Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ayten IŞILDAĞ Küresel Isınma 1 KÜRESEL ISINMA Hazırlayan:Ayten IŞILDAĞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ayten IŞILDAĞ Küresel Isınma 1 KÜRESEL ISINMA Hazırlayan:Ayten IŞILDAĞ."— Sunum transkripti:

1 Ayten IŞILDAĞ Küresel Isınma 1 KÜRESEL ISINMA Hazırlayan:Ayten IŞILDAĞ

2 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma2 Küresel Isınma Nedir? İİİİnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor.Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor.

3 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma3 Küresel Isınma Nedir?  Dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor ama bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutuluyor. Bu da yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor.

4 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma4 Küresel Isınma Nedir?  Son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazların atmosferdeki yığılması artış gösterdi. Bilim adamları son 50 yıldaki sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde fark edilebilir etkileri olduğu görüşünde.

5 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma5 Küresel Isınmanın Sonuçları KKKKUTUPLAR VE BAZI DİĞER BÖLGELER: -Kuzey kutbundaki deniz buzulları 2100'e kadar yüzde 22-33 arasında azalacak, Antarktika'da ise tamamen ortadan kalkabilecek. Deniz dışı alanlardaki buzullarda önemli incelme olacak ve bu, yeryüzündeki deniz seviyesini yükseltecek. -2100 yılına kadar deniz seviyesindeki yükselmenin 18-59 santimetre arasında olabileceği tahmin ediliyor. -Şu anda 500 bin kilometre kare olan Himalaya buzul alanı, 2030'da 100 bin kilometre kareye kadar gerileyebilecek. -Asya'da birçok ülkede açlık sorunu olacak. -Asya'da 2020 yılında su sıkıntısı çeken kişi sayısı 1,2 milyar kişiye kadar yükselebilecek. -Ada devletlerde genellikle kıyılara inşa edilen uluslararası havaalanları ve yollar su altında kalabilecek.

6 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma6 Küresel Isınmanın Sonuçları  -Nehir yatağı havzalarının, şiddetli ve tehlikeli akıntılara sahip kısımları y ü zde 19'dan, 2070 yılında y ü zde 34-36'ya ç ıkacak. -Batı Avrupa'da muhtemelen milyonlarca insan, sulak alanlarla i ç i ç e yoksunluk i ç erisinde yaşayacak. -K ü resel sıcaklık ortalamalarının hızla y ü kseleceği bir senaryonun ger ç ekleşmesi halinde 2080'lerde yılda fazladan 2,5 milyon kişi daha kıyı şeritlerindeki sellerden etkilenecek. - Ç eşitli senaryolara g ö re 2070'lerde akarsu potansiyelleri Avrupa'nın Akdeniz kısmında y ü zde 20-50 arasında d ü şerken, Kuzey ve Doğu Avrupa kısımlarında y ü zde 15-30 arasında artacak. -Alp buzullarının k üçü k olanları ortadan kalkacak, b ü y ü kleri 2050 itibariyle y ü zde 30-70 arasında eriyecek. -Akdeniz'e y ö nelik turizm yazın d ü şerken, ilkbahar ve sonbaharda artacak.  -Nehir yatağı havzalarının, şiddetli ve tehlikeli akıntılara sahip kısımları y ü zde 19'dan, 2070 yılında y ü zde 34-36'ya ç ıkacak. -Batı Avrupa'da muhtemelen milyonlarca insan, sulak alanlarla i ç i ç e yoksunluk i ç erisinde yaşayacak. -K ü resel sıcaklık ortalamalarının hızla y ü kseleceği bir senaryonun ger ç ekleşmesi halinde 2080'lerde yılda fazladan 2,5 milyon kişi daha kıyı şeritlerindeki sellerden etkilenecek. - Ç eşitli senaryolara g ö re 2070'lerde akarsu potansiyelleri Avrupa'nın Akdeniz kısmında y ü zde 20-50 arasında d ü şerken, Kuzey ve Doğu Avrupa kısımlarında y ü zde 15-30 arasında artacak. -Alp buzullarının k üçü k olanları ortadan kalkacak, b ü y ü kleri 2050 itibariyle y ü zde 30-70 arasında eriyecek. -Akdeniz'e y ö nelik turizm yazın d ü şerken, ilkbahar ve sonbaharda artacak.

7 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma7

8 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma8 BBBBilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre, 11 bin 700 yıl önce Afrika’yı etkisi altına alan hava dalgasıyla oluşan Kilimanjaro buzulu erimeye başladı. Science dergisinde yayımlanan araştırmada, “uydu verilerine bakılırsa, 2020 yılında Kilimanjaro’nun beyaz şapkası yok olacak” deniliyor. Yok olacağından söz edilen Kilimanjaro’nun tepesinde bulunan buz tabakası, şu anda bile susuzluk çeken Tanzanya’nın nehirlerini besleyen ana kaynak. 2025 yılı itibariyle dünya nüfusunun neredeyse yarısının su kıtlığıyla karşı karşıya kalacağı tahmin edilmektedir.

9 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma9 Neler yapabiliriz?  Biz neler yapabiliriz?  Biz neler yapabiliriz?  Enerji dostu ampuller kullanılmalı. Televizyonlar bekleme konumunda bırakılmamalı. Doğru ışıklandırma kullanılmalı. Klima yerine vantilatör kullanılmalı. Evler ısı kaybına karşı yalıtılmalı. Eşyalar, radyatörleri kapatmayacak şekilde yerleştirilmeli.

10 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma10 SSSSu kaynaklarının kıtlığı da bir başka önemli sorun. Ancak, alınabilecek önlemler de yok değil. D Diş fırçalama, bulaşık yıkama, traş esnasında musluk açık bırakılmamalı. Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullanılmalı. Klozetlere asılan temizleme maddeleri kullanılmamalı. Çamaşır suyu tüketimi en aza indirilmeli. Akan tesisatlar onarılmalı. Hortumla sulama ve yıkama yapılmamalı. Suyu, kireç ve bakterilerden arındıran filtreler kullanılmalı.

11 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma11 Neler yapabiliriz? Çevre örgütleri, tüketicileri ulaşım sektörü konusunda da uyarıyor. Bu sektör, yenilenemeyen enerji kaynaklarının baş tüketicisi ve sektörde kullanılan gazların emisyonları, hava kirliliğine, iklim değişikliklerine neden oluyor. Toplu taşıma araçları tercih edilmeli. Kısa mesafelere arabayla gitmek yerine, yürümeli. Kurşunsuz benzin tüketen araçlar tercih edilmeli. Aracın taşıma kapasitesi aşılmamalı. Uzun duraklamalarda aracın kontağı kapatılmalı.

12 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma12 Neler yapabiliriz?  Çevre örgütleri, tüketicilere geri dönüşümü bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini, alışveriş sırasında aşırı tüketimden kaçmalarını öğütlüyor. Tüketicilerin özenli davranması gereken en önemli konuların başındaysa ambalaj tüketimi geliyor. Zira plastik ambalajların doğada kaybolma süresi bin yılı buluyor. Tüketiciler, uzun ömürlü ürünlere yönelmeli. Geri dönüştürülemeyen ambalajlarda satılan ürünler alınmamalı. Başta PVC olmak üzere, plastik ambalajlardan kaçınmalı. Şişe ve kavanoz gibi cam ürünler tercih edilmeli. Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi ürünler yeniden kullanılmalı. Alışverişlerde plastik poşet kullanılmamalı. Cam malzemeler, organik çöplerle birlikte atılmamalı.

13 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma13 Neler yapabiliriz?  Gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen bilgisayarların yarattığı kirlilik de azımsanacak gibi değil.  Elektrik tüketimi daha düşük modeller alınmalı. Yazıcıdan kağıt çıktısı alınması asgariye indirilmeli. Bilgisayarlar bekleme konumunda bırakılmamalı. Kullanılmayan bilgisayarlar atılmamalı.

14 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma14 ÇÖZÜM NEDİR?

15 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma15 DÜNYAYI EL BİRLİĞİ İLE KURTARABİLECEK MİYİZ?

16 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma16 GEÇ Mİ KALDIK?

17 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma17 DAHA NE Yİ BEKLEYECEĞİZ?

18 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma18 İŞTE ÇÖZÜM;  Doğaya hakim olmak ve onu sömürmek değil, doğayla uyum içinde bir yaşam değil, doğayla uyum içinde bir yaşam kurmaktır. kurmaktır.  Küresel ısınmaya yol açan üretim için üretim anlayışı; yerini ekolojik bir bakışa üretim anlayışı; yerini ekolojik bir bakışa ve doğanın kendisini yeniden üretmesine dayanan bir akılcılığa bırakmalıdır ve doğanın kendisini yeniden üretmesine dayanan bir akılcılığa bırakmalıdır

19 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma19  Üretim ve tüketim çılgınlığından vazgeçmektir.  İhtiyaç kadar üretim ve tüketim  Özel araçla ulaşıma dayanan kentlerden vazgeçip, toplu taşımaya dayanan ulaşım vazgeçip, toplu taşımaya dayanan ulaşım sistemleri ile trafiğin sadece araçlara değil sistemleri ile trafiğin sadece araçlara değil yayalara açılmasıdır. yayalara açılmasıdır.  Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaktır artırmaktır

20 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma20  D D D Doğaya hakim olmak ve onu sömürmek değil, doğayla uyum içinde bir yaşam kurmaktır.  K K K Küresel ısınmaya yol açan üretim için üretim anlayışı; yerini ekolojik bir bakışa ve doğanın kendisini yeniden üretmesine dayanan bir akılcılığa bırakma

21 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma21 Atmosfer tüm dünyanın ortak kamu malıdır. – Atmosfer sorunlarından yoksullar daha fazla etkilenmektedir. Doğal yaşamı bozmanın bedeli maddi değerlerle ölçülemez. Kirletmeye izin vermemek gerekir

22 Ayten IŞILDAĞKüresel Isınma22 İzlediğiniz için teşekkürler


"Ayten IŞILDAĞ Küresel Isınma 1 KÜRESEL ISINMA Hazırlayan:Ayten IŞILDAĞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları