Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Şükrü KIZILOT Tarih: 30.05.2012 Saat: 14.00.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Şükrü KIZILOT Tarih: 30.05.2012 Saat: 14.00."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Şükrü KIZILOT Tarih: Saat: 14.00

2 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YERİNE “SIFIR KM" YENİ BİR OTOMOBİL GELİYOR
ESKİ TTK 1956 YILINDA (56 Yıl önce) KABUL EDİLMİŞTİ. YENİ TTK İLE BİR ANLAMDA 1956 MODEL OTOMOBİL GİDİYOR. YERİNE “SIFIR KM" YENİ BİR OTOMOBİL GELİYOR 2 2

3 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU
1956 MODEL OTOMOBİL İLE 2012 MODEL OTOMOBİL ARASINDA "BÜYÜK FARK" OLDUĞU KUŞKUSUZ. YENİ TTK'DA; DEĞİŞEN DÜNYA VE TÜRKİYE KOŞULLARI,GÜNÜMÜZ MEVZUAT VE TEKNOLOJİSİNE UYUM,ŞEFFAFLIK,ŞİRKETLERİN SAĞLIKLI DENETİMİ GİBİ OLUMLU ÖZELLİKLER TAŞIYOR. 3 3

4 YENİ TTK TİCARET HAYATIMIZA DEĞİŞİKLİKLER GETİRMEKTEDİR
3 TEMEL ALANDA DEĞİŞİKLİKLER GETİRMEKTEDİR 1) Yeni TTK ; - Adillik, - Şeffaflık, - Sorumluluk, - Hesap verilebilirlik ilkeleri 4 4

5 YENİ TTK TİCARET HAYATIMIZA DEĞİŞİKLİKLER GETİRMEKTEDİR
3 TEMEL ALANDA DEĞİŞİKLİKLER GETİRMEKTEDİR 2) Tüm anonim ve limited şirketler için Ululararası Finansal Raporlama Standartları’na göre defter tutma yükümlülüğü. 3) Yasal defterlerin ve finansal tabloların uluslarası denetim standartları ile uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre BAĞIMSIZ DENETİMİ gerekiyor. 5 5

6 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 1 TEMMUZ 2012'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK.
YENİ TTK BÜYÜK BİR İHTİYAÇTI. TBMM'DE İKTİDAR VE MUHALEFET PARTİLERİNİN ORTAK DESTEĞİYLE "JET HIZIYLA" GEÇEREK 13 OCAK 2011’DE MECLİS’TE KABUL EDİLDİ. 14 Şubat 2011'de (Sevgililer Günü’nde) Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 TEMMUZ 2012'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK. 6 6

7 İYİMSER VE KÖTÜMSER BENZETMESİ
YARISI SU DOLU BARDAK VE İYİMSER VE KÖTÜMSER BENZETMESİ 7 7

8 YENİ TTK VE SU DOLU BARDAK
YENİ TTK'YA BÜTÜNÜYLE BAKTIĞIMIZDA BARDAĞIN DOLU TARAFI DAHA FAZLA. ANCAK BOŞ TARAFI DA VAR. İŞTE BU AŞAMADA BARDAĞIN BOŞ TARAFI KONUSUNDA OLAYA NASREDDİN HOCA'NIN "ERKEK ADAM FIKRASI" GİBİ BAKMAMAK GEREKİYOR 8 8

9 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 1 Temmuz 2012’de Yürürlüğe Giriyor
Çok önemli değişiklikler var. Şirketlerin yapması gereken çok sayıda işlem var. Ciddi para cezaları ve hapis cezaları var. 9 9

10 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU
6 KİTAPTAN VE 1535 MADDEDEN OLUŞUYOR 685’İ (% 45’i) önceki maddelerin dilini daha anlaşılır hale getirme şeklinde. 1) Ticari İşletme, 2) Ticaret Şirketleri, 3) Kıymetli Evrak 4) Taşıma İşleri 5) Deniz Ticaret ) Sigorta Hukuku 10 10

11 HAZIRLANACAK İKİNCİL MEVZUAT
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ’den itibaren; Ticaret sicil tüzüğünü 6 ay içinde İkincil mevzuatı (3 tüzük, 6 yönetmelik, 11 tebliğ) BİR YIL İÇİNDE YAYIMLAMAK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE İDİ… (6103 SK Md. 42/1) 11 11

12 YENİ TTK İLE İLGİLİ İKİNCİL MEVZUATLAR
TTK İLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANACAK TÜZÜKLER Ticaret Sicili Tüzüğü (Madde 26) Denetleme Tüzüğü Elektronik Ortamda Genel Kurul Tüzüğü (Madde 1527/5) 12 12

13 YENİ TTK İLE İLGİLİ İKİNCİL MEVZUATLAR
TTK İLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANACAK YÖNETMELİKLER Bağımsız Denetleme Yönetmeliği (Madde 400/1) Denetçinin Denetimi Yönetmeliği Kobi Tanımı Yönetmeliği (Madde 1522) İnternet Sitesi Yönetmeliği (Madde 1524/4) Elektronik Ortamda Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Yönetmeliği (Madde 1527/6) Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği Yıllık Faaliyet Raporu Zorunlu Asgari İçeriğinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik 13 13

14 YENİ TTK İLE İLGİLİ İKİNCİL MEVZUATLAR HAZIRLANACAK TEBLİĞLER
TTK İLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANACAK TEBLİĞLER Defterlerin Onayına İlişkin Tebliğ İzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği Birikimli Oy Tebliği Kâr Avansı Tebliği Uygulama Tebliği Kayıtlı Sermaye Tebliği Finansal Tabloların İlanı Tebliği Eski Türe Dönüş Tebliği Anonim Şirketlerin Genel Kurullarının Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin Tebliğ 14 14

15 SON TARİH 14 ŞUBAT 2012 İDİ HENÜZ YAYIMLANMADI!.. 3 TÜZÜK 6 YÖNETMELİK
11 GENEL TEBLİĞ HENÜZ YAYIMLANMADI!.. 15 15

16 BİRLEŞME-BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ
Bu konu ile ilgili tebliğin 31 Ağustos 2011’e kadar yayımlanması gerekiyordu. (6103 SK. Md.17) YAYINLANMADI!.. 16 16

17 DANIŞTAY ONAYI GEREKLİ
Anayasa’nın 115. maddesine göre, Tüzüklerin Danıştay’ca onaylanması gerekiyor. Danıştay, YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN BİR KANUN İLE İLGİLİ TÜZÜĞÜ ONAYLAMIYOR!.. 17 17

18 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU
YÜRÜRLÜKTEN ÖNCE BAŞLAYAN UYGULAMA 6103 sayılı TTK'nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 28/5. maddesine göre; TTK'nın 479/3. maddesinde "oyda imtiyaz" ile ilgili maddesi TTK'nın yayını tarihinden itibaren bir yıl sonra yani tarihinde uygulanır. Peki ama.. Yeni TTK 'de yürürlüğe girdiğine göre, yürürlüğe girmeyen kanunun maddesi nasıl uygulanır? 18 18

19 YENİ TTK VE UFRS UYGULAMASI
1 Ocak 2013’ten itibaren, tüm sermaye şirketleri yasal defterlerini UFRS ile özdeş TMS’ye göre tutmak zorunda. Şirketler topluluğu için de konsolidasyon ve konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü getirildi. 19 19

20 YENİ TTK VE UFRS UYGULAMASI
KOBİ ve küçük ölçekli işletmeler ise KOBİ/TFRS’yi uygulayabilecek. KOBİ TFRS, Kapsamlı TFRS‟ye göre daha az dipnot bilgisi gerektirmekte ve basitleştirilmiş bir muhasebe standardı. KOBİ işletmeleri tanımlayan ölçütler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacaktır. 20 20

21 YENİ TTK VE UFRS UYGULAMASI
Kapsamlı TFRS; sayfa, 3000’den fazla dipnot bilgisi 47 standart, 50’den fazla yorum içerirken, KOBİ TFRS ise; - 340 sayfa, 35 Kısım ve 400’den az dipnot bilgisi içermektedir. 21 21

22 ÖNEMLİ BİR YENİLİK TEK KİŞİLİK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET
Kuruluşu mümkün Yönetim Kurulu da tek kişilik olabilecek. Ortak olması da şart değil. Mevcut şirketleri ’den itibaren ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ile tek kişiliğe dönüştürmek mümkün. 22 22

23 KURUCUSU 5 KİŞİDEN AZ OLAMAYAN ŞİRKET
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde kurucular 5 kişiden az olamaz (Md.568) 23 23

24 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Anonim ve limited şirketler
18 AY İÇİNDE (14 Ağustos 2012’ye kadar) sözleşmelerini Yeni TTK ile uyumlu hale getirecekler. Bu süreyi Gümrük ve Tic. Bknl. 1 yıla kadar uzatabilecek. (6103 SK. Md. 22) Bunun için Yeni TTK’nın şirketler yönünden incelenip, değişikliklerin belirlenmesi gerekiyor. 24 24

25 ASGARİ SERMAYE Limited Şirket 10 bin TL A.Ş. 50 bin TL
3 yıl içinde ( ’e kadar) sermayesini yükseltmeyen şirketler İNFİSAH etmiş (sona ermiş) sayılır (6103 Sayılı Kanun Md. 20) 25 25

26 DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
YTTK göre İşletme Defteri kaldırılıyor. Bilanço Esasına göre kayıt tutmak tüm tacirler için geçerli olacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının talebi üzerine Esnaf ve KOBİ’lerin tanımı BKK ile belirlenecektir. VUK taslağına göre; Vergi Kanunlarına göre tutulacak defterlerinde TTK göre tutulacağı öngörülmektedir. 26 26

27 TEK KİŞİLİK KİŞİLİK ŞİRKETİN BİLDİRİMİ
Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içinde, bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla bildirir. 27 27

28 FATURAYA VE TEYİT MEKTUBUNA İTİRAZ
Faturanın alındığı tarihten itibaren 8 gün içinde itiraz etmeyen kişi içeriğini kabul etmiş sayılır. Bu süre teyit mektubu, yazısı veya e-posta ile yapılan teyit için de aynıdır. 28 28

29 BORÇLANMA YASAĞI GELDİ
YENİ TTK ŞİRKET ORTAKLARINA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN AKRABALARINA BORÇLANMA YASAĞI GELDİ (TTK Md. 358 ve 395) 29 29

30 BORÇLANMA YASAĞI İSTİSNASI
Ortağın iştirak taahhüdünden doğan borç Borç şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahiplerinin işletmesi gereği yapılmış bir işlemden doğmuşsa ve EMSALLERİYLE BENZER koşulları taşıyorsa (Aynı koşullarda borçlanmışsa) 30 30

31 ORTAKLARIN ŞİRKETE OLAN BORÇLARININ TASFİYESİ
Anonim ve limited şirketlerin ortakları şirkete olan borçlarını Kanun’un yürürlüğünden itibaren üç yıl içinde NAKDİ ÖDEME ile kapatmak zorundadır. (6103 SK. Md.24) Borcunu kapatmamış borçlu ortağa 300 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecektir. (TTK Md.562) 31 31

32 ALACAKLILAR BORCU OLAN ORTAĞA GİDEBİLECEK
3 YIL GEÇTİKTEN SONRA ŞİRKETTEN ALACAKLILAR, BORCU OLAN ORTAĞI TAKİP EDEBİLECEK. (6103 SK. Md.24/3) 32 32

33 ŞİRKETTEN ALINAN BORÇ ORTAKLARA ŞİRKETTEN BORÇ PARA ÇEKMEK YASAK. (Md. 358) BORÇ PARA ÇEKENE 300 GÜNDEN AZ OLMAMAK BİR DEFADA 730 GÜNÜ AŞMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI. (Md. 562/c) PARA CEZASI ÖDENMEZSE EN AZ GÜN HAPİS 33 33

34 ADLİ PARA CEZASI NE DEMEK? (Hakim önüne çıkılmadan DOĞRUDAN)
Bir defada 730 günden fazla olamıyor Günde TL arası ceza demek 300 gün için 6-30 bin TL 730 gün için TL ÖDENMEZSE (Hakim önüne çıkılmadan DOĞRUDAN) GÜN HAPİS CEZASI (Erteleme yok!) (5275 SK. Md. 106/9) 34 34

35 ŞİRKETTEN ALINAN BORÇ ORTAKLAR YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA BORÇ ÇEKERSE NE OLACAK? BORÇ PARA KAÇ TL BELLİ DEĞİL BİN TL DE 1 MİLYON TL DE AYNI; GÜN 35 35

36 PARA ÇEKENE 5 YILA KADAR HAPİS
Adli para cezası yerine çektirilen hapis süresi 3 yılı geçemez. Birden fazla hükümle adli para cezalarına mahkumiyet halinde bu süre BEŞ YILI geçemez. (5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Md. 106/7) 36 36

37 BİR İDDİA “AVRUPA’DA ŞİRKETE BORÇLANANA 5 YIL HAPİS 375 BİN EURO CEZA”
Prof.Dr.Ünal TEKİNALP (Kaynak : / SABAH / S. YAŞAR) DOĞRUSU : BÖYLE BİR UYGULAMA YOK. FRANSA TK Article L-241-3’TE ŞİRKETTEN MAL KAÇIRANA VAR. 37 37

38 TEK KİŞİLİK ŞİRKETLERE DE YASAK ANLAMLI DEĞİL
Tek Kişilik A.Ş ve Ltd. Şirketlerde de ortakların şirketten borç alması yasak. Niçin yasak? Burada, hak kaybı doğacak ortak olmamasına rağmen yasak 38 38

39 YILLARA YAYGIN İNŞAATLAR “5 YIL YEMEDEN İÇMEDEN YAŞAYAN ADAM”
İNŞAATÇILAR NE YAPSIN? YILLARA YAYGIN İNŞAATLAR 5 YIL SÜRÜYORSA, 5 YIL KÂR DAĞITILAMIYOR, ÇÜNKÜ YASA BÖYLE! “5 YIL YEMEDEN İÇMEDEN YAŞAYAN ADAM” OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR 39 39

40 BAZI HARCAMALARA ŞİRKETTEN PARA ÇEKME İDDİASI OLABİLİR
Yemek Faturası, Çelenk ya da çiçek gider, Gazeteye vefat ilanı, Seyahat gideri, cep telefonu konuşmaları vs. 40 40

41 ŞİRKETTEN PARA ÇEKME Faturasız mal satıldığı iddiası,
Bir kısım hasılatın kayıt dışı bırakıldığı iddiası, Apartman dairelerinin tapuda düşük gösterildiği iddiaları ve bu yöndeki raporlar. 41 41

42 ŞİRKETTEN PARA ÇEKME MALİYE ile
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ARASINDA BİR KOORDİNASYON KURULMASI VE GELİRİNİ GİZLEDİĞİ İDDİASIYLA DÜZENLENEN VERGİ İNCELEME RAPORLARININ ALINMASI 42 42

43 YASAK PARA ÇEKME İLE SINIRLI DEĞİL
ŞİRKET ORTAĞI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YAKINLARI, AYIN OLARAK DA BORÇLANAMAYACAK, ŞİRKETİNDEN VADELİ MAL ALAMAYACAK 43 43

44 AKRABAYA VADELİ SATIŞ YASAK
Yönetim Kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar olan kan ve kayın hısımları, şirkete nakit ve ayın borçlanamayacaklar. (Md. 395/2) 44 44

45 HISIMLAR KİM? Kan Hısımları: Anne, baba, çocuk, kardeş, torun, dede, nine, kardeş çocukları, hala, dayı, teyze. Sıhri Hısımlar: Kayınvalide, kayınpeder, kayın, baldız, görümce, çocukları, eşin dayısı, amcası, halası 45 45

46 vadeli ya da taksitli satış yasak.
AKRABAYA SATIŞ YASAĞI Otomobil Bayii: Dayı’ya baldıza İnşaat Şirketi: Yön.K.Üyesi, amca Beyaz Eşya Mağ.: Kayınvalideye, teyzeye Konfeksiyon Mağ.: Görümceye, enişteye vadeli ya da taksitli satış yasak. AKRABA HAPSE GİRECEK 46 46

47 AKRABAYA VADELİ SATIŞ YAPTIRIMI
gün 73 bin TL’ye kadar “ADLİ PARA CEZASI” (Md. 562/5-d) Ödemezse GÜN HAPİS Hapis cezası en fazla 3 yıl olabiliyor. Birden fazla mahkumiyet BEŞ YILI geçemiyor (5275 Sayılı K. Md. 106/7). 47 47

48 AKRABAYA VADELİ SATIŞTA UNUTULANLAR
Limited Şirket ortaklarının akrabalarına satış yasak değil. MÜDÜRÜ ve yakınlarına da değil. Anonim şirket; ortak ve yönetim kurulu üyesi olmayan genel müdür ve müdüre ve hısımlarına yasak değil. 48 48

49 CİDDİ BİR UNUTKANLIK BORÇ PARA ÇEKME YASAĞI
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN GETİRİLMİŞ. MÜDÜR İÇİN UNUTULMUŞ. OYSA MÜDÜR EN YETKİLİ KİŞİ. ŞİRKETİ TEMSİL VE YÖNETİMİNDE YETKİLİ. ORTAK OLMAYAN MÜDÜR OLABİLİR. (Md. 623) 49 49

50 AVANS KÂR DAĞITIMI YENİ TTK’NIN 509. MADDESİNE GÖRE;
KÂR PAYI AVANSI DAĞITILABİLİR BUNUN İÇİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN BİR TEBLİĞ YAYIMLAMASI GEREKİYOR 50 50

51 AVANS KÂR DAĞITIMI Kârlı olan şirketler dağıtabilecek.
Bu avans bir anlamda ortaklara verilen borç (ama yasal) Avans, dağıtılabilir kârdan fazla ise fazlası ŞİRKETE İADE 51 51

52 ŞİRKETTEN BORÇ ALINAN PARA
BİR KOYUNDAN 4 POST VERGİSİ VERGİ YASALARINA GÖRE ŞİRKETTEN BORÇ ALINAN PARA KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 15 STOPAJ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ KDV (% 18) VAR 52 52

53 ŞİRKETE VERİLEN BORÇ TTK Hazırlayan Komite Başkanı
Prof. Ü. TEKİNALP’İN AÇIKLAMASI ORTAĞIN ALACAĞI GÖZÜKÜYORSA, BUNUN NASIL DOĞDUĞU İSPAT EDİLEMİYORSA FATURASIZ SATIŞ YAPILDIĞI VE ORTAKLARA AKTARILDIĞI SONUCUNA VARILIR (Habertürk – 8 Ocak 2012) 53 53

54 FATURALARIN FOTOKOPİSİ SAKLANACAK
İşletmeyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin; Fotokopisi, Karbonlu kopyası Mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzeri bir kopyasını Yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlü (Y. TTK Md. 64/2) Aksi halde 4-73 bin TL arasında adli para cezası ödemezse HAPİS (Md. 64/2, 562/1-b) 54 54

55 TTK’ya uygun tutulmazsa 4-73 bin TL Adli Para Cezası
DEFTER SAYISI 7 OLDU 1) Yevmiye D ) Defteri Kebir 3) Envanter ) Pay Defteri 5) Yönetim Kurulu Karar Defteri 6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Deft. 7) İnternet Defteri TTK’ya uygun tutulmazsa 4-73 bin TL Adli Para Cezası Ödenmezse gün HAPİS 55 55

56 NOTERLERE MÜJDE Yeni Defterler Geldi TİCARİ DEFTER SAYISI ARTIYOR
Mevcut ticari defterlerin yanı sıra; 1) Pay defteri, 2) Yönetim kurulu karar defteri 3) Genel kurul toplantı ve müzakere defteri de ticari defter sayılacak (TTK Md. 64/4) BİR DE İNTERNET DEFTERİ GELDİ (Md. 1524/b) 56 56

57 DEFTERLERİN KAPANIŞI DA TASDİK ETTİRİLECEK
Bütün ticari defterlerin - Açılışları, - Kapanışları her yıl NOTER’E onaylatılacak. Defterlerin kapanışı 6. ayın sonuna kadar tasdik ettirilecek. (Md. 64/3) 57 57

58 7 AYRI DEFTERİN KAPANIŞI
DEFTER TASDİKİ 7 X 2 = 14 7 AYRI DEFTERİN AÇILIŞI 7 AYRI DEFTERİN KAPANIŞI TASDİK ETTİRİLECEK 58 58

59 AÇILIŞTA ARANAN BELGE Noterlere, ticari defterlere ilişkin her açılış onayında TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ arama yükümlülüğü getirildi. (Md. 64/3) 59 59

60 HER YIL YENİ DEFTER ALINACAK
ARA TASDİK YENİ TTK’DA ARA TASDİK YOK. HER YIL YENİ DEFTER ALINACAK 60 60

61 KAPANIŞ TASDİKİ AVRUPA ÜLKELERİNİN TAMAMINDA OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR. OYSA BIRAKIN AVRUPA’YI DÜNYADA DEFTERLERİN NOTERE KAPANIŞ TASDİKİ YOK. “GERÇEK DIŞI” iddialarla yapılan düzenleme haklı gösterilmek isteniliyor. 61 61

62 Egemen BAĞIŞ imzalı yazı
AB BAKANLIĞI YAZISI Egemen BAĞIŞ imzalı yazı AB’de noterden defter açılış ve kapanışı yok Tasdik yaptırmayana para ve hapis cezası yok. (20 Şubat 2012 Tarihli HÜRRİYET) 62 62

63 YANDI TASDİK YAPTIRMAYAN AÇILIŞ VEYA KAPANIŞ TASDİKİNİ YAPTIRMAYANLAR
(BİRİNİ DAHİ YAPTIRMASA) 4-73 bin TL arasında adli para cezası, ödenmezse gün HAPİS (TTK Md.64/3, 562/1-c ve 5275 Sayılı Kanun Md.106) 63 63

64 tasdik zamanı unutulmuş.
DEFTERLERİN AÇILIŞ TASDİKİ Kapanış tasdiki yaptırmanın süresi yasada 6’ıncı ayın (Haziran’ın) sonuna kadar diye belirtilmiş ama açılış tasdiki, yeni işe başlayanlar, yıl içinde defteri dolanlar vs. tasdik zamanı unutulmuş. 64 64

65 UNUTULAN AÇILIŞ TASDİKİ
“TEBLİĞ ile belirlenecek” diye açıklama yapıldı. 73 bin liraya kadar adli para cezasını, ödenmezse iki yıla kadar HAPİS cezasını gerektiren bir fiilin dayanağı kanun olur. TEBLİĞ OLAMAZ. Hakim tebliğe göre hapis cezası veremez. 65 65

66 TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE DELİL OLMASI
Yeni TTK (dünyada böyle bir uygulama olmadığından bahisle) ticari defterlerin kesin delil olma özelliğini kaldırıyor ve bu defterleri hakimin takdirine bağlı delil haline getiriyor. 66 66

67 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca tespit edilirse
DEFTERLERE ZAMANINDA KAYIT YAPILMAMASI Zamanında kayıt yapılmaması Eksik kayıt yapılması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca tespit edilirse gün (73 bin TL’ye kadar) ADLİ PARA CEZASI ÖDENMEZSE GÜN HAPİS (Md. 562/1-d) 67 67

68 KAYIT SÜRESİ UNUTULMUŞ!..
Defter ve belgelere kayıt zamanı Yeni TTK’da belirtilmemiş. Vergi Usul Kanunu’na atıf da yapılmamış. VUK’da günlük süre var. TTK’da 1 gün bile yok!.. 68 68

69 DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK VEYA EKSİK İBRAZ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarına ibraz edilmemesi DOĞRUDAN KIRMIZI KART 3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS (Md. 562/4) 69 69

70 SÜRE UNUTULMUŞ! Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi olayında, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası konulmuş. Ancak ibraz süresinin kaç gün olacağı belirtilmemiş. Örneğin VUK’da 15 günlük ibraz süresi var. TTK’da yok. 70 70

71 Yönetmelik veya tebliğ ile getirilemez. Tebliğe göre HAPİS olmaz.
UNUTULAN İBRAZ SÜRESİ Yönetmelik veya tebliğ ile getirilemez. DOĞRUDAN 3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPSİ gerektiren fiilin süresi Kanunla getirilebilir. Tebliğe göre HAPİS olmaz. 71 71

72 LEVHA ASMAYANLARA HAPİS BİR YERİNE ASMAMAK VEYA YAZMAMAK (Md. 39/2)
TİCARET ÜNVANINI ŞİRKETİN / İŞLETMENİN KOLAY GÖZÜKEBİLECEK BİR YERİNE ASMAMAK VEYA YAZMAMAK (Md. 39/2) 3 AY İLE 2 YIL ARASI HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI (Md. 51/2 ve 38/1) 72 72

73 3 AY İLE 2 YIL ARASI HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI
İŞLEM, SENET VE BELGELERDE ÜNVAN KULLANMAMAK 3 AY İLE 2 YIL ARASI HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI (Md. 40/2, 38 ve 51/2) 73 73

74 ATACAĞI İMZAYI NOTERE ONAYLATTIRMAYANLAR
ONAYDAN SONRA TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLAN ETTİRİLMEZSE 3 AY İLE 2 YIL ARASI HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI (Md. 40/2, 38, 51/2) 74 74

75 FATURA VE FİŞE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MÜDÜR İSMİ
ŞAHIS İŞLETMESİ VE ŞİRKETLER FATURA, FİŞ, GİDER PUSULASI VE KULLANDIKLARI HER TÜRLÜ KAĞIDA VE BELGEYE; SİCİL NUMARASI, TİCARET ÜNVANI, İŞLETMENİN MERKEZİ, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, MÜDÜRLER VE YÖNETİCİLERİN ADI-SOYADI YAZILACAK. (Md. 39/2) 75 75

76 FATURA, FİŞ VE HER TÜRLÜ KAĞIT VE BELGEYE
Taahhüt edilen sermaye Ödenen sermaye İnternet sitesi adresi İnternet no.su da yazılacak (Md. 39/2) 76 76

77 İKİ YILA KADAR HAPİS Belgelere ve her türlü kağıda, istenen asgari bilgilerin yazılmaması, ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS veya ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR ADLİ PARA CEZASINI (73 BİN TL’ye kadar) gerektiriyor (Md. 39/2, 51/2, 38/1). 77 77

78 AVRUPA’DA VE DÜNYA’DA YOK
78 78

79 MEVCUT FATURALAR ÇÖPE Yeni TTK ile belgelere yazılması istenen bilgiler, mevcut faturalarda ve diğer belgeler ile işletmede kullanılan her türlü kağıtta olmadığı için MEVCUT FATURALAR ve diğer belgeler ile kağıtlar GEÇERSİZ OLACAK. 79 79

80 1 TEMMUZ YAKLAŞIYOR MATBAADAN RANDEVU ALDINIZ MI?
TTK Md. 39/2, 51/2 ve 38/2 uyarınca 90 günden 2 yıla HAPİS veya 90 günden 730 güne adli para cezası var. 80 80

81 MATBAACILAR YAŞADI Yeni TTK (ertelenmezse)
’de YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR TÜM BELGELER (Fatura, İrsaliye, Gider Pusulası) BAŞTAN BASTIRILACAK, 81 81

82 YAZAR KASA FİŞİ VE HER TÜRLÜ KAĞIT
Yazar kasa fişine; yöneticilerin adı soyadı vs. yazmak zor. Her türlü kağıda niçin yazılacak? İşletmede kullanılan HER TÜRLÜ KAĞIT deyimi kullanılmış ama her türlü kağıt tanımı yapılmamış! (Md.39/2) 82 82

83 BİR SORU: “Şirketlerimizde, çok sayıda yönetici var. Zaman zaman ayrılanlar oluyor. Bu gibi durumlarda bilgiler de değişmiş oluyor. YENİDEN Mİ BASTIRACAĞIZ?” (Acilen açıklanmalı) 83 83

84 “Şirketimizin (Bankamızın)
BİR BAŞKA SORU: “Şirketimizin (Bankamızın) 1.000 Şubesi var. 1000’de müdürü… Bizim durumumuz ne olacak?” 84 84

85 İNTERNET SİTESİ MECBURİYETİ
Şirketin Finansal Tabloları (Geliri, gideri, kasası ve bankasındaki paralar, borçları, alacakları vs. herkesçe bilinecek) Denetim Raporları (Denetçi, Özel Denetçi ve İşlem Denetçisi) Yönetim Kurulu Başkan, Üye ve Yönetici Ücretleri, ödenen her türlü paralar, seyahat giderleri (Md. 1524) 85 85

86 İNTERNET SİTESİ Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler, Yönetim kurulunun yıllık raporu, Bilgiler EN AZ 6 AY, FİNANSAL TABLOLAR 5 YIL kalacak. SOKAKTAKİ ADAM DAHİL HERKESİN ERİŞİMİNE AÇIK OLACAK 86 86

87 BAZI ÖNEMLİ SORUNLAR ÖZELLİKLE KASA VE BANKALARDA MEVCUT PARALARIN AÇIKLANMASI ALACAKLARIN İSTENİLMESİNDE BANKA HESAPLARININ BORÇLUYA MALZEME OLACAĞI TERÖR, HIRSIZLIK, SOYGUN VS. ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKANI, MÜDÜRLER, YÖNETİCİLERİN ÜCRETLERİNİN AÇIKLANMASI, 87 87

88 CİDDİ BİR SORUN “HANIM BENİ PERİŞAN EDER… BİR ŞİRKETTE YÖNETİCİYİM.
HANIM MAAŞ VS. GELİRLERİMİN YARISINI BİLİYOR. İNTERNETTEN ÖĞRENİRSE BENİ PERİŞAN EDER…” 88 88

89 BİR BAŞKA CİDDİ BİR SORUN
HANIM 2 YILDIR RANGE ROVER İSTİYOR, “Durumunuz müsait değil” DİYE ATLATIYORDUM. İNTERNETTE HER ŞEY AÇIKLANINCA BEN NE YAPACAĞIM ? (E.S.) 89 89

90 ADI OLMAYAN DEFTER HANGİ DEFTER? Madde-1524/6’da
“METİN HALİNE GETİRİLECEK. TARİH VE SAATİ BELİRTİLEREK NOTERLİKÇE ONAYLI BİR DEFTERE YAZILIR VEYA YAPIŞTIRILIR” deniliyor. HANGİ DEFTER? BELLİ DEĞİL 90 90

91 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 3 AY İÇİNDE OLUŞTURULACAK
İNTERNET SİTESİ 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 3 AY İÇİNDE OLUŞTURULACAK ( ’E KADAR) (Bu tarihten sonra kurulan şirketlerin durumu ile ilgili açıklama yok!) 91 91

92 İNTERNET SİTESİ OLMAMASI YA DA EKSİK OLMASI CEZASI
6 aya kadar HAPİS ve 300 güne kadar adli para cezası EKSİK bilgiye 3 aya kadar HAPİS 100 güne kadar adli para cezası var. (Adli para cezası ödenmezse o da ayrıca hapse çevriliyor) (Md. 562/12) 92 92

93 TİCARİ SIRRI AÇIKLAYANA DA CEZA AÇIKLAMAYANA DA!
Bankacılık Kanunu: Müşterilerin sırlarının açıklanması yasak (Md. 73/2). Açıklayana 1-3 yıl hapis, gün adli para cezası var (TCK Md. 239). Vergi Usul Kanunu: Vergi mahremiyeti var. AYNI CEZA YTTK: Açıklamayana; 6 aya kadar HAPİS gün adli para cezası… 93 93

94 AVRUPA’DA İNTERNETTE HERŞEYİN AÇIKLANDIĞI İDDİASI
DOĞRU DEĞİL BİRÇOK ÜLKEDE MECBURİYET YOK. OLANLARDA DA TİCARİ SIRLAR AÇIKLANMIYOR (Örn. Bankadaki paralar vs.) 94 94

95 TİCARET SİCİLİNDE İLAN
A.Ş VE LTD ŞİRKETLER Finansal tablolar, Yönetim K. Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi görüş raporu, Genel Kurulun rapora ilişkin kararı BİLANÇO GÜNÜNDEN itibaren 6 ay içinde T. TİCARET SİCİLİ Gazetesi’nde yayınlanacak (Md. 524 ve Md. 610) 95 95

96 TİCARET SİCİLİNDE İLAN
İLANI YAPTIRMAYANLAR GÜN ADLİ PARA CEZASI (4-73 bin TL) ÖDEMEZLERSE GÜN HAPİS (Md. 562/6) (Erteleme Yok) 96 96

97 YAKLAŞIK 700 BİN ŞİRKET VAR
14 MİLYON SAYFA YAKLAŞIK 700 BİN ŞİRKET VAR HER ŞİRKET İÇİN 20 SAYFA 20 x 700 bin = 14 MİLYON SAYFA!.. 97 97

98 BİR OLAY VE 3 HAPİS TİCARET SİCİLİ İNTERNET SİTESİ
ADLİ PARA CEZASI (HAPİS) 98 98

99 MUHASEBE STANDARTLARI KURUMU
Yeni TTK’da belgeler, bilanço, defterler vs. ile bağlantılı Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu lağvedildi. Kamu Gözetim ve Muhasebe Denetim Standartları Kurumu oluşturuldu. Şu anda değerleme, defter tutma, envanter, bilanço, belgeler vs. Yeni TTK’daki 100 civarında maddede kavramlar değişti. SANAYİ VE TİC. BAKANLIĞI DEĞİŞTİ. 99 99

100 DENETİM YETKİLERİ KALDIRILDI
SPK, BDDK, EPDK DENETİM YETKİLERİ KALDIRILDI 2 KASIM 2011 TARİHİNDE R. GAZETE’DE YAYIMLANAN 660 SAYILI K. İLE BAĞIMSIZ DENETİM YETKİSİ SPK VE TÜRMOB’DAN ALINDI. TMSK TASFİYE EDİLDİ. SPK, BDDK, EPDK’NIN LİSANS VERME, SINAV YAPMA VE BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLERİ KALDIRILDI. 100 100

101 DENETİM VE STANDARTLAR
Kagömdes Türkiye Muhasabe ve Denetim Standartlarını oluşturacak. BAĞIMSIZ DENETİM TEK BİR MERKEZDEN SEVK VE İDARE EDİLECEK. 101 101

102 BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI
Tüm Anonim ve Limited Şirketler’in TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları, Finansal bilgileri, Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları, Envanteri, Türkiye Muhasebe Standartları’nın öngördüğü ölçüde iç denetim raporları, 102 102

103 BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI
Ulusal ve Uluslar arası Denetim Standartlarının öngördüğü ara dönem tabloları Şirketler topluluğuna ilişkin konsolide finansal tabloları, Risklerin erken teşhisi komitesine ilişkin raporlar, 103 103

104 BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI
Uluslararası Denetim Standartları ile Uyumlu Türkiye Denetim Standartları’na göre denetlenir. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEYEN FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORU DÜZENLENMEMİŞ HÜKMÜNDEDİR. 104 104

105 Faiz ve ücret alma hakkı
SERMAYEYE FAİZ ALMAK Faiz ve ücret alma hakkı (Md. 132) Şirket sözleşmesiyle ortakların koydukları sermaye için faiz almaları kabul edilebilir. 105 105

106 İLGİNÇ BİR TABLO ŞİRKETİNDEN PARA ÇEKENE HAPİS VAR
ŞİRKETE KOYDUĞU SERMAYE İÇİN FAİZ ALANA HAPİS YOK! 106 106

107 ŞİRKET KURULUŞUNDA SERMAYE BANKAYA YATIRILACAK
Blokaj yeniden geldi. % 25’i tescilden önce Gerisi de tescili izleyen 24 ay içinde şirket adına bankaya yatırılacak. Bankaya yatırılan parayı şirket tüzel kişilik kazanınca serbest bırakacak. 107 107

108 İŞLEM DENETÇİSİ VE İNCELENECEK HUSUSLAR
Payların tamamının kurucularca taahhüt edilip edilmediği Sermayenin % 25’inin bankaya yatırılma durumu Ayni sermaye konuluyorsa bunların değerlerinin mahkemece atanan BİLİRKİŞİCE tespit edilme durumu ve mahkeme kararı Kurucuların beyanı Kuruluş belgeleri Noter olayları ve izinler 108 108

109 Şirketler, ana sözleşmelerinde yazılı olmayan konularla da
ULTRA VİRES KALKTI Şirketler, ana sözleşmelerinde yazılı olmayan konularla da uğraşabilecekler. 109 109

110 YÖNETİM KURULU Tek kişilik de olabiliyor. (Md. 359)
Yönetim Kurulu Üyesi ortak olmayabilir. En az dörtte biri yüksek okul mezunu olacak (Md. 359/3). (Tek üyelik de yok). 110 110

111 (Yüksek okul 2 yıllık önlisans olabilir)
YÖNETİM KURULU’NDA 1/4’ÜN HESABI 1. için yüksek okul şart değil 2,3,4 = 1 Yönetim Kurulu Üyesi 5,6,7,8 = 2 Yönetim Kurulu (Yüksek okul 2 yıllık önlisans olabilir) 111 111

112 BİR KİŞİLİK YÖNETİM KURULU
Bu kişinin Yerleşme yeri Türkiye olacak. TC vatandaşı olacak. Yabancı tek kişilik Yön.K. Üyesi olamaz. 112 112

113 YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilecek. En çok 3 yıl süreyle seçiliyor (Md. 362) Aynı kişi tekrar seçilebilir. Üyelik boşalırsa, yönetim kurulu seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Genel kurul haklı bir sebep varsa Yönetim Kurulu her zaman görevden alabilir (Md. 364). 113 113

114 SORUMLULUKLARIN DEVRİ (MEVCUT TTK)
Mevcut TTK’da, sadece A.Ş.’lerde; Ana sözleşmede hüküm bulunması kaydıyla, Görev, yetki ve sorumluluklar murahhas azalara ve ortak olmayan murahhas müdürlere devredilebiliyordu. Bu devir özellikle de naylon fatura ve kaçakçılık suçu olayında önemliydi (Md. 317, 319). 114 114

115 YÖNETİMİN VE SORUMLULUKLARIN DEVRİ
YENİ TTK YÖNETİMİN VE SORUMLULUKLARIN DEVRİ Ana sözleşmeye konulacak bir hükümle, görev dağılımı yapacak ve düzenlenecek bir İÇ YÖNERGEYE göre, yönetim kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine ya da üçüncü kişiye devredilebilecek. (Md. 366, 367) 115 115

116 YÖNETİM KURULU Üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.
Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar alınır. Birbirini temsilen oy ya da vekil aracılığıyla toplantıya katılma mümkün değil. Kararlar, toplanmadan bir üyenin yazılı önerisinin üye tam sayısının onayı ve kararın imzalanması ile de alınabilir. 116 116

117 YÖNETİM KURULU Her Yönetim Kurulu Üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında, toplantıda; Bilgi isteyebilecek. Soru sorabilecek. İnceleme yapabilecek. Defter kaydı, sözleşme, yazışma vs. Yönetim Kurulu toplantısına getirtebilecek. 117 117

118 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MALİ HAKLARI
Tutarı ana sözleşmeyle ya da genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak koşuluyla HUZUR HAKKI, ÜCRET, İKRAMİYE, PRİM VE YILLIK KÂRDAN PAY ÖDENEBİLİR (Şirketten para çekme yasağı göz önüne alındığında bu önemli) 118 118

119 YÖNETİM KURULU Yönetimin Devri : Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönetmeliğe göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Yönetimin bu anlamda devri, organsal işlevin devridir. Devir, bir devir yönergesi ile yapılacaktır. 119 119

120 YÖNETİM KURULU Yönetmelik üretim öncesini, üretimi, pazarlamayı, muhasebenin yapısını, işleyişini, görev tanımlarıyla şemasını içerir; “yönetimi” bir bütün halinde düzenler. Yönetmelikte örgüt şemasının verilmesi yeterli değildir; karar ve atama yetkiler ile işletmenin teknik, ticari ve hukuki açından yönetimine ilişkin esasları da içermelidir. 120 120

121 YÖNETİM KURULU SİGORTA
Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar, şirket sermayesinin yüzde yirmi beşini aşan bir bedelle sigorta ettirmişse; bu husus SPK ve borsa bülteninde duyurulur. (Md. 361) 121 121

122 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU
Yönetim Kurulu üyeleri, yükümlülüklerini ihlal ederlerse ve kusurlarının bulunmadığını ispatlamazlarsa; şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. (Kusur Karinesi Md. 553) 122 122

123 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU
Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi halinde zarardan sorumludur. (Kusur Karinesi Md. 553) 123 123

124 KENDİ PAYLARINI ALMA Bir şirket kendi paylarını, esas ve çıkarılmış sermayesinin en çok % 10’u oranında iktisap veya rehin olarak kabul edebilir. Genel kurul, yönetim kurulunu en çok 5 yıl süre ile yetkilendirebilir. (Md. 379) 124 124

125 GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA
Genel kurul toplantıya, ana sözleşmede belirtilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, toplantı tarihinden “en az iki hafta önce” yapılır. Pay sahiplerine de toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 125 125

126 ÇAĞRISIZ GENEL KURUL Eski TTK'nın 370. maddesindeki bu uygulama, Yeni TTK'da da aynen yer alıyor. Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilirler ve bu toplantı nisabı (yetersayısı) var olduğu sürece, karar alabilirler. Gündeme, oy birliğiyle olmak koşuluyla madde eklenebilir. 126 126

127 GENEL KURULA KATILMAYA YETKİLİ PAY SAHİPLERİ
Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen “hazır bulunanlar listesi”nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en az bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak, giriş kartı alırlar. 127 127

128 GENEL KURULUN TOPLANMASI
Daha ağır bir nisap yoksa SERMAYENİN EN AZ DÖRTTE BİRİNİ karşılayan payların sahipleri veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantı yapılamazsa ikinci toplantıda bu nisap da aranmaz. 128 128

129 TEK KİŞİLİK A.Ş’DE İBRA A.Ş TEK KİŞİYE AİT İSE “İBRA” OLAYI
ORTADAN KALKIYOR ÇÜNKÜ PAY SAHİBİ KENDİNİ İBRA EDEMEZ.(TTK Md 436) BAŞKA BİRİSİ YÖN.K.ÜYESİ SEÇİLİRSE OLUR. 129 129

130 temsil edildiği genel kurulda
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ŞİRKET SERMAYESİNİN EN AZ YARISININ temsil edildiği genel kurulda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. 130 130

131 AZLIK HAKKI Şirket sermayesinin en az onda birini (halka açık
şirketlerde en az yirmide birini) oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan; Genel kurulu toplantıya çağırmasını, Genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları, gündeme koymalarını noter aracılığıyla isteyebilirler. Yönetim kurulu en geç 15 gün içinde gerekli çağrıyı yapmazsa, çağrı istem sahiplerince yapılır. 131 131

132 ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ
Ana sözleşmede aksi öngörülmemişse veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa, temsil yetkisi “çift imza” kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye ya da müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin bulunması şarttır. 132 132

133 BAĞIMSIZ DENETİM Şirketiniz bağımsız denetimden geçmiyorsa, 1 Mart 2013 tarihine kadar bağımsız denetçi seçmeniz gerekiyor. Yıl sonu stok sayımı bağımsız denetçi gözetiminde yapılacak Yıllık faaliyet raporu bağımsız denetimden geçecek. 133 133

134 BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI
Finansal Tabloların ve yönetim kurulu raporlarının denetçi tarafından incelenmesi ; - Sadece kağıt üzerinde olmayıp, - Envanter de dahil olmak üzere tüm muhasebenin; - Kayıtlar ve bu kayıtların dayanağı belgelerle desteklenmesi gerekir. 134 134

135 BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI
Genel nitelikte yapılacak olan bu denetim ile şirketin belirli bir dönemdeki tüm ekonomik ve mali performansının ele alınması amaçlanmıştır. Denetim ayrıca ; - Kanuna, - Uluslararası standartlara, - Esas sözleşme hükümlerine, uyulup uyulmadığını da içerecektir. 135 135

136 BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI hüküm altına alınmıştır.
Şirketlerin denetimi, eski TTK’dan farklı olarak ; - Şirketin içerisindeki kişiler tarafından değil, - Dışarıdan ve bu işi meslek haline getirmiş profesyonel kişiler eliyle yapılması, hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, Denetimin bu işi kendisine meslek olarak seçmiş uzmanlar eliyle yapılması esastır. 136 136

137 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SEÇİMİ
Buna göre; a) Sermayesinin % 10’ u halka açık şirketlerde, % 5’ ini oluşturan pay sahiplerinin haklı sebeplere dayalı talepleri üzerine; -Seçilmiş denetçilerin yerine başka bir denetçi atama yetkisi, Asliye Ticaret Mahkemesine bırakılmıştır. 137 137

138 BAĞIMSIZ DENETİM Bağımsız denetçinin, finansal tablolar hakkında olumsuz görüş vermesi veya görüş vermekten kaçınması durumunda, genel kurulda denetlenen yıla ait kâr veya zarar ile ilgili karar alınmayacak. Yönetim kurulu 4 iş günü içinde istifa edecek. 138 138

139 PAY (HİSSE) SENETLERİ 1. Hamiline yazılı 2. Nama yazılı olabilir.
“Hisse senedi” terimi yerine “Pay senedi” terimi, kanuni terim olarak kabul edilmiştir. Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için “hamiline yazılı” pay senetleri çıkarılamaz. Payların bedelleri tamamen ödendiğinde hamiline yazılı hisse senedi çıkartılabilir. 139 139

140 GEÇİCİ İLMÜHABER PAY SENEDİ SAYILIYOR
Eski Ticaret Kanunu'nun 411. maddesinde “Geçici ilmühaberin hisse senedinin yerini alacağı” yönünde hüküm vardı. Yeni TTK'da da bu yönde bir hüküm yer alıyor. Buna göre; pay senedi bastırılıncaya kadar “ilmühaber” çıkartılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla “nama yazılı pay senetlerine” ilişkin hükümler uygulanacak (Yeni TTK Md. 486/2) 140 140

141 PAY (HİSSE) SENEDİ BASTIRILMASI
Pay senetlerini bastırmak izne tabi değil. Paylar hamiline yazılı ise, yönetim kurulu pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren, “üç ay içinde” pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır (Yeni TTK Md. 486/2). Yönetim kurulunun “Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı” tescil ve ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesine konulur. 141 141

142 PAY SENEDİ OLMADAN HİSSE SATIŞI
Şirket hissesi pay senedine bağlanmamışsa, hisse devir sözleşmesi düzenlenir. Bu devir pay defterine yazılmakla hüküm ifade eder. Pay senedine bağlı olmayan hisseler, ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç gelir vergisine tabidir. 142 142

143 PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ
Pay senetlerinde; Sermaye tutarı, Tertibi ve yönetim kurulu kararının tescil tarihi, İtibari değeri, En az iki yetkilinin imzası, bulunmalı ve pay defterine kayıt edilmeli. 143 143

144 PAY SENETLERİNİN DEVRİ
Hamiline Yazılı pay senetlerinin devri; şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder. Nama Yazılı paylar; aksi öngörülmedikçe, herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın devredilebilir. 144 144

145 PAY SENETLERİNİN DEVRİ
Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile devrolunabilir. Miras, mirasın paylaşımı ve eşler arasındaki mal rejimi hükümleri ve cebri icra bunun istisnalarıdır. 145 145

146 PAY DEFTERİ Şirket; Senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, ünvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder. Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir. 146 146

147 HÜKÜMET KOMSERİ Komiser kavramı
BAKANLIK TEMSİLCİSİ olarak değiştirildi. Uygulama esasları bir yönetmelikle belirlenecek. 147 147

148 KOMİSER UNUTULMUŞ TTK Md. 1527/5’de,
“Md. 407’deki KOMİSERLER” denilmiş. Md. 407’de KOMİSER YER ALMIYOR! “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” deniliyor. O da yok!.. Doğrusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı! 148 148

149 A.Ş'LERDE MURAKIP (DENETÇİ) KALKIYOR
Okuryazarlık şartı bile aranmayan "murakıplık" kalkıyor. En az bir SMMM veya YMM denetimi ya da Bağımsız Denetim kuruluşu geldi. Şirket muhasebecisi dışında bir de Denetçi olacak ve ücret ödenecek. 149 149

150 550.000 LİMİTED ŞİRKETE DE DENETÇİ
DAHA ÖNCE ORTAK SAYISI 20’DEN AZ İSE DENETÇİ GEREKMİYORDU YENİ TTK’DA HEM MUHASEBECİ HEM DE AYRICA DENETÇİ GEREKİYOR. 150 150

151 DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE GÖREVDEN ALINMASI
Şirket genel kurulunca; Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi; a) Yönetim kurulunun, b) Haklı sebeplerin gerektirmesi ve denetçinin taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde, başka bir denetçi atayabilir. 151 151

152 DENETÇİ İSTİFA EDERSE Yönetim Kurulu’na geçici bir denetçi seçme hakkı tanınmış (Md. 399/9). Öte yandan bu durumda da denetçinin mahkemece atanacağı öngörülmüş (Md. 399/6) 152 152

153 1 MART 2013’E KADAR SÜRE MESLEK MENSUBU
(SMMM YMM) İLE VEYA BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİ İLE ANLAŞILACAK (İki yıllık okul bitiren SMMM olmuyor) 153 153

154 ŞİRKET DENETİMİ Büyük ölçekli şirketler Bağımsız denetleme kuruluşlarınca, Orta ve küçük ölçekli işletmeler SMMM veya YMM tarafından denetlenecek. 154 154

155 DENETİMİN ÖNEMİ Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. (Md. 397/2) 155 155

156 DENETİMİN SONUÇLARI Olumlu görüş Sınırlı olumlu görüş Olumsuz görüş
Görüş vermekten kaçınma 3 ve 4’ün olması halinde Yönetim Kurulu’nun genel kurulu 4 iş günü içinde toplantıya çağırma ve istifa etme yükümlülüğü 156 156

157 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
1) Olumlu Görüş Yazısı - Herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı, - Finansal tabloların doğru olduğu, - Mal varlığı ile finansal durum ve karlılığa ilişkin hususların gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığı, ifade edilir. 157 157

158 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
2) Sınırlı Olumlu Görüş Yazısı - Bazı çekincelerin bulunması nedeniyle olumlu görüş yazısının sınırlandırılması, - Finansal tablolardaki hataların şirket yetkili kurullarınca düzeltilebilecek nitelikte olması, - Bu hataların finansal tablolarda açıklanmış sonuca etkilerinin kapsamlı ve büyük olmaması, - Sınırlamanın konusu,kapsamı ve düzeltmenin nasıl yapılacağının belirtilmesi gerekir. 158 158

159 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
3) Olumsuz Görüş Yazısı -Finansal tablolardaki hataların kolaylıkla düzeltilebilecek yapıda olmadığının anlaşılması durumunda yazılır 159 159

160 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
4) Görüş Vermekten Kaçınma - Şirket defterlerinde belirsizliklerin bulunması, - Şirket tarafından denetlenecek hususlarda önemli kısıtlamaların yapılması, halinde,bunları ispatlayacak delilleri bulunmasa da Denetçi görüş vermekten kaçınabilir. 160 160

161 OLUMSUZ RAPOR SONUÇLARI
Yeni yönetim kurulu; - 6 ay içinde, - Esas sözleşme ve standartlara uygun finansal tabloları hazırlar, - Genel kurula sunar 161 161

162 ÜÇ AYRI DENETİM DÜZENLENİYOR
İhtiyaç duyulmasına bağlı olarak; 1) Bağımsız denetim, 2) İşlem denetçisi 3) Özel denetçi görevlendirilebilecek. 162 162

163 İŞLEM DENETÇİSİ Şirket kuruluşunun,
Sermaye artırımı veya azaltılması kararlarının, Birleşme sözleşmesi ve Raporunun, Bölünme sözleşmesinin, Menkul kıymet ihracının vs. denetlenmesiyle görevli 163 163

164 ÖZEL DENETÇİ Hakim şirket yavru şirket ilişkileri yönünden uygulama alanı var. Yönetim kurulunun kararlarıyla şirketi zarara uğratması söz konusu ise, Herhangi bir pay sahibi Asliye Ticaret Mahkemesinden isteyebiliyor. Genel kuruldan da istenebiliyor. 164 164

165 DENETİM SÜREKLİ OLACAK
Büyük, küçük ve orta ölçekli, Halka açık olan/olmayan, Özel ve kamu, Tüm anonim şirketleri Sürekli denetimi yasa açıdan zorunlu. 165 165

166 DENETÇİ OLAMAYACAKLAR
Şirket ortağı, Şirket yöneticisi veya çalışanı, Denetlenecek şirketin yön.kur. üyesi veya yöneticisinin üçüncü derece dahil akrabası ise. 166 166

167 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ÖZELLİKLERİ ŞİRKETTEN BAĞIMSIZ OLMASI GEREKİR.
KISACA, DENETÇİNİN DENETLENECEK ŞİRKETTEN BAĞIMSIZ OLMASI GEREKİR. 167 167

168 o şirkette görev yapamıyor.
DENETÇİ EN FAZLA 7 YIL Denetçi bir şirkette kesintisiz olarak arka arkaya 7 yıl görev yapabiliyor. 7 yıl dolunca en az 2 yıl o şirkette görev yapamıyor. 168 168

169 DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI
• Sır saklama yükümlülüğünde ihmali bulunan kişiler hakkında, verdikleri zarar sebebiyle; -Her bir denetim için TL, -Pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde ise TL’na kadar tazminata hükmedilebilir. • Denetçinin bir bağımsız denetleme kuruluşu olması hâlinde, sır saklama yükümlülüğü, bu kurumun yönetim kurulunu, üyelerini ve çalışanlarını da kapsar. 169 169

170 ŞİRKET İLE DENETÇİ ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI
Şirket ile denetçi arasında; Şirketin ve topluluğun yılsonu hesaplarına, Finansal tablolarına ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna ilişkin, İlgili kanunun, idari tasarrufun uygulanması konusunda doğan görüş ayrılıkları hakkında, Yönetim kurulunun veya denetçinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar verir. Verilen bu karar kesin olup, dava giderlerinin borçlusu şirkettir. 170 170

171 LİMİTED ŞİRKETLER 171 171

172 LTD/EN AZ KAÇ KİŞİ GEREKLİ
Önceden en az 2 kişi idi. Yeni TTK'ya göre bir kişi olabiliyor. Eski TTK'da olduğu gibi ortak sayısı 50'den fazla olamayacak 172 172

173 Bakanlar Kurulu 10 katına kadar artırabilecek
LTD/ASGARİ SERMAYE 10 BİN TL OLACAK Eski TTK'da 5 bin TL idi. Bakanlar Kurulu 10 katına kadar artırabilecek 173 173

174 SERMAYEYİ YÜKSELTME SÜRESİ En çok 2 kez birer yıl uzatabilecek
3 yıl (14 Şubat 2014'e kadar) Gümrük ve Tic.Bak. En çok 2 kez birer yıl uzatabilecek ( 'ya kadar) 174 174

175 LTD/SERMAYENİN TAMAMI BİR DEFADA NAKİT
Eski TTK'da örneğin 100 bin TL sermaye 1/4 ü (25 bin TL) 3 ay, kalanı (75 bin TL) 3 yılda ödeniyordu. Yeni TTK 100 bin TL'nin tamamını kuruluşta ödemek gerekiyor. 175 175

176 LTD/ HANGİ TARİHTE KURULMUŞ SAYILACAK
NE ZAMAN TÜZEL KİŞİLİK KAZANACAK? Kurucuların şirket sözleşmesindeki imzalarının noterce onaylandığı ve taahhüt edilen sermayenin, nakit kısmının hemen ve derhal ödenmesiyle kurulmuş sayılacak. Ticaret siciline tescil edildiği tarihte de tüzel kişilik kazanacaktır. 176 176

177 LTD DENETİM Yaklaşık 550 bin Ltd şirket denetçi ile tanışacak. 1 Mart 2013'e kadar anlaşacak. Hem muhasebeci hem denetçi olacak. Ayrıca gerektiğinde işlem denetçisi olacak. 177 177

178 BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ
Her faaliyet dönemi için her faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar GENEL KURUL tarafından seçilmesi ve TİCARET SİCİLİNE TESCİL-İLAN VE İNTERNET SİTESİNDE İLAN 178 178

179 BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRILMAZSA
Bağımsız denetçi tarafından denetlenmemiş olan finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir. 179 179

180 LTD/ KURULUŞTA İŞLEM DENETÇİSİ
Yeni TTK'ya göre; limited şirketlerin kuruluş işlemleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca gerekli görülmesi halinde “İŞLEM DENETÇİSİ” tarafından denetlenecek. 180 180

181 LTD/BAĞIMSIZ DENETÇİ NELERİ DENETLEYECEK?
1.FİNANSAL TABLOLARI: (Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve dipnotları) 2. MÜDÜRÜN YILLIK FAALİYET RAPORUNU 3. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ 181 181

182 LTD ŞİRKET GENEL KURULU'NCA SEÇİLMEMİŞSE
BAĞIMSIZ DENETÇİ LTD ŞİRKET GENEL KURULU'NCA SEÇİLMEMİŞSE Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar bağımsız denetçi seçilmemişse, müdür veya ortağın istemiyle Asliye Ticaret Mahkemesi’nce atanır. 182 182

183 LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ
Zorunlu hükümler belirtilecek (Md.576) Ticaret ünvanı, merkezi Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış işletme konusu Esas sermayenin tutarı ve varsa imtiyazlar Müdürler (adı-soyadı, ünvanları, vatandaşlıkları) Yapılacak ilanların şekli (ŞİRKETİN MÜDDETİ KALDIRILDI) 183 183

184 LTD SÖZLEŞMESİNDE VARSA BAĞLAYICI
Sermaye payı devrini sınırlama Ortakların payı ön alım hakkı, Şirket yönetiminin üçüncü kişiye bırakılması Bilanço kârının kullanılması hk. kanundan ayrılan özel hükümler 184 184

185 LTD PAY DEVRİ Noterden onaylı devir sözleşmesi ile gerçekleştirilir.
Sözleşmede ek ödeme, ön alım vb. koşullar varsa uyulması gerekir. 185 185

186 LTD PAY DEVRİ Genel kurul onayı gerekiyor (tek kişilikte yok).
GK. Herhangi bir sebep belirtmeden kaçınabilir. Sözleşme ile sermaye payının devri yasaklanabilir. Pay devri onayına ilişkin genel kurul kararı sicile tescil ettirilir. 186 186

187 hem de yükümlülükleri senede yazılarak şeffaflık sağlanıyor.
LTD’DE PAY SENEDİ Limited şirketlere “nama yazılı pay senedi” çıkarma olanağı getirilerek ortaklık ispat kolaylığı, hem de yükümlülükleri senede yazılarak şeffaflık sağlanıyor. 187 187

188 LTD PAY DEFTERİ Ortakların paylarının kaydedildiği ve diğer ortakların incelemelerine açık pay defteri tutulması zorunlu (Md.594) Açılış ve kapanışı tasdike tabi. Tek kişilik ortaklıkta da gerekli. 188 188

189 GENEL KURUL Olağan Genel Kurul faaliyet dönemi sonundan itibaren ÜÇ AY İÇİNDE yapılacak (izleyen yıl 1 Nisan’a kadar) Şirket sözleşmesinde hüküm olması halinde ELEKTRONİK ORTAMDA DA yapılabilecek. 189 189

190 SİGORTACILIK YASAĞI Limited şirketlerin sigortacılıkla uğraşamayacağına dair hüküm yer almıyor. 190 190

191 AVANS KÂR DAĞITIMI A.Ş’LERE VAR LTD. ŞİRKETLERE YOK
OYSA ŞİRKETLERİN % 85’İ LİMİTED!.. KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ İLE DE ÇELİŞİYOR!.. 191 191

192 LTD ŞİRKET MÜDÜR Müdür ya da müdürler, şirket sözleşmesi veya genel kurulca atanacak. Tüm ortaklar müdürse EN GEÇ 1 EKİM 2012’ye kadar şirket genel k. müdür seçimi yapılacak. (6103 SK. Md.25) 192 192

193 Bu müdür şirketi tek başına temsile yetkili olacak.
LTD/MÜDÜRÜN YERLEŞİM YERİ Yeni TTK'ya göre, şirket müdürlerinden en az birisinin yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması gerekiyor. Bu müdür şirketi tek başına temsile yetkili olacak. 193 193

194 B durumda 1 yıl, 5 yıl 10 yıl şeklinde görev süresi belirlenebilir.
LTD/ MÜDÜRÜN GÖREV SÜRESİ Gerek eski gerekse Yeni TTK'da, müdürlerin hangi süreyle görev yapacakları düzenlenmemiştir. B durumda 1 yıl, 5 yıl 10 yıl şeklinde görev süresi belirlenebilir. 194 194

195 Ortakların akrabalarına ve ortak olmayan müdüre kısıtlama yok.
LTD ORTAKLARA BORÇLANMA YASAĞI AŞ ortakları için geçerli olan madde Ltd ortakları için de geçerli. (Md.644/b) FARK: Ortakların akrabalarına ve ortak olmayan müdüre kısıtlama yok. 195 195

196 LTD BORÇLAR VE ORTAKLAR
Vergi ve Primde ortaklık hisseleri oranında, Diğer borçlarda ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri sermaye paylarını ödemekle yükümlü. Sözleşmede ön ödeme ve yan edim yükümlülüğü varsa onu da yerine getirecek. 196 196

197 LİMİTED ORTAKLARA BORÇ
Ortaklar ve onlara yakın kişiler tarafından şirkete verilen ve özkaynakların yerini tutan nitelikteki ödünçler, bir sözleşme veya beyan dolayısıyla sırada en sonda yer alanlar da dahil olmak üzere diğer tüm alacaklardan sonra gelir. (Md. 615) 197 197

198 FATURA VE ÖDEME Sözleşmede ödeme günü belirtilmemişse; borçlu aşağıdaki sürelerin sonunda ihtara gerek kalmadan mütemerrit sayılır ve alacaklı faize hak kazanır. 1- Faturanın borçlu tarafından alınmasını izleyen 30 günlük sürenin sonunda 2- Faturanın alınma tarihi belirsizse, mal veya hizmetin alınmasını izleyen 30 günlük sürenin sonunda. 3- Borçlu faturayı mal veya hizmetin tesliminden öne almışsa, mal veya hizmetin teslim tarihini izleyen 30 günün sonunda 198 198

199 ÖDEME SÜRESİ EN FAZLA 60 GÜN
60 GÜNDE ÖDENECEK SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN ÖDEME SÜRESİ EN FAZLA 60 GÜN ALACAKLI ALEYHİNE AĞIR BİR HAKSIZ DURUM YARATMAMAK KOŞULUYLA ANLAŞMA İLE DAHA UZUN SÜRE MÜMKÜN 199 199

200 ÖDEME SÜRESİ 60 GÜNÜ AŞAMAZ
KOBİ’LERE BORÇTA 60 GÜN ALACAKLININ KOBİ VEYA TARIMSAL YA DA HAYVANSAL ÜRETİCİ OLMASI HALİNDE BORÇLUNUN BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME SIFATINI TAŞIDIĞI HALLERDE ÖDEME SÜRESİ 60 GÜNÜ AŞAMAZ 200 200

201 ŞİRKETLER ŞAHIS İŞL. DÖNÜŞEBİLİR
Şirketten para çekmeye adli para cezası ve hapis, İnternet sitesini oluşturmayanlara hem hapis hem adli para cezası vb. uygulamalar Şirketlerin şahıs işletmesine dönüşmesine neden olabilir. 201 201

202 ANCAK KV VE KDV YÖNÜNDEN
ŞAHIS İŞL. DÖNÜŞÜMÜ YENİ TTK Md. 194/3 Şirket paylarının tamamı devir alınacak. Ticari işletme devir alınan adına tescil ve ilan edilecek. ANCAK KV VE KDV YÖNÜNDEN SORUN VAR 202 202

203 LİMİTED ŞİRKETLER ANONİME DÖNÜŞEBİLİR
1 Ortak Avantajı A.Ş’de ortağın vergi ve sigorta borcundan sorumlu olmayışı Halka açılma imkanı Avans kâr payı dağıtabilme Hisse satışında A.Ş daha avantajlı (2 yıl ve sınırsız) Hamiline hisse senedi avantajı 203 203

204 Teşekkür ederim…


"Prof. Dr. Şükrü KIZILOT Tarih: 30.05.2012 Saat: 14.00." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları