Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üreme Tıbbı Derneği Üreme tıbbı konusunda; gelişmelere her yönüyle katkı yapmak, mesleki eğitimi, sağlık hizmetlerini ve etik değerlerini en yüksek standartlarda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üreme Tıbbı Derneği Üreme tıbbı konusunda; gelişmelere her yönüyle katkı yapmak, mesleki eğitimi, sağlık hizmetlerini ve etik değerlerini en yüksek standartlarda."— Sunum transkripti:

1 Üreme Tıbbı Derneği Üreme tıbbı konusunda; gelişmelere her yönüyle katkı yapmak, mesleki eğitimi, sağlık hizmetlerini ve etik değerlerini en yüksek standartlarda sürdürmek, özgün araştırmaları teşvik ederek tıbbi ve bilimsel literatürün zenginleşmesine liderlik etmek, toplumu biçimlendirmek, Üreme Tıbbı Derneğinin ana ilkeleridir.

2 Yönetim Kurulu'muz demokrasi, eşitlik, şeffaflık, bilimsellik, saygı, sevgi, liyakat, ahde vefa kavramlarını ilke edinerek, etik ve mesleki değerleri gözeterek ve üreterek, Derneğimizin kuruluş amaçları doğrultusunda uluslararası standartlarda bir yapıya kavuşturulması yönünde yapılanmasına yönelik olarak çalışmalar planlamıştır.

3 ÜREME TIBBI DERNEĞİ AKTİVİTELERİ 2008  17–20 Nisan 2008 1. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, İzmir  11–12 Ekim 2008 İnfertilite ve Endokrin Problemler Kursu, Samsun  20–21 Aralık 2008 Prof. Dr. Mülazım Yıldırım Anısına Üreme Tıbbı ve İnfertilite Sempozyumu, Ankara 2009  25 Ocak 2009 Androloji, ART, PCOS Kursu, Antalya  14–15 Şubat 2009ESHRE Workshop, İzmir  21–22 Mart 2009 Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle uluslar arası katılımlı Üremeye Yardımcı Tekniklerde Veri Toplanması ve Çoğul Gebeliklerin Önlenmesi Ulusal Sempozyumu, İstanbul  03–05 Nisan 2009Jinekolojik Endoskopi Çalıştayı, İstanbul  01–04 Ekim 2009 2. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya  04–06 Aralık 20092. Üreme Endokrinolojisi ve Endoskopi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana

4  27–28 Şubat 2010PCOS Sempozyumu, Kayseri  27–28 Mart 2010Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu, Ankara  03–06 Haziran 2010 PCOS, Ovulasyon İndüksiyonu ve Fertilitenin Korunması Sempozyumu, İstanbul  03 Ekim 2010 İnfertilitede Tanı Ve Tedaviler Bölgesel Kursu, Edirne  04–05 Aralık 2010 Üreme Tıbbında Güncel Yaklaşımlar Kursu, İzmir  10–12 Aralık 2010 Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu, Ankara 2011  Mart 2011, Konya  Nisan 2011, Sivas  Mayıs 2011, Van’da; Ovulasyon İndüksiyonu, Jinekolojik Mikrocerrahi, Laparoskopi / Histeroskopi, ART, PGD, Hirsutismus, Hyperandrojenemi gibi ana konularda kurslar planlanmıştır. Kurslarla ilgili detayları www.utd.org.tr web adresinden takip edebilirsiniz.www.utd.org.tr  05–09 Ekim 2010, 3. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya ÜREME TIBBI DERNEĞİ AKTİVİTELERİ 2010

5

6 ÜREME TIBBI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1- Derneğin Adı: "Üreme Tıbbı Derneği"dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanları: Madde 2- Üreme tıbbı alanlarından ( üremek endokrinoloji, üreme fizyolojisi, infertilite, klinik ve laboratuar yardımcı üreme teknikeri, endoskopik ve diğer pelvik cerrahi, androloji, immünoloji, üreme biyolojisi ve genetik, kontrasepsiyon, menopoz, adolesan jinekoloji, cinsel fonksiyon bozuklukları ve seksüalite ) herhangi birisi ile ilgilenen sağlık profesyonellerinin ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir. Üreme tıbbı konusunda; gelişmelere her yönüyle katkı yapmak, mesleki eğitimi, sağlık hizmetlerini ve etik değerlerini en yüksek standartlarda sürdürmek, özgün araştırmaları teşvik ederek tıbbi ve bilimsel literatürün zenginleşmesine liderlik etmek, toplumu biçimlendirmek, Üreme Tıbbı Derneğinin ana ilkeleridir. Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri: a) Ülke çapında standartlar ve ulusal politikalar oluşturmak, b) Yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlar ve üyeler ararsındaki bilimsel ilişkileri güçlendirmek, dayanışmayı sağlamak amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak, üyelerin haklarını korumak, c) Üreme Tıbbı eğitiminin standardizasyonu ve mezuniyet sonrası eğitim aktivitelerini desteklemeye, denetlemeye yönelik programlı etkinlikler yapmak, sınav kuralları oluşturmak, d) Düzenli ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenlemek, e) Bilimsel yayınları teşvik etmek, yönlendirmek ve bu amaçlara yönelik, ortak çalışma grupları, kurullar, komisyonlar oluşturmak, araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak ödül ve burslar sağlamak, ortak çalışmaları koordine etmek, üretilen çalışmaların sonuçlarını yayınlamak, arşivlemek, üyelerin bu bilimsel verilere ulaşmaları ve veri alışverişi yapabilmeleri için zemin oluşturmak ve organizasyonlar yapmak,

7 ÜREME TIBBI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ f) Ulusal yayın ve veri dokümantasyon arşivi oluşturmak, g) Bilgisayar destekli eğitim siteleri açarak elektronik ortamda aktivitelerde bulunmak, h) Kamuoyunun ve hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmeleri için her türlü çabayı göstermek, i) Üreme tıbbı alanında her türlü kurum ve kuruluşa bilgi, uzmanlık desteği ve danışmanlık hizmetleri sağlamak, gereğinde uyarılarda bulunmak, j) Üreme tıbbı ile sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği ve maliyeti konularında politikalar geliştirmek, ulusal insan gücü planlaması çalışmaları yapmak ve yaptırmak, k) Üreme tıbbı konularında, hekim ve merkezlerle hasta arasına giren aracı üçüncü kişiler, dernek ve benzeri kurumlarla baş etmek amacıyla, görsel ve yazılı basın yoluyla toplumu bilgilendirmek, infertilite tedavisi ve üremeye yardımcı yöntem gerektiren hastaların heyet raporlarını yetkili kurumların herhangi birisinden alabilme ve tedavilerini arzuladıkları merkezde görme yasal haklarının korunması ve merkezler arasında rapor yetkisi eşitsizliği ile doğan haksız rekabetin önlenmesi için çaba göstermek, l) Gerekli hukuksal ve mali müşavirlik donanımı kurarak mesleğin ve meslektaşların hukuksal ve mali konularda, özlük haklarıyla ilgili sorunlarına destek olmak, m) Gerekli görünen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak, n) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklere veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, o) İktisadi İşletme Kurulması, Amaçlanmıştır. Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek, bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

8 http://www.utd.org.tr ANA SAYFA HABERLER E-B Ü LTENE-B Ü LTEN Ü YELİK FORMUÜ YELİK FORMU ENDOSKOPİ LİNKLER BİZE ULAŞIN Aktif Ziyaretçi1 Dün50 Bugün53 Toplam2805 IP 88.243.117.167 Ü reme Tıbbı Derneği'ne hoşgeldiniz Ü REME TIBBI DERNEĞİ, ü reme tıbbi alanlarından herhangi birisiyle ilgilenen sağlık profesyonellerinin ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir. Üreme tıbbı konusunda; gelişmelere her yön?yle katkı yapmak, mesleki eğitimi, sağlık hizmetlerini ve etik değerlerini en yüksek standartlarda sürdürmek, Özgün araştırmaları teşvik ederek tıbbi ve bilimsel literatürün zenginleşmesine l iderlik etmek, toplumu biçimlendirmek, Üreme Tıbbı

9 SPONSOR FİRMALAR MERCK SERONO MERCK SHARP DOHME İBSA ECZACIBAŞI FERRİNG Üreme Tıbbı Derneği Derneği tarafından 4-5 Aralık 2010 tarihlerinde Anemon Ege Sağlık İzmir’de gerçekleştirilen “Üreme Tıbbında Güncel Yaklaşımlar Kursu”na katılım ve destekleriniz için teşekkür ederiz.


"Üreme Tıbbı Derneği Üreme tıbbı konusunda; gelişmelere her yönüyle katkı yapmak, mesleki eğitimi, sağlık hizmetlerini ve etik değerlerini en yüksek standartlarda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları