Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETİK ve İNSAN HAKLARI. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ 10 Aralık 1948 – 27 Mayıs 1949 Resmi Gazete Madde: 3-Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETİK ve İNSAN HAKLARI. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ 10 Aralık 1948 – 27 Mayıs 1949 Resmi Gazete Madde: 3-Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin."— Sunum transkripti:

1 ETİK ve İNSAN HAKLARI

2 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ 10 Aralık 1948 – 27 Mayıs 1949 Resmi Gazete Madde: 3-Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

3 SAĞLIK SİSTEMİ/ SEKTÖRÜ Dayanışma Dayanışma Ekip çalışması Ekip çalışması REKABET REKABET Koruyucu hekimlik Koruyucu hekimlik Ucuz, etkili Ucuz, etkili Farklı düzey Farklı düzey teknoloji bağımlı teknoloji bağımlı tedavi edici tedavi edici

4 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ WHO Sağlık tanımı Sağlık tanımı Sağlık hakkı Sağlık hakkı Araştırma geliştirme çalışmalarının yeni araç ve teknolojiler elde etmemizi sağlaması için tüm ilaçlarda bröve haklarını korumak durumundayız. Araştırma geliştirme çalışmalarının yeni araç ve teknolojiler elde etmemizi sağlaması için tüm ilaçlarda bröve haklarını korumak durumundayız. Gro Harlem Brundtland/2001 Gro Harlem Brundtland/2001 bröve gerektirmeyen ilaçlar %30 ucuz bröve gerektirmeyen ilaçlar %30 ucuz DSÖ yıllık 1 milyar $ bütçe DSÖ yıllık 1 milyar $ bütçe %15 ilaç şirketlerinden %15 ilaç şirketlerinden

5

6 Dünyada her gün 5 yaşından küçük 30.500 erkek ve kız çocuk, önlenebilir nedenlerden dolayı ölüyor.. Kişi Başına Devlet Harcamaları (Dolar) ÜLKEEğitim Sağlık ABD1.567.3 1.913.8 İsrail1.274.7 1.219.1 İtalya 993.8 1.092.7 Yunanistan 433.8 732.2 Brezilya 327.5 222. Türkiye 146.4 187.2 2 milyar 850 milyon/ 7milyar 823milyon

7 HEKİM HASTASINA KARŞI Önce zarar vermemek Önce zarar vermemek Yararlı Yararlı Adaletli olmak Adaletli olmak Özerkliğine saygı göstermek Özerkliğine saygı göstermek Meslek sırrına gerekli özeni göstermek Meslek sırrına gerekli özeni göstermek Bağımsız çalışma yürütmek Bağımsız çalışma yürütmek yükümlülüklerini taşır

8

9 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ Madde: 21.2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır.

10 HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 01.08.1998; Sayı: 23420 HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 01.08.1998; Sayı: 23420 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İKİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Bilgi İsteme Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı Ötenazi Yasağı Tıbbi Özen Gösterilmesi

11 KORUYUCU HEKİMLİK primum non nocere/beneficiare Çevre sağlığı Çevre sağlığı İmmünizasyon İmmünizasyon izleme izleme primum non nocere /beneficiare TEDAVİ EDİCİ HEKİMLİK primum non nocere /beneficiare Tanı aşaması Tedavi süreci

12 İNSAN HAKLARI

13 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 5: Hiç kimseye işkence veya zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya ceza uygulanamaz.

14 Tokyo Bildirgesi (WMA- l975) İşkence; resmi görevliler veya onlar adına hareket eden kişiler tarafından; bilgi edinmek, itiraf almak ya da bir başka nedenle, kasıtlı, sistemli ya da keyfi olarak bir başka kişiye zor kullanması, ona fiziksel ya da ruhsal yönden acı çektirilmesidir.

15 YASADIŞI, KEYFİ VE YARGISIZ İNFAZLARDA YASAL SORUŞTURMA İÇİN MODEL PROTOKOL "MINNESOTA PROTOKOLÜ" şüpheli yasadışı, keyfi ve yargısız infazları da kapsayan tüm zorlamalı, ani, beklenmedik veya şüpheli ölümleri soruşturma kuralları şüpheli yasadışı, keyfi ve yargısız infazları da kapsayan tüm zorlamalı, ani, beklenmedik veya şüpheli ölümleri soruşturma kuralları Amaç - şüpheli bir ölümün ardındaki gerçekleri açığa çıkarmak Kimliklendirme, Kimliklendirme, Delilleri bulmak ve muhafaza etmek, Delilleri bulmak ve muhafaza etmek, Ölüm sebebi, şekli, yeri ve zamanı ile ölüme neden olan herhangi bir olay veya uygulamayı saptamak Ölüm sebebi, şekli, yeri ve zamanı ile ölüme neden olan herhangi bir olay veya uygulamayı saptamak Doğal ölüm, kaza, intihar ve cinayet ayrımını yapmak, Doğal ölüm, kaza, intihar ve cinayet ayrımını yapmak,

16 8 MART 1996 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI-ADANA ADLİ TIP ANABİLİM DALI-ADANA (PROF. DR. SERPİL SALAÇİN) (PROF. DR. SERPİL SALAÇİN) 5-8 MART 1999 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5-8 MART 1999 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI-İSTANBUL ADLİ TIP ANABİLİM DALI-İSTANBUL (PROF. DR. ŞEBNEM K. FİNCANCI) (PROF. DR. ŞEBNEM K. FİNCANCI)

17 BM SÜRECİ BM SÜRECİ 9 AĞUSTOS 1999 9 AĞUSTOS 1999 BM İNSAN HAKLARI YK BM İNSAN HAKLARI YK CENEVRE CENEVRE 4 KASIM 1999 4 KASIM 1999 BM GENEL KURULU BM GENEL KURULU NEW YORK NEW YORK 20 NİSAN 2000 20 NİSAN 2000 BM İNSAN HAKLARI BM İNSAN HAKLARI KOMİSYONU KOMİSYONU (53 ÜLKE) (53 ÜLKE) CENEVRE CENEVRE 4 ARALIK 2000 4 ARALIK 2000 BM GENEL KURULU ilkeler NIGEL RODLEY BM İŞKENCE ÖZEL RAPORTÖRÜ

18 BM İNSAN HAKLARI BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERLİĞİ YÜKSEK KOMİSERLİĞİ 8. MESLEKİ EĞİTİM KİTABI 8. MESLEKİ EĞİTİM KİTABI 6 DİLDE ÇEVİRİ 6 DİLDE ÇEVİRİ (İNGİLİZCE, FRANSIZCA, (İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ARAPÇA, ÇİNCE, ARAPÇA, ÇİNCE, İSPANYOLCA, RUSÇA) İSPANYOLCA, RUSÇA)

19 PROTOKOLLERNEDENGEREKLİDİR?

20 TARİH Mİ?

21 Türkiye’de sık kar ş ıla ş ılan tablolar Künt Travma Künt Travma Falaka Falaka Elektrik Elektrik Asfiksi Asfiksi Askı Askı Haya burma Haya burma Psikiyatrik yöntemler Psikiyatrik yöntemler

22

23 Kaba dayak

24 Elektrik

25

26

27 Falaka

28 Haya burma

29

30 Cinsel organa yabancı cisim uygulaması

31 Askı

32

33

34 YALNIZ FİZİK MUAYENE FİZİK MUAYENE DİREKT GRAFİLER DİREKT GRAFİLER İŞKENCENİN İŞKENCENİN TANISI İÇİN TANISI İÇİN ÇOĞUNLUKLA ÇOĞUNLUKLA “ YETERSİZDİR” “ YETERSİZDİR”

35 HATTA “HATALI NEGATİF RAPORLARIN HATTA “HATALI NEGATİF RAPORLARIN ARTMASINA NEDEN OLUR ” ARTMASINA NEDEN OLUR ”

36 FİZİK MUAYENE BULGULARI FİZİK MUAYENE BULGULARI BULUNMAYABİLİR BULUNMAYABİLİR 2-3 HAFTADA ORTADAN KALKABİLİR 2-3 HAFTADA ORTADAN KALKABİLİR

37 RESMİ ADLİ RAPORLARIN YETERSİZLİK NEDENLERİ TİHV : 1322 BAŞKA DOKTORLAR TARAFINDAN MUAYENE EDİLENLER: 711 ÖYKÜ BİLGİLERİ 570 (80.2 %) EMNİYET GÜÇLERİ 570 (80.2 %) EMNİYET GÜÇLERİ MUAYENE ODASINDA BULUNDU 568 (79.9 %) MUAYENENİN YETERLİ 568 (79.9 %) MUAYENENİN YETERLİ OLMADIĞINI BİLDİRDİ. 511 (71.9 %) ALINAN RAPORLAR 511 (71.9 %) ALINAN RAPORLAR İŞKENCEYİ YANSITMIYORDU.

38 İSTANBUL PROTOKOLÜ EKLENTİLER AYRINTILI ÖYKÜ AYRINTILI ÖYKÜ PSİKİYATRİK MU. PSİKİYATRİK MU. SİNTİGRAFİ SİNTİGRAFİ MRI MRI BT BT ULTRASON ULTRASON EMG EMG BİYOPSİ BİYOPSİ VIDEO, FOTO VIDEO, FOTO Normal” Adli Rapor: “ Normal” Adli Rapor: FİZİK MUAYENE FİZİK MUAYENE DİREKT GRAFİ DİREKT GRAFİ

39 SİNTİGRAFİ RADYO İZOTOP (TC. 99m MDP) DOZ: 20-30 mCi (74.0-1.11 M Bq) DAMARDAN ENJEKSİYON (i.v.) DİNAMİK (1.FAZ-ARTER) 1 DAKİKA “ (2.FAZ-VENÖZ) 2-5 “ STATİK (3.FAZ-KEMİK) 2-3 SAAT

40 Falaka

41 Psikiyatrik muayene Akut anksiyete bozukluğu Travma Sonrası Stress Bozukluğu Major Depresyon Artmış uyarılmışlık Kaçınma davranışları Kabuslar Uyku bozuklukları Yeme bozuklukları Cinsel işlev bozuklukları Özsaygı yitimi

42

43

44 Muayeneyi gerçekleştiren hekim lezyonların nedeni, başkası tarafından veya kendisi tarafından yapılıp yapılmadığı, kaza sonucu ya da bir hastalıktan meydana gelip gelmediği konusunda görüş bildirmelidir. Muayeneyi gerçekleştiren hekim lezyonların nedeni, başkası tarafından veya kendisi tarafından yapılıp yapılmadığı, kaza sonucu ya da bir hastalıktan meydana gelip gelmediği konusunda görüş bildirmelidir.

45 Bulguların yorumu Uyumlu değil Uyumlu değil Uyumlu Uyumlu Yüksek derecede uyumlu Yüksek derecede uyumlu Tipik Tipik Patognomonik (Tanı koydurucu) Patognomonik (Tanı koydurucu)

46

47 İSTANBUL PROTOKOLÜ İŞKENCE İDDİASINDA; İZLENMESİ GEREKEN TIBBİ YOL İZLENMESİ GEREKEN TIBBİ YOL (MANUEL) (MANUEL) İZLENMESİ GEREKEN HUKUKİ YOL İZLENMESİ GEREKEN HUKUKİ YOL (PRENSİPLER) (PRENSİPLER) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MATERYALİ

48 Ekip çalışması Ekip çalışması Bağımsız çalışma ortamı Bağımsız çalışma ortamı

49


"ETİK ve İNSAN HAKLARI. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ 10 Aralık 1948 – 27 Mayıs 1949 Resmi Gazete Madde: 3-Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları