Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Embriyonik ve Fetal Dönem Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Embriyonik ve Fetal Dönem Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Embriyonik ve Fetal Dönem Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

2 Embriyonik Dönem  Embriyon, döllenmeyi takiben 8. haftanın sonuna kadar belirgin insan görünümü kazanır.  Temel organ ve sistem gelişimi, ilk 8 haftada çok hızlıdır.  Teratojenite etkisi daha fazla.

3 Embiyonik Kıvrımlar  Bu dönemde  Endoderm daha ileri seviyede farklılaşır.  Üç tabakalı disk  Silindirik şekle girmeye başlar.  Kıvrımlar  Hem kraniyokaudal hem de mediyolateral yönlerde ve üç boyutlu düzlemde gerçekleşir.

4 Embiyonik Kıvrımlar  En önemli etken  Çeşitli embriyonik yapıların gelişim farkları.  Uzunlamasına (Kraniyokaudal) Kıvrılma: - Embriyonun baş ve kuyruk bölgeleri, ventral yönde hareket eder. - Embriyonun baş ve kuyruk bölgeleri, ventral yönde hareket eder.

5 Embiyonik Kıvrımlar  Kaudalden kraniyale doğru sırasıyla: - Nöral plak - Nöral plak - Bukkofaringeyal zar - Bukkofaringeyal zar - Kardiyojenik alan vardır. - Kardiyojenik alan vardır.  Septum Transversum: Kardiyojenik alanla embriyonun kraniyal kenarı arasındadır. Kardiyojenik alanla embriyonun kraniyal kenarı arasındadır.

6

7 Embiyonik Kıvrımlar  Kıvrılmanın Sonuçları: - Bukkofaringeyal zar  Gelecekteki ağız bölgesine, - Bukkofaringeyal zar  Gelecekteki ağız bölgesine, - Kardiyojenik alan  Gelecekteki göğüs bölgesine, - Kardiyojenik alan  Gelecekteki göğüs bölgesine, - Septum transversum  Kardiyojenik bölgenin kaudaliyle vitellüs kesesinin boynu arasına yerleşir. - Septum transversum  Kardiyojenik bölgenin kaudaliyle vitellüs kesesinin boynu arasına yerleşir.

8

9 Embiyonik Kıvrımlar  Katlanmaya Yol Açan Faktörler: - Kraniyokaudal Yönde: MSS’nin uzunlamasına hızlı büyümesi - Kraniyokaudal Yönde: MSS’nin uzunlamasına hızlı büyümesi - Mediyolateral Yönde: - Mediyolateral Yönde: Somitlerin hızlı büyümesi Somitlerin hızlı büyümesi

10 Kuyruk Kıvrımı  Kaudal kıvrım, kraniyalden daha sonra olur (22. ve 23. günler).  Nöral tüp ve somitler, vitellüs kesesinin kaudal ucu üzerinde hızla uzar  Kaudal kıvrılma başlar.  Kıvrılma esnasında  Vitellüs kesesinin bir kısmı son bağırsağın yapısına katılmak üzere embiyonun içine katılır.  Allantoyis ise  Kısmen embriyona katılır.

11

12 Mediyolateral Yönde Kıvrılma  Sağ ve sol lateral vücut duvarları  Mediyan düzleme doğru ilerler.  Embriyonik diskin kenarları, ventral olarak birleşir.  Sonuçta, embriyon silindirik şekle girer.

13

14

15 Mediyolateral Yönde Kıvrılma  Vitellüs kesesi  Ventral ve lateral karın duvarları oluşurken, orta bağırsağı meydana getirmek üzere embriyona katılır.  Orta bağırsak  6. haftanın sonuna kadar tüp halini alır  Vitellüs kesesinin boynunda, vitellüs kesesi sapını oluşturur.  Lateral kıvrımlar ventralde birleşir  Umblikal kordon meydana gelir.

16 Mediyolateral Yönde Kıvrılma  Embriyonik kıvrımlar tamamlanırken: - Amniyon boşluğu genişler. - Amniyon boşluğu genişler. - Amniyotik membran tüpü oluşur. - Amniyotik membran tüpü oluşur. - Bu tüp  Vitellin kanalın ve bağlantı sapının etrafındadır.  Buna, umblikal kordon denir. - Bu tüp  Vitellin kanalın ve bağlantı sapının etrafındadır.  Buna, umblikal kordon denir.

17 Mediyolateral Yönde Kıvrılma  Umblikal kordon uzadıkça: - Vitellin kanal darlaşır. - Vitellin kanal darlaşır. - Vitellüs kesesi cismi, umblikal kılıfın içinde kalır. - Vitellüs kesesi cismi, umblikal kılıfın içinde kalır.  Vitellüs kesesi ve vitellin kanal, normalde doğuma kadar kaybolur.  Amniyonun genişlemesi  Embriyonun serbestçe büyüyüp gelişebileceği bir ortam.

18 Endodermin İleri Derecede Farklılaşması  4. Haftada  Endodermal bağırsak tüpü ortaya çıkar.  Bağırsak tüpünün sınırları: - Kraniyalde  Bukkofaringeyal Membran - Kraniyalde  Bukkofaringeyal Membran - Kaudalde  Kloaka Membranı - Kaudalde  Kloaka Membranı - Ortada  Vitellin kanala açılır. - Ortada  Vitellin kanala açılır.

19 İlkel Bağırsağın Bölümleri  Faringeyal  Ön (Foregut) baş kıvrılması  Orta (Midgut) enine kıvrılma  Son (Hindgut) kuyruk kıvrılması

20 İlkel Bağırsaktan Meydana Gelen Yapılar  Mide – Bağırsak ve solunum yolları epiteli  Tonsil, tiroid, paratiroid, timus, karaciğer ve pankreasın parankimleri  Mesane ve üretra epitelinin büyük kısmı  Timpanik boşluk ve östaki borusu epiteli

21 4. Hafta  Embriyon düzdür.  Nöral tüp oluşur.  26. güne kadar  Üç çift faringeyal yay görülebilir.  Ön nöropor kapanır.  Ön beyinde belirgin büyüme gözlenir.  Üst ekstremite tomurcukları.

22 4. Hafta  Lens plakları gözlenir.  Sonlarına doğru  4. faringeyal yay çifti de gözlenir.  4. Hafta sonundaki en belirgin yapılar: - Somitler - Somitler - Yutak yayları - Yutak yayları

23

24 5. Hafta  Baş gelişimi daha hızlıdır.  İkinci faringeyal yay  3. ve 4. yayların üzerinde gelişir  Servikal Sinüs denilen yapı meydana gelir.  Kol ve bacak tomurcukları, belirgin olarak seçlebilir.

25

26

27

28 6. Hafta  Üst ekstremitede  Dirsek ve bilek bölgeleri seçilebilir.  İlk iki faringeyal arkus arasındaki oluktan dış kulak yolu, buradaki kabartıdan dış kulak avrikulası meydana gelir.  Retina pigmentleri görülmeye başlanır.

29 7. Hafta  İlkel bağırsakla vitellüs kesesi arasında vitellin kanal meydana gelir.  Bağırsaklar  Umblikal kordonun proksimal kısmından embriyon dışı sölom boşluğuna geçer  Fizyolojik Umblikal Herniasyon.  El plaklarında çentikler belirir.

30

31 8. Hafta  El parmakları, kısa ve perdelidir.  Ayak plaklarında çentikler belirir.  Kafa derisinde damar pleksusu gözlenir.  Belirgin insan şekli görülür.  Baş / Vücut Oranı = 1 / 2  Boyun bölgesi meydana gelir.  Göz kapakları daha belirgindir.  Bağırsaklar umblikal kordondadır.

32 8. Hafta  Gözler genellikle açıktır.  Dış kulak avrikulası, son şeklini almaya başlar.  Dış genital ayrımı zordur.

33

34 Fetal Dönem  9. haftadan doğuma kadar olan süreyi kapsar.  Esas olarak, organ sistemlerinin olgun laşması ve büyümesi görülür.  Baş gelişimi daha yavaştır.  4.-6. aylarda  Vücut gelişimi çok hızlıdır.  7.-9. aylarda  Ağırlık artışı ön plandadır.

35

36

37

38 Fetal Dönem  Fetal yaşın belirlenmesi  Baş-kalça (CRL) uzunluğu  Bu dönemdeki en belirgin değişiklik  Baş gelişiminin vücuda göre daha yavaş olmasıdır.

39 9.-12. Haftalar  9. Hafta: - Yüz geniş - Yüz geniş - Gözler birbirine uzak - Gözler birbirine uzak - Göz kapakları birleşik - Göz kapakları birleşik - Bacaklar kısa - Bacaklar kısa - Karaciğer  Hematopoez merkezi - Karaciğer  Hematopoez merkezi

40 9.-12. Haftalar  12. Haftanın sonuna doğru: - Üst ekstremitelerin uzaması tamamlanır. - Üst ekstremitelerin uzaması tamamlanır. - Birincil kemikleşme merkezleri ortaya çıkar. - Birincil kemikleşme merkezleri ortaya çıkar. - Cinsiyet ayrımı yapılmaya başlanabilir. - Cinsiyet ayrımı yapılmaya başlanabilir. - Kan yapımı (hematopoez) işlevi  Karaciğerden dalağa geçer. - Kan yapımı (hematopoez) işlevi  Karaciğerden dalağa geçer.

41 9.-12. Haftalar  İdrar oluşumu başlar.  Umblikal herniasyon  Bağırsaklar, 11. haftaya kadar karın boşluğuna geri döner.

42 13. – 16. Haftalar  Başın orantısal büyüklüğü azalmıştır.  Alt ekstremitelerde uzama meydana gelir.  Ekstremite hareketleri  8. haftada başlar, 14. haftada koordine olur.  Etkin iskelet kemikleşmesi görülür.  Kafa derisinde saç belirir.

43 13. – 16. Haftalar  Overler  16. haftaya kadar farklılaşır  Primordiyal folliküller içerir  Dış kulaklar  Asıl konumlarına yakın yere gelir.

44 17. – 20. Haftalar  Büyüme yavaşlar.  Alt ekstremitelerin uzaması tamamlanır.  Fetal hareketler hissedilmeye başlanır.  Deri  Kazeöz verniksle (peynirimsi maddeyle) kaplıdır.

45 17. – 20. Haftalar  Kazeöz Verniks Nedir ? - Fetus derisindeki yağ bezlerinin salgısın dan ve ölü epitel hücrelerinden meydana gelir. - Fetus derisindeki yağ bezlerinin salgısın dan ve ölü epitel hücrelerinden meydana gelir. - Fetusun ince derisinin dış etkilerden korunmasında görev alır. - Fetusun ince derisinin dış etkilerden korunmasında görev alır.  Lanugo görülür: - Fetusu kaplayan ince tüylerdir. - Fetusu kaplayan ince tüylerdir. - Kazeöz vernikse desteklik sağlar. - Kazeöz vernikse desteklik sağlar.

46 17. – 20. Haftalar  Kaşlar ve saç  20. haftada görülür.  Kahverengi yağ dokusu  17. haftada meydana gelir.  Uterus  18. haftaya kadar oluşur.  Testisler  20. haftaya kadar inmeye başlar.

47

48 21. – 25. Haftalar  Ağırlık artışı belirgindir.  Deri: Buruşuk ve saydam. Kan damarları dolayısıyla kırmızı görünümlü.  Hızlı göz hareketleri  21.haftada başlar.  Akciğerler kanaliküler aşamadadır.  24. haftada: - Sürfaktan salgısı - Sürfaktan salgısı - Tırnak oluşumu - Tırnak oluşumu

49

50 26. – 29. Haftalar  Bu haftalar arasında doğan prematür bebeklerin yaşama ihtimali, sürfaktan salgısı dolayısıyla biraz daha fazladır.  Akciğerin parankim ve damar yapısı gelişmiştir.  MSS  Solunum hareketlerini ve vücut ısısını kontrol etmeye başlar.  Lanugo ve saçlar belirgindir.

51 26. – 29. Haftalar  Ayak başparmağı belirgindir.  Derialtı yağ dokusu gelişir  Kırışıklıklar gider.  Dalak  28. haftaya kadar hematopoeze devam eder. Daha sonra, kan yapım işlevini Kemik İliği üstlenir.

52

53 30. – 34. Haftalar  Deri pembe görünümlü ve düzgündür.  Üst ve alt ekstremiteler tombuldur.

54 35. – 38. Haftalar  Fetus bu dönemde şişmandır.  36. haftaya kadar  Baş ve karın çevresi eşittir.  Daha sonra, karın çevresi daha geniş hale gelmeye başlar.  Testisler: - 28.-32. haftalar arasında skrotuma inmeye başlar. - 28.-32. haftalar arasında skrotuma inmeye başlar. - Miyadındaki bebeklerde, genellikle skrotumdadır. - Miyadındaki bebeklerde, genellikle skrotumdadır. - Prematürlük durumunda  İnmemiş testis görülebilir. - Prematürlük durumunda  İnmemiş testis görülebilir.

55 35. – 38. Haftalar  Sürfaktan  Doğumdan önceki son iki haftada artış gösterir.

56


"Embriyonik ve Fetal Dönem Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları