Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Boru hattı taşımacılığı, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özellikle enerji ürünlerinin kaynağından alınarak, tüketildiği son noktaya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Boru hattı taşımacılığı, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özellikle enerji ürünlerinin kaynağından alınarak, tüketildiği son noktaya."— Sunum transkripti:

1

2

3

4  Boru hattı taşımacılığı, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özellikle enerji ürünlerinin kaynağından alınarak, tüketildiği son noktaya (nihai tüketiciye) kadar olan tedarik süreci içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetinin yapıldığı bir Lojistik Yönetim biçimidir.

5  Petrolün ilk olarak borularla taşınması fikrini 1863 yılında Dimitri Mendelev önerdi. Ama başka verilere göre, 19. yüzyıl'ın sonlarına doğru Vladimir Shukhov ve Branobel’in sahibi olduğu Nobel Kardeşler şirketi ilk ham petrol boru hattını inşa ederek, boru hattı taşımacılığına öncülük etmiştir.

6  1. En uygun yolun seçilmesi  2. Güzergahın topografik çalışması  3. Güzergahın açılması  4. Güzergah üzerindeki gerekli kazıların yapılması  5. Boruların yerleştirilmesi  6. Boru eklerinin yapılması  7. Borunun giydirilmesi ve hendeğin kapatılması.

7  Özel cihazlar tarafından ölçülen bilgiler daha sonra Uzak Terminal Birimleri (Remote Terminal Units RTU) tarafından toplanır ve haberleşme sistemleri (uydu kanalları, mikrodalga bağlantıları ve cep telefonu bağlantıları ) kullanarak veriler anında merkeze aktarılır.

8  Ekim 17, 1998 - Jesse boru hattının patlaması : Nijerya’da Nijer deltasında bulunan Jesse’deki boru hattının patlaması sonucu yaklaşık 1,200 köylü öldü ve benzer olaylar arasında en korkuncu olarak tarihe geçti.  19 Ağustos 2000 - Doğal gaz boru hattının patlaması : New Mexico’ya bağlı Carlsbad bölgesinde doğalgaz boru hattının patlaması sonucu çıkan yangında 12 kişi öldü.

9  Boru hatları, ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynadığından ve patlama riskine karşın nüfus ve çevreyi korumak için boru hatlarının güvenliği hükümetler için önem arz etmektedir. Bu sebeplerden dolayı boru hatlarında kaçak algılama sistemleri kullanılmaktadır.

10  Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 27 Ağustos 1973 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın amacı olan Irak ham petrolünün, Ceyhan Terminaline taşınmasını gerçekleştirmek üzere, 7/7871 sayılı Kararnameye istinaden 15 Ağustos 1974 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından kurulmuştur.

11  Türkiye'nin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi göz önüne alınarak başlangıçta, boru hatları ile petrol taşımacılığı yapan Kuruluşumuzun faaliyetleri, 1987 yılından itibaren boru hatları ile doğal gaz taşımacılığı ve doğal gaz ticareti ile genişlemiş ve Kuruluşumuz hizmet fonksiyonlarının yanı sıra, ticari bir hüviyet de kazanmıştır.

12

13

14  Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile Türkmenistan'ın güneyindeki sahalarda üretilen doğal gazın Hazar geçişli bir boru hattı ile Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması amaçlanmaktadır. Bu paralelde, 29 Ekim 1998 tarihinde anlaşma imzalanmıştır.  Anlaşma’ya göre; 30 Milyar m3 Türkmen gazının 16 Milyar m3'ü Türkiye'ye, 14 Milyar m3'ü Avrupa'ya taşınacaktır.

15  21 Mayıs 1999 tarihinde, BOTAŞ ve Türkmenistan hidrokarbon kaynaklarının kullanımı için Türkmenistan Devlet Başkanı nezdinde yetkilendirilmiş mercii arasında, 16 Milyar m3 doğal gaz alımı için 30 yıl süreli Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşması imzalanmıştır.

16  Doğal gaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve doğal gaz arz açığının bir kısmının da Mısır'dan sağlanacak gaz ile karşılanması amacıyla Mısır-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi geliştirilmiştir. Proje kapsamında 17 Mart 2004 tarihinde anlaşma imzalanmıştır.  Söz konusu anlaşma uyarınca, Mısır’ın Türkiye’ye yılda 2-4 Milyar m3; Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ise yılda 2-6 Milyar m3 gaz ihraç etmesi öngörülmüştür.

17 İmzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde Suriye’nin de katılımıyla Çalışma Grupları oluşturularak, projenin yapılabilirliğinin ve gerekliliklerinin tespitine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. İlgili Bakanlar ve oluşturulan Çalışma Grupları çeşitli tarihlerde bir araya gelerek Proje’ye ilişkin çalışmalar yapmışlardır.

18  Irak'ta bulunan doğal gaz sahalarının geliştirilerek, üretilecek olan gazın bir boru hattı ile Türkiye'ye getirilmesi amacı ile geliştirilmiştir. TPAO-TEKFEN-BOTAŞ şirketlerince oluşturulan bir grup tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 1996 yılında Ankara’da, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmalar ile proje başlatılmıştır

19

20  Bu proje ile Irak’ın beş sahasında üretilecek yıllık 10 Milyar m3 gazın bir boru hattıyla Türkiye’ye taşınması amaçlanmaktadır  Irak’taki gelişmeler ve Avrupa piyasasının ihtiyaçları göz önüne alınarak BOTAŞ, TPAO ve TEKFEN tarafından Proje’nin yeniden canlandırılması ve somut adımlar atılması için çalışma başlatılmıştır. Hedef, şartların elvermesi durumunda Irak gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmaktır.

21  Ortadoğu ve Hazar Bölgesi doğal gaz rezervlerini Avrupa pazarlarına bağlamayı öngören Türkiye-Bulgaristan-Romanya- Macaristan-Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı (Nabucco) ile ilk etapta güzergah üzerindeki ülkelerin gaz ihtiyacının karşılanması, takip eden yıllarda ise Avusturya'nın Avrupa'da önemli bir doğal gaz dağıtım noktası olma özelliğinden de faydalanılarak diğer ülkelerin gaz taleplerindeki gelişmelere göre Batı Avrupa'ya ulaşılması amaçlanmaktadır.

22  Yaklaşık uzunluğunun 3.300 km, kapasitesinin ise 25,5-31 milyar m3/yıl olması, 2013 yılında ilk kapasite ile devreye alınması planlanmaktadır.

23  Boru hattı güzergahının planlanan uzunluğu şu şekildedir :  Toplam Nabucco Boru Hattı Uzunluğu (Besleme Hatları Hariç): 2.841 km  Toplam Nabucco Boru Hattı Uzunluğu (Besleme Hatları Dahil): 3.282 km

24

25  Kırıkkale Rafinerisi ham petrol ihtiyacını karşılayan bu boru hattı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan Ekim 1983 tarihinde devralınmış olup, Eylül 1986 tarihinde işletmeye açılmıştır. 448 km uzunluğundaki hattın yıllık taşıma kapasitesi ise 5 Milyon ton'dur. Ceyhan Deniz Terminali'nden başlayarak, Kırıkkale Rafinerisi'nde son bulan boru hattı üzerinde 2 pompa istasyonu, 1 pig istasyonu ve 1 adet dağıtım terminali mevcuttur.  Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı ile 2010 yılında 17.189 bin varil ham petrol taşınmıştır.

26

27  Batman ve çevresinden çıkarılan ham petrolü tüketim noktalarına ulaştırmak üzere 4 Ocak 1967 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından işletmeye açılan bu hattın mülkiyeti, 10 Şubat 1984 tarihinde BOTAŞ'a devredilmiştir. Yıllık taşıma kapasitesi 3.5 Milyon ton olan boru hattının uzunluğu ise 511 km.'dir.  2010 yılında, Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı ile taşınan ham petrol miktarı 10.612 Bin varildir.

28  Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Sistemi, Irak'ın Kerkük ve diğer üretim sahalarından elde edilen ham petrolü Ceyhan (Yumurtalık) Deniz Terminali'ne ulaştırmaktadır. 35 Milyon ton yıllık taşıma kapasitesine sahip bulunan sözkonusu boru hattı, 1976 yılında işletmeye alınmış ve ilk tanker yüklemesi 25 Mayıs 1977'de gerçekleştirilmiştir.  1983 yılında başlayıp, 1984 yılında tamamlanan I. Tevsi Projesi ile hattın kapasitesi 46.5 Milyon ton/yıl'a yükseltilmiştir.

29 IRAK TÜRKİYE TOPLAM I.HAT 345 641 986 km. II.HAT 234 656 890 km. TOPLAM 579 1.297 1.876 km.

30  Körfez Krizi sırasında Birleşmiş Milletler'in (BM) Irak'a uyguladığı ambargo nedeniyle Ağustos 1990'da işletmeye kapatılan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, BM'nin 14 Nisan 1995 tarih ve 986 sayılı kararına istinaden, 16 Aralık 1996 tarihinde, sınırlı petrol sevkiyatı için tekrar işletmeye alınmış olup, altışar aylık dönemler itibariyle petrol sevkiyatına devam edilmektedir.  Birleşmiş Milletler tarafından Irak'a verilen izinler doğrultusunda 2010 yılında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı ile taşınan ham petrol miktarı 132,278 Bin Varildir.

31  1.768 km uzunluğunda, Azerbaycan Bakü yakınlarındaki Sangaçal terminalinden gelen petrolü, Türkiye Akdeniz kıyısında Ceyhan deniz terminaline; Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçerek taşıyan petrol boru hattı.  Tüm uzunluğu boyunca gömülü olan boru hattının, (toplam uzunluğu 1.768 km), Gürcistan'da 249 km'si, Azerbaycan'da 443 km'si, ve Türkiye'de 1.076 km'si yeralmaktadır.

32  Boru hattının çapı Azerbaycan ve Türkiye genelinde 106,68 santimetre. Gürcistan'da ise 116,84 santimetre. Türkiye'de Ceyhan Deniz Terminali'ne doğru son bölümünde eğimden dolayı boru hattının çapı azalarak 86,36 santimetre iner.

33

34  http://www.belgeler.com/blg/2dc7/boru- hatti-tasarimi  http://www.belgeler.com/blg/2nji/boru- hatti-tasimaciligi  http://www.botas.gov.tr/

35  ÖZGE TAŞKIRAN  COĞRAFYA İ.Ö  15650989070


" Boru hattı taşımacılığı, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özellikle enerji ürünlerinin kaynağından alınarak, tüketildiği son noktaya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları