Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (Database Management Systems) Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (Database Management Systems) Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (Database Management Systems) Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü

2 BÖLÜM -1- TEMEL KAVRAMLAR 2 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

3 Genel Bakış… Bilgisayardaki dosya kavramı, Temel dosya tipleri, Veritabanı kavramı, Veritabanı yönetim sistemleri, Neden veritabanı yönetim sistemleri tercih edilmeli? Veri modelinin ne olduğu ve Başlıca veri modelleri. 3 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

4 1.1. Klasik Dosya Yapıları Hem donanım hem de yazılım alanında pek çok değişim ortaya çıkmıştır. Bu değişim, kuruluşların ve kişilerin gereksinimlerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla ortaya çıkmaktadır. Pek çok kuruluşta eskiye oranla çok daha fazla veri üretildiğinden, geleneksel veri saklama ve işleme tekniklerinin yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. 4 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri Veri saklama birimlerinde depolanan veri topluluklarına “dosya” (file) denir.

5 1.1. Klasik Dosya Yapıları Aşağıda basit bir klasik dosya sistemi görülmektedir. 5 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

6 1.1.1. Kayıt ve Alan Dosyalar kendi içinde kayıtlara bölünmüştür. Örneğin bir sınıftaki öğrenci listesini göz önüne alalım. Bu liste çok sayıda veri içerebilir. Bu öğrenci listesindeki her bir öğrenci bilgisi bir mantıksal kayıt oluşturur. Her kayıt da farklı bilgiler içerebilir. Örneğin; öğrencinin adı, baba adı, doğduğu yer vb. gibi bilgileri içerebilir. Sayılan bu bilgilerin her birine alan (field) adını veriyoruz. 6 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

7 1.1.2. Sıralı Dosyalar Sıralı dosyalar, bir başka deyişle ardışık dosyalar, içerdiği kayıtlara birinci kayıttan başlamak üzere sırayla erişim yapmak üzere tasarlanmış dosyalardır. Bu tür dosyaların kayıtlarına ardışık olarak erişilebilmesine karşılık, kayıtlar fiziksel olarak ardışık olmayabilir. 7 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri Sıralı dosyaların her bir kayıtına ardışık olarak erişilmesi bazı durumlarda yararlı olmasına rağmen, bazı uygulamalarda sorunlar yaratır.

8 1.1.3. İndeksli Dosyalar Doğrudan erişimli dosyaların en tanınmışı, indeksli dosyalar olarak bilinir. İndeksli dosyalar, veri dosyasından ayrı olarak bir indeks dosyasının oluşturulması ile birlikte hazırlanır. 8 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri Bir dosya için oluşturulan indeks; söz konusu dosyanın anahtarları ile bu anahtarların disk üzerinde bulunduğu adresi içerir. Anahtar alan, erişimde kullanılmak üzere seçilen alan olarak değerlendirilir. Hatırlatma: İndeksli dosyalarda önce indeks dosyasından bir kayıt okunur. Bu kayıt veri dosyasının ilgili satırına ait adresi içerir. Bu adres ile ilgili kayıt satırına ulaşılır.

9 1.1.4. Hesaba Dayalı Dosyalar Bu tür dosyalar, indeksli dosyalar gibi ayrı bir indeksin tutulmasını gerektirmez. Dosyanın herhangi bir kaydına doğrudan doğruya erişebilmek için bir hesaplama algoritması kullanır. 9 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

10 1.2. Veritabanı Sistemleri Geleneksel dosya sisteminin yetersiz kaldığı durumlardaki sorunu çözmek üzere, veriyi saklama ve veriye erişim konusunda yeni yazılım teknolojilerine yönelme başlamış ve Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) yaklaşımı ortaya çıkmıştır. 10 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

11 1.2. Veritabanı Sistemleri (devam…) Veritabanı sistemleri bilgisayar sistemlerinin önemli bir bileşeni olarak değerlendirilir. Veritabanı yönetim sistemleri (VTYS), birbirleriyle ilişkili veri ve programlar topluluğundan oluşmaktadır. Veri topluluğu bir veritabanı olarak değerlendirilir. Veritabanı bir kuruluşa ilişkin bilgilerin yer aldığı ortamdır. Veritabanı sistemleri, veri kümelerinin düzenli biçimde tutulduğu ve bu verilerin çeşitli yazılımlar aracılığıyla yönetildiği ortamlardır. 11 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

12 1.2. Veritabanı Sistemleri (devam…) Piyasa da yaygın olarak kullanılan başlıca veri tabanı yönetim sistemi yazılımları:  Oracle,  Microsoft SQL Server,  Sysbase,  DB2,  MySQL,  Paradox,  Firebird,  Microsoft Access. 12 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

13 1.3. Veritabanı Sistemlerinin Üstünlükleri Veritabanı kullanımı, geleneksel dosya kullanımına göre birçok yönden üstünlük sağlamaktadır. Bunlar: a)Verinin tekrarlamasını önler, b)Verinin tutarlı olmasını sağlar, c)Aynı andaki erişimlerde tutarsızlıkların ortaya çıkmasını önler. d)Verinin güvenliğini sağlar. 13 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

14 a) Veri tekrarlarını önler… Örneğin; Türkiye’deki il kodları ve isimlerinden oluşan bir dosya PERSONEL alt sisteminde kullanılabilir. Ancak aynı dosyanın pazarlama alt sisteminde de bir kopyasının bulunması gerekmektedir. Daha başka birçok yerde aynı dosya bilgilerinin tekrarlanması gerekmektedir. Veritabanı sistemlerinde ise bu tekrarlara gerek yoktur. 14 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

15 b) Veri tutarlılığını sağlar… Veritabanındaki verilerin doğruluğunu ve tutarlı bir bütün oluşturmasını sağlamak için, bir takım kısıtlamalara yer verilebilir. Örneğin, öğrenci bilgileri girilirken; doğduğu il koduna 100 değeri kaydedildiğinde, yanlış bilgi nedeniyle, bu giriş isteğinin yerine getirilmemesi istenebilir. 15 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

16 c) Tutarsızlıkları önler… Örneğin, ürün stokunda 100 adet bilgisayar olduğunu varsayalım. İki farklı satış temsilcisinden birinin aynı anda 50, diğerinin ise 55 bilgisayar çıkışı yapmaya çalıştığını düşünelim. İşlem aynı anda yapıldığı için, 100 birimlik stoktan 105 birim çıkış yapılacağı düşünülebilir. Ancak VTYS buna izin vermez. Çıkışlar aynı anda yapılmasına rağmen, önce birincisini stoktan çıkarır ve ikincisi için bir kontrol yaparak çıkışı önler. 16 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

17 d) Veri güvenliğini sağlar… Örneğin; pazarlama bölümü uygulamalarında çalışan bir kullanıcının, diğer PERSONEL özlük bilgilerine ulaşması engellenmelidir. Bunun gibi, her kullanıcının erişebileceği veriler ayrı ayrı tanımlanmalıdır. 17 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

18 1.4. Veritabanı Yönetim Sistemleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS - DBMS), kullanıcı ile veritabanı arasında arabuluculuk görevini üstlenir.  Veritabanı yapısı, bir dosya topluluğu olarak depolanır.  VTYS ile bu dosyalara erişilebilinir. VTYS, paylaşılabilir veriler sağlar. VTYS, birçok kullanıcı bakış açısına göre verileri birleştirir. 18 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

19 1.4. Veritabanı Yönetim Sistemleri (devam…) 19 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri VTYS, son kullanıcı ile veritabanı arasındaki etkileşimi yönetir.

20 1.4. Veritabanı Yönetim Sistemleri (devam…) 20 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

21 1.4.1. VTYS’nin Sağladığı Yararlar Veri tabanları dışında VTYS’nin de çeşitli faydaları vardır. Bunları şöyle açıklayabiliriz. Veri Tekrarı: Aynı veriler değişik bilgisayarlarda tekrar tekrar tutulmak zorunda değildir. Dolayısı ile verilerin tekrarı azaltılmış olur. Veri Tutarlılığı: Herhangi bir tabloda güncellenen bir bilgi başka bir yerde güncellenmemiş olabilir. Böyle bir durum verilerin tutarsızlığına neden olabilir. Bu nedenle bir tabloda güncellenen bir bilgi başka bir tabloda da güncellenmek zorundadır. Veri Paylaşımı/Eşzamanlılık: Bir VTYS ‘de bir veri tabanına saniyede yüzlerce kez bağlanılabilir. Bu işlem sırasında veritabanının bütünlüğü ve tutarlılığı bozulmamalıdır. 21 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

22 1.4.1. VTYS’nin Sağladığı Yararlar (devam…) Veri Bütünlüğü: Bir tablodan herhangi bir kayıt silinirse bununla ilişkili olan diğer kayıtlarda tüm tablolardan silinmelidir. Aksi halde verilerin bütünlüğü sağlanamamış olur. Veri Güvenliği: Verilerin yanlış kullanım sonucu zarar görmelerini engellemek için çok kapsamlı mekanizmalar mevcuttur. Veri Bağımsızlığı: Bir verinin fiziksel olarak temsili, bulunduğu yer ve verinin kullanımı birbirinden bağımsızdır. Bir uygulamanın, veritabanının veriyi nasıl ve nerede depoladığını bilmesi gerekmez. Uygulama sadece istekte bulunur. Ayrıca veritabanı üzerinde tablo ekleme, silme gibi işlemlerden uygulama programı etkilenmemelidir 22 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

23 1.5. Veritabanı Türleri Veritabanları; kullanıcı sayısına, fiziksel konumuna, veri modeline göre üç şekilde sınıflandırılabilir. 23 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

24 1.5.1. Kullanıcı Sayısına Göre Tek-kullanıcılı (single-user) veritabanları, bir seferde yalnızca bir kullanıcıyı destekler. Masaüstü veritabanı: tek-kullanıcılı, PC üzerinde çalışır. Çok-kullanıcılı (multi-user) veritabanları, aynı anda birden çok kullanıcıyı destekler. Kurumsal veritabanları… 24 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

25 1.5.2. Fiziksel Konumuna Göre Merkezi Veritabanı: Tek bir veritabanı sistemi bulunur. Fiziksel olarak ta tek bir merkezde bulunur. Dağıtık Veritabanı: VTYS’nin çeşitli parçaları bir çok bölgeye dağıtılmıştır. Dağıtılmış veritabanı, kullanıcıya tek bir veritabanı gibi gözükür, fakat ayrı yerlerdeki veritabanlarından oluşur 25 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

26 1.5.3. Veri Modeline Göre Bir veritabanı yapısının temelini veri modeli kavramı oluşturmaktadır. Veriyi mantıksal düzeyde düzenlemek için; kullanılan kavramlar, yapılar ve işlemler topluluğuna veri modeli denir. Birçok veri modeli geliştirilmiştir. Başlıca veri modelleri; Sıra düzensel veri modeli, Ağ (network) veri modeli, İlişkisel veri modeli, Nesneye yönelik veri modeli. 26 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

27 1.5.3.1. Sıradüzensel (Hiyerarşik) Veri Modeli Hiyerarşik veri modeli 1960 ve 1970 yılları arasında popüler olan bir modeldir. Bu modelde çoklu ilişkileri temsil edebilmek için, varlık tiplerinin her ilişki için ayrı ayrı tanımlanması gerekir. Bu da gereksiz veri tekrarına sebep olur. Bu modelde, veriler ağaç yapısına benzer bir biçimde modellenir. En üste kök ve kökün dalları bulunur. Ayrıca her dalın alt dalı sayesinde dallanma ve çeşitlilik artar. Bu modelde her bir alt dalın sadece bir tane noktadan bağlanma şartı bu modelin en büyük kısıtlamalarından biridir. 27 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

28 1.5.3.1. Sıradüzensel (Hiyerarşik) Veri Modeli (devam…) Model dahilindeki herhangi bir düğüm, altındaki n sayıda düğüme bağlanırken, kendisinin üstünde ancak bir düğüme bağlanabilir. Hiyerarşik yapının en tepesindeki düğüm noktasına kök denir ve bu düğümün sadece bağımlı düğümleri bulunur. Bu veri yapısını gösteren grafiğe de hiyerarşik tanım ağacı denir. 28 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

29 1.5.3.1. Sıradüzensel (Hiyerarşik) Veri Modeli (devam…) Bir hiyerarşik tanım ağacının örneği aşağıda görülmektedir. 29 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri Genel Müdür B Bölüm Şefi A Bölüm Şefi D Bölüm Şefi C Bölüm Şefi Genel Müdür Yardımcısı I Genel Müdür Yardımcısı I Genel Müdür Yardımcısı II Genel Müdür Yardımcısı II

30 1.5.3.2. İlişkisel Veri Modeli Şu anda kullanılan veri tabanlarının çoğu ilişkisel veri modelini desteklemektedir. Bu modelde birbiri ile alakalı olan veriler, tablolar içinde saklanır. Ayrıca tablolar arasında değişik türlerde ilişki kurulmaktadır. İlişkiler kurulurken birincil anahtar (primary key) ve yabancı anahtarlar (foreign key) kullanılır. Anahtar alanlar sayesinde indeksleme yapma olanağı sunan ilişkisel veri tabanlarında erişim ve işlemler daha hızlı yapılabilmektedir. İlişkiler ve onların temsilleri olan tablolardan oluşan veri modelleri ilk olarak 1970 yılında Codd tarafından ortaya atılmıştır. 30 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

31 1.5.3.2. İlişkisel Veri Modeli (devam…) İlişkisel veri modelleri formüle edilirken, veri yönetimi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ilişkinin matematiksel teorisi, mantıksal olarak genişletilmiştir. İlişkisel veri modellerinde kullanılan tek yapılandırma aracı ilişkidir. İlişkinin tanımı, veri tabanı ilişkilerinin zamana bağlı olması dışında, matematiksel tanımı ile aynıdır. Yani, bir veri tabanı ilişkisinde satırlar; eklenebilir, değiştirilebilir ya da düzeltilebilir. 31 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

32 1.5.3.2. İlişkisel Veri Modeli (devam…) Aşağıda gördüğünüz satırlar, basit bir hastane veri tabanının ilişkisel şemasını göstermektedir. 32 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri HASTANE (Hastane_Kodu, Hastane_Adı, Adres, Tel_No, Yatak_Sayısı) DOKTOR (Hastane_Kodu, Diploma_No, Adı, Uzmanlığı) İŞÇİ (Hastane_Kodu, Sigorta_No, Adı, Adres, Kıdem, Maaş, D_Tarihi) HASTANE (Hastane_Kodu, Hastane_Adı, Adres, Tel_No, Yatak_Sayısı) DOKTOR (Hastane_Kodu, Diploma_No, Adı, Uzmanlığı) İŞÇİ (Hastane_Kodu, Sigorta_No, Adı, Adres, Kıdem, Maaş, D_Tarihi)

33 1.5.3.3. Ağ (Network) Veri Modeli Ağ veri modeli 1970'li yıların başında geliştirilmiştir. Bir verinin doğası gereği birden çok veri ile ilişkisinin olmasından dolayı hızlıca kabul görmüştür. Bu modelde verilerin birbirine ağ şeklinde bağlandığı varsayılır. Bir veri ağında iki kullanıcının haberleşebilmesi için bir çeşit adresleme şekli gereklidir. Genelde, iki veya üç adres gerekir. Bazı sistemlerde bir fiziksel adres, bir veri bağlantı adresi ve bir ağ adresi kullanılır. Daha yaygın bir yaklaşım, yalnızca fiziksel ve ağ adreslerini kullanmaktır. Bu yaklaşımda, fiziksel ve veri bağlantı adresi aynıdır. Veri iletişimi bu adresler aracılığı ile sağlanmaktadır. 33 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

34 1.5.3.4. Nesneye Yönelik Veri Modeli Diğer veri modellerinden daha sonra ortaya atılan ve karmaşık uygulamalarda başarısını kanıtlamış nesne yönelimli programlamaya dayanan veri modelidir. Nesne yönelimli sistemler, bir istatistiksel sistem içinde, esnek veri yapılarının geliştirilmesi ve istatistiksel modellerin sunumunda da kullanılmaktadır. 34 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

35 1.5.3.4. Nesneye Yönelik Veri Modeli (devam…) Nesne yönelimli bir veri modelinin çekirdeğini şu unsurlar oluşturmaktadır. Nesne ve nesne tanımlayıcı: Nesne yönelimli sistemler ve dillerde, gerçek hayattaki her bir varlık birer nesne olarak modellenir. Her nesnenin de bir tanımlayıcısı vardır. Öznitelikler ve metotlar: Her nesnenin bir durumu ve bir davranışı vardır. Bir nesnenin durumu, nesnenin özniteliklerinin aldığı değerlerin kümesidir. Nesnenin davranışı ise, nesnenin durumu üzerinde işleyen metotlar (program kodları) kümesidir. 35 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

36 1.5.3.4. Nesneye Yönelik Veri Modeli (devam…) Sınıf: Aynı öznitelikler ya da metotlar kümesini paylaşan nesneleri gruplama aracı olarak kullanılır. Nesne ile sınıf arasında bir ilişki vardır. Kendisi de bir nesne olan özniteliğin değeri de sınıfın içinde yer alır (kapsülleme). Bu sınıf, nesnenin özniteliğinin tanım kümesi olarak adlandırılır. Sınıf hiyerarşisi ve kalıtım: Nesne yönelimli sistemlerde, var olan bir sınıftan yeni bir sınıf türetilebilir. Altsınıf denilen bu yeni sınıf, üst sınıf denilen ve daha önce var olan sınıfın tüm özniteliklerini ve metotlarını kalıtsal olarak taşır. 36 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

37 1.6. Veritabanı Oluşturma Aşamaları Bir veritabanı oluşturulurken çeşitli aşamalardan geçmektedir. Bu aşamaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Bir veritabanının kavramsal modellenmesi; Kavramsal modelleme (sistemin analizi) yapılması, Varlık–ilişki modelinin oluşturulması, İlişkisel modelin oluşturulması. Veritabanının mantıksal kurulumunun yapılması; Kavramsal modellerin VYTS bileşenlerine dönüştürülmesidir. Veritabanının fiziksel olarak kurulması; Veritabanının programlanması safhasıdır. 37 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

38 1.6. Veritabanı Oluşturma Aşamaları (devam…) Sistem analizi aşamasında, veritabanının tüm bileşenlerinin çok detaylı bir tanımlanması yapılmaktadır. Yani bu sistemde nelerin gerekli olduğu ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Bu inceleme kod tabanlı değil metin tabanlı bir incelemedir. Burada ihtiyaçlar belirlenirken son kullanıcının görüşlerine yer verilmektedir. Yani sistemde hangi verilerin tutulacağı ve ne türden işlemlerin yapılacağı sistemi bizzat kullanacak kullanıcıyı da sorularak hazırlanabilmektedir. 38 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

39 1.6. Veritabanı Oluşturma Aşamaları (devam…) Kavramsal modelleme ise veritabanı kurulum aşamalarından en önemli olandır. Sistem analizi yapıldıktan sonra elde edilen bulgular kullanılarak kavramsal bir model oluşturulmaktadır. Kavramsal modelleme aslında bir nevi bir programın analizidir. Eğer kavramsal modelleme doğru yapılamazsa ardından gelen fiziksel modelde de ciddi problemler ortaya çıkabilmektedir. Burada veritabanının kavramsal bir modeli oluşturulmaktadır. Bu model oluşturulurken de varlık – ilişki modeli kullanılmaktadır. Kavramsal modeli bir sonraki slaytlarda ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. 39 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

40 1.7. Kavramsal Modelleme Kavramsal model, alanında uzman olmayan kişiler tarafından bile kolaylıkla anlaşılabilen bir modeldir. Kavramsal model, ilgili uygulama alanına ait kavramların tanımlandığı, bu kavramlar arasındaki ilişkilerin doğal dil cümleleriyle ifade edildiği, çok kolay anlaşılabilir ve çeşitli uygulamalarla uyumlu bir modeldir. Ayrıca, bir uygulama alanı hakkında elde edilen bilgiler çoğunlukla o alana ait iş kurallarını da tanımlamaktadır. 40 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

41 1.7. Kavramsal Modelleme (devam…) Dolayısıyla, herhangi bir uygulama alanına ait kavramsal modelin yaratılması ve gerçekleştirilmesi veritabanı modeli geliştirilecek olan uygulama için en üst seviyede model geçerliliğinin de sağlanması anlamına gelmektedir. Bir başka ifade ile de bu model, veri tabanında tutulacak verilerin yüksek seviyede bir gösterimini ve açıklamasını vermektedir. 41 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

42 1.7. Kavramsal Modelleme (devam…) Kavramsal model, fiziksel model ile karşılaştırıldığında; fiziksel model, kullanılmak istenen VTYS üzerinde verilerin bilgisayarda tutulması, kayıtların düzenlenmesi ve erişim yöntemlerinin belirlenmesi vb. işleri gerçekleştirirken, kavramsal model VTYS ve kısıtlamalardan bağımsız genel amaçlı bir model ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kavramsal model herhangi bir sistem üzerinde değil kâğıt üzerinde veya bir tasarım yazılımı kullanılarak yapılmaktadır. Yani sistem analizi yapılmaktadır ve bu genellikle sözel bir bölümdür. Problemin detaylı tanımlaması yapılmaktadır. 42 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

43 1.7. Kavramsal Modelleme (devam…) Şimdi kavramsal modele bir örnek verelim. "Maltepe Üniversitesi Kütüphanesinde kullanılmak üzere bir veritabanı modellenmek istenmektedir. Kütüphanede kitaplar içeriklerine göre tasnif edilmektedir. Her kitaba ait bir kitap numarası ve kitap adı vardır. Kitaplar içeriklerine göre tasnif edildiğinden birde raf numarası verilmektedir. Kütüphane görevlilerinin kendilerine ait kullanıcı adı ve şifreleri vardır. Kütüphane görevlisi ödünç kitap verme, kitap iadesi alma, kitap ekleme ve çıkarma haklarına sahiptir.” 43 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri Devamı sonraki slaytta…

44 1.7. Kavramsal Modelleme (devam…) “Kütüphaneden ödünç kitap öğrencilere, öğretim elemanlarına ve diğer personele verilebilmektedir. Kitaplar öğrencilere ödünç verilecekse öğrenci numarası, adı, soyadı, fakülte adı ve bölümü bilgilerine, personele verilecekse personel numarası, adı, soyadı, fakülte adı ve bölümü bilgisine, diğer personele verilecekse, personel numarası, adı, soyadı ve çalıştığı birim bilgilerine ihtiyaç vardır. Kitabın ödünç verilme süresi 15 gündür. Zamanında getirilmeyen kitaplar için personele gün başına ceza kesilir.” 44 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

45 Laboratuvar Çalışması… Bir öğrenci yurdu için yazılım geliştirilecektir. Bu sürecin kavramsal modelini oluşturunuz. 45 YZM 307 - Veritabanı Yönetim Sistemleri


"VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (Database Management Systems) Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları