Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUK VE RESİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUK VE RESİM"— Sunum transkripti:

1 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUK VE RESİM
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ UZMAN PSİKOLOG MELTEM MAZICI M.MAZICI

2 Resim ve Çocuk Kendini tanıtır. Kendini yansıtır.
Duygularının dışavurumudur. Zeka gelişimi ile ilgili bilgi verir. Olaylar hakkında duygu ve düşüncelerini yansıtır. M.MAZICI

3 DİKKKKAAAATTTTTT!!! ÇOCUĞU SADECE RESİMLE DEĞERLENDİRMEMEK!
GENELLEME YAPMAMAK! VERİLEN VAK A ÖRNEKLERİNİ KALIPLAŞTIRMAMAK! M.MAZICI

4 BİLİMSEL GEÇERLİLİK VE UZMAN GÖRÜŞLERİ ÇATIŞMA YAŞANMAKTADIR!
YAŞ, ZEKA ,KİŞİLİK, SOSYAL ÇEVRE ÇOCUKTAN ÇOCUĞA DEĞİŞTİĞİ, GÖRECELİ BİR BAKIŞ OLDUĞU UNUTULMAMALI! BİLİMSEL GEÇERLİLİK VE UZMAN GÖRÜŞLERİ ÇATIŞMA YAŞANMAKTADIR! M.MAZICI

5 RESİMDE BAKILACAK NOKTALAR
Gelişim süreci, yaş,zeka Kağıdın kullanış biçimi Kompozisyon, içerik Renk kullanımı M.MAZICI

6 4 yaş ;Tanınabilecek çizimler anlaşılmayan resimler
kalemi yetişkin gibi tutma Kendisi için önemli olan ayrıntıyı büyük çizme, Şekiller, harfler çizme. M.MAZICI

7 5 yaş; insanlar, evler, ağaçlar resime gövde eklenmiştir.
daha büyük kafa çizebilir. amaçlı resim yapar. M.MAZICI

8 6 yaş, gerçekçi olmaya başlama, konulu resim çizimleri,
ayrıntılar çoğalır, yeni çizimler dener. M.MAZICI

9 Sayfa konumlamdırma içgörü eksikliği
olaylar karşısında yaşına uygun olmayan tepkiler Bağımlı, Çevre merkezli Duygusal doyum arayan, Bireyselleşme Benmerkezci kişilik, Gelecek Gerileme Hedef belirleme Geçmiş Yetersizlik Kendine güvensizlik Depresif özellikler içe dönüklük M.MAZICI

10 M.MAZICI

11 Çizimlerin silik ve kesintili olması
Hassas ve kırılgan kişilik yapısını Kalın ve bastırılarak yapılan çizimler, Saldırgan dürtüleri gösterebilir. M.MAZICI

12 Sık kullanılan çizimler
İnsan Ağaç Ev M.MAZICI

13 İnsan çizimi İnsan figürü değerlendirilmesinde; # Bazı beden parçalarının büyük çizilmesi # Bazı beden parçalarının küçük çizilmesi # Bazı beden parçalarının hiç çizilmemesi # Bazı beden parçalarının abartılı çizilmesi Önemli ipuçları verebilir. M.MAZICI

14 İnsan figürlerinin çokluğu; -Sosyal ilişkilerde gelişimişliği
-Özgüveni -İnsan sevgisini gösterebilir. M.MAZICI

15 İnsan figürünün azlığı, -Sosyal ilişkilerde çekingenliği
- Kendisini ifade etmede yetersizliği -Özgüven eksikliğini gösterebilir. M.MAZICI

16 Arkası dönük insan figürü;
-Sosyal fobiyi - İletişim kopukluğunu gösterebilir. M.MAZICI

17 Aile çizimlerinde, Aile üyelerinden birinin büyük çizilmesi, Ailede o kişinin sözünün geçtiğini, çocuğun o kişiden çekindiğini gösterebilir. -Hayran olduğunu ve özdeşlediğini gösterebilir. -Eğer baba büyük anne çocuktan küçük ise annenin baskı altında olduğu, şiddet uygulandığı sonucu düşünülebilir. M.MAZICI

18 Aile üyeleri arasına nesneler çizilmesi,
-Anne baba arasına bir nesne çizilmesi aralarında geçimsizlik olduğunu gösterebilir. - Çocuk ve anne baba arasında nesne çizilmesi ilgisizlik sinyalini verebilir.* M.MAZICI

19 Aile üyelerinden birinin eksik çizilmesi
- Anne ya da babanın eksik çizilmesi boşanmayı, ayrı yaşamayı, aile içi sorunları gösterebilir. - Kardeşin eksik çizilmesi kıskançlığı, problemi gösterebilir. * M.MAZICI

20 Zıt cinsel kimlik figürleri
- Anneye sakal, bıyık .Babaya etek giydirilmesi, * - Ev çizimlerinde yatak odasının abartılı çizilmesi Anne baba rollerinin karıştığını, cinsel kimlik belirsizliği olduğunu gösterebilir. M.MAZICI

21 AĞAÇ çizimi Karl Koch ağaç testi geliştirmiştir.
-Kişilik ve hayata bakış açısını, geçmişi, geleceği, hayalleri, endişeleri, düşünceleri  yansıttığını ifade etmiştir. G.Schmeer M.MAZICI

22 Ağaç Hayatı, anneyi, aileyi sembolize etmektedir. - Yeni yürüyen bir çocuk için anneyi sembolize etmektedir. Çocuk ağaç çiziminde korunma, beslenme, sevgi ihtiyacını yansıtır. Hayallerini, ümitlerini, beklentilerinide yansıtır. M.MAZICI

23 Ağacın Gövdesi Gövdede çizili bir ya da bir kaç çizik yarık olması; Çocuğun geçirdiği bir travmayı gösterebilir. Ağır bir hastalık, ölüm, anneden ayrılma, okul, ev değişimi vs. M.MAZICI

24 Gövdenin yapısı, anne olan ilişkiyi yansıtır.
Düz ve pürüzsüz bir gövde, yeterli koruma ve besleme görevi yapmayan anneyi temsil edebilir. M.MAZICI

25 Ağacın kökleri Kökler çizilmiş ise anneye güven duygusunun sağlıklı geliştiğini söyleyebiliriz. Çocuğun anne ile olan duygusal ve ruhsal ilişkisini gözlemleyebiliriz. M.MAZICI

26 4-5 yaşlarından itibaren ağaç resimlerinde köklerinde çizildikleri görülmektedir.
İlerleyen yaşlarda ağacın kökü ile çizilmesi aileye bağımlılığı, özgüven eksikliğini gösterebilmektedir. M.MAZICI

27 Ağacın meyveleri Çiçekli ve meyveli ağaç, çocuğun başarısını, sevgisini, özgüvenini, sorumluluk aldığını, bağımsızlığını, büyümesini gösterir. M.MAZICI

28 Ağaç ve hayvanlar Ağacın dalına konmuş bir kuş; Çocuğun anneden bir beklentisi isteği olduğunu gösterir. M.MAZICI

29 Yuva yapmış, yumurtaların üzerine oturmuş bir kuş ise; İleriye dönük güzel hayalleri olan bir çocuğu sembolize eder. M.MAZICI

30 Kuş yuvası boş ise ya da ağaç gövdesinde delik var ise; Korunmaya ve sevgiye ihtiyacını gösterir.
M.MAZICI

31 Ağacın yanında, yakınında kedi, köpek, at gibi hayvanlar; Hayvan sevgisini
Aslan, kurt, vahşi hayvan çizimleri; Geleceğe ait korku ve endişeleri yansıtabilir. M.MAZICI

32 Ev Çizimleri - Çocukların ilk çizdikleri ev yuvarlak evlerdir.
Dünyanın her yerinde çocukların aynı ev çizim aşamalarından geçtiği gözlenmiştir. ( Rhoda Kellogg) M.MAZICI

33 - "Draw a House" testini geliştiren psikolog Jacqueline le Royer;
" Evin çocuk için anlamını, annekucağı, anne sevgisi, anne koruması, gelenek, kültür, evren "olarak tanımlamaktadır. - Okul öncesi çocuk için ev anne kucağıdır. * M.MAZICI

34 Kare Ev En çok çizilen ev tipidir. - Çatı sembolik olarak güvenliği, sığınmayı temsil etmektedir. (jung) - Kare, sınırları, dengeyi, korumayı sembolize eder, -Üçgen çatı, anne, baba, çocuk arasındaki üçlü ilişkiyi temsil eder.( İngrid Riedel) M.MAZICI

35 Çatı Kırmızı çatı, mutlu evi simgeler Siyah çatı, mutsuz evleri simgeler Bacası tüten evler, mutluluğu Bacasız, bacası olupta tütmeyen evler mutsuzluğu simgeler. M.MAZICI

36 -İç mekanı dış dünyadan ayırma -Aileyi dış tehlikelerden koruma
Duvarlar -İç mekanı dış dünyadan ayırma -Aileyi dış tehlikelerden koruma M.MAZICI

37 - Evin dışarıya bakan gözleridir.
Pencereler - Evin dışarıya bakan gözleridir. - Panjurlu veya demirli evler, dışarıya güvenilmediğin simgeler. M.MAZICI

38 - Ailenin mahremiyetini simgeler
Perde - Ailenin mahremiyetini simgeler - 6 yaştan sonra çizimlerde daha çok ortaya çıkar. M.MAZICI

39 - Evde yaşam olduğunun belirtisidir. -Sevgi ve sıcaklığın sembolüdür
Lamba - Evde yaşam olduğunun belirtisidir. -Sevgi ve sıcaklığın sembolüdür M.MAZICI

40 - Tüten bir baca aile ilişkilerinde mutluluğu, iletişimi gösterir.
- Bacanın olmaması yada olsa da tütmemesi mutsuz evi simgeler. M.MAZICI

41 Kapı -Dış dünya ile olan iletişim -Dış kapısı geniş olan kapılar ,çift kanatlı, tokmaklı; Dış dünya ile ilişkileri iyi olan evleri gösterir. M.MAZICI

42 - Kapısı olmayan ev, Dış dünya ile iletişime kapalılığı gösterir.
- Kapısı küçük olan ev, zili, tokmağı olmayan, Dış dünya ile iletişiminin az olduğunu - Kapısı olmayan ev, Dış dünya ile iletişime kapalılığı gösterir. M.MAZICI

43 -Çocuğun sorumluluk almaya hazır olduğunu gösterir.
Merdiven -Çocuğun sorumluluk almaya hazır olduğunu gösterir. -Hedefe ulaşmadaki basamakları simgeler M.MAZICI

44 Evin çevresi - Park, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, evcil hayvanlar _Güneş
M.MAZICI

45 -Bulutlar, Siyah bulutlar evin içinde yaşanan sıkıntıyı gösterir.
Evin üzerine yağmur yağdıran bulutlar, çocuğun ilgi ve şefkat isteğini, Siyah bulutlardan gelen yağmur, depresif özelliklerin olduğunu gösterir. M.MAZICI

46 Bir ev çiz" testinde J.Royer; Evin yanında çizilen çocuk resimlerinde
-Çocuk evin kapısının boyundan kısa çizilmişse ailenin otoritesine boyun eğmiş değerlendirilir. -Çocuğun boyu evin ve ağacın boyuna yakın ise; aile tarafından her istediği yapılan, şımartılmış, ailede egemenlik kurmuş çocuk profilidir. M.MAZICI

47 İki ev çizimi; Anne baba boşanması, ayrı yaşaması, Yakın akraba ile oturan çocuklarda gözlemlenir. M.MAZICI

48 M.MAZICI

49 M.MAZICI

50 M.MAZICI

51 Renkler ve anlamları 4 yaşından önce kullanılan renklerin gerçekle bağlantısı yoktur. 4 yaşından sonra seçilen renkler psikolojik anlam taşır. Çocuktan çocuğa anlam değişir. Doğal gelişim her tonu kullanma. Değerlendirmeler subjektif. Sevilen renk kullanımı dikkate alınmalı M.MAZICI

52 Kırmızı Hem olumlu hem olumsuz anlam.
Bilinç altında ne ifade ettiği önemli. Çerçevenin dışına taşan, bastırılarak boyanan saldırganlık ve öfke ifade edebilir. M.MAZICI

53 mavi Sakinliği ve uyumu ifade eder. Kendine güven
Duygularını kontrol etme Tarafsız kişiliği sembolize eder. M.MAZICI

54 sarı Parlaklığı, sıcaklığı, ışığı, enerjiyi ifade eder.
Aile tarafından sevilen, değer verilen çocuklar tercih eder. Uzak doğuda iç huzuru, bilgelik ifade eder. Hastalık, karamsarlığı da simgeleyebilir. M.MAZICI

55 Yeşil Büyüme, gelişme, sağlık, rahatlık ifade eder.
Bol kullanan çocuklar; kendine güveni olan, uyumlu, mutlu, yaşıtlarına göre olgun M.MAZICI

56 mor Zenginliği, asaleti, lüks hayatı simgeler.
Anne babanın desteğine ihtiyaç duyan, Kendisinden beklenileni karşılayamayacağı endişesi taşıyan, Çocuğa kaldıramayacağı sorumluluk verildiğinde mor ağırlıklı olarak kullanılabilir. M.MAZICI

57 pembe Sakinleştirici Sinirli insanları yatıştırıcı
Dr. Alexander Schauss deneyi M.MAZICI

58 kahverengi Toprak rengi,bereket, hüzün, ayrılık,hasret
Çocuklarda korunmaya ihtiyaç duyma, Sevgi ve ilgi özlemi çekme Tuvalet eğitimine direnç gösterme ve anne ile çatışma yaşanmasında gözlemlenebilir. M.MAZICI

59 siyah Hem olumlu hem olumsuz Çocuk resminde karamsarlığı ifade eder.
M.MAZICI

60 Sıcak renkler: kırmızı, sarı, turuncu Sıcaklık, uyum,neşe, işbirliği
Soğuk renkler: mavi, mor, yeşil, siyah, kahverengi İddiacı,çekingen,uyumsuz M.MAZICI

61 Sürekli soğuk renk kullanımı Duygularını bastırma Gizleme
Ailede aşırı baskı ipucunu verebilir. M.MAZICI

62 Katılamınız için Teşekkürler...
M.MAZICI


"OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUK VE RESİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları