bir zevk, bir eğlence, aynı zamanda eğitici bir etkinliktir. Bilgilerimizi artırarak, zihnimizi işleterek; düşüncemizi, görüşümüzü genişletir. Ne var ki, okumak bir araçtır, amaç değil. Bize kavrayış üstünlüğü, duygu inceliği, olgunluk kazandırmayan bir okumanın ne önemi olabilir? Bu parçada “okuma” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Eğlenceli ve eğitici olduğuna B) Önemli bir amaç olduğuna C) Davranışları etkilediğine D) Düşünme yeteneğini geliştirdiğine

105 Cevap Parçada “okumanın önemli bir amaç olduğuna” değinilmemiştir. Cevap B’dir.

106 Paragrafta Anlam İnsan dünyaya iyimser olarak gelmektedir. Küçük çocukların tatlı hayaller içinde büyüdüklerini hatırlayacak olursanız bu sözün doğruluğuna inanırsınız sanıyorum. Sonradan kötümser olduğumuza göre dostlarımızı iyimser insanlardan seçelim. Neşe bulaşır, derler. Onların neşeleri bize bulaşır, hayata hoş tarafından bakmaya alışacağımız için kötümserliğimizden eser kalmaz belki. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Dostlar, iyimser insanlardan seçilmelidir. B) İyimser insanlar başkalarını neşelendirir. C) İnsan dünyaya iyimser olarak gelir. D) Hayata iyimser bir gözle bakılmalıdır.

107 Cevap Parçada “dostların iyimser insanlardan seçilmesi gerektiği” vurgulanmaktadır. Cevap A’dır.

108 Paragrafta Anlam Burası başka bir şehir. Çalar saatinizi kurmayın boşuna, şarkılar sizi uyandıracak. Bir keman ve klarnetten çıkan melodi, şehrin yeni uyanmış olan caddelerinde gezinecek… Bu şarkıyı en arka sokaklarda uyuklayan kedi ve köpeklere kadar her canlı işitecek. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığıdır? A) Müzik Aletleri B) Şarkılı Şehir C) Bizim Türkülerimiz D) Sokak Çalgıcıları

109 Cevap Parça okunduğunda “Şarkılı Şehir” başlığı uygun düşmektedir. Cevap B’dir.

110 Paragrafta Anlam Telgraf merkezinde çalışan Edison, nöbete kaldığında bilgisini artırmak için telgraf araçlarını incelemekle uğraşıyordu. Ancak canını sıkan bir nokta vardı. Nöbetçi memurlar, her an makine başında olduklarını bildirmek için ana merkeze on dakikada bir, işaret vermek zorundaydılar. Bundan dolayı Edison, dikkatini çalışmalarına veremiyordu. Daha sonra buna bir çözüm buldu. Yaptığı düzenekle her on dakikada bir, ana merkeze işaret verilmesini sağladı. Artık hiç ara vermeden rahat rahat çalışabiliyordu. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Edison, bilgisini artırmak için ne yapıyordu? B) Edison’un hazırladığı düzenek ne işe yarıyordu? C) Edison, karşılaştığı sorunu nasıl çözmüştür? D) Edison, telgrafı bulmak için hangi yöntemi kullanmıştır?

111 Cevap Parçada A, B ve C seçeneklerindeki soruların cevabı vardır. Ancak D seçeneğindeki sorunun cevabı yoktur. Cevap D’dir.

112 Paragrafta Anlam Okumak sözcüğünden ne anlayacağız? Harfleri sıralayıp kitap ya da gazete yapraklarına ister sesli ister sessiz, göz gezdirmeyi okuma sayacak mıyız? Bir başkasının yardımı ve desteği ile düşünmektir okumak. Düşünceyi ve yargı yeteneğini geliştirdiği ölçüde yararlıdır, anlamlıdır. Okumak, bilgi depolamak değil, kafanın yargı gücünü artırmaktır. Bu parçada “okumak”la ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Düşünce ve yargı gücünü artırır. B) Çeşitli şekilleri vardır. C) Bugüne kadar eksik tanımlanmıştır. D) Hayal dünyasını zenginleştirir.

113 Cevap “okumak”’la asıl anlatılmak istenen, okumanın düşünce ve yargı gücünü artırmasıdır. Cevap A’dır.

114 Paragrafta Anlam “İşte çocukların dostu geldi!Dün akşamdan beri lâpa lâpa kar yağıyor.Sanki gökten pamuklar dökülüyor.Bu sabah da okulda,karın pencerelere serpilişini,çerçevelerin dibine birikmesini sevinçle seyrettik.Öğretmen de bakıyor,elini ovuşturuyordu. Hepimiz kartopu oynamayı,sular buz tutunca üzerinde kaymayı,sonra da eve dönüp ocağın başında ısınmayı düşünüyorduk.” Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? A) Çocukların karı çok sevdiğinden B) Karın birçok eğlence olanağı yarattığından C) Çocukların hastalanmasına yol açtığından D) Çocuklara mutluluk verdiğinden

115 Cevap Parçada karın çocukların hastalanmasına yol açtığında hiç bahsedilmemiştir. Cevap C’dir.

116 Paragrafta Anlam “Bozkırlarda ürün tırnakla kazınarak alınır. Saban işlemez topraklar,deve dikeninden ve iki santimlik otlardan başka bir şeyi üzerlerinde yaşatmak istemezler,susuzluktan yanan göğüslerini,çırılçıplak gökyüzüne açmak isterler.” Yukarıdaki paragrafta kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Gökyüzü B) Saban C) Deve dikeni D) Toprak

117 Parçada kişiselleştirilen varlı topraktır. Bu nedenle cevap D’dir.

118 Paragrafta Anlam Ünlü sinema aktörü William Holden, başını mermer masanın köşesine vurup kan kaybından ölmüş de üç gün kimsenin haberi olmamış. Alman gazeteleri isimsiz, ünsüz bir emeklinin tek başına oturduğu evde öldüğünü ve tam üç yıl komşuların bunu fark etmediğini yazdılar. Arkadaşım Celal Sılay, Şişli’deki odasında tek başına öldü. Komşular habersiz. Randevusuna gelmeyince merak eden iki arkadaş, kapısını kırıp içeri girince, şairimizin ölüsü ile karşılaştılar. Bu parçanın yazarı özellikle aşağıdakilerin hangisine karşı çıkmaktadır? A) İnsanların tek başına yaşamak zorunda kalışlarına B) İnsanların sözlerini tutmamalarına C) Dostluğun, komşuluk ilişkilerinin yok olmasına D) İnsanların çıkarlarını ön planda tutmasına

119 Cevap Yazar parçada dostluğun, komşuluk ilişkilerin yok olmasına karşı çıkmaktadır. Cevap C’dir.

120 Paragrafta Anlam Ben dostlarımın bana sert davranmasını istiyorum. Sen bir budalasın, saçmalıyorsun, desinler bana. Ben dostlar arasında açık, yiğitçe konuşulmasını isterim: dostların düşünceleri neyse sözleri de o olmalı. Kulaklarımızı öyle sert, öyle kaba birer kulak yapmalıyız ki.... Düşüncelerin akışına göre, bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) sertçe, erkekçe konuşmalara, tartışmalara hazır olsun. B) dostlar arasında oluşacak sert ve yırtıcı bağlara dayanabilsin. C) salon konuşmalarının yumuşak seslerini her zaman duyabilsin. D) dostluğun kavgacı sağlamlığına duyarlı olabilsin.

121 Cevap Parçadaki düşüncenin akışına göre C seçeneğindeki ifade parçanın sonuna getirilemez. Diğer seçeneklerdeki ifadeler parçadaki düşünceyle uyumluluk göstermektedir. Cevap C’dir.

122 Paragrafta Anlam Hayal gücü, öğrendiklerimize, bildiklerimize bağlıdır büyük ölçüde. Bu nedenle çocukluk düşlerimiz pek de zengin değildir. Parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Çocuklar zengin hayaller kuramazlar. B) Çocuklar da hayal kurmayı bilirler. C) Hayallerimiz bildiklerimize bağlıdır. D) Herkes düşlerinde farklı dünyalar yaratır.

123 Cevap Parçada hayallerimizin zenginliğinin bildiklerimize bağlı olduğu düşüncesi vurgulanmaktadır. Cevap C’dir.

124 Paragrafta Anlam 12. Göl bir mavi aynadır. Ormanlarda saklanır;
Ağaçlar onu korur. Kışın kaçar neşesi, Önce kaybolur sesi: Sonra donar taş gibi. Bu dizelerden göl ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Kişileştirildiği B) Aynaya benzetildiği C) Ağaçlarla iç içe olduğu D) Her mevsim güzel olduğu

125 Cevap Dizelerde göl; kışın neşesinin kaçmasıyla kişiselleştirilmiştir, mavi aynaya benzetilmiştir, ve ağaçların onu korumasıyla da ağaçlarla iç içe olduğu ifade edilmiştir. Ancak D seçeneğindeki ifade çıkarılamaz. Cevap D’dir.

126 Paragrafta Anlam Bana kalırsa, yazı türleri türler arasında değer basamaklandırılmasından söz etmek, elmalarla armutları toplamak gibi bir şeydir. Buna karşılık her türü aynı ölçüde sevmemiz de beklenemez. Ben, öyküyü, romanı ve denemeyi şiire tercih ederim. Bu paragraf, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? A) Yazı türlerinin birbirlerine üstünlüğü var mıdır? B) Öyküyü ve romanı daha mı çok seviyorsunuz? C) Her yazı türü aynı ölçüde sevilmeli mi? D) Düz yazıya ağırlık vermenizin özel bir nedeni var mı?

127 Cevap Parçada “Yazı türlerinin birbirine üstünlüğü var mıdır?” sorusunun cevabı verilmiştir. Cevap A’dır.

128 Paragrafta Anlam (1) Gökte yıldız yok, ay yok; ama ben kitabı kolayca okuyabiliyorum. (2) Notlarımı yazıyorum. (3) Ah, bu alev renkli kuzey geceleri! (4) Anlatılmaz bir hüzün içinde trenden iniyorum. (5) Durmadan gülen sinirsiz bir gök altında her şey gülüyor. (6) Yaşamak burada tatlı bir düş gibi … Numaralandırılmış cümlelerden hangisi paragrafın akışını bozmaktadır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 6

129 Paragrafın akışını 4 numaralı cümle bozmaktadır. Cevap C’dir.

130 Paragrafta Anlam Elli yılı aşkın bir sürede pek çok roman okudum. Bunlar tıpkı görüp tanıdığım, dostluk ettiğim ya da uzaklaştığım insanlar gibi, yaşamımın birer parçasıdır. Kimi binde bir yeniden çıkar ortaya, kimi sürekli belli eder varlığını. Paragraftan yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Roman okumak yerine yazmak istediği B) Okuduklarının benliğinde yer edindiği C) Uzun zamandır roman okuduğu D) Bazı romanları daha çok sevdiği

131 Cevap Parçadan A seçeneğindeki ifade çıkarılamaz. B, C ve D seçeneklerindeki ifadeler parçadan sonuç olarak çıkarılabilir. Cevap A’dır.


"İçindekiler Kapak Ön Söz İçindekiler Ses Bilgisi Sözcükte Anlam" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları