Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç Dr.Recai Türkoğlu MS Hasta Okulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç Dr.Recai Türkoğlu MS Hasta Okulu"— Sunum transkripti:

1 Doç Dr.Recai Türkoğlu MS Hasta Okulu

2 ÖZEL DURUMLARDA DEMİYELİNİZAN HASTALIKLAR

3 MULTİPL SKLEROZ-GEBELİK
MS hastalık olarak doğurganlık yada gebelik üzerinde negatif bir etki göstermiyor Bazı çalışmalar düşük doğum kilolu bebeklere işaret etmekte??

4

5 MULTİPL SKLEROZ-GEBELİK
Retrospektif çalışmalar Lohusalık döneminde ataklarda artış olduğunu gösterdi Gebelik sırasında yıllık atak oranı belirgin düşük.

6 MULTİPL SKLEROZ-GEBELİK
Gebelik öncesi yılda ortalama atak oranı:0.7±0.9 Üçüncü trimestirde atak oranı 2/3 oranda azalarak 0.2±1.0 Tersine, Lohusalık ilk 3 aylık dönemde ataklarda artma 1.2±02.0 Sonrasında gebelik öncesi düzeylerde seyir.

7 MS-GEBELİK-UZUN DÖNEM HASTALIK SEYRİ ÜZERİNE ETKİSİ VAR MI?
Bu konuda sonuçlar çelişkili MS’in uzun dönem seyri üzerinde gebeliğin etkisi “yoktur”

8 MS-GEBELİK-UZUN DÖNEM HASTALIK SEYRİ ÜZERİNE ETKİSİ VAR MI?
MS’in uzun dönem seyri üzerinde gebeliğin “olumlu bir etkisi vardır”

9

10 MS-GEBELİK-İMMÜNMODÜLATUVAR TEDAVİLERİN SÜRDÜRÜLMESİ?
MS tedavisinde kullanılan pek çok ilacın bu yönde bilgilerinin hala araştırılmakta olduğunu belirtmek gerek Bu konuda hekimle sıkı dialog gerekiyor Deneysel modelde Interferon kullanımı düşük riskinde artışa yol açtığı gösterildi .

11 MS-GEBELİK-İMMÜNMODÜLATUVAR TEDAVİLERİN SÜRDÜRÜLMESİ?
RİSKLER: Düşük veya erken doğum riski Düşük doğum ağırlıklı bebek. ÖNERİ: Gebelikte immünmodülatuvar tedaviler kullanılmamalıdır!! Gebelik planlanırken; 1-3 ay öncesinde ilaçlar kesilmelidir

12 MS-GEBELİK-İMMÜNMODÜLATUVAR TEDAVİLERİN SÜRDÜRÜLMESİ?

13 A ve B Kategori ilaçlar Gebelikte hekime danışılarak kullanılabilir
A ve B Kategori ilaçlar Gebelikte hekime danışılarak kullanılabilir.İlk 3 ayda kullanılması önerilmez. C Kategori İlaçlar:Yeterli İnsan çalışması yok,hayvan çalışmalarında ilk üç aylık gebelik döneminde zaralı olduğu görülmüş İnterferonlar D kategori İlaç :kesinlikle kullanılmamalı İmuran,endoxan,mitoxantrone,

14 MS-GEBELİK-İMMÜNMODÜLATUVAR TEDAVİLERİN SÜRDÜRÜLMESİ?
Aradığını bilmeyen bulduğunda anlayamaz.  

15 MS-GEBELİK-ATAK TEDAVİSİ
Kortikosteroidler placenta’dan geçebilmekte metabolize olup, sonrasında ancak fetusa 1/10 konsantrasyonluk bir kısmı ulaşmakta Steroid uygulaması ile erken doğum, ölü doğum yada düşük arasında hiçbir ilişki gösterilememiş. Doğumsal orofasial malformasyonlar ve fetal böbrek üstübezi baskılanması konusunda dikkat!

16 Emzirmede-MS Özel Tedavilerin sürdürülmesi?

17 FİNGOLİMOD Yeni lisans alan oral tedavi seçeneği Gebelik üzerine etkisi bilinmemekte.. Gebelik planlanıyorsa 2 ay önce kesilmeli

18 MS Özel Tedavilerinin Gebelikte Sürdürülmesi?
GEBELİK SÜRESİNCE COPAXONE KULLANIMI  13 kadında, 14 adet gebelik periodu prospektif izlenmiş 13 canlı doğum (biri ikiz) 9 tanesinde tüm gebelik boyunca GA hiç kesilmemiş(çok aktif MS atakları geçiren olgular) SONUÇ: Çok sık ataklı MS hastalarında tedavi gebelik süresince de devam ettirilebilir.

19 MS-GEBELİK-UZUN DÖNEM HASTALIK SEYRİ ÜZERİNE ETKİSİ VAR MI?
Gebelik-MS ilişkisinde mekanizma tam aydınlatılabilmiş değil Cinsiyet hormonları inltihap, hasar ve tamir mekanizmaları üzerine olan etkilerinden dolayı rol oynayabilecek aday faktörler. Gebelik ve çocuk doğurma ile oluşan hormonal değişiklikler MS’in ilerlemesini geciktiriyor olabilir Çocuk sahibi olmanın getireceği yaşam stili değişiklikleri de rol oynayabilir. D’hooghe MB et al, JNNP 2010

20 Bildiğini bilenin arkasından git,
Bildiğini bilmeyeni uyar, bilmediğini bilene öğret, bilmediğini bilmeyenden uzak dur...

21 MULTİPL SKLEROZ-EMZİRME
Uzun dönemli immün modülatuvar tedavilerin emzirme döneminde kullanılması önerilmemektedir. Kortizon tedavisi gerekiyorsa tedavi öncesi sütün sağılması önerilmekte. Kortizon tedavisi sonrası (4—6 saat) tekrar süt verilebilir.Ancak süte geçme ve bebeği etkileme ihtimali var.

22 MULTİPL SKLEROZ-EMZİRME
Emziren hasta ATAK geçirirse? Metil prednizolon az miktarda da olsa süte geçebilmekte! Zorunlu değilse steroid açısından seçici davranmalı Gereklilik halinde; ilaç alımından 4 saat sonra emzirmek Tedavi öncesi sütünü sağarak biberonla bebeğe vermek.

23 MULTİPL SKLEROZ-EMZİRME
Emziren hastada immünmodülatuvar tedaviler? Uzun dönemli immün modülatuvar tedavilerin emzirme döneminde kullanılması önerilmemektedir

24 MULTİPL SKLEROZ-EMZİRME
Doğum sonrası dönemde emzirmenin atak riski üzerine bir etkisi gösterilmemiş Ancak tüm çalışma boyunca emziren kadınların relaps riski düşük bulunmuş (emzirenler MS’i daha hafif seyreden olgular?)

25

26 MULTİPL SKLEROZ-AŞILANMA
Hepatit B ve tetanus aşıları..ilişki yok Aşıdan önceki 12 ay ataksız olan hastalarda aşıların atağı tetiklemediği gözlenmiş Tetanus+poliomyelit yada difteri aşıları…hafif bir ilişki var, istatistiki anlamlılık yok MS’e dönüşümde…aşılarla ilişki yok??..5.6 yıllık takip

27 MULTİPL SKLEROZ-AŞILANMA
Yeterli bilgi bulunmayan aşılar Kızamık, kızamıkçık Polio Tifo Hepatit A kabakulak pnömokok

28 MULTİPL SKLEROZ-AŞILANMA
SONUÇ: Genel sağlık kurallarına göre aşılanmayı gerektiren/ endikasyonlarını karşılayan her durumda MS’li hastaya aşılanması önerilebilir…. Ancak Aşı atak sırasında uygulanmamalı, ataktan en az 4-6 hafta geçmesi beklenmelidir (**tetanus gibi aşılar bu kuralın dışında)

29 MULTİPL SKLEROZ-ANESTEZİ/CERRAHİ GİRİŞİM
Anestezi yöntemlerinin herbiri ile ilgili olumsuz fikirler ortaya atılmıştır Genel anestezi ve düşük konsantrasyonda lokal anestezik kullanılarak yapılan epidural anestezi güvenli kabul edilmekte

30


"Doç Dr.Recai Türkoğlu MS Hasta Okulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları