Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları... orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları2 İçerik A. Miktar Kısıtlamaları 1. İthalat Kotaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları... orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları2 İçerik A. Miktar Kısıtlamaları 1. İthalat Kotaları."— Sunum transkripti:

1 Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları..

2 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları2 İçerik A. Miktar Kısıtlamaları 1. İthalat Kotaları 2. İthalat Yasakları 3. Döviz Kontrolü 4. Çoklu Kur Sistemi B. Diğer Tarife Dışı Araçlar B. Diğer Tarife Dışı Araçlar

3 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları3 Diğer Tarife Dışı Kısıtlamalar 1. Gönüllü İhracat Kısıtlamaları 2. Sağlık, Güvenlik, Çevre Standartları, yönetsel Düzenlemeler 3. Damping (fiyat indirimi) 4. İhracat Sübvansiyonları (destekler) 5. İç Piyasaya Dönük Endüstrilere Sübvansiyon

4 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları4 Diğer Tarife Dışı Kısıtlamalar 6. Fark Giderici Vergiler 7. Kamu İhaleleri ve Kamu Kuruluşlarının Satın Alma Politikaları 8. Yurtiçi Katkı Zorunluluğu 9. İhracat Vergileri 10. Uluslararası Karteller

5 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları5  Günümüzde tarife dışı araçlar gümrük tarifelerinden daha çok kullanılmaktadır.  Nedenleri; 1. II.Dünya savaşı’ndan sonra GATT’ın yürürlüğe girmesi ile gümrük tarifelerinin önemi giderek azalmıştır. Dünya ticaretini kısıtlayıcı gümrük vergilerinin indirimi GATT ile başlamıştır ve günümüzde DTÖ çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Tarife Dışı Araçlar

6 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları6 2. Gümrük tarifelerinin indirimine ilişkin kararlar, yurtiçi ve uluslararası düzeyde çok zor alınabilmektedir.  Tarife dışı araçların kullanımı çok daha kolay olmaktadır. Tarife Dışı Araçlar

7 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları7 1. İthalat Kotaları: Kotalar ithalat miktarına ve değerine mutlak bir sınırlama getirirler.Gümrük tarifeleri ithal malın fiyatını arttırıp dolaylı yoldan malları etkilerken, kotalar doğrudan etkiler. 1. İthalat Kotaları: Kotalar ithalat miktarına ve değerine mutlak bir sınırlama getirirler.Gümrük tarifeleri ithal malın fiyatını arttırıp dolaylı yoldan malları etkilerken, kotalar doğrudan etkiler. Kota uygulamasının nedeni; ülkenin dış ticaretinde meydana gelen açığı gidermek amacıyla ithalata ayırt edici bir kontrol sistemi getirmektir. Kota uygulamasının nedeni; ülkenin dış ticaretinde meydana gelen açığı gidermek amacıyla ithalata ayırt edici bir kontrol sistemi getirmektir. Miktar Kısıtlamaları

8 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları8 Kotalar 3 grupta toplanabilir: a. Ayrım gözetmeyen (global) kotalar; ithal ve ihraç kotaları b. Ayırımcı / seçici kotalar; bu kotalarda toplam hacim sınırına ülke sınırı da eklenir. c. Tarife kotaları; belli bir sınıra kadar ithal mala düşük tarife uygulanır. Kotalar uluslararası ticarette ilk defa 1930’larda kullanılmaya başlanmıştır (İlk kullanan ülke Fransa’dır) Kotalar uluslararası ticarette ilk defa 1930’larda kullanılmaya başlanmıştır (İlk kullanan ülke Fransa’dır) Miktar Kısıtlamaları

9 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları9  İthalat kotaları, ulusal sanayiyi korumak amacıyla uygulanır.  Avrupa’da 2. Dünya savaşı sonrasında yoğun olarak uygulanmıştır.  Gelişmekte olan ülkeler ithal ikamesini sanayi ürünlerini, sektörlerini koruyabilmek ve ödemeler dengesi sorunlarını çözebilmek için uygulamaktadır. Miktar Kısıtlamaları

10 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları10 2. İthalat Kısıtlamaları 2. İthalat Kısıtlamaları Yasaklanan malın/malların ülkeye girişi önlenmektedir. İthal yasağı uygulamasının nedenleri: Yasaklanan malın/malların ülkeye girişi önlenmektedir. İthal yasağı uygulamasının nedenleri:  Dış açıkların kapatılması,  Yerli sanayinin dış rekabetten korunması,  Döviz kaynağından tasarruf sağlamak.  Bazı ekonomi dışı faktörler de etkili olabilmektedir (halk sağlığı, kamu düzeni vb. ) Miktar Kısıtlamaları

11 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları11 - Türkiye’de ithalat yasakları ya da kısıtlamaları 24 Ocak kararlarına kadar çok yoğun bir biçimde uygulanmıştır. - İthalat kotaları ve yasaklamalar aşırı koruma duvarları oluşturarak ulusal ekonomiyi dış dünyadan soyutlar. - Sonuçta iç fiyatlarla dünya piyasası fiyatlarının bağlantısı bozulur, ekonomide kaynak dağılımı olumsuz etkilenir ve ülkenin ihracatı geriler. Miktar Kısıtlamaları

12 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları12 3. Döviz Kontrolü 3. Döviz Kontrolü  Döviz kontrolü, hükümetlerin döviz piyasasına yaptıkları müdahaleleri kapsamaktadır.  Bu müdahaleler döviz işlemlerini sınırlandırmaya yönelik olarak uygulanmaktadır. Miktar Kısıtlamaları

13 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları13  En katı döviz kontrolü uygulamalarında serbest bir döviz piyasası yoktur, hükümet bu piyasada tekeldir.  Dış alım ve satımlar merkez bankasının kontrolü altındadır. Döviz kontrolü genellikle sabit kur sisteminde kullanılır Miktar Kısıtlamaları

14 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları14 4. Çoklu Kur Sistemi  Çoklu kur sisteminde, çeşitli mal ve hizmetler ticaretine farklı döviz kurları uygulanmaktadır  Bu kur sisteminde, ihracatı özendirilmek istenen mallara yüksek kur uygulanırken; diğer mallarda ise düşük kur uygulanır. Miktar Kısıtlamaları

15 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları15  Çoklu kur sistemi sabit kur rejiminde uygulanabilir.  Bu sistemin uygulanmasına dış ticarette mallar arasında ayırımcı olduğu, malların rekabet güçlerini bozduğu gerekçesiyle IMF tarafından izin verilmemektedir. Miktar Kısıtlamaları

16 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları16 Diğer Tarife Dışı Kısıtlamalar 1. Gönüllü İhracat Kısıtlamaları 1. Gönüllü İhracat Kısıtlamaları  Gönüllü ihracat kısıtlamaları, ülkenin ihracat malı üzerine koyduğu bir çeşit özel kotadır.  Uluslararası ticarette kurumlar arasında yapılan düzenlemelerle ihracata kısıtlama getirir.

17 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları17 Diğer Tarife Dışı Kısıtlamalar  1970’lerden itibaren sıkça uygulanmaya başlamıştır  Buna benzer diğer bir uygulama da, pazar payı düzenleme anlaşmasıdır  Devletler arasında yapılan anlaşmalarla ihracata kısıtlama getirir

18 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları18 Diğer Tarife Dışı Kısıtlamalar 2. Sağlık, Güvenlik, Çevre Standartları, İdari Düzenlemeler  Hükümetler ülkelerinde yerli üreticiyi dış rekabete karşı korumak amacıyla sağlık, güvenlik ve çevre standartları gibi konularda belli politikalar izleyip dış ticareti sınırlandırabilir.  Bu uygulamaya görünmez engeller de denmektedir.

19 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları19 Diğer Tarife Dışı Kısıtlamalar 3. Damping Bir malın düşük maliyetle ya da ulusal ekonomiye göre yurtdışına daha düşük fiyattan ihracatıdır. Damping 3 gruba ayrılabilir: Bir malın düşük maliyetle ya da ulusal ekonomiye göre yurtdışına daha düşük fiyattan ihracatıdır. Damping 3 gruba ayrılabilir:  Sürekli damping, yurtiçinde mallarını en yüksek fiyattan, uluslararası piyasada ise en düşük fiyattan satarlar. Bu damping türüne uluslararası fiyat farklılaşması da denir.

20 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları20 Damping  Yıkıcı damping, rekabetin yetersiz olduğu durumlarda, uluslararası piyasada monopol gücü elde edebilmek, yabancı üreticileri piyasa dışında bırakmak için malın çok düşük fiyattan / maliyetinin altından satılması.  Arada bir yapılan damping, üretim fazlalıklarının oluşması durumunda, bu fazlayı eritmek için malın çok düşük fiyattan / maliyetinin altında satılması

21 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları21 Diğer Tarife Dışı Kısıtlamalar 4. İhracat Sübvansiyonları (Destekleri) 1. İhracatçıya yapılan doğrudan ödemeler 2. Vergi indirimleri 3. Borç destekleri 4. Düşük faizli kredi Şeklinde olabilir. İhracat destekleri, ülkeler arasında haksız rekabete neden olduklarından, uluslararası anlaşmalarda kural dışı olarak nitelendirilir. İhracat destekleri, ülkeler arasında haksız rekabete neden olduklarından, uluslararası anlaşmalarda kural dışı olarak nitelendirilir.

22 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları22 Diğer Tarife Dışı Kısıtlamalar 5. İç Piyasaya Dönük Endüstrilere Sübvansiyon Yurtiçi endüstriler iç piyasaya dönük üretim yapan ve ithalatla rekabet durumundaki endüstrilerdir. Yurtiçi endüstriler iç piyasaya dönük üretim yapan ve ithalatla rekabet durumundaki endüstrilerdir. İthalata rakip endüstrileri dış rekabetten korumak amacıyla hükümetler bu endüstrilere sübvansiyon sağlamaktadır. İthalata rakip endüstrileri dış rekabetten korumak amacıyla hükümetler bu endüstrilere sübvansiyon sağlamaktadır.

23 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları23 5. İç Piyasaya Dönük Endüstrilere Destek Sübvansiyonla (devlet desteği ile) korunan mal, yurt içinde serbest dünya fiyatından satılır. Sübvansiyonla (devlet desteği ile) korunan mal, yurt içinde serbest dünya fiyatından satılır. Yerli üreticiye serbest dünya fiyatı ile bunun üzerinde kalan yurtiçi maliyet arasındaki fark kadar ödemede bulunulur. Yerli üreticiye serbest dünya fiyatı ile bunun üzerinde kalan yurtiçi maliyet arasındaki fark kadar ödemede bulunulur.

24 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları24 6. Fark Giderici Vergiler 6. Fark Giderici Vergiler  Hükümetler korumak istedikleri sektördeki üreticiler için yüksek iç fiyatlar belirler. Bu fiyatlar minimum ithal fiyatını oluşturur.  İç piyasada belirlenen destekleme fiyatı ile düşük ithal fiyatı arasındaki fark kadar malın ithalinden vergi ( fark giderici vergi ) alınır. Diğer Tarife Dışı Kısıtlamalar

25 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları25 Fark Giderici Vergiler  Fark giderici vergiler ithalatı kısıtlamaya yöneliktir. Ucuz malların ülkeye girişi önlenmektedir.  Örneğin; Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası kapsamında yurtiçi destekleme fiyatı belirler, dünya fiyatlarını eşitlemek için fark giderici vergi alır.

26 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları26 7. Kamu İhaleleri ve Kamu Kuruluşlarının Satın Alma Politikaları  Bu politikalar yerli mal kullanımını özendiren, bazı durumlarda emreden düzenlemelerdir. 8. Yurtiçi Katkı Zorunluluğu  Malın ülkede üretilmiş sayılabilmesi için yurtiçi katkı payının belli bir sınırın altına düşmemesi gerekir. Diğer Tarife Dışı Kısıtlamalar

27 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları27 Yurtiçi Katkı Zorunluluğu  Gelişmekte olan ülkeler, yabancı sermaye kuruluşlarının zorunlu olarak, ulusal ekonomiye katkı sağlamak amacıyla belli oranda yerli girdi kullanmalarını sağlar.

28 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları28 9. İhracat Vergileri  İhracatı kısıtlamaya yöneliktir.  Gelişmekte olan ülkelerde yoğun olarak kullanılır. Brezilya’da kahve, Sri Lanka’da çay, Gana’da kakao ihracatından vergi alınmaktadır.  Bir dönem Türkiye’de de uygulanmıştır. Diğer Tarife Dışı Kısıtlamalar

29 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları29  Amacı; hazineye gelir sağlamak, hammaddenin yurtiçinde işlenmesini özendirmek, doğal hammaddenin arzını korumak, ticaret hadlerini dengelemektir.  İhracatı sınırlandırmak amacıyla ambargo da uygulanabilmektedir. Bir ülkeden bir malın ithalinin / ihracının yasaklanması yani o ülkeye karşı dış ticaret yasağı konması daha çok siyasi amaçlıdır. Diğer Tarife Dışı Kısıtlamalar

30 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları30 10. Uluslararası Karteller  Uluslararası kartel, bir malın üreticisi konumunda olan farklı ülkelerin bir araya gelerek kurdukları bir organizasyondur.  Amacı; genelde kârları maksimize etmektir.  Örneğin: OPEC ülkeleri gibi.  Amacı; üretimi ve ihracatı sınırlandırıp karları arttırmaktır. Diğer Tarife Dışı Kısıtlamalar

31 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları31  Kartellerin başarılı olabilmesi için gerekli koşullar: 1. Malın temel bir mal olması, ikame edilebilirliğinin olmaması 2. Malı üreten üreticilerin sınırlı sayıda olması 3. Malın üreticilerinin kartel kurallarına uyma disiplinin olması Diğer Tarife Dışı Kısıtlamalar

32 orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları32 Slayt sonu......


"Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları... orhan içöz Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları2 İçerik A. Miktar Kısıtlamaları 1. İthalat Kotaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları