Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İlkyardım: İlkyardım: Kaza veya yaşamı tehlikeye d ü ş ü ren bir durumda, sağlık g ö revlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması yada.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İlkyardım: İlkyardım: Kaza veya yaşamı tehlikeye d ü ş ü ren bir durumda, sağlık g ö revlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması yada."— Sunum transkripti:

1 1 İlkyardım: İlkyardım: Kaza veya yaşamı tehlikeye d ü ş ü ren bir durumda, sağlık g ö revlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması yada durumun daha k ö t ü ye gitmesini ö nlemek i ç in olay yerinde, tıbbi ara ç gere ç kullanmadan, yapılan ila ç sız uygulamalardır

2 2 ACİL TEDAVİ NEDİR? Hasta ya da yaralılara acil tedavi ünitelerinde doktor ve profesyonel sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.

3 3 İlkyardımcı: İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen uygulamaları yapmak ü zere eğitim almış kişidir:

4 4 İlkyardımın Ama ç ları İlkyardımın Ama ç ları Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, Yaşamsal fonksiyonları s ü rd ü rmek, Yaşamsal fonksiyonları s ü rd ü rmek, K ö t ü leşmeyi ö nlemek, K ö t ü leşmeyi ö nlemek, İyileşmeyi sağlamak İyileşmeyi sağlamak

5 5 İlkyardımın Temel Uygulamaları: Koruma, Koruma, Bildirme, Bildirme, Kurtarma Kurtarma

6 6 Koruma: Koruma: Kendini, Kendini, Ç evredekileri, Ç evredekileri, Hasta/yaralıyı Hasta/yaralıyı

7 7 Bildirme: Bildirme: Seslenerek, Seslenerek, Telefon, Telefon, Telsiz (taksi v.b.) Telsiz (taksi v.b.) …

8 8 Yardım Ç ağırma: Yardım Ç ağırma: Sakin olunmalı: Ne oldu? Ne oldu? Nerede oldu ( ç ok bilinen yerler)? Nerede oldu ( ç ok bilinen yerler)? Ne kadar kişi? Ne kadar kişi? Ne şiddette? Ne şiddette? Numara ve arayan kişi? Numara ve arayan kişi?

9 9 Kurtarma: Kurtarma: Basit teknik kurtarma, Basit teknik kurtarma, Tıbbi kurtarma (ilkyardım) Tıbbi kurtarma (ilkyardım)

10 10 İlkyardımcının Sorumlulukları: İlkyardımcının Sorumlulukları: Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek, Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek, Korku ve endişelerini gidermek, Korku ve endişelerini gidermek, Ö ncelik belirlemek, Ö ncelik belirlemek, Ortamı y ö netmek, Ortamı y ö netmek, Hasta/yaralıyı sıcak tutmak, Hasta/yaralıyı sıcak tutmak, Hareket ettirmemek, Hareket ettirmemek, Ambulans ç ağırmak, Ambulans ç ağırmak, İlkyardım bilgilerini g ü ncellemek … İlkyardım bilgilerini g ü ncellemek …

11 11 Hayat Kurtarma Zinciri: Hayat Kurtarma Zinciri: Ambulans ç ağırma, Ambulans ç ağırma, İlkyardım, İlkyardım, Ambulans, Ambulans, Hastane Hastane

12 12 HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BÖLÜM 2

13 13 Olay Yerini Değerlendirme Tehlikeler, Tehlikeler, Hasta/yaralı: Hasta/yaralı: Sayısı, Sayısı, T ü rleri, T ü rleri, Kayıt Kayıt

14 14 Hasta/Yaralı Değerlendirme: Ciddiyeti değerlendirme, Ciddiyeti değerlendirme, Ö nceliği değerlendirme, Ö nceliği değerlendirme, Y ö ntemi değerlendirme, Y ö ntemi değerlendirme, …

15 15 İlk Değerlendirme: İlk Değerlendirme: Bilinç, Bilinç, Havayolu, Havayolu, Solunum, Solunum, Dolaşım Dolaşım

16 16 İlkyardımın ABC’ si nedir? Bilinç kontrol edilmeli; kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmeli: A: Hava yolu açıklığının sağlanması (Baş-çene pozisyonu) B: Solunumun değerlendirilmesi (Bak-Dinle-Hisset yöntemi) C: Dolaşımın değerlendirilmesi

17 17 Hava Yolu

18 18 Baş Çene Pozisyonu

19 19

20 20 Bak Dinle Hisset Hasta nefes alıyormu ?

21 21 Nefes almıyorsa temel yaşam desteğine başla

22 22 İkinci Değerlendirme: İkinci Değerlendirme: Bilgi edinme, Bilgi edinme, Baş, Baş, Boyun, Boyun, G ö ğ ü s kafesi, G ö ğ ü s kafesi, Karın boşluğu, Karın boşluğu, Kollar, bacaklar Kollar, bacaklar

23 23 İKİNCİ DEĞERLENDİRME İlk müdahale ile hastanın yaşam belirtilerinin varlığı güvence altına alındıktan sonra ikinci değerlendirmeye geçilir. İkinci değerlendirmede kişisel bilgilerin alınması, olay ve kaza hakkında bilgi edinme ve baştan aşağı muayene aşamaları uygulanır. Tespit edilen yaralanma, kanama… varsa müdahale edilir. Yoksa KOMA POZİSYONU verilir.

24 24 KOMA POZİSYONU

25 25

26 26 BOĞULMALARDA İLKYARDIM

27 27 Boğulma nedir? Boğulma, vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesidir. Boğulma nedenleri nelerdir? Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kayması, Nefes borusuna sıvı dolması, Nefes borusuna yabancı cisim kaçması, Asılma, Akciğerlerin zedelenmesi, Gazla zehirlenme, Suda boğulma (*).

28 28 (*) Suda boğulmalarda, boğulma sırasında nefes borusu girişinin kasılmasına bağlı olarak çok az miktarda su akciğerlere girer. Suda boğulanlarda özellikle soğuk havalarda 20–30 dakika geçse bile yapay solunum ve kalp mesajına başlanmalıdır. Suda boğulmalarda, ağızdan ağza ya da ağızdan buruna solunumun suda yaptırılması mümkündür ve bu uygulamaya su içerisinde iken başlanmalıdır. Bu uygulama derin sularda mümkün olmayabilir, bu nedenle hasta/yaralının hızla sığ suya doğru çekilmesi gerekir. Suya atlama sonucu, boğulma riskinin yanı sıra genel vücut travması ya da omurga kırıkları da akla gelmelidir. Bu nedenle suda, başın çok fazla arkaya itilmemesi gereklidir.

29 29 Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir? *Nefes almada güçlük, *Gürültülü, hızlı ve derin solunum, *Ağızda balgam toplanması ve köpüklenme, *Yüzde, dudaklarda ve tırnaklarda morarma, *Genel sıkıntı hali, cevaplarda isabetsizlik ve kararsızlık, *Bayılma. Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır? Boğulma nedeni ortadan kaldırılır, Bilinç kontrolü yapılır, Hastanın yaşamsal bulguları değerlendirilir, Temel yaşam desteği sağlanır, Derhal tıbbi yardım istenir (112), Yaşam bulguları izlenir.**

30 30 Hava Yolu Tıkanıklığı

31 31 Kısmi tıkanma  Öksürür, nefes alabilir, konuşabilir, nefes alırken hırıltılı bir ses duyulabilir  Yanında durulur öksürmeye teşvik edilir

32 32 Hava yolunun tam tıkanma belirtileri nelerdir?  Nefes alamaz,  Acı çeker, ellerini boynuna götürür,  Konuşamaz,  Rengi morarmıştır,

33 33 Bu durumda önce öne eğerek 5 kez sırta vurulur sonra yapılır Heimlich Manevrası

34 34 Bu durumda önce öne eğerek 5 kez sırta vurulur sonra 5 kez karından itme yapılır. Bebeklerde ise 5 kez sırttan darbeden sonra 5 kez göğüsten bastırma yapılır. Çocuklarda Heimlich Manevrası

35 35 Bilinci yerinde olan kişilerde Heimlich manevrası Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir, Arkadan sarılarak gövdesi kavranır, Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği (iman tahtası ) altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır,

36 36 Bilinci yerinde olan kişilerde Heimlich manevrası Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır, Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır, Bilinç kapanırsa… Temel yaşam desteği uygulanır Tıbbi yardım istenir (112).


"1 İlkyardım: İlkyardım: Kaza veya yaşamı tehlikeye d ü ş ü ren bir durumda, sağlık g ö revlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması yada." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları