Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prepared by Yasin TUNÇ A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prepared by Yasin TUNÇ A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison."— Sunum transkripti:

1 Prepared by Yasin TUNÇ A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison

2 The historical and geopolitical position of Turkey has made it possible for many beliefs, languages, and ethnicities to co-exist. As descendants of the Ottoman Empire, many of these ethnicities had lived in relative harmony with each other until the 19 th and 20 th centuries when nationalism arose all over the world. In the late 19 th and early 20 th centuries, some of these ethnicities gained independence, while others remained under the rule of the new Turkish Republic. Although the nationalist movements in Turkey, as a part of the construction of a national identity, did not tolerate the ethnic and linguistic diversity, many ethnicities and languages still exist in Turkey.

3 Türkiye’nin tarihsel ve jeopolitik konumu birçok inanç, dil ve etnisitenin bu bölgede beraberce yaşamasına olanak sağlamıştır. Kökeni Osmanlı İmparatorluğu’na dayanan bu etnik yapıların çoğu, milliyetçiliğin dünyayı sardığı 19. ve 20.yüzyıla kadar göreli bir uyum içerisinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu etnik yapıların bazıları 19.yüzyılın sonları ile 20.yüzyılın başlarında bağımsızlığını kazanmış, bazıları ise yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetiminde kalmıştır. Her ne kadar Türkiye’de ulusal kimliğin bir parçası olarak başlayan milliyetçi akımlar etnik ve dilsel çeşitliliğe tahammül etmeseler de, birçok etnisite ve dil hala varlıklarını korumaktadır.

4 There are currently no official statistics showing the scope of languages spoken in Turkey, as the census does not include information about languages and ethnicities other than Turkish. The estimated number of languages spoken in Turkey is more than 30. These include Turkic languages, such as Tatar; Indo-European languages, such as Kurdish, Zazaki (or Dimili), and Armenian; Semitic languages, such as Arabic and Syriac (Akkadian); and also Laz, which is one of the South Caucasian languages.

5 Nüfus sayım sistemi Türkçe dışında diğer dillere ve etnisitelere dair bilgiler içermediği için, Türkiye’de şu anda konuşulan dillerin kapsamına dair resmi istatistik bulunmamaktadır. Türkiye’de konuşulan dillerin tahmini sayısı 30’dan fazladır. Bunların bazıları, örneğin Tatarca, Türk dillerindendir; bazıları Hint-Avrupa dil ailesine aittir, örneğin Kürtçe, Zazaza ve Ermenice. Bazıları Sami dillerindendir, örneğin Arapça ve Süryanice. Bir de Güney Kafkasya dillerinden birisi olan Lazca vardır.

6 Because language policy designates Turkish as the only language of instruction in official institutions, most of these languages are orally preserved. However, recently thanks to some changes in language policies, some of these languages are taught at private institutions. Also, in some univeristies, some graduate programs have been established to study these languages. Recently, there has also been an effort, although minuscule in scope, to allocate offical TV channels to some of these languages. For example, TRT 6 (Şeş), which broadcasts mainly in Kurdish and partly in the Zaza language, is one of these channels.

7 Türkiye’de dil politikası resmi kurumlarda öğretim dilinin sadece Türkçe olmasıyla sınırlı olduğu için, bu dillerin birçoğu sözlü olarak korunmaktadır. Fakat son zamanlarda, dil politikasındaki bazı değişiklikler sayesinde, bu dillerin bazıları özel dersaneler yoluyla öğretilebilmektedir. Bir de bazı üniversitelerde bu dilleri çalışmak için yükseklisans düzeyinde programlar kurulmaktadır. Son zamanlarda, küçük kapsamlı da olsa, bazı dillere resmi televizyon kanalları tahsis edilmiştir. Örneğin büyük oranda Kürtçe ve kısmen de Zazaca’da yayın yapan TRT Şeş bu kanallardan bir tanesidir.


"Prepared by Yasin TUNÇ A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları